Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Bałachowicz Józefa
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Guz Sabina
(1)
Koszczyc Tadeusz
(1)
Kowlaska Anna
(1)
Michalewska Maria Teresa
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Nauczanie początkowe
(4)
Dziecko
(2)
Nauczanie
(2)
Pedagogika
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Arteterapia
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dyslekcja i dysgrafia
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Język polski
(1)
Kształcenie
(1)
Logopedia
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Przemoc
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7374-058-7
1.Prognozowanie edukacji. Trendy w metodologii badań edukacji: Niezbędna modernizacji uniwersytetu; Niezbędne zmiany w polskiej edukacji; Edukacja jutra - szanse w edukacji wielokulturowej; Innowacje i eksperymenty pedagogiczne po transformacji ustrojowej w Polsce; Podstawy metodologiczne kształtowania myślenia kreatywnego osobowości w jej adaptacji do nowych warunków pracy; Triangulacja w pedagogicznych badaniach edukacji szkolnej; Ilościowe i jakościowe podejście w badaniach pedagogicznych. 2. Aksjologia i teleologia edukacji jutra: Społeczno-pedagogiczne zasady modernizacji szkoły wyższej; Wartości preferowane przez gimnazjalistów i ich nauczycieli; Turystyka jako miejsce doświadczenia aksjologicznego i upodmiotowienia człowieka. Implikacje koncepcji pedagogicznej opartej na filozofii tomistycznej; Aksjologiczne przestrzenie spotkania w edukacji; Podstawowy cel humanistycznego wychowania - szczęśliwy człowiek; Kodeks etyczny nauczyciela wychowania fizycznego w świadomości młodzieży akademickiej; Rola nauczyciela muzyki w rozwijaniu świata wartości dziecka; Kategoryczny walor kompromisu w refleksji. 3. Proces kształcenia i wychowania oraz jego uwarunkowania w aspekcie edukacji jutra: Użyteczność kompetencji matematyczno-fizycznych wyniesionych ze szkoły ponadgimnazjalnej w studiowaniu na uczelni technicznej; Przekonania a działania. Wybrane aspekty edukacyjne; Przestrzeganie praw ucznia wyrazem świadomości wartości dziecka; Demokratyzacja szkoły w perspektywie współpracy ze środowiskiem lokalnym; Przygotowanie do wyboru zawodu w kontekście przeobrażeń cywilizacyjnych; Równoległe formy aktywności edukacyjnej studentów pedagogiki; Moc sprawcza szkolnych pytań; Edukacja wobec zagrożeń bezpieczeństwa w szkole; Dlaczego dialog jest trudny? Próba diagnozy pedagogiczno-psychologicznej; Ekonomiczne aspekty zarządzania wydziałami uniwersytetów regionalnych; Edukacja ku mądrości w wiedzy kompetencji i doskonałości; Aksjologia kultury fizycznej na tle przemian społeczno-kulturowych XXI wieku. 4. Szkoła jutra: Wykorzystanie map umysłowych w ocenie struktur wiedzy studentów; Kompleksowe uczeie się jako wartość indywidualna i społeczna; Estetyzacja rzeczywistości jako (nie)oczywisty horyzont dla działań edukacyjnych; Kultura szkoły. Raport z badań; Public relations - moda czy konieczność w działalności współczesnych uczelni?; Nowoczesna szkoła oparta na podstawach naukowych, otwarta na współczesny świat i ludzi; "Odpowiednia" koncepcja grup przemysłowych wymaga nowej uwagi edukatorów polityki regionalnej; Kto kogo (kiedy) naucza? Relacje podmiotów w całożyciowej edukacji. 5. Wychowanie przedszkolne. Wczesnoszkolne, patriotyczne, obywatelskie i ekologiczne w perspektywie edukacji jutra: Wspieranie rozwoju myślenia twórczego uczniów w edukacji wczesnoszkolnej; Patriotyzm, integracja europejska i nauczycielski autorytet w opinii młodzieży; Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej uczniów w klasach niższych; Aspekty ekologiczne prozy dziecięcej w kontekście edukacji jutra (rekonesans badawczy); Kierowanie kształceniem uczniów zdolnych i twórczych w klasach I-III; Lubelski eksperyment edukacyjny pod hasłem "kształtujemy tożsamość krajobrazu"; Pozwól działać, a zrozumiem - aktywność eksploracyjna dzieci w wieku przedszkolnym; Wykorzystanie analizy transakcyjnej w edukacji wczesnoszkolnej; Aktywizacja poznawcza najmłodszych uczniów - innowacje metodyczne i organizacyjne; Europejski patriotyzm w szkole jutra; Edukacja regionalna drogą kształtowania tożsamości kulturowej uczniów - szansa stracona?; Metody ruchowej ekspresji twórczej w pracy nauczyciela przedszkola; Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (12 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86994-96-7
1. Zagadnienia ogólne: Gramatyka uniwersytecka a gramatyka szkolna; Z problemów paralingwistyki- niektóre aspekty edukacji lingwistycznej; O semantycznych aspektach edukacji lingwistycznej jako problemie badań porównawczych; Komputerowe wspomaganie edukacji lingwistycznej; 2. Edukacja lingwistyczna w początkach nauczania: Kompetencja zawodowa nauczyciela niższych klas szkoły podstawowej a jego wiedza lingwistyczna; Akty mowy w języku nauczyciela; Edukacja semantyczna w nauczaniu początkowym; Wymiana znaczeń między nauczycielem a uczniem w komunikacji werbalnej; Determinanty regionalne sprawności językowej uczniów w młodszym wieku szkolnym; Kształcenie sprawności językowych dziecka w okresie wczesnoszkolnym; Modelowe ujęcie determinantów aktywności werbalnej dziecka w młodszym wieku szkolnym; O nabywaniu doświadczeń językowych w sytuacjach szkolnych; Kompetencje językowe młodszych uczniów a zjawisko analfabetyzmu funkcjonalnego; Środowisko rodzinne a poziom rozwoju kompetencji komunikacyjnej u dziecka 6-7 letniego; Neologizmy przykładem kreatywności językowej uczniów klas młodszych; Wpływ fiszek autokreatywnych na sprawności polonistyczne uczniów w edukacji wczesnoszkolnej; Ocena poziomu rozumienia wybranych pojęć przez sześciolatki na podstawie ich wypowiedzi; Znaczenie zasobu słownikowego oraz kompetencji lingwistycznej w procesie rozumienia tekstu; O nowy model pracy z tekstem z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym; Sytuacja przedrecepcyjna i nadanie oralne tekstu jako elementy refleksji nad użyciem języka; Forma dźwiękowa wypowiedzi uczniów klasy I szkoły specjalnej dla lekko upośledzonych językowo; 3. Problemy dwujęzyczności: Edukacja lingwistyczna jako składnik studiów polskich na uniwersytecie koreańskim Hankuk University of Foreign Studies w Seulu; Z dziejów pewnego eksperymentu, czyli o wprowadzeniu odmiany specjalistycznej w początkach nauczania języka polskiego jako obcego; Trudności studentów francuskich z przyswajaniem polskiej fleksji i składni; Podręczni i polszczyzna w nauczaniu języka polskiego w północnej Francji; Charakterystyka morfo syntaktyczna polszczyzny dzieci dwujęzycznych polsko-francuskich; Sprawność językowa uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej; Korespondencja zagraniczna w doskonaleniu kompetencji komunikacyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2454-3
Część I: Rozwój i edukacja dziecka w ujęciu wybranych koncepcji psychologicznych i pedagogicznych. Część II: Szanse i zagrożenia w edukacji dzieci i młodzieży. Część III: W poszukiwaniu innowacyjnych i alternatywnych rozwiązań edukacyjnych. Część IV: Rozwijanie językowych i poznawczych kompetencji dziecka. 5. Niektóre uwarunkowania kształtowania się społecznych cech osobowości dzieci i młodzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-74-6
Część I: Pedagogika a edukacja dziecka. Studia. Wczesna edukacja dziecka - problemy teoretyczne i praktyczne. Janusz Korczak - wybitny myśliciel - humanista - lekarz i pedagog. Przygotowanie do nauki czytania i pisania w systemie Montessori. Rola przedszkola i szkoły w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej dziecka. Rozwijanie umiejętności myślenia uczniów w procesie edukacji zintegrowanej. Arteterapia jako metoda korygowania zaburzeń emocjonalnych u dzieci. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Nowe kierunki w edukacji matematycznej dziecka. Część II: Nauczyciel a potrzeby edukacyjne dziecka. Komunikaty z badań. Udział dziecka we własnym procesie korekcyjnym. Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym. Opieka logopedyczna w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Tematyka regionalna w praktyce nauczania początkowego. Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej po trzyletniej realizacji reformy oświaty w opinii nauczycieli klas początkowych (komunikat z badań). Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych we współczesnej szkole. Jak przedszkolaki widzą i różnicują odcienie barwne. Możliwość prognozowania przez nauczycieli rozwoju umiejętności czytania i pisania uczniów klas I-III na podstawie wyników orientacyjnej oceny stanu słuchu fonetycznego sześciolatków. Edukacja regionalna w przedszkolu. Komputerowe pomoce dydaktyczne w pracy nauczyciela przedszkola. Dojrzałość emocjonalno-społeczna dzieci sześcioletnich (komunikat z badań).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again