Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(8)
Author
Denek Kazimierz
(1)
Guz Sabina
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Kocójowa Maria
(1)
Ledzińska Maria
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Markiewicz Leon
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Rudkowska Grażyna
(1)
Siemieniecki Bronisław
(1)
Surdyk Augustyn
(1)
Wrona Leszek
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Nauczanie
(5)
Pedagogika
(4)
Kształcenie
(3)
Nauczanie na odległość
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Wychowanie
(2)
Bibliotekarstwo
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Edukacja medialna
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Gry fabularne
(1)
Gry i zabawy
(1)
Informacja
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje
(1)
Internet
(1)
Języki
(1)
Komputery
(1)
Multimedia
(1)
Muzyka
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Przemoc
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Szkolnictwo
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-90-8
Część I. Istota uniwersytetu, jego tożsamość i dziedzictwo w realiach współczesności Uniwersytet na wirażu ; Nowoczesność w edukacji - rzecz o mobilności naukowców Część II. Jakość i efekty kształcenia w szkolnictwie wyższym Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym a przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela w praktyce uczelni niepublicznej ; Współdziałanie dydaktyczne nauczycieli i studentów w kontroli i ocenie procesu kształcenia oraz jego niektóre uwarunkowania - wyniki badań Ewaluacja jakości kształcenia akademickiego ; Edukacja Jutra - Tradycja i nowoczesność we współczesnej organizacji systemu kształcenia Część III. Polityka edukacyjna O konieczności i kierunkach zmian polskiej edukacji - zarys problematyki Kulturowe i historyczne uwarunkowania modernizacji pragmatyki systemu Edukacyjnego;Przemiany społeczne a potrzeba doskonalenia reformy systemu edukacji Lokalna polityka oświatowa i jej uwarunkowania - doświadczenia opolskie; Obrona cywilna w społeczeństwie jutra Część IV. Aksjologiczne i teleologiczne problemy edukacji jutra Andrzej Ćwikliński ;Edukacyjne znaczenie doświadczeń egzystencjalnych dziecka ; Wartościowanie wyrażone w narracji dziecka ; Wprowadzenie dziecka w świat wartości w edukacji wczesnoszkolnej; Hierarchia wartości Schelera u studentów Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Część V. Metodologiczne problemy badań edukacyjnych Wiązanie orientacji poznawczych i metodologicznych w pedagogicznych badaniach edukacyjnych ; Problem wyjaśniania w pedagogicznych badaniach ilościowych i jakościowych; Pedagogika z punktu widzenia paradygmatu deterministyczno-naukowego oraz paradygmatu systemowego ; Kryteria oceny jakości "badań w działaniu" jako metodologiczne wyzwanie dla pedagogiki ;Uniwersalistyczność oraz swoistość u podstaw metodologii pedagogiki pracy w koncepcji Tadeusza W. Nowackiego Część VI. Humanizm i jego przemiany Metaforyzowanie a rozumienie sensów i znaczeń w procesie edukacji kulturalnej ;Sukcesy i niepowodzenia uczniów w kształceniu muzycznym ; Edukacja literacka i jej pomiar - o "wyuczonej bezradności" polonistów ; Rola edukacji wczesnoszkolnej w przygotowaniu do uczestnictwa w kulturze Część VII. Tradycja i nowoczesność w edukacji i naukach o niej Tradycje szkoły jako element budowy społeczności lokalnej; Humanistyczne aspekty podroży i podrożnikow w oparciu o wybrane utwory Jarosława Iwaszkiewicza ; Rola kultury organizacyjnej w polskiej edukacji Część I. Istota uniwersytetu, jego tożsamość i dziedzictwo w realiach współczesności Kazimierz Denek Uniwersytet na wirażu; Nowoczesność w edukacji - rzecz o mobilności naukowców Część II. Jakość i efekty kształcenia w szkolnictwie wyższym Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym a przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela w praktyce uczelni niepublicznej ; Współdziałanie dydaktyczne nauczycieli i studentów w kontroli i ocenie procesukształcenia oraz jego niektóre uwarunkowania - wyniki badań; Ewaluacja jakości kształcenia akademickiego Część III. Polityka edukacyjna O konieczności i kierunkach zmian polskiej edukacji - zarys problematyki Kulturowe i historyczne uwarunkowania modernizacji pragmatyki systemu edukacyjnego ;Przemiany społeczne a potrzeba doskonalenia reformy systemu edukacji ;Lokalna polityka oświatowa i jej uwarunkowania - doświadczenia opolskie ; Obrona cywilna w społeczeństwie jutra Część IV. Aksjologiczne i teleologiczne problemy edukacji jutra Wokół humanistycznych aspektów edukacji; Iwona Samborska Edukacyjne znaczenie doświadczeń egzystencjalnych dziecka Wartościowanie wyrażone w narracji dziecka Wprowadzenie dziecka w świat wartości w edukacji wczesnoszkolnej Hierarchia wartości Schelera u studentów Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Część V. Metodologiczne problemy badań edukacyjnych Stanisław Palka Wiązanie orientacji poznawczych i metodologicznych w pedagogicznych badaniachedukacyjnych Problem wyjaśniania w pedagogicznych badaniach ilościowych i jakościowych Pedagogika z punktu widzenia paradygmatu deterministyczno-naukowego oraz paradygmatu systemowego Kryteria oceny jakości "badań w działaniu" jako metodologiczne wyzwanie dla pedagogiki Uniwersalistyczność oraz swoistość u podstaw metodologii pedagogiki pracy w koncepcji Tadeusza W. Nowackiego Część VI. Humanizm i jego przemiany Metaforyzowanie a rozumienie sensow i znaczeń w procesie edukacji kulturalnej Sukcesy i niepowodzenia uczniow w kształceniu muzycznym Edukacja literacka i jej pomiar - o "wyuczonej bezradności" polonistow Rola edukacji wczesnoszkolnej w przygotowaniu do uczestnictwa w kulturze Część VII. Tradycja i nowoczesność w edukacji i naukach o niej Tradycje szkoły jako element budowy społeczności lokalnej Humanistyczne aspekty podroży i podrożnikow w oparciu o wybrane utwory Jarosława Iwaszkiewicza 1.Rola kultury organizacyjnej w polskiej edukacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego / Uniwersytet Jagielloński ; Nr 14)
ISBN: 83-233-1750-X
Cz.1 Oczekiwania. Cz.2 Oferty uczelni. Cz.3 Oferty bibliotek. 1. Konferencja Instytutu INIB UJ 2002: organizator dr hab. Maria Kocójowa /Uniwersytet Jagielloński. 2. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Język Kultura Komunikacja / red. Waldemar Pfeiffer ; Instytut Logistyki Stosowanej UAM ; T.1-2)
ISBN: 978-83-232174-9-7
Część I: Gra a sprawność językowa. Strategia ludyczna w glottodydaktyce; Po co nam luka informacyjna? Gry i zabawy w glottodydaktyce - z badań własnych; Kilka uwag o dydaktycznym potencjale gier językowych na przykładzie języka niemieckiego; Gra z tekstem, czyli o kształceniu literackim na lekcjach języka obcego; Gry i zabawy językowe w ramach lekcji języka niemieckiego na przykładzie podręcznika "Hier und da"; Wybrane gry językowe na lekcjach języka rosyjskiego; Rola gier i zabaw w nauczaniu dorosłych na przykładzie francuskiego języka specjalistycznego jako obcego; Zabawy interakcyjne w nauczaniu języków obcych; Od Tolkiena do glottodydaktyki, czyli o Technice Gier Fabularnych w dydaktyce języków obcych i gustach literackich studentów; Piosenka w nauczaniu dzieci języka obcego - zabawa czy trudność? Część II: Gra a struktura języka. Gry językowe w esperanto: kilka uwag; Kontekst, fakt, działanie. Przydatność ramy kontekstowej gier w kształtowaniu i badaniu aktywności komunikacyjnej; Gra słów i obrazu w propagandzie komunistycznej na podstawie wybranych ilustracji z czasopisma "Szpilki" z lat 1946-1953. Część III: Gra a dyskurs literacki. Gra, fikcja, fantazmat; "Gra Endera" O.S. Carda, czyli życie jako gra albo gra jako życie; White Wolf - Black Dog. Metafikcja w RPG; Scenariusze narracyjnych gier fabularnych. Propozycja metody badawczej; Karciany świat "Przepowiedni Dżokera" Josteina Gaardera; Play-by-forum - inne oblicze gier fabularnych; Przyczyny popularności fantastyki i gier fabularnych w kulturze współczesnej. Część IV: Gra a interakcja dydaktyczna. Rola metody gier dydaktycznych w nauczaniu przyrody w szkole podstawowej; Gry dydaktyczne na lekcjach języka polskiego wobec tradycyjnych metod kształcenia językowego i literackiego; Wykorzystanie gier symulacyjnych w uczeniu kompetencji interkulturowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85679-78-9
Osoba pedagoga - podstawowy problem edukacji muzycznej , Współczesność jako obecność tradycji . O czterech podejściach do tradycji muzycznej , Rozwój idei wychowania muzycznego w systemie edukacji ogólnokształcącej w świetle literatury , Percepcja muzyczna w polskiej myśli pedagogicznej II połowy XX wieku - próba syntezy , Muzyczna edukacja wielo - i międzykulturowa - zarys problematyki , Edukacja muzyczna w świetle oczekiwań szkoły powszechnej , Tradycja w nauczaniu przedmiotów humanistycznych i muzycznych na poziomie liceum ogólnokształcącego - treści , metody , cele , Programy dla gimnazjum - krótkie porównanie , Relacja z badań ankietowych nauczycieli zajęć muzycznych we wrocławskim szkolnictwie ogólnokształcącym , Muzyka jako medium w tworzeniu więzi międzyosobowych , O korespondencji sztuk raz jeszcze , Burza w szklance wody czyli rzecz o integracji sztuk w edukacji , Cele kształcenia muzycznego w zreformowanej szkole , Miejsce muzyki w integracji międzyprzedmiotowej w edukacji szkolnej , Współczesny warsztat nauczyciela muzyki , Edukacja muzyczna w dobie multimedialnego przekazu informacji , Perspektywy edukacji muzycznej wspieranej technologią informacyjną , Realizacja przedmiotu " muzyka " w szkolnych pracowniach komputerowych , Nowa technologia - szansa i zagrożenia dla muzyki , Indywidualne koncepcje uzdolnienia muzycznego wśród nauczycieli szkół muzycznych II stopnia , Teoretyczne podstawy muzycznej aktywności twórczej , Zagadnienia teoretyczne dotyczące pieśni ludowej jako fundamentu edukacji muzycznej , Edukacyjne funkcje szkolnego repertuaru pieśniowego ( na przykładzie klas IV - VI ogólnokształcącej szkoły podstawowej ) , Repertuar chórów szkolnych , " Śpiewający Wrocław " jako program edukacji chóralnej dzieci , Edukacja artystyczna w ramach " Poranków Muzycznych " dla dzieci , Zastosowanie wybranych ćwiczeń metody Emila Jaques - Dalcroze ' a w pracy nad głosem dziecka , Metody rytmiki Emila Jaques - Dalcroze ' a w kształceniu zintegrowanym , Orff - Schulwerk spojrzenie w przyszłość , Prezentacja wyników w pracy z dziećmi " klasy śpiewającej " - klasa Szkoły Podstawowej nr 1 w Katowicach , Wizualizacja kinestetyczna a płaszczyzny integrowania działań ekspresyjnych dziecka w wieku wczesnoszkolnym , Emocjonalność dziecka a jego funkcjonowanie podczas zajęć muzycznych w szkole ogólnokształcącej , Ujarzmić nie ujarzmione , czyli miejsce muzyki rozrywkowej w szkole XXI wieku , Technika wokalna XXI wieku : wykorzystanie tradycyjnej wiedzy w służbie nowych pojęć i potrzeb , Zarys życia muzycznego Słobockiej Ukrainy u schyłku wieku XX . Szkoły , indywidualności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Idee - Metody - Inspiracje)
ISBN: 83-7308-103-8
Edukacja a przemiany kultury współczesnej. Implikacje dla teorii i praktyki; Nowy obraz dziecka w pedagogice ľ koncepcja äautosocjalizacjiö; Pedagogika antropologiczna, czyli pytania spoza alternatywy; Dialog dylematyczny wobec wyzwań postmodernizmu; Inność w kulturze ľ nowe obszary pedagogiki współczesnej; Wpływ japońskiej mangi na dzieci i młodzież; Realia wychowawcze ľ wymagania wobec rodziny i postawa oczekiwania wobec szkoły; Rodzina postmodernistyczna jako partner szkoły. Ukierunkowanie na dzieci w różnorodności światów wychowawczych; Kobieta wiktoriańska i współczesna ľ reprezentacje ciała i tożsamości; Alternatywność jako äpulsującaö kategoria pedagogiczna i edukacyjna; Racjonalizm jako alternatywa edukacyjna; My ľ Oni. Obcość w szkole jako kategoria antropologiczna; Relacja wychowanie ľ manipulacja w perspektywie hermeneutycznej; Czy mamy do czynienia z upadkiem autorytetu w wychowaniu; Wychowanie dzieci do odpowiedzialności; Dekonstrukcja w edukacji ľ tworzenie światów alternatywnego rozumienia i odmiennego zaangażowania; Cele edukacji w ujęciu alternatywnym; Społeczny kontekst edukacji (także alternatywnej); Edukacja i procesy stratyfikacji społecznej, czyli ľ czy można sprawiedliwie skonstruować nierówność?; Edukacja i ächoroba dyplomuö - analiza wybranych kontekstów; Alternatywne formy uczenia się w świetle koncepcji autonomicznego uczenia się; Twórczość w edukacji ľ ekofilozoficzne inspiracje i pedagogiczne konsekwencje; Szkolne inhibitory twórczej aktywności uczniów w świetle wyników badań nad action research; Ocena jakości kształcenia ľ problem kontrowersyjny i wciąż aktualny; Różnorodność rozwiązań systemowych w zarządzaniu jakością w edukacji; Ewaluacja w edukacji; Polityka oświatowa wobec programów szkolnych w Republice Czeskiej; Bilans wschodnioniemieckich szkół alternatywnych i szkół pedagogiki reform od roku 1990; Szkoły społeczne prekursorem reformy edukacji; Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego a edukacja alternatywna; Ukryta funkcja wychowania przedszkolnego; Ukryty program szkół alternatywnych ľ projekt badań; Dialog w edukacji autorskiej; Szkoła dla ucznia, äKim jest uczeń?ö' Źródła i inspiracje alternatyw edukacyjnych w szkołach; Alternatywy lepszej edukacji. Od wizji do praktyki Wrocławskiej Szkoły Przyszłości; Funkcje edukacji alternatywnej wobec szans i zagrożeń współczesności; Powrót do źródła;. Alternatywność jako dialog i ewolucja na przykładzie funkcjonowania Ekologicznego Liceum Ogólnokształcącego äKastaliaö w Olsztynie; Montessoriańska szkoła doświadczania życia społecznego. Teoria i praktyka szkół ponadpodstawowych w zakresie pedagogiki Montessori; Ośrodek äLebensgemeinschaft Bingenheimö; Plan Daltoński w Brnie; Pedagogika Gestalt ľ jako sztuka kontaktu nauczyciela z uczniem. Próba wglądu w alternatywę edukacyjną; Działalność pedagogiczna Józefa Kalasancjusza ľ analiza biografii w perspektywie antropologii filozoficznej K. Wojtyły; Fenomenologia pedagogiki steinerowskiej; Johan Friedrich Herbart ľ filozof wśród pedagogów i pedagog wśród filozofów; Korczakowska pedagogika emancypacyjna; Dialog Martina Bubera z Paulo Freire'em; Wychowanie jako aktualizowanie się wartości w koncepcji S. Brzozowskiego; Pedagogika personalistyczna wsparciem kształtującego się systemu wychowania u początków XXI wieku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7271-185-2
Część pierwsza: Osoba jako podmiot edukacji. Rozwój osobowy czy uczenie sprawności? O wartości paradygmatów psychologicznych dla edukacji; Kultura indywidualistyczna a problem tożsamości jednostki; Implikacje poglądów na temat sensu życia do wychowania; Edukacja młodzieży a perspektywa integracji europejskiej; Tajemnica zawodowa psychologa szkolnego w kontekście psychologii osoby; Edukacyjna funkcja rodziny. Część druga: Miejsce dialogu w edukacji. Dialog w nauczaniu a perspektywy rozwoju; Podmiotowość, wolność i odpowiedzialność a dialog w edukacji; Dyskusja w edukacji współczesnej; Dialog między rodzicami a dziećmi jako ważna metoda wychowawcza; Paradoksy nauczania. Część trzecia: Osobowość jednostki w kontekście edukacji. Osobowościowe i społeczne uwarunkowania zachowań osób o wysokim i niskim poziomie self-esteem; Skuteczność a pozytywne i negatywne komponenty dobrostanu emocjonalnego jednostki; Samooceny dzieci w wieku wczesnoszkolnym; Inteligencja i płeć młodzieży a akceptacja obrazu samego siebie ("ja"); Niektóre wyznaczniki poziomu empatii u studentek pielęgniarstwa, psychologii i kierunków technicznych; Pogląd na świat a poczucie sensu i zadowolenie z życia; Systemy wartości w subkulturach młodzieżowych (na przykładzie skinów i rastamanów). Część czwarta: Rozwój jednostki a edukacja. Zaangażowanie młodzieży we własny rozwój i autokreację - czy utracone szanse?; Ocena rozwoju poznawczego przedszkolaka w koncepcji L. S. Wygotskiego; Stymulacja rozwoju rozumowania arytmetycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym oparta na pracy z zagadką (informacja o badaniach); Od thymosu do logosu. O wychowaniu do wyrażania uczuć.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 83-7322-573-0
Referat wprowadzający: Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Kognitywistyka edukacyjna marzenia a rzeczywistość. Rozdział I - Problemy cywilizacji informacyjnej. Cywilizacja informacyjna i edukacja medialna; Technologia informacyjna w procesie globalizacji edukacji; Mass media, edukacja i przemiany kultury współczesnej; Tożsamość wirtualna, konteksty i paradoksy; Technologia informacyjna zmieniająca edukację; Sieciowa infrastruktura edukacyjna społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej; Program PIONIER - implikacje edukacyjne; Przygotowania studentów do wykorzystania Internetu; Tworzenie oscylacyjnych struktur wiedzy w procesie kształcenia w okresie cywilizacji informacyjnej; Inicjatywy na rzecz popularyzacji technologii informacyjnej w Polsce. Rozdział II - Kształcenie na odległość. Wybrane problemy przekazu informacji wykorzystywane w procesie kształcenia; Profesjonalne systemy wideokonferencyjne w projektach edukacyjnych; multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość; Zasady dydaktyki ogólnej w kształceniu na odległość; Sztuka ważenia słów w edukacji na dystans; Internet - pojęcie, narzędzie, obszary wykorzystania w kulturze, nauce i edukacji; Standaryzacja materiałów edukacyjnych; Nowe możliwości, potrzeby i zastosowania nauczania na odległość na podstawie praktycznego eksperymentu; Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji dorosłych. Rozdział III - Kształcenie nauczycieli. Informatyka i pedagogika; Kilka refleksji z badań pilotażowych dotyczących wykorzystania szkolnej pracowni internetowej przez gminę; Technologia informacyjna a twórczy nauczyciele; Technologia informacyjna w kształceniu nauczycieli różnych specjalności; Internet w pracy pedagogicznej nauczyciela - na przykładzie Multimedialnej Witryny Nauczania Wczesnoszkolnego - www.edukacja.torun.pl; Wykorzystanie interakcyjnych właściwości edytora pisma nutowego w nauczaniu i uczeniu się muzyki w Wyższym Zawodowym Studium Pedagogicznym; Możliwości wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej w edukacji. Rozdział IV: Studia podyplomowe. O Podyplomowym Studium w zakresie technologii informacyjnej w nauczaniu niestacjonarnym; Interakcja między uczestnikami kursu internetowego na przykładzie Studium Menedżerskiego Global MiniMBA; Pokolenie dorastające z komputerem wkracza na uniwersytety - nowe wyzwania edukacyjne; Słuchacze studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej AP im. KEN w Krakowie jako propagatorzy technologii informacyjnej; Multimedialne prace dyplomowe. Rozdział V - Komputer (TI) w kształceniu. Jakie zmiany powoduje stosowanie nowych technologii w szkolnym nauczaniu matematyki?; Technologia informacyjna w szkole. Środki i narzędzia dydaktyczne w zreformowanej szkole; Systemy multimedialne w edukacji. Multimedia a gry dydaktyczne; Struktury informacyjne komunikatu multimedialnego w formie prezentacji; Analiza zastosowania multimedialnych programów komputerowych w procesie dydaktycznym; Multimedialny charakter symulacji lotniczej; Authorware Proffesional For Windows - uniwersalne narzędzie do tworzenia oprogramowania wspomagającego kształcenie; Wspomaganie komputerowe w kształceniu kulturowym na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum; Wykorzystanie metody projektów do interdyscyplinarnego nauczania informatyki; Elektroniczne obrazy w katechezie, czyli e-ikony; Komputer we wspomaganiu pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu; Propozycja zajęć plastycznych wykorzystujących komputer jako narzędzie plastyczne; Komputerowe wspomaganie nauki czytania u dzieci 6-letnich; Programowanie obiektowe w kształceniu przyrodników; Przegląd wybranych systemów oceniania wspomaganego komputerowo (CAA); Samoocena szkoły w dobie reformy oświaty. Rozdział VI - Technologia informacyjna w pedagogice specjalnej. Media w kształceniu specjalnym; Technologia informacyjna w kształceniu studentów pedagogiki rewalidacyjnej; Komputerowo wspomagany proces diagnostyczno-terapeutyczny trudności w nauce czytania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2454-3
Część I: Rozwój i edukacja dziecka w ujęciu wybranych koncepcji psychologicznych i pedagogicznych. Część II: Szanse i zagrożenia w edukacji dzieci i młodzieży. Część III: W poszukiwaniu innowacyjnych i alternatywnych rozwiązań edukacyjnych. Część IV: Rozwijanie językowych i poznawczych kompetencji dziecka. 5. Niektóre uwarunkowania kształtowania się społecznych cech osobowości dzieci i młodzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again