Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Author
Korzan Kazimierz
(1)
Mazur Jan
(1)
Seweryński Michał
(1)
Wojtyła Jan
(1)
Wycisło Janusz
(1)
Świątkiewicz Wojciech
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(4)
Bezrobocie
(1)
Encykliki
(1)
Etyka społeczna
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Kościół katolicki
(1)
Nauka a wzrost gospodarczy
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca
(1)
Prawo człowieka
(1)
Praworządność
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Władza
(1)
Władza państwowa
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85355-10-3
R.I Ochrona praw człowieka i praworządności: Prawa człowieka- podstawa czy wezwania dla współczesnego pra wa stanowionego; Praworządność a demokratyczne państwo prawa w kontekście ochrony godności ludzkiej; Wpływ konkordatu na kształtowanie się praworządności w sto sunkach między państwem a Kościołem; Praworządność w praktyce sądownictwa kościelnego; Rozważania o prawo rządności na przykładzie - samorządu terytorialnego; Rola zabezpieczenia antycypacyjnego dla ugruntowania praworządności. R.II Wpływ nauki na rozwój gospodarczy i kształtowanie się porządku prawnego: Degredacja nauki jako zjawisko wywołane lekceważeniem jej społecznego znaczenia oraz łamania praworządności; Polityka edukacyjna w Polsce wobec uwarunkowań gospodarki rynkowej; W zgodzie z tra dycją i nowoczesnością. W oczekiwaniu na Wydział Teolo giczny w Uniwersytecie Śląskim; Wspólne starania z Se natem Uniw. Śląskiego o utowrzenie Wydziału Teologi cznego. R.III O podziale władzy państwowej i promowaniu praw człowieka przez Kościół: Niemiecka doktyrna podziału władzy państwowej (cz.I); Przestrzeganie monteskiuszow skiego trójpodziału władz a zagadnienie praworządności Kościół jako instytucja prawa publicznego promująca prawa człowieka. Suplement: Uchwała Senatu Uniw. Śląskiego z dn. 7 li stopada 2000r. w sprawie utworzenia w Uniw. Śląskim Wydziału Teologicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 110)
ISBN: 978-83-7306-330-3
Praca kluczem do kwestii społecznej; Praca w procesie hominizacji; Socjologiczno-aksjologiczne elementy "Laborem exercens"; Wielowymiarowość ludzkiej pracy; "Laborem exercens" jako encyklika o "błędzie antropologicznym"; Realizm pracy a przykazanie miłości Boga i bliźniego; Dlaczego praca ludzka stanowi klucz do całej kwestii społecznej? Encyklika "Laborem exercens" a polityka społeczna polskich rządów w okresie transformacji; Państwo praw i zobowiązań socjalnych; Praca jako instrument sprawowania władzy politycznej; Społeczna odpowiedzialność organizacji a praca ludzka; Bezrobocie przyczyną destrukcji życia rodzinnego; Znaczenie antropologii w budowaniu etosu pracy; Recepcja "Laborem exercens" przez Międzynarodową Organizację Pracy; Współczesne wyzwania dla polskiej polityki społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7246-166-X
1.Bezrobocie jako wyzwanie duszpasterskie, 2.Praca i bezrobocie w nowej sytuacji cywilizacyjnej, 3.Bezrobocie w procesie restrukturyzacji górnictwa na Śląsku, 4.Rola prawa w przeciwdziałaniu bezrobociu, 5.Społeczne przeciwdziałanie bezrobociu - doświadczenia lokalne, 6.Bezrobocie jako wyzwanie dla wspólnoty parafialnej. Doświadczenia programu "Progi" w Parafii PW. Matki Bożej Jasnogórskiej w Łodzi w latach 1991-1994, 7.Praca, zatrudnienie i bezrobocie w Europie" jakie perspektywy na przyszłość, 8.Kościół wobec bezrobocia: czy i jak "pocieszać"? DOKUMENTY: W trosce o nową kulturę życia i pracy, Bieda i bogactwo w Niemczech, Apel o powszechną pomoc wzajemną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 00-86053-28-3
1. Chrystus Główną Władcą i Wodzem nazywany w Pismach Pawłowych tytułami; 2. Zagadnienie władzy w wybranych koncepcjach filozofii chrześcijańskiej; 3. Władza jako zasada ładu społecznego; 4. Władza lokalna jako służba społeczeństwu; 5. Media i władza; 6. Czy kościół ma władze w społeczeństwie?; 7. Między religijnością a zaangażowaniem publicznym; 8. Moralny wymiar władzy i zarządzania; 9. Nowe centra władzy w transformującej się gospodarce; 10. Władza państwowa a wolność w ujęciu libertarianizmu nauki społecznej Kościoła; 11. Postawa duchownych wobec władzy w tradycji górnośląskiej XIX i 1 polowy XX wieku (na przykładzie księży J. Ficka i J. Kapicy); 12. Ideowy program obrony języka polskiego i koncepcja władzy w ujęciu Karola Miarki; 13. Kluby Inteligencji Katolickiej wobec polityki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again