Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(15)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(15)
Author
Babbie Earl
(3)
Nowak Stefan
(3)
Betkiewicz Witold
(2)
Apanowicz Jerzy
(1)
Brzeziński Jerzy Marian
(1)
Dziuban Agata
(1)
Frankfort-Nachmias Chava
(1)
Grobler Adam
(1)
Gębski Bogdan
(1)
Hornowska Elżbieta
(1)
Kloskowska-Dudzińska Agnieszka
(1)
Kvale Steinar
(1)
Maszke Albert Wojciech
(1)
Mynarski Stefan
(1)
Nachmias David
(1)
Panek Emil
(1)
Piłatowska Mariola
(1)
Rucińska Monika
(1)
Shaughnessy John J
(1)
Silverman David
(1)
Zechmeister Eugene B
(1)
Zechmeister Jeanne S
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Nauki społeczne
(11)
Socjologia
(8)
Nauka
(6)
Metodologia
(5)
Społeczeństwo
(3)
Nauki ekonomiczne
(2)
Nauki empiryczne -- metodologia
(2)
Opinia publiczna
(2)
Pedagogika
(2)
Wiedza
(2)
Ankieta
(1)
Badania operacyjne
(1)
Ekonometria
(1)
Ekonomia
(1)
Gospodarka
(1)
Marketing
(1)
Modele matematyczne
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauki społeczne -- metodologia -- podręcznik
(1)
Nauki społeczne -- metody -- podręcznik
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika porównawcza
(1)
Pedeutologia
(1)
Prawa dziecka
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Socjometria
(1)
Statystyka
(1)
Szkolnictwo
(1)
Wywiad socjologiczny
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
22 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-01-14068-2
Cz.I Wprowadzenie do badań: Działalność badawcza człowieka a nauka; Paradygmaty, teoria i badania społeczne Pojęcie przyczynowości w badaniach społecznych. Cz.II Struktura procesu badawczego: Plan badań; Konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar; Indeksy, skale i typologie; Logika doboru próby. Cz.III Typy obserwacji: Eksperyment; Badania sondażowe Jakościowe badania terenowe; Badania niereaktywne; Badania ewaluacyjne. Cz.IV Analiza danych: Analiza danych jakościowych; Kwantyfikacja danych; Podstawy analizy ilościowej; Model analizy rozbudowanej; Statystyka w naukach społecznych. Cz.V Społeczny kontekst badań: Etyka i polityka w badaniach społecznych; Zastosowania badań społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-12151-3
Wstęp; Stabilność stanu równowagi konkurencyjnej; Równowaga i wzrost w systemach typu input-output; Magistrala kapitałowa, produkcyjna i konsumpcyjna; Dodatki matematyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Metodologia badań społecznych / Stefan Nowak. - Wyd. 2 - 6 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2012. - 494, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 978-83-01-14999-4
1. Problematyka i metody badań. 2. Zjawiska społeczne i odpowiadające im pojęcia. 3. Definiowanie pojęć i dobór wskaźników w badaniach. 4. Rodzaje twierdzeń. 5. Uzasadnianie twierdzeń. Empiryczna weryfikacja hipotez. 6. Wyjaśnianie i przewidywanie. 7. Budowa teorii. 8. Praktyczne zastosowania socjologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Metodologia badań społecznych / Stefan Nowak. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2007. - 494, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 978-83-01-14999-4
1. Problematyka i metody badań. 2. Zjawiska społeczne i odpowiadające im pojęcia. 3. Definiowanie pojęć i dobór wskaźników w badaniach. 4. Rodzaje twierdzeń. 5. Uzasadnianie twierdzeń. Empiryczna weryfikacja hipotez. 6. Wyjaśnianie i przewidywanie. 7. Budowa teorii. 8. Praktyczne zastosowania socjologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (3 egz.)
Book
In basket
Metodologia badań społecznych / Stefan Nowak. - Wyd. 2 - 5 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2011. - 494, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 978-83-01-14999-4
1. Problematyka i metody badań. 2. Zjawiska społeczne i odpowiadające im pojęcia. 3. Definiowanie pojęć i dobór wskaźników w badaniach. 4. Rodzaje twierdzeń. 5. Uzasadnianie twierdzeń. Empiryczna weryfikacja hipotez. 6. Wyjaśnianie i przewidywanie. 7. Budowa teorii. 8. Praktyczne zastosowania socjologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7506-878-8
1.Planowanie badań empirycznych i komunikowanie ich rezultatów: Systematycznie modyfikowane autoreplikacje: logika programu badań empirycznych w psychologii; Kilka uwag na temat pojęcia zmiennej. Niespecyficzne zmienne zagregowane w badaniach psychologicznych; Statystyczne kryteria przydatności raportu z badań do metaanalizy; Psychologia poznawcza, marketing i prawo: metodologiczna analiza działalności firm konkurencyjnych na rynku gospodarczym; 2. Metody badań: Kulturowa adaptacja testów psychologicznych; Socjometria; Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych; 3. Statystyczna analiza danych: Analiza zmiennych porządkowych. Modele logarytmiczno-liniowe; Wprowadzenie do analizy ścieżek; Analiza regresji i analiza ścieżek w ujęciu pakietu statystycznego LISREL 8.51 Karla G. Jorgeskoga i Daga Sorboma; Konfirmacyjna analiza czynnikowa w ujęciu pakietu statystycznego LISREL 8.51 (2001).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Metodologia nauk / Jerzy Apanowicz. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2003. - 189, [25] s. ; 20 cm.
ISBN: 83-7285-131-X
1. Istota i pojęcie metodologii nauk, 2. Istota i pojęcie wiedzy (nauki), 3. Pojęcie, istota i zasady badań naukowych, 4. Istota i uwarunkowania problemów badawczych, 5. Geneza, istota i znaczenie metod badawczych, 6. Organizacja i etapy badań naukowych, 7. Istota i pojęcie pomiaru w badaniach naukowych, 8. Prace naukowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Metodologia nauk / Adam Grobler. - Kraków : Wydawnictwo Aureus : Znak, 2006. - 343 s. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-87887-65-0
Część I: Indukcja i wyjaśnianie. 1. Problem indukcji: rys prawie historyczny. 2. Nauka jako wiedza prawdopodobna. 3. Falsyfikacjonizm i jego trudności. 4. Czy istnieje "logika nauki"? 5. Wyjaśnienie a ocena hipotez. Część II: Struktura nauki. 1. Pojęcie teorii naukowej. 2. Problem redukcji terminów teoretycznych a definiowanie pojęć. 3. Operacjonizm, definicje operacyjne i pojęcie pomiaru. 4. Definicje częściowe. 5. Terminy klasyfikacyjne i typologiczne. 6. Pojęcie prawa. 7. Idealizacje i warunki ceteris paribus. 8. Teorie a modele. 9. Koncepcja niezdaniowa teorii naukowych. 10. Dziedziny a teorie. 11. Identyfikacja dziedziny w ujęciu logiki pytań. 12. Problem redukcji i jedności nauki. Część III: Typy nauk i ich odmienności metodologiczne. 1. Nauki dedukcyjne i empiryczne. 2. Nauki przyrodnicze i społeczne.. 3. Psychologia. 4. Nauki nomotetyczne i idiograficzne. Część IV: Status poznawczy nauki. 1. Realizm a instrumentalizm. 2. Konstruktywizm i relatywizm. 3. Między realizmem a relatywizmem. 4. Relatywizm pluralistyczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7338-068-X
1. Podstawowe elementy wiedzy o nauce i poznaniu naukowym 2. Etapy postępowania badawczego 3. Ilościowe i jakościowe badania pedagogiczne 4. Metody badań pedagogicznych 5. Techniki zbierania materiałów 6. Podstawowe zasady opracowania materiałów badawczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-062-5
Cz.I Zagadnienia ogólne: 1. Wprowadzenie, 2. Etyka badań psychologicznych, Cz.II: 3. Obserwacja, 4. Badania korelacyjne, 5. Nieinwazyjne pomiary zachowania, Cz.III Metody eksperymentalne: 6. Plany grup niezależnych, 7. Plany z powtarzanymi pomiarami, 8. Złożone plany eksperymentalne, Cz.IV Badania stosowane: 9. Plany badań pojedynczych przypadków, 10. Plany quasi-eksperymentalne oraz ocena programów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-231-1620-2
1.Charakterystyka niestacjonarnych procesów ekonomicznych, 2.Identyfikacja niestacjonarnych procesów ekonomicznych, 3.Modelowanie zależności między niestacjonarnymi procesami ekonomicznymi - podejście teoretyczne, 4.Skutki błędnej identyfikacji procesów niestacjonarnych w średniej dla własności moedelu ekonometrycznego - analiza symulacyjna, 5.Skutki błędnej identyfikacji procesów niestacjonarnych w wariancji dla własności modelu ekonometrycznego - analiza symulacyjna, 6.Alternatywne podejścia do modelowania zależności między procesami niestacjonarnymi - analiza empiryczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15155-3
Część I. Wprowadzenie do badań: 1. Działalność badawcza człowieka a nauka, 2. Paradygmaty, teoria i badania społeczne, 3. etyka i polityka w badaniach społecznych. Część II. Struktura procesu badawczego: 4. Plan badań, 5. Konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar, 6. Indeksy, skale i typologie, 7. Logika doboru próby. Część III Typy obserwacji: 8. Eksperyment, 9. Badania sondażowe, 10. Jakościowe badania terenowe, 11. Badania niereaktywne, 12. Badania ewaluacyjne. Część IV. Analiza danych: 13. Analiza danych jakościowych, 14. Analiza danych ilościowych, 15. Badania społeczne - jak o nich czytać, jak o nich pisać. Załączniki: Zał. A. Jak korzystać z biblioteki, Zał. B Liczby losowe, Zał. C Rozkład ch-kwadrat, Zał. D. Powierzchnie pod krzywą normalną, Zał. E Szacunkowy błąd z próby, Zał. E. Podręcznik SPSS
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (3 egz.)
Book
In basket
Podstawy badań społecznych / Earl Babbie ; tłum. Witold Betkiewicz, [i in.]. - Wyd. 1 - 2 dodruk - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2013. - 577 s.; il. tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15155-3
Część I. Wprowadzenie do badań: 1. Działalność badawcza człowieka a nauka, 2. Paradygmaty, teoria i badania społeczne, 3. etyka i polityka w badaniach społecznych. Część II. Struktura procesu badawczego: 4. Plan badań, 5. Konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar, 6. Indeksy, skale i typologie, 7. Logika doboru próby. Część III Typy obserwacji: 8. Eksperyment, 9. Badania sondażowe, 10. Jakościowe badania terenowe, 11. Badania niereaktywne, 12. Badania ewaluacyjne. Część IV. Analiza danych: 13. Analiza danych jakościowych, 14. Analiza danych ilościowych, 15. Badania społeczne - jak o nich czytać, jak o nich pisać. Załączniki: Zał. A. Jak korzystać z biblioteki, Zał. B Liczby losowe, Zał. C Rozkład ch-kwadrat, Zał. D. Powierzchnie pod krzywą normalną, Zał. E Szacunkowy błąd z próby, Zał. E. Podręcznik SPSS
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Ekonomia Marketing)
ISBN: 83-88114-68-9
R.1 Proces i procedura badań; R.2 Dobór próby do badań; R.3 Określenie liczebności próby; R.4 Błędy losowe i nielosowe; R.5 Pomiar danych empirycznych; R.6 Analiza niezależności; R.7 Analiza zależności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15480-6
1. Wprowadzenie: Jak korzystać podręcznika?; Jak można wykorzystać badanie jakościowe i jak nie można; Doświadczenie badawcze 1; Doświadczenie badawcze 2; Czy "oryginalność" ma znaczenie?; 2. Wybór tematu: Zastosowanie teorii; Wybór metodologii; Wybór przypadku; Przygotowanie planu badania; 3. Analiza danych: Rozpoczęcie analizy danych; Rozwinięcie analizy danych; Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych (clive seale); Jakoś w badaniach jakościowych; Ocena badań jakościowych; 4. Zachowaj kontakt: Prowadzenie dokumentacji; Kontakty w terenie; Dobra współpraca z promotorem; Uzyskanie informacji zwrotnej; 5. Pisanie rozprawy naukowej: Kilka pierwszych stron; Przegląd literatury przedmiotu; Rozdział metodologiczny; Praca nad rozdziałami analitycznymi; Ostatni rozdział; 6. Obrona pracy doktorskiej: Przetrwać obronę pracy doktorskiej; 7. Podsumowanie: Efektywne badania jakościowe; 8. I co dalej?: Publikacja; Odbiorcy; Poszukiwanie pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
(Niezbędnik badacza)
ISBN: 978-83-01-16293-1
1. Wprowadzenie do badań z zastosowaniem techniki wywiadu; 2. Epistemologiczne problemy związane z prowadzeniem wywiadów; 3. Etyczne problemy związane z prowadzeniem wywiadów; 4. Planowanie badań z wykorzystaniem technik wywiadu; 5. Prowadzenie wywiadu; 6. Rodzaje wywiadów; 7. Jakość wywiadu; 8. Transkrypcja wywiadów; 10. Weryfikacja i uogólnienie wiedzy uzyskanej za pomocą wywiadów; 11. Przedstawianie wiedzy uzyskanej w badaniu; 12. Udoskonalanie jakości wywiadu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-03-9
1. Spojrzenie na problematykę metodologiczną, 2. Podejścia metodologiczne w badaniach społecznych, 3. Indukcyjne versus dedukcyjne myślenie w naukach społecznych, 4. Zagadnienia zależności w naukach społecznych, 5. Przygotowanie danych socjologicznych do analizy, 6. Przykładowe analizy problematyk badawczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Nauka - badanie - metody (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again