Form of Work
Książki
(75)
Status
only on-site
(70)
available
(17)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(71)
Author
Watcyn-Jones Peter
(9)
Howard-Williams Deirdre
(5)
Denek Kazimierz
(4)
Kamińska Aleksandra
(3)
Oleśniewicz Piotr
(3)
Tomalin Mary
(3)
Woods Edward
(3)
Bielecki Piotr
(2)
Crowther-Alwyn John
(2)
Dietl Jerzy
(2)
Kostera Monika
(2)
Lewowicki Tadeusz
(2)
Piekarski Jacek
(2)
Rosiak Agnieszka
(2)
Sapijaszka Zofia
(2)
Scheibner Kurt
(2)
Urbaniak-Zając Danuta
(2)
Watcyn - Jones Peter
(2)
Łuszczuk Władysława
(2)
Bereźnicki Franciszek
(1)
Borowska Alina
(1)
Brieger Nick
(1)
Chmielecka Ewa
(1)
Comfort Jeremy
(1)
Cordell Jane
(1)
Czarnecki Kazimierz M
(1)
Czerepaniak-Walczak Maria
(1)
Drewniak Rafał
(1)
Flienders Steve
(1)
Flinders Steve
(1)
Gawroński Sławomir
(1)
Geryk Marcin
(1)
Górnikiewicz Jacek Zbigniew
(1)
Hancock Paul
(1)
Herd Cynthia
(1)
Jedlewska Barbara
(1)
Jędryczkowski Jacek
(1)
Kaczor Stanisław
(1)
Kałuża Dorota
(1)
Kaźmierczyk Andrzej
(1)
Kind Uwe
(1)
Kogut Wiesława
(1)
Kostkiewicz Janina
(1)
Kowaleskie Jerzy T
(1)
Kowalska Ewa
(1)
Kozdrowicz Ewa
(1)
Kozielska Maria
(1)
Kroher Oss
(1)
Laska Eugenia Iwona
(1)
Lewicka Agnieszka
(1)
Lohfert Walter
(1)
Maciąg Justyna
(1)
Mazur Barbara
(1)
Mischke Herzy
(1)
Mitchell Terence
(1)
Moroz Henryk
(1)
Muchacka Bożena
(1)
Musiałkiewicz Robert
(1)
Myers Melissa
(1)
Olszak Celina M
(1)
Pauluk Dorota
(1)
Perry Rosemary
(1)
Pluta-Olearnik Mirosława
(1)
Prewysz-Kwinto Piotr
(1)
Przecławska Anna
(1)
Sajdak Anna
(1)
Scherling Theo
(1)
Siewierska-Chmaj Anna
(1)
Stachowiak-Kudła Monika
(1)
Steinmann Marina
(1)
Swaine Neville
(1)
Sweeney Simon
(1)
Szmidt Krzysztof J
(1)
Urbaniak Bogusława
(1)
Voss Grażyna
(1)
Wallwork Adrian
(1)
Widelak Dariusz
(1)
Wyatt Rawdon
(1)
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
(1)
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
(1)
Zubrzycka-Maciąg Teresa
(1)
Łobocki Mieczysław
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(46)
1990 - 1999
(11)
1980 - 1989
(2)
Country
Poland
(59)
Kiribati
(13)
unknown (d)
(3)
Language
Polish
(75)
Subject
Język angielski
(24)
Nauczanie
(23)
Szkolnictwo wyższe
(17)
Pedagogika
(14)
Studenci
(6)
Nauczyciele akademiccy
(5)
Społeczeństwo informacyjne
(5)
Nauczyciele
(4)
Absolwenci szkół wyższych
(3)
Język niemiecki
(3)
Nauczanie na odległość
(3)
Dziennikarstwo
(2)
Komputery
(2)
Nauki ekonomiczne
(2)
Pedagodzy
(2)
Systemy informatyczne
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Asertywność
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Deklaracja bolońska (1999)
(1)
Demografia
(1)
Doktorat
(1)
Dysertacje naukowe
(1)
Dziennikarze
(1)
Emigracja
(1)
Empatia
(1)
Etyka biznesu
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje
(1)
Internet -- stosowanie -- nauczanie -- Polska
(1)
Kadry
(1)
Komputery -- stosowanie -- nauczanie
(1)
Konto -- podręcznik akademicki
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne -- kraje Unii Europejskiej
(1)
Ludzie starzy
(1)
Metodologia
(1)
Multimedia
(1)
Nauczanie -- efektywność -- badanie -- metody
(1)
Nauczanie -- efektywność -- szkoły wyższe -- kraje Unii Europejskiej
(1)
Nauczanie na odległość -- szkoły wyższe -- Polska
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauki społeczne
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Polityka ludnościowa
(1)
Polska
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Pracodawcy
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Programy nauczania
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Siła robocza
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Szkolnictwo wyższe -- finanse -- Wielka Brytania
(1)
Wartość
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(9)
2001-0
(2)
115 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89501-49-X
Część I: Perspektywa teorii pedagogiki społecznej. 1. W sprawie kształcenia do profesji społecznych - kilka uwag zagajenia do dyskusji na temat modelu absolwenta pedagogiki społecznej. 2. Po co studiować pedagogikę społeczną? 3. Kariera pewnej XIX-wiecznej koncepcji. 4. Pedagog społeczny w warunkach wielokulturowości i potrzeby kreowania przestrzeni międzykulturowego dialogu. 5. Społeczne zadania pedagogów. 6. Dookreśla funkcji pedagoga w warunkach permanentnej transformacji. 7. Pedagog jako animator przeobrażeń społecznych. 8. Pedagog społeczny wobec bezdomnych. Część II: Perspektywa praktyki. 1. Instytucjonalne dzieci - wyzwanie dla pedagogów społecznych. 2. System S.Z.I. (selekcja, zdemaskowanie, iniekcja). 3. Pozytywna profilaktyka w wychowaniu. 4. Czerpanie ze źródeł. 5. Skuteczny pedagog w procesie pomagania. 6. Ważne pytania w pedagogice społecznej. 7. Z doświadczeń praktyka. 8. O studencie pedagogiki społecznej słów kilka. 9. Absolwent skrojony na miarę. 10. Byłam studentką pedagogiki. 11. Podróż z "Surmą". Część III: Perspektywa studentów. 1. Współczesny świat studenta. Poszukiwanie własnej drogi. 2. Wizja pedagoga XXI wieku. 3. Animator wobec wyzwań rzeczywistości. 4. Czy łatwo być pedagogiem? 5. Autorytet zaczyna od siebie. 6. Kim jestem? 7. Jaki powinien być pedagog społeczny? Część IV: Grupy dyskusyjne. 1. Organizacje pozarządowe - droga do społeczeństwa obywatelskiego. 2. Praca z dzieckiem i rodziną. 3. W kręgu kultury i animacji społeczno-kulturalnej. 4. Rekomendacje i propozycje zmian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7405-170-1
ICT: Driving force behind competency-based distance learning; Orchestrating interdependence in an international on-line learning community; Nauczanie, cybernetyka, jakość i efektywność; Stare wyzwania edukacyjne - nowe technologie - nowe wyzwania edukacyjne; Co hamuje rozwój e-nauczania w Polsce?; Poradnictwo psychologiczne on-line w systemie wsparcia psychospołecznego studentów; Metodologia projektowania szkoleń e-Learning; System do przeprowadzania testów; Współpraca między studentem a wykładowcą w nauczaniu wspomaganym przez Internet; Próba oceny przydatności kursów NETg w projektach edukacyjnych w UŁ; E-learning - nowa koncepcja świadczenia usług edukacyjnych szkół wyższych? Nauczyciel wspierający rozwój. Oczekiwania studentów studiów "wirtualnych" wobec nauczyciela on-line; Zastosowanie wielowartościowych relacji podobieństwa w automatycznym sprawdzaniu testów gramatycznych; Wspomaganie nauczania techniki cyfrowej poprzez Internet; Modelowanie wykładu w oparciu o bieżącą analize efektywności nauczania z wykorzystaniem platformy e-learningowej; Doświadczenia PUW w kształceniu pielęgniarek przez Internet; Język angielski na studiach internetowych Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych; Przygotowanie e-wykładów w technologii Tegrity WebLearner - studium przypadku; Metodyka i dydaktyka informatyki - kurs on-line; Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych; Doświadczenia Ośrodka OKNO Politechniki Warszawskiej w rozwoju modelu i narzędzi edukacji na odległość; Significance if e-laboratory applictaion; Internetowe wspomaganie nauczania w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Doświadczenia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we wprowadzeniu internetowej platformy nauczania na odległość: e-sgh.pl oraz plany jej rozwoju; Wykorzystanie narzędzi autorskich do tworzenia szkoleń w l-edulacji; SCROM - mity i rzeczywistość; DOROTKA, czyli Doskonalenie Organizacji, Rozwoju oraz Tworzenia Kursów Akademickich przez Internet; Narzęzia kształcenia na odległość i ich wykorzystanie na Wydziałach Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej i Warszawskiej; Analiza możliwość rozszerzenia systemu zarządzającego nauczaniem opartego na licencji Open Source o implementację SCORM; Platforma ILIAS jako alternatywa dla komercyjnych aplikacji e-learningowych; The Elis Project - e-earning System as a part of Integrared Information System; Wprowadzenie zdalnej e-Edukacji do kształcenia podyplomowego - studium przypadku Instytutu Łączności; Wykorzystanie doświadczeń Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego w szkoleniach zdalnych dla biznesu; E-learning in Networked Society; Learning Organisation; Zajęcia asynchroniczne w programie studiów technicznych - możliwości rozwijania umiejętności krytycznego myślenia; Rola symulacji w "Post-graduate e-government and e-bussiness study".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89468-48-2
I. Koncepcja kształcenia animatorów i menedżerów kultury w konteście obecnych uwarunkowań i nowych wyzwań - dyskurs interdyscyplinarny. Kształcenie animatorów i menedżerów kultury w wybranych ośrodkach akademickich - tradycje, współczesny model i plany na przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-887-0
I. Aksjologia a studia pedagogiczne: 1. Akjologiczne wymiary ksztalcenia pedagogów, 2. Aksjologiczne aspekty Procesu Bolońskiego; pytania o jego przesłanki i cele w kontekście akademickiego kształcenie pedagogów, 3. Potrzeba rekonstrukcji aksjologii w pedagogicznych studiach akademickich, 4. Kształtowanie postaw badawczych studentów pedagogiki w uniwersyteckim procesie dydaktyczmy, 5. Wartości jako rzeczywistość porządkująca i integrująca przebieg studiów pedagogicznych. II. Wartości w uniwersyteckim procesie dydaktyczno-wychowawczym: 6. Filozofia człowieka - filozofia edukacji - rozwój moralny studenta, 7. Aksjologiczny wymiar celow kształcenia pedagogów, 8. Partycypacja i antycypacja jako kategorie kształcenia nauczycieli. Ogólne założenie i wnioski, 9. Edukacja aksjlogiczna pedagogów a problem przekazu wartości w wychowaniu, 10. Stymulowaniew rozwoju moralnego pedagogów - kontekst pedagogiczno - psychologiczny, 11. Rozwój emocjonalny jako zagubiona kategoria edukacji aksjologicznej szkoły wyższej. III. Edukacja aksjologiczna - kultura w edukacji: 12. Afirmacja osoby jako podstawa edukacji aksjologicznej w szkole wyższej, 13. Kultura szkoły - aksjologiczna codzienność studiowania, 14. Pedagogika zabawy - nowe wartości w edukacji uniwersyteckiej, 15. Aksjologiczny wymiar edukacji pedagogów w kontekście czekających ich zadań dydaktyczno - wychowawczych w polskiej szkole, 16. Zajęcia tereneowe w klasztorach, kościołach, muzeach i galeriach jako specyficzna forma nauczania aksjologii, 17. dziedzictwo kulturowe jako wartość. Implikacje do kształcenia pedagogów w szkole wyższej. IV. Świat wartości studentów i nauczyieli akademickich: 18. Wartości życia czlowieka w opinii studentów pedagogiki, 19. Świat czy światy wartości nauczycieli akademickich i studentów?, 20. Autoedukacja studentów w kotekście preferowanych wartości, 21. "Uczucia duchowe" jako zagrożona wartość w edukacji pedagogów, 22. Refleksyjność jako wartość w profesjonalnym kształceniu studentów, 23. Kształcenie uniwersyteckie jako przygotowanie do spotkania z osobą niepełnosprawną, 24. Edukacja akademicka niepełnosprawnych - wymiar aksjologiczny, 25. Czy mozna nauczyć cnoty?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.112.2 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-599-4
1. Modele i systemy szkolnictwa wyższego w państwach europejskich; 2. Instytucjonalne mechanizmy zapewniania jakości; 3. Wpływ instytucjonalnych mechanizmów zapewnienia jakości na autonomię szkół wyższych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Business Roles / John Crowther-Alwyn. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - 100 s. : fot., rys., wykresy ; 30 cm.
(Cambridge Copy Collection)
ISBN: 0521-46953-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Business Roles 2 / John Crowther-Alwyn. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 1999. - 100 s. : for., rys., mapy, wykresy ; 30 cm.
(Cambridge Copy Collection)
ISBN: 0-521-64849-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.111 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-86-4
1. Miejsce informatyki w rozwoju społeczeństwa informacyjnego: Trandy i kierunki zmian w obszarze europejskiego szkolnictwa wyższego; Portale dydaktyczne w polsko-japońskiej szkole technik komputerowych; Systemy komputerowe wspomagające procesy dydaktyczne; Pracownia projektowa w nauczaniu informatyki w zakresie techniki cyfrowej; 2. Problemy nauczania na kierunku informatyka w dobie społeczeństwa informacyjnego: Droga do "świadomego społeczeństwa informacyjnego"; Doświadczenia i zalecenia metodologiczne z zakresu nauczania języków programowania komputerów; Przygotowanie administracji publicznej i samorządowej do funkcjonowania w warunkach społeczeństwa informacyjnego; Nauczanie systemów zarządzania jakością zgodnych z międzynarodowymi standardami na kierunku informatyka wyższych uczelni; Wybrane problemy projektowania systemów informatycznych. Projektowanie procesów; 3. Narzędzia i technologie wspomagające nauczanie na kierunku informatyka: Internetowy system testowania wiedzy jako element portalu uczelnianego; Program PSPICE w nauczaniu elektroniki; Wybrane zagadnienia dotyczące języków i narzędzi programowania oraz ich nauczania; Analiza funkcjonalna witryn internetowych niepublicznych uczelni wyższych o kierunkach informatyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62259-31-1
I. Kształcenie specjalistyczne dziennikarzy: 1. Specjalizacja jako standard profesjonalizmu w kształceniu dziennikarzy. Analiza na przykładzie dziennikarstwa sportowego; 2. Dziennikarstwo specjalistyczne czy multimedialne- kilka uwag na temat współczesnego kształcenia dziennikarzy; 3. Poszukiwanie złotego środka pomiędzy kreacją a warsztatem graficznym w nauczaniu projektowania graficznego na potrzeby mediów; 4. Metoda kształcenia na uczelniach artystycznych i możliwości jej zastosowania w procesie kształcenia dziennikarzy w zakresie fotografii; 5. Kształcenie grafików komputerowych na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna; 6. Kształcenie dziennikarzy muzycznych w Polsce; II. Metodyka i treści kształcenia: 1. Mentoring- inspiracja, motywacja. Praktyczne aspekty kształcenia dziennikarzy- o niezbędnych kompetencjach i mapie kontekstów; 2. Filozofia jako przedmiot wykładowy na kierunkach dziennikarskich; 3. O nauczaniu prawa studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej; 4. Edukacja prawna dziennikarzy; 5. Błędy językowo-stylistyczne w pisemnych wypowiedziach studentów dziennikarstwa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; III. Studenci dziennikarstwa a wyzwania rynku pracy: 1. Różnorodne formy zatrudnienia dziennikarza; 2. Studenci i absolwenci dziennikarstwa WSIIZ w Rzeszowie wobec wyzwań rynku pracy; 3. System kształcenia dziennikarzy a media regionalne. Absolwent studiów dziennikarskich na rynku pracy; 4. Między dziennikarstwem a reklamą; IV. Kształcenie dziennikarzy- doświadczenia jednostek akademickich: 1. Od teologii środków masowego przekazu do dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Studia dziennikarskie na UKSW w Warszawie- historia i teraźniejszość; 2. Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Łódzkim (komunikat); 3. Specyfika edukacji dziennikarskiej w programie, doświadczeniu i praktyce Warszawskiej Wższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-800-3
1. Główne tendencje edukacji dla społeczeństwa wiedzy: W poszukiwaniu modelu edukacji dla społeczeństwa wiedzy; W stronę uczącego się nauczyciela, szkoły, społeczeństwa; Uniwersytet w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego; Konieczność zmiany struktury kształcenia w warunkach transformacji informatycznej; Edukacja zawodowa wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy; Nowe media dydaktyczne sprzymierzeńcem w walce z niepowodzeniami edukacyjnymi; E-włączenie osób z niepełnosprawnością do społeczeństwa informacyjnego; Intelektualne dorastanie nakazem cywilizacji wiedzy; 2. Perspektywy rozwoju kształcenia akademickiego: Technologiczne wspomaganie procesu kształcenia w szkole wyższej w społeczeństwie wiedzy; Kształcenie wirtualne w uniwersytecie; Wykorzystanie mediów mediów szkole wyższej; Podręcznik multimedialny w społeczeństwie wiedzy; Edukacja matematyczna w społeczeństwie wiedzy; Kształtowanie zdolności myślenia systemowego podczas studiów wyższych; Ocenianie wyników w uczeniu się wspomaganym komputerowo; Od informacji do kompetencji informacyjnych ucznia i nauczyciela; Technologia informacyjna jako element kształcenia zawodowego nauczycieli; Kompetencje nauczyciela dla edukacji przyszłości- doskonalenie zawodowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-97-7
1. Polityka edukacyjna jutra: Wyzwania i zadania polskiej edukacji w latach 2012-2025; Kultura polityczna ludności determinantą modernizacji pragmatyki sytemu edukacyjnego; Kompetencje społeczne, kulturowe i emocjonalne w Krajowych Ramach Kwalifikacji- istota i efekty kształcenia; Edukacja formalna i nieformalna- pomiędzy symetrią a dominacją; 2. Jakość kształcenia w szkole wyższej: Ku poprawie jakości uniwersyteckiej edukacji; Aksjologiczne aspekty poprawy jakości studiów pedagogicznych; Kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich a jakość kształcenia w perspektywie KRK; Aktywność i samodzielność studentów w ocenie uczestników procesu kształcenia- wyniki badań; 3. Jakość kształcenia i związane z nią przeszkody: Uczeń zdolny w aspekcie kapitału indywidualnego i społecznego; Uniwersytet dziecięcy w rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego; Uczeń zdolny a szkolne i pozaszkolne przestrzenie edukacyjne; Batalia o poprawę jakości kształcenia; 4. Kreatywność i estetyka w edukacji jutra: Wychowanie do piekna- niedoceniony (zapomniany) obszar szkolnej edukacji; Kreatywność jako istotna kategoria aksjologiczna we współczesnej edukacji; Edukacja kreatywna jako wyzwanie dla współczesnej polskiej koncepcji edukacji; Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju; 5. Aksjologiczne i teologiczne problemy edukacji jutra: Odpowiedzialność i podmiotowość w procesie edukacyjnym współczesnej młodzieży- implikacje zmian kulturowych; Aktywność samowychowawcza kandydatów do zawodu nauczyciela; Fenomen zainteresowań studentów pedagogiki studiowaniem oraz przyszłą pracą zawodową.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-91-5
1. Jakość kształcenia, a wartości wynikające z idei uniwersytetu: Parametryzacja szkoły wyższej a efekty kształcenia; Niektóre problemy jakości kształcenia w edukacji jutra; Miejsce dydaktyki ogólnej w przygotowaniu pedagogicznym nauczycieli akademickich; 2. Opinie studentów o edukacji w aspekcie kreacji ich przyszłości: Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji w odbiorze studentów; Reformowanie szkolnictwa wyższego w opinii studentów studiów doktoranckich; Osobowość nauczycieli akademickich wobec wyzwań cywilizacyjnych; Wizje kariery zawodowej studentów kończących studia magisterskie a ich poziom optymizmu; Sylwetka absolwenta Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jako przejaw kultury organizacyjnej; 3. Kształcenie zawodowe przyszłych nauczycieli: Kształcenie nauczycieli w nowej rzeczywistości edukacyjnej- oczekiwania i realia; Zmiany w kształceniu pedagogicznym- świadomość ich założeń i możliwych rezultatów; Potrzeba wartości a program kształcenia pedagogów w uczelni niepublicznej; 4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i nauczycieli akademickich: Kierunki zmian w doskonaleniu zawodowym nauczycieli; Aktywizacja edukacyjna współczesnego nauczyciela; Problem samooceny nauczycieli akademickich; 5. Kapitał ludzki a edukacja jutra. Aktualne i perspektywiczne problemy edukacji pro zawodowej i zawodowej: Droga satysfakcji "na własną rękę"; Edukacja do sukcesu narzędziem rozwoju kapitału ludzkiego; Niewydolność poradnictwa zawodowego i jego skutki. Zapomniane doświadczenia z okresu Polski Ludowej; Poziom wiedzy studentów fizjoterapii na temat ergonomii pracy; 6. Emigracja zarobkowa młodych Polaków i jej skutki: Plany emigracji zarobkowej młodzieży kończącej studia wyższe a ich nadzieja na sukces; Młodzi emigranci polscy o swoim zadowoleniu z życia; 7. Oświata w obliczu problemów osób starszych: Wpływ andragogiki Europy Zachodniej i Ameryki Północnej na rozwój teorii i praktyki kształcenia dorosłych w Galicji na przełomie XIX i XX wieku; Postawy osób starszych wobec własnej starości; Seniorzy w Polsce jako użytkownicy technologii informacyjno-komunikacyjnych; Edukacyjne oddziaływanie osób starszych na dzieci w wieku przedszkolnym- możliwości, zadania, formy działania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-902382-1-7
1. Wyniki badań nad ośrodkami edukacji menedżerskiej w Polsce: Raport z badań. 2. Komentarze i refleksje: Tendencje rozwojowe edukacji menedżerskie w Polsce. Zadania i kierunki pomocy; Rozwój szkół biznesu w Polsce - próba oceny; Edukacja menedżerska a kształt przyszłej gospodarki; Akademicka edukacja menedżerska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again