Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Author
Korzan Kazimierz
(1)
Mazur Jan
(1)
Seweryński Michał
(1)
Wojtyła Jan
(1)
Wycisło Janusz
(1)
Świątkiewicz Wojciech
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(4)
Bezrobocie
(1)
Encykliki
(1)
Etyka społeczna
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Kościół katolicki
(1)
Nauka a wzrost gospodarczy
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca
(1)
Prawo człowieka
(1)
Praworządność
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Władza
(1)
Władza państwowa
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85355-10-3
R.I Ochrona praw człowieka i praworządności: Prawa człowieka- podstawa czy wezwania dla współczesnego pra wa stanowionego; Praworządność a demokratyczne państwo prawa w kontekście ochrony godności ludzkiej; Wpływ konkordatu na kształtowanie się praworządności w sto sunkach między państwem a Kościołem; Praworządność w praktyce sądownictwa kościelnego; Rozważania o prawo rządności na przykładzie - samorządu terytorialnego; Rola zabezpieczenia antycypacyjnego dla ugruntowania praworządności. R.II Wpływ nauki na rozwój gospodarczy i kształtowanie się porządku prawnego: Degredacja nauki jako zjawisko wywołane lekceważeniem jej społecznego znaczenia oraz łamania praworządności; Polityka edukacyjna w Polsce wobec uwarunkowań gospodarki rynkowej; W zgodzie z tra dycją i nowoczesnością. W oczekiwaniu na Wydział Teolo giczny w Uniwersytecie Śląskim; Wspólne starania z Se natem Uniw. Śląskiego o utowrzenie Wydziału Teologi cznego. R.III O podziale władzy państwowej i promowaniu praw człowieka przez Kościół: Niemiecka doktyrna podziału władzy państwowej (cz.I); Przestrzeganie monteskiuszow skiego trójpodziału władz a zagadnienie praworządności Kościół jako instytucja prawa publicznego promująca prawa człowieka. Suplement: Uchwała Senatu Uniw. Śląskiego z dn. 7 li stopada 2000r. w sprawie utworzenia w Uniw. Śląskim Wydziału Teologicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 110)
ISBN: 978-83-7306-330-3
Praca kluczem do kwestii społecznej; Praca w procesie hominizacji; Socjologiczno-aksjologiczne elementy "Laborem exercens"; Wielowymiarowość ludzkiej pracy; "Laborem exercens" jako encyklika o "błędzie antropologicznym"; Realizm pracy a przykazanie miłości Boga i bliźniego; Dlaczego praca ludzka stanowi klucz do całej kwestii społecznej? Encyklika "Laborem exercens" a polityka społeczna polskich rządów w okresie transformacji; Państwo praw i zobowiązań socjalnych; Praca jako instrument sprawowania władzy politycznej; Społeczna odpowiedzialność organizacji a praca ludzka; Bezrobocie przyczyną destrukcji życia rodzinnego; Znaczenie antropologii w budowaniu etosu pracy; Recepcja "Laborem exercens" przez Międzynarodową Organizację Pracy; Współczesne wyzwania dla polskiej polityki społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7246-166-X
1.Bezrobocie jako wyzwanie duszpasterskie, 2.Praca i bezrobocie w nowej sytuacji cywilizacyjnej, 3.Bezrobocie w procesie restrukturyzacji górnictwa na Śląsku, 4.Rola prawa w przeciwdziałaniu bezrobociu, 5.Społeczne przeciwdziałanie bezrobociu - doświadczenia lokalne, 6.Bezrobocie jako wyzwanie dla wspólnoty parafialnej. Doświadczenia programu "Progi" w Parafii PW. Matki Bożej Jasnogórskiej w Łodzi w latach 1991-1994, 7.Praca, zatrudnienie i bezrobocie w Europie" jakie perspektywy na przyszłość, 8.Kościół wobec bezrobocia: czy i jak "pocieszać"? DOKUMENTY: W trosce o nową kulturę życia i pracy, Bieda i bogactwo w Niemczech, Apel o powszechną pomoc wzajemną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 00-86053-28-3
1. Chrystus Główną Władcą i Wodzem nazywany w Pismach Pawłowych tytułami; 2. Zagadnienie władzy w wybranych koncepcjach filozofii chrześcijańskiej; 3. Władza jako zasada ładu społecznego; 4. Władza lokalna jako służba społeczeństwu; 5. Media i władza; 6. Czy kościół ma władze w społeczeństwie?; 7. Między religijnością a zaangażowaniem publicznym; 8. Moralny wymiar władzy i zarządzania; 9. Nowe centra władzy w transformującej się gospodarce; 10. Władza państwowa a wolność w ujęciu libertarianizmu nauki społecznej Kościoła; 11. Postawa duchownych wobec władzy w tradycji górnośląskiej XIX i 1 polowy XX wieku (na przykładzie księży J. Ficka i J. Kapicy); 12. Ideowy program obrony języka polskiego i koncepcja władzy w ujęciu Karola Miarki; 13. Kluby Inteligencji Katolickiej wobec polityki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again