Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Borecka-Biernat Danuta
(1)
Fudali Robert
(1)
Kowalska Ewa
(1)
Strutyńska Elżbieta
(1)
Wajszczyk Katarzyna
(1)
Walasek Stefania
(1)
Waloszek Danuta
(1)
Walęcka-Matyja Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Nauczyciele
(3)
Depresja psychiczna
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Rodzeństwo
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
Subject: place
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
4 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7789-320-3
1.Ogólna charakterystyka mobbingu; 2. Mobbing z perspektywy; 3. Zakres i uwarunkowania lobbing; 4. Metodologia badań własnych; 5. Mobbing wśród nauczycieli. Wyniki badań własnych; 6. Rekomendacje antymobingowe dla środowiska nauczycielskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 736)
ISBN: 978-83-7271-945-4
Zawiera: I.Dzieci i dorośli o sobie wzajemnie; II Nota metodologiczna; III. Poszukiwanie rozwiązań – między przeszłością i przyszłością; IV. Odczytany in fabula obraz siebie i świata nauczycieli oraz kandydatów na nauczycieli; V. Obraz etyczności i profesjonalizmu in fabula; VI. Status społeczny – profil samooceny badanych – projekcja; VII. Rozdroża badacza: niepokój – poszukiwania – rozwiązania; VIII. Co po badaniach?; IX. Niepokój o naukowość pedagogiki przedszkolnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-550-8
1. W poszukiwaniu wzorów pracy pedagogicznej: Kursy wakacyjne dla nauczycieli szkół powszechnych w II Rzeczypospolitej; Opiekun-wychowawca w pedagogice zakonnej; Z historii szkolnictwa- polityka oświatowa wobec nauczycieli w czasach PRL; Tradycje i współczesność polskiej myśli pedentologicznej- o kompetencjach nauczyciela-wychowawcy; Wybrane rozważania o perspektywach badań nad zawodem nauczyciela- teoria i weryfikacje; Tradycje kształcenia nauczycieli w wyższych szkołach zawodowych; 2. Nauczyciel wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości: Świadomość roli nauczyciela doskonalącego się w zawodzie- spojrzenie na problem; Wybory aksjologiczne gimnazjalnych nauczycieli języka polskiego; Twórczość emerytowanych nauczycieli; Nauczyciel muzyki w rzeczywistości szkolnej; Pedagog szkolny jako osobowe źródło wsparcia społecznego nauczycieli; Czy lokalizacja miejsca pracy różnicuje pedagogów specjalnych pod względem ich potrzeb zawodowych?; 3. Współdziałanie i opór w relacjach nauczyciel-uczeń: Młodzież jako problem wychowawców i nauczycieli- o strategii pozorowania pracy wychowawczej z młodzieżą; Okres dojrzewania młodzieży jako wyzwanie dla nauczycieli- profilaktyków; Nauczyciel jako osoba znacząca w kształtowaniu tożsamości wychowanków; Agresja i przemoc- relacje uczeń- nauczyciel w szkole zawodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-934-0
Zawiera: CZĘŚĆ PIERWSZA. PRACA Z KONFLIKTEM W SZKOLE Rozdział I. Szkoła jako miejsce tworzenia się konfliktów: warunki instytucjonalne i interpersonalne: 1. Instytucja szkoły jako miejsce rozgrywania się konfliktów; 2. Relacje szkolne i pozaszkolne przestrzenią konfliktową. Rozdział II. Różnorodność szkolnych sytuacji konfliktowych: 1. Konflikty szkolne interpersonalne: uczniowskie i nauczycielskie relacje koleżeńskie; 2. Konflikty szkolne interpersonalne: relacje uczniowsko-nauczycielskie oraz nauczycielsko-dyrektorskie; 3. Intrapersonalne konflikty uczniów i nauczycieli; 4. Okołoszkolne konflikty uczniów: relacje rodzinne. Rozdział III. Strategie radzenia sobie z konfliktem w szkole: 1. Przykład pierwszy: surowy nauczyciel; 2. Przykład drugi: zajęcia pozalekcyjne; 3. Przykład trzeci: wycieczka szkolna; 4. Przykład czwarty: pogarszająca się sytuacja 10-latka; 5. Przykład piąty: psychiczne znęcanie się; 6. Przykład szósty: nieakceptowana córka; 7. Przykład siódmy: wspólne zadanie. Rozdział IV. Rola zidentyfikowanych kategorii w procesie radzenia sobie z konfliktem – propozycja modelu: 1. Strony konfliktu; 2. Kwestie, interesy, potrzeby, cele, przedmiot konfliktu; 3. Wartości, normy, przekonania; 4. Środowisko – otoczenie – warunki; 5. Osoby biorące udział w rozwiązaniu; 6. Trzecia strona konfliktu; 7. Sposoby radzenia sobie z konfliktem; 8. Potrzebne zasoby; 9. Wybór metody rozwiązania; 10. A co, jeśli się nie powiedzie?; 11. Wnioski dla uczestników; 12. Gdy czas nagli. Rozdział V. Projekty zmian szkolnych w sferze rozwiązywania konfliktów: 1. Działania profilaktyczne; 2. Działania doraźne w konflikcie; 3. Projekt długofalowego zintegrowanego działania służącego kształtowaniu podejścia do sytuacji konfliktowych. CZĘŚĆ DRUGA. STRATEGIE RADZENIA SOBIE MŁODZIEŻY W SYTUACJI KONFLIKTU SPOŁECZNEGO W RELACJI DO OSOBOWOŚCIOWYCH UWARUNKOWAŃ Rozdział I. Problematyka osobowościowych uwarunkowań strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego – w literaturze przedmiotu: 1. Młodzież w sytuacji konfliktu społecznego; 2. Strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego; 3. Osobowościowe determinanty strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego (3.1. Samoocena; 3.2. Poczucie umiejscowienia kontroli; 3.3. Ocena poznawcza sytuacji; 3.4. Emocje). Rozdział II. Metodologia badań własnych: 1. Problemy i hipotezy badawcze; 2. Metody badań własnych; 3. Osoby badane. Rozdział III. Osobowościowe uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego w świetle wyników badań: 1. Poziom samooceny a strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego; 2. Poczucie umiejscowienia kontroli a strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego; 3. Ocena poznawcza sytuacji konfliktu społecznego a strategie radzenia sobie młodzieży w tej sytuacji; 4. Poziom emocji lęku, gniewu i ciekawości a strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego; 5. Zmienne osobowościowe jako determinanty strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego; 6. Podsumowanie wyników badań. CZĘŚĆ TRZECIA. KONFLIKT W RELACJACH INTERPERSONALNYCH DOROSŁYCH RODZEŃSTW – ZAGROŻENIA I SZANSE Rozdział I. Psychologiczne aspekty relacji interpersonalnych dorosłych rodzeństw: 1. Rola rodziny w rozwoju bliskich więzi interpersonalnych; 2. Specyfika relacji w podsystemie rodzeństwa; 3. Rodzaje relacji interpersonalnych rodzeństw; 4. Konflikt a funkcjonowanie psychologiczne rodzeństw (4.1. Stres psychologiczny; 4.2. Depresja; 4.3. Familizm). Rozdział II. Założenia metodologiczne badań własnych: 1. Problemy badawcze; 2. Metoda (2.1. Osoby badane; 2.2. Procedura i materiały). Rozdział III. Konflikt w relacji dorosłych rodzeństw a familizm, stres i depresja w świetle wyników badań własnych: 1. Płeć i okres dorosłości osób badanych a jakość relacji interpersonalnej dorosłych rodzeństw (1.1. Główne wymiary relacji z rodzeństwem; 1.2. Konflikt i jego dymensje w relacji z rodzeństwem); 2. Współzależności między konfliktem w relacji z rodzeństwem a familizmem, stresem i depresją (2.1. Współzależności między badanymi zmiennymi w grupie kobiet znajdujących się w okresie wczesnej dorosłości; 2.2. Współzależności między badanymi zmiennymi w grupie kobiet znajdujących się w okresie średniej dorosłości; 2.3. Współzależności między badanymi zmiennymi w grupie mężczyzn znajdujących się w okresie wczesnej dorosłości; 2.4. Współzależności między badanymi zmiennymi w grupie mężczyzn znajdujących się w okresie średniej dorosłości); 3. Wartości rodzinne a stres i depresja – mediująca rola konfliktu w relacji z dorosłym rodzeństwem; 4. Podsumowanie i dyskusja wyników badań. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again