Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
Branch
Czytelnia
(2)
Author
Laska Eugenia Iwona
(1)
Murawska Ewa
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Nauczyciele
(2)
Szkolnictwo
(1)
2 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-317-3
Wstęp, Dyrektor i nauczyciele w szkole jako organizacji uczącej się, Nauczyciele "uwikłani" współczesnością, Doświadczenia z pedagogicznych badań historycznych i porównawczych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli, Ryzyko osobowościowo-zawodowych deformacji współczesnych nauczycieli, Nauczyciel wobec kryzysu wartości społecznych i wychowawczych, Socjologiczne podejście do edukacji,w szczególności do roli ucznia i nauczyciela, Tischnerowski etos nauczyciela, Spory o kształt współczesnej edukacji, Kierowanie zmianą w drodze do jakości pracy szkoły, Nauczyciel jako twórca nowego ładu edukacyjnego, Neurodydaktyka-perspektywą na sukces w uczeniu (się), W poszukiwaniu wyznaczników edukacyjnej aktywności nauczyciela.Samokształcenie, Nauczyciel i uczeń w dobie przemian społecznych-wzajemne oczekiwania, Nauczyciel jako lider w obliczu zmian oświatowych, Emancypacyjna i instrumentalna świadomośćwspółczesnych nauczycieli, Piętno w szkole.Rozważania o (z)ranionej tożsamości ucznia, Warsztat pracy nauczyciela wychowawcy, Nauczyciel jako dydaktyk wychowawca w percepcji uczniów szkoły podstawowej, Nauczyciel a niepowodzenia szkolne-jak odnieść edukacyjny sukces?, Funkcje dyrektora szkoły w świetle reformy oświaty, osobowość pedagoga-rzemieślnik czy idealista?, Medialny wizerunek nauczyciela i ucznia w kontekście skandali szkolnych jako źródło fundamentalnych pytań pedagogicznych, Postawy nauczycieli wobec współczesnych badań pedeutologicznych a ich wiarygodność, Systemyu rozproszone-analiza możliwości zastosowania w procesie dydaktycznym, Wizerunek nauczyciela muzyki-dawniej i dziś, Program Socrates-ku edukacyjnej Europie, Kształtowanie tożsamości europejskiej w szkole, Aksjologiczne aspekty portretu nauczyciela, Wyzwania moralne dla nauczycieli w zmieniającej się rzeczywistości, Kontrowersje wokół egazminów testowych, Opiekuńczafunkcja szkoły-sfera zapomniana czy zaniedbana?, Współpraca nauczyciela z rodzicami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-164-3
1. Bez(za)radny nauczyciel na drogach i bezdrożach współczesności - rozważania o kruchej tożsamości i racjonalnej nadziei; 2. Nie(łatwa) sztuka oswajania pedagogiki (nauczyciel miedzy tym, co można, a czego nie udaje się zmienić); 3. Między poczuciem braku a możliwością. O konieczności budowania pedagogiki nadziei; 4. Odwaga i trud bycia profesjonalnym nauczycielem w postmodernistycznej rzeczywistości edukacyjnej; Rola nauczyciela "w szkole dla wszystkich dzieci" (uwagi o integracji); Agresja w szkole. Analiza czynników zewnątrz- i wewnątrzszkolnych w genezie jej rozwoju; Doskonalenie zawodowe nauczycieli w obecnej rzeczywistości; Bycie "nauczycielem wszystkich uczniów" - czy zadanie (nie)realne?; Stereotyp nauczyciela w świadomości młodzieży (na podstawie badań przeprowadzonych w Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Słupsku); wybrane konteksty tożsamościowego dyskursu we współczesnej pedeutologii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again