Form of Work
Książki
(12)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(12)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(12)
Author
Kamińska Aleksandra (1976- )
(2)
Kochanowska Ewa
(2)
Krajewska Anna
(2)
Banach Czesław
(1)
Baraniak Barbara
(1)
Bereźnicki Franciszek
(1)
Borowska Teresa
(1)
Cudowska Agata
(1)
Czarnecki Kazimierz M. (1933- )
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Dobrianski Ihor
(1)
Dymara Bronisława
(1)
Dąbrowa Ewa
(1)
Fedorow Oleksander
(1)
Ferfoglia Susi
(1)
Godawa Grzegorz
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Grzesiak Jan
(1)
Hejnicka-Bezwińska Teresa
(1)
Holt John
(1)
Hyżak Danuta
(1)
Jankowska Dorota
(1)
Jelinek Jan Amos
(1)
Kaiser Izabella
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Karpińska Anna
(1)
Kaźmierczak Paweł
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kocór Maria
(1)
Kojs Wojciech
(1)
Konowrocka Dorota
(1)
Kostkiewicz Janina
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kołodziej Małgorzata
(1)
Krakowski Krzysztof
(1)
Król Roman
(1)
Kulmatycki Lesław
(1)
Laskowski Mirosław
(1)
Lenart Zbigniew
(1)
Libiszowska-Żółtkowska Maria
(1)
Majzner Rafał
(1)
Marks Mirosława
(1)
Mańkowska Anna
(1)
Morbitzer Janusz
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Pawelski Leszek
(1)
Potoczny Jerzy
(1)
Remiszewska Zofia
(1)
Remża Piotr
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Rosół Adam
(1)
Sowa Józef
(1)
Wenta Kazimierz
(1)
Włoch Stanisława
(1)
Zińczuk Monika
(1)
Śleziński Krzysztof
(1)
Śliwerski Bogusław. Red
(1)
Ślęczka Kazimierz
(1)
Żegnałek Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Nauczanie
(6)
Wychowanie
(5)
Kształcenie
(4)
Pedagogika
(3)
Szkolnictwo
(3)
Antropologia filozoficzna
(2)
Jakość życia
(2)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Wartość
(2)
Adler, Alfred
(1)
Cierpienie
(1)
Dialog społeczny
(1)
Edukacja domowa
(1)
Filozofia
(1)
Filozofia dialogu
(1)
Globalizacja
(1)
Innowacje
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kultura
(1)
Lęk
(1)
Mentoring
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele
(1)
Oświata
(1)
Pedagodzy
(1)
Personalizm
(1)
Przeznaczenie
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Sens życia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Strach
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1901-
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
13 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-887-0
I. Aksjologia a studia pedagogiczne: 1. Akjologiczne wymiary ksztalcenia pedagogów, 2. Aksjologiczne aspekty Procesu Bolońskiego; pytania o jego przesłanki i cele w kontekście akademickiego kształcenie pedagogów, 3. Potrzeba rekonstrukcji aksjologii w pedagogicznych studiach akademickich, 4. Kształtowanie postaw badawczych studentów pedagogiki w uniwersyteckim procesie dydaktyczmy, 5. Wartości jako rzeczywistość porządkująca i integrująca przebieg studiów pedagogicznych. II. Wartości w uniwersyteckim procesie dydaktyczno-wychowawczym: 6. Filozofia człowieka - filozofia edukacji - rozwój moralny studenta, 7. Aksjologiczny wymiar celow kształcenia pedagogów, 8. Partycypacja i antycypacja jako kategorie kształcenia nauczycieli. Ogólne założenie i wnioski, 9. Edukacja aksjlogiczna pedagogów a problem przekazu wartości w wychowaniu, 10. Stymulowaniew rozwoju moralnego pedagogów - kontekst pedagogiczno - psychologiczny, 11. Rozwój emocjonalny jako zagubiona kategoria edukacji aksjologicznej szkoły wyższej. III. Edukacja aksjologiczna - kultura w edukacji: 12. Afirmacja osoby jako podstawa edukacji aksjologicznej w szkole wyższej, 13. Kultura szkoły - aksjologiczna codzienność studiowania, 14. Pedagogika zabawy - nowe wartości w edukacji uniwersyteckiej, 15. Aksjologiczny wymiar edukacji pedagogów w kontekście czekających ich zadań dydaktyczno - wychowawczych w polskiej szkole, 16. Zajęcia tereneowe w klasztorach, kościołach, muzeach i galeriach jako specyficzna forma nauczania aksjologii, 17. dziedzictwo kulturowe jako wartość. Implikacje do kształcenia pedagogów w szkole wyższej. IV. Świat wartości studentów i nauczyieli akademickich: 18. Wartości życia czlowieka w opinii studentów pedagogiki, 19. Świat czy światy wartości nauczycieli akademickich i studentów?, 20. Autoedukacja studentów w kotekście preferowanych wartości, 21. "Uczucia duchowe" jako zagrożona wartość w edukacji pedagogów, 22. Refleksyjność jako wartość w profesjonalnym kształceniu studentów, 23. Kształcenie uniwersyteckie jako przygotowanie do spotkania z osobą niepełnosprawną, 24. Edukacja akademicka niepełnosprawnych - wymiar aksjologiczny, 25. Czy mozna nauczyć cnoty?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0330-9
II.I. Filozofia i istota sensu zła, cierpień i lęku 1. Zło budzące niepokój w ujęciu filozofów 2. Sens i bezsens - postmodernistyczny absurd orientacji bez orientacji 3. Aksjologiczny sens cierpienia 4. Filozofia lęku Antoniego Kępińskiego 5. Cierpienie jako doświadczenie siebie i świata 6. Istota współczesnego strachu 7. Strach i lęk - wybrane problemy 8. Lęk społeczny i nieśmiałość II. Lęki i obawy wieku dorastania 1. Czego obawiają się dzieci 2. Sposób doświadczania młodzieńczego kryzysu rozwojowego - problemy, sposoby radzenia sobie i konsekwencje w percepcji młodzieży szkół średnich 3. Poczucie samotności wśród młodzieży studenckiej 4. Czego boją się studenci? Identyfikowanie zagrożeń za pomocą introspekcji pytaniowej 5. Wartości i normy młodzieży uczącej się 6. Osobowościowe źródła obniżonego samopoczucia u progu dorosłości 7. Kto kontroluje zachowania dorastającej młodzieży III. Przyczyny życiowych niepowodzeń 1. Zmiany w środowisku a społeczna troska o jakość życia 2. Bezradność intelektualna a styl wyjaśniania zdarzeń 3. Dzieci z "dys" (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) - moda czy porażka polskiej edukacji 4. Oswajanie lęku: praca ze światem wewnętrznym osoby z anoreksją 5. Rodzina w sytuacji choroby psychicznej IV. Kryzys rodziny i rodzicielstwa 1. Społeczne uwarunkowania kryzysu rodzicielstwa 2. Lęk przed rodzicielstwem 3. Kto się boi wady genetycznej? Społeczne konsekwencje wady genetycznej i sposoby poprawy jakości życia na przykładzie zespołu Turnera (ZT) 4. Dylemat kobiety-matki na podstawie powieści Doroty Terakowskiej Poczwarka 5. Samotne rodzicielstwo i jego konsekwencje dla rozwoju płciowego dziecka- zagrożenie czy nadzieja 6. Niektóre wymiary społecznych obaw przed zjawiskiem krzywdzenia dzieci 7. Przemoc w rodzinie i jej postrzeganie przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Analiza wyników badań V. Dysfunkcjonalna szkoła 1. Kryzys systemu edukacji i wychowania 2. Kryzys wychowania czy kryzys instytucji wychowania? 3. Zagrożenia i obciążenia w pracy pedagoga specjalnego 4. Poczucie sensu życia i kryzys wartości pedagogów specjalnych a zagrożenie wypaleniem zawodowym VI. Zagrażające media 1. Potencjalne zagrożenia socjalizacji dzieci i młodzieży przez telewizję 2. Kształtowanie się systemu ochrony dzieci i młodzieży w mediach audiowizualnych w Polsce - zarys podstawowych zagadnień 3. "Polskie strachy" - przykłady absurdów polskiej rzeczywistości społecznej (na przykładzie konstrukcji informacji Tomasza Sianeckiego w Faktach TVN) 4. Internetowe zagrożenia w oczach nauczycieli 5. Internet - szansa na rozwój kompetencji społecznych czy zagrożenie uzależnieniem? 6. Komputer oraz inne wynalazki zaawansowanej technologii wśród ważnych zagrożeń współczesności VII. Kościół i sekty - kreowanie i oswajania lęków 1. Kościół - przestrzeń kreowania i oswajania lęków 2. Sekty - zagrożenie realne czy medialne? 3. Rodzice uczniów szkół średnich wobec sekt i związanych z nimi zagrożeń VIII. Przeciwdziałanie i zapobieganie porażkom wychowawczym 1. Na co nam postmodernizm w pedagogice? O tożsamości otwartej współczesnego człowieka 2. Stowarzyszenie Terapeutów i Arteterapeutów "LINIE" - sukcesy i porażki 3. STACJA - program streetworkerski adresowany do zbłąkanej młodzieży 4. Skauting bezpieczną i ciekawą drogą do dorosłości 5. Wykorzystanie Teatru Stosowanego w poszerzaniu świadomości i wiedzy na tematzdrowia psychicznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-25-0
Rozdział 1.: Uniwersytet, jego tożsamość, misja i dziedzictwo oraz narodowa strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: Uniwersytecka edukacja i jej ekonomika; Akademia jako źródło wiedzy oraz przestrzeń kształcenia i wychowania; Szkolnictwo wyższe w procesie przemian; Wybrane uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczyciela akademickiego (w literaturze ukraińskiej); Psychiczna aktywność studentów (Zarys problemu); Profil organizacyjny i metodyczny warsztatu prac naukowych studentów pedagogiki; Rozdział 2.: Polityka edukacyjna: Edukacja jako mądrość i droga do mądrości; Myśli o edukacji, wiedzy i mądrości; Tendencje rozwojowe edukacji w społeczeństwie zaawansowanej nowoczesności; Refleksje na temat funkcjonalnych aspektów edukacji niepublicznej; Historia i przyszłość inspiracją do modernizacji pragmatyki systemu edukacyjnego; Godziny "karciane" w szkole i ich rola w procesie kształcenia; Rozdział 3.: Aksjologiczne i teleologiczne problemy edukacji jutra: Aksjologizm edukacji i pracy przyczynkiem edukacji jutra; Kapitał ludzki a jakościowo-aksjologiczne uwarunkowania studiów pedagogicznych nauczycieli; Odpowiedzialność jako wartość w procesie wychowania dzieci i młodzieży; Wychowanie ku zaangażowaniu. Czy zaangażowanie jako wychowanie? ; Rola szkoły wyższej w kształtowaniu kompetencji autokreacyjnych nauczycieli w szkole jutra; Rozdział 4.: Metodologiczne i innowacyjne problemy edukacji: Współczesne kierunki i tendencje w badaniach pedagogicznych; Dylematy współczesnej dydaktyki wojskowej. Przedmiot badań w dydaktyce wojskowej; Recenzja jako forma dyskursu pedagogicznego: zarys problemu; Udział nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w samokształceniu kierowanym; Wolność i konieczność w innowacyjnej edukacji; Dokąd zmierza edukacja w okresie dzieciństwa - perspektywy i zagrożenia. Rozdział 5.: Varia: Spis publikacji prof. zw. dra hab. Kazimierza Denka za rok 2010.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-42-7
1.Wartości uniwersytetu w społeczeństwie uczącym się, 2.Proces i wyniki ksztaćłenia uniwersyteckiego, 3.Uczestnicy procesu ksztaćłenia uniwrsyteckiego, 4.Jakość ksztaćłenia uniwersyteckiego - podstawy teoretyczne i pojęcie, 5.Uwarunkowania jakości ksztaćłenia w uniwersytecie, 6.Ewaluacja efektów ksztaćłenia i akredytacja, 7.Doskonalenie procesu dydaktycznego i podnoszenie jakości ksztaćłenia uniwersyteckiego - propozycja
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7422-116-0
Cz. I Kultura i wychowanie: 1. Filozofia kultury u podłoża filozofii wychowania, 2. Podstawowe współczesne dokumenty Kościoła katolickiego o chrystianizującej roli kultury. Cz. II Jana Pawła II myślenie o kulturze: 3. Od filozofii człowieka do filozofii kultury, 4. Kultura na rozdrożu, 5. Wokół pionowego wymiaru kultury, 6. "Kultura życia" drogą humanizacji kultury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja w Dialogu i Perspektywie)
ISBN: 978-83-8019-909-5
Zawiera: Wprowadzenie: Kształcenie prospektywiczne – ułuda czy konstatacja? Cz. I Edukacyjne konteksty procesu kształcenia: Wykształcenie jako zapomniana kategoria debaty edukacyjnej; Heterogeniczność kultury w indywidualnym dialogu tożsamościowym; Konserwatyzm i jego odniesienia w edukacji; Konstruktywizm pedagogiczny. Wybrane aspekty filozoficzno-praktyczne; Umiejętność uczenia się jako podstawa samodzielnego zdobywania wiedzy – z badań młodzieży licealnej; Obowiązek szkolny w różnych systemach oświatowych. Cz. II Proces kształcenia w przestrzeni akademickiej: Dydaktyka „zaangażowania” w kształceniu studentów pedagogiki w specjalnościach nauczycielskich. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne w świetle własnych doświadczeń; Współdziałanie dydaktyczne podmiotów w fazach procesu kształcenia w ocenie studentów i nauczycieli; Współczesne tendencje w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce; Proces studiowania – motywy, satysfakcja, efektywność w świetle wypowiedzi indywidualnych; „Czy praktyka może być najlepszym nauczycielem?” – czyli słów kilka o roli i organizacji praktyk pedagogicznych przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji. Cz. III Nauczyciel i uczeń w procesie kształcenia – oczekiwania i postulaty: Nauczyciel – kreatorem współczesnej rzeczywistości edukacyjnej; nauczyciel ucznia zdolnego w rozchwianym systemie edukacyjnych paradygmatów; Dziecko krzywdzone – uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych; Fobia szkolna – analiza zjawiska przez pryzmat niepowodzeń edukacyjnych; Instrumentarium nauczyciela matematyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87925-00-4
1. Ku komplementarnemu ujęciu losu człowieka. Pytania dla pedagogiki, 2. Następstwa ograniczeń losu współczesnego człowieka, 3. Kreowanie własnej egzystencji, 4. Konceptualizacja edukacyjnego modelu, 5. Funkcjonowanie wartości i wiązanie ich z dymensjami egzystencjalnymi w warunkach różnych ograniczeń losu, 6. Nastawienie "ku życiu" i "od życia". Poczucie sensu, 7. Przygotowanie człowieka do pokonywania ograniczeń losu w podstawowych instytucjach edukacyjnych, 8. Człowiek w sytuacji szczególnego ograniczania losu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7204-719-9
Dylemat- nowa twarz dialogu; 1. Dialog w człowieku: Wychowanie jako spotkanie osób; Pedagogika dialogu-filozoficzne inspiracje i perspektywy; Dojrzałość osobowa w perspektywie dialogu; Dialog osobowym horyzontem rozumienia człowieka; Dialog i dialogiczność szansą etyki w ponowoczesnym społeczeństwie; Dialogiczny fenomen (roz)mowy ; Dialog w obszarze języka sztuki; 2. Edukacja wobec dialogu- dialog w edukacji: Bariery dialogu w edukacji; Dialog w sytuacjach zabawy jako czynnik stymulujący rozwój dzieci przedszkolnych; Edukacja w dialogu- w "ALA" autorskich liceach artystycznych we Wroclawiu; Dialog w edukacji akademickiej; Studenci o spotkaniu jako kategorii pedagogicznej; Dialog w doświadczeniu studentów i absolwentów Akademii Pedagogiki Specjalnej; Obszary napięć w dialogu akademickim w opinii studentów pedagogiki i teologii; Dialog w edukacji ustawicznej dorosłych; 3. Dialog w świecie współczesnym: Czemu dialog ma służyć i czego powinien dotyczyć? Kilka uwag o dialogu we współczesnej filozofii polityki; Dialog sfałszowany. Rozważania o edukacji, fundamentalizmie i komunikacji społecznej inspirowane myślą Nietzschego i Wittgensteina; O braku rzeczywistego dialogu pomiędzy Zachodem i Islamem w kontekście publikacji karykatur Mahometa; O możliwościach urzeczywistnienia idei dialogu międzykulturowego w koncepcji trans kulturowości; Edukacja międzykulturowa jako obszar napięć i dialogu; Wartość dialogu dla poczucia bezpieczeństwa kulturowego; Dialog i komunikacja w małżeństwie i rodzinie; Współpraca międzysektorowa na rzecz osób niepełnosprawnych- rzeczywistość czy fikcja; Możliwość dialogu w przestrzeni medialnej na przykładzie społecznego znaczenia nekrologów prasowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika wobec współczesności)
ISBN: 978-83-60501-19-1
Część I Edukacja i pedagogika w warunkach zmiany kulturowej: 1. Wytwarzanie wiedzy pedagogicznej i studiowanie pedagogiki w społeczeństwie opartym na wiedzy, 2. Instytucjonalizacja i dyscyplinaryzacja pedagogiki, 3. "Uczenie się" jako centralna kategoria pojęciowa współczesnej praktyki edukacyjnej. Część II Pedagogika ogólna. Społeczna praktyka edukacyjna jako przedmiot badań pedagogicznych (w perspektywie poznawczej współczesnej pedagogiki ogólnej): 4. Miejsce edukacji w kontekście przemian cywilizacyjnych przelomu wieków, 5. Związek teorii naukowych z praktyką edukacyjną, 6. Język wspólczesnej pedagogiki, 7. Naukoznawcze i metodologiczne przesłanki konstytuujące współczesne myślenie o wytwarzaniu wiedzy pedagogicznej. Część III ewolucja myslenia oraz reguł i zasad związanych z wytwarzaniem wiedzy o edukacji: 8. Problemy, antynomie, dylematy i kontrowersje związne z wytwarzaniem wiedzy o edukacji w ramach filozofii, 9. Ewolucja tożsamości pedagogiki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 19/2019)
Zawiera: I. Theoretical foundations of pedagogical problems - discussion and polemics: The crisis of global neoliberalism and education; The potential of an (un)intimidated teacher; On the need of change in thinking about school and its causative power; The perspective and conditions of pupil supportive assessment in theory and educational school practice; New faces of a contemporary student - digital e-migrant; Traditional communication goals in the educational strategy of shaping the student; Moral education in China - cultural context, history, and contemporary practice; Conclusions from the alfred adler concept for the analysis of the meaning of life in contemporary pedagogy; Feminist critique of multiculturalism. Pedagogical aspects of debates on S. Okin paper „Is multiculturalism bad for women”? II. Practical application of pedagogical research results: The authority of an early childhood education teacher in the perception of children and parents; The potential of a child’s personal knowledge in the awareness of early childhood teachers - practical implications; The effectiveness of peer tutoring in the field of teaching basic astronomical concepts among older preschoolers and younger pupils. A quantitative analysis; The educational potential of the impact of music on integrated teaching; Early school mathematics education from the perspective of future teachers. Reflections after practical teaching placement; Circumstances constricting the didactic cooperation of teachers and students in their assessment; Profiles of social competence of academic teachers of military universities; Emotional intelligence - an indispensable competence in teaching and physiotherapist practice.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Pedagogiczne / pod red. Franciszek Rzepka)
ISBN: 83-88209-54-X
1. Personalistyczne założenia koncepcji wychowania, 2. Wychowanie do pełni człowieczeństwa przez wartości, 3. Środowisko wychowawcze osoby jako communio personarium, 4. Personalistyczne aspekty samowychwalania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-906-8
1. Działanie, a nie "edukacja"; 2. Mit "uczenia się"; 3. Szkoły aktywnych ludzi przeciwko szkołom edukatorów; 4. Zasoby przydatne aktywnym ludziom; 5. Więcej zasobów dla ludzi aktywnych; 6. Pomysły związane ze sportem; 7. Aktywni ludzie i ich nauczyciele; 8. Jeszcze o nauczycielach przy pracy; 9. Prawdziwy autorytet nauczycieli; 10. O naturze ludzkiej; 11. Jedna z najlepszych szkół; 12. Klęska reformy oświaty; 13. Po co są szkoły?; 14. Czego muszą nauczyć wszystkie szkoły?; 15. Posłuszni oprawcy; 16. Przekształcić szkoły w szkoły; 17. Po co w ogóle nauczać? Reformatorzy systemu edukacji; 18. Czy mamy jakieś szanse?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88030-90-6
1. Dydaktyka filozofii jako dyscyplina naukowa: Przedmiot dydaktyki filozofii; Metody badań dydaktyki filozofii; Funkcje dydaktyki filozofii; 2. Kształcenie wielostronne na zajęciach z filozofii: Zasadność stosowania kształcenia wielostronnego; Wzmaganie aktywności ucznia na zajęciach z filozofii; Cele nauczania filozofii; Organizacja kształcenia wielostronnego; Główne zasady nauczania na zajęciach z filozofii; Toki i metody w nauczaniu filozofii; Kontrola i ocena pracy ucznia na zajęciach z filozofii; Z doświadczeń nauczyciela filozofii; 3. Filozoficzne uwarunkowania metody dialogu i interpretacji tekstu: Dialog edukacyjny na zajęciach z filozofii; Hermeneutyka tekstu filozoficznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again