Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Author
Gawrycki Marcin Florian
(1)
Malendowski Włodzimierz
(1)
Noga Marian
(1)
Stawicka Magdalena Kinga
(1)
Szablewski Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Nafta
(3)
Gospodarka
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Globalizacja
(1)
Irak
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Kredyt
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
NAFTA (organizacja)
(1)
NATO
(1)
Obligacje
(1)
Operacje pokojowe
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Spółki handlowe
(1)
Strefa wolnego handlu
(1)
Terroryzm
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
1901-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Ameryka Łacińska
(1)
Chiny
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-096-1
1. Subsystemy gospodarki światowej i ich ewolucja, 2. Wykorzystanie rankingów konkurencyjności do oceny konkurencyjności międzyanrodowej gospodarek, 3. Globalna ekspansja firm z krajów trzeciego świata, 4. Problemy rozowoju gospodarczego krajów rozwijających sie na tle uwarunkowań procesu globalizacji, 5. Mechanizm implementacji sankcji ekonomicznuych we współczesnej gospodarce światowej, 6. Nowa faza globalizacji a zmiany inflacji, 7. Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagraniczej przedsiębiorstw, 8. Unijna polityka spóności w strategii lizbońskiej i jej wpływ na podnoszenie konkurencyjności "starego kontynentu", 9. Strategia Lizbońska a konkurencyjność przedsiębiorstw, 10. Źródła zachowań konsumpcyjnych w państwach rozwiniętych i rozwijających się - próba porównania, 11. Integracja finansowa a możliwość prowadzenia niezależnej polityki pieniężnej, 12. Czy unia walutowa wymaga zaawansowanej integracji politycznej?, 13. Globalne trendy cywilizacyjne jako fundamentalny czynnik zmian w podejściu do zarządzania łańcuchami dostaw, 14. Unia Europejska a ugrupowania regionalne Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej, 15. Runda Doha a intersy krajów rozwijających się, 16. Czynniki wpływające na rynek ropy naftowej na świecie, 17. Samodzielność decyzyjna dyrektorów funkcjonalnych oddziału koncernu niemieckiego w zakresie funkcji organicznych, 18. Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej an tle innych krajów Europy, 19. Powiązania polskiego rynku akcji z rynkiem regionalnym i światowym, 20. Ukraina jako obszar zainteresowania polskich banków, 21. Sytuacja gospodarcza Polski i Republiki Czeskiej, 22. Przyszłość Singapuru jako centrum finansowego w świetle Rozwoju Krajów Azji Południowo-Wschodniej, 23. Atrakcyjność inwestycyjna RFN - wybrane zagadnienia, 25. Maltańska droga do euro, 26. Konkurencyjność gospodarek latynoamerykańskich na przykładzie federacji republiki Brazylii, 27. Fenomen chińskiej gospodarek, 28. Dyskryminacja zatrudnienia kobiet w Unii Europejskiej, USA i Japonii, 29. Polityka zatrudnienia w kontekscie przemian otoczenia - wybrane cechy rynku pracy i jego konsekwencje dla polityk zatrudnienia w gospodarkach Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-779-1
I. Procesy integracyjne we współczesnym świecie - przypadek Ameryki Łacińskiej 1. Pojęcie i modele intgracji 1.1 Model federalny 1.2 Model międzynarodowy 1.3 Model wspólnotowy (ponadnarodowy) 2. Globalne uwarunkowania współczesnych procesów integracyjnych 3. Uwarunkowania procesów intergracyjnych w Ameryce Łacińskiej 4. Systematyka organizacji integracyjnych Ameryki Łacińskiej II. Strefa Wolnego Handlu Ameryk 1. Przebieg negocjcji 2. Tekst dokumentacji ALCA 3 Perspektywy utworzenia ALCA III. Boliwariańska Alternatywa dla Ameryk 1. Historia 2. Zakres integracji 3. Członkostwo 4. Struktura instytucjonalna 5. Znaczenie i przyszłość organizacji IV. ALADI, CECLA, SELA, Grupa z Rio - płaszczyzny regionalnego dialogu i współpracy 1. Stowarzyszenia Integracji Latynoamerykańskiej (ALADI) 1.1 Historia 1.2 Zakres integracji 1.3 Członkostwo 1.4 truktura instytucjonalna 1.5 Znaczenie organizacji 2. Specjalna Komisja Koordynacji Latynoamerykanskiej (CECLA) 3. System ekonomiczny Ameryki Łacinskiej i Karaibów (SELA) 3.1 Historia 3.2 Zakres integracji 3.3 Członkostwo 3.4 Struktura instytucjonalna 3.5. Znaczenie organizacji 4. Grupa z Rio 4.1 Historia 4.2 Zakres integracji 4.3 Członkostwo 4.4 Struktura instytujonalna 4.5 Znaczenie orgnizacji V. Unia Narodów Południowoamerykańskich 1. Kształtowanie się CSN/UNASUR 2. Członkostwo 3. Struktura instytucjonalna 4. CSN/UNASUR w procesie integracji Ameryki Łacińskiej VI. Mercosur 1. Historia 2. Zakres integracji 3. Członkostwo 4. Struktura instytucjonalna 5. Znaczenie Mercosur VII Wspólnota Andyjska 1. Ewolucja i zakres integracji krajów andyjskich 2. Członkostwo 3. Struktura instytucjonalna: Andysjki System Integracyjny 4. Wspólna Polityka Zagraniczna 5. Integracja polityczna w ramach Wspólnoty Andyjskiej 6. Wspólnota Andyjska w stosunkach międzynarodowych 7. Znaczenie międzynarodowe i perspektywy rozwoju Wspólnoty Andyjskiej VIII. System integracji Środkowoamerykańskiej (SKA) 1. Ewolucja procesu integracyjnego w Ameryce Środkowej 2. Członkostwo 3. Stsruktura instytucjonalna 4. Cele i zasady SICA 5. Wyniary inegracji 6. Stosunki międzynarodowe 6.1 Unia Europejska 6.2 USA 7. Przyszłość organizacji IX. Integracja w rejonie karaibskim 1. Region karaibski - próba definicji 2. Wspólnota Karaibska (CARICOM) 2.1 Od Federacji Indii Zachodnich do CARICOM 2.2 Proces integracji w ramach CARICOM 2.3 Członkostwo 2.4 Struktura instytucjonalna 2.5 Rola CARICOM w stosunkach międzynarodowych 3. Organizacja Państw Karaibów Wschodnich (OECS) 3.1 Integracja wschodniokaraibska 3.2 Współpraca w ramach OECS 3.3 Członkostwo 3.4 Struktura instytucjonalna 3.5 Znaczenie OECS 4. Stowarzyszenie Państw Karibskich (AEC) 4.1 Historia i cele integracji 4.2 Członkostwo 4.3 Struktura instytucjonalna 4.4 Znaczenie AEC 5. Grupa Trzech (G-3) X. Ameryka Łacińska w procesie integracji zachodniej hemisfery 1. Półbnocnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (NAFTA) 1.1 Geneza i okoliczności powstania NAFTA 1.2 Zakres integracji w ramach NAFTA 1.3 Członkostwo 1.4. Struktura instytucjonalna 1.5 Znaczenie NAFTA 2. Środkowoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (DR-CAFTA) XI. Organizacja Traktatu Współpracy Amazońskiej i System Basenu La Platy - między geopolityką a ekologią 1. Organizacja Traktatu Współpracy Amazońskiej 1.1 Geopolityczne uwarunkowania powstania OTCA 1.2 Obszar integracji w ramach Paktu Amazońskiego/OTCA 1.3 Członkostwo 1.4 Struktura instytucjonalna 2. System Basenu La Platy 2.1 Rywalizacja argentyńsko-brazylijska a integracja w basenie La Platy 2.2 Członkostwo 2.3 Struktura instytucjonalna i charakter prawny współpracy 2.4 Najważniejsze realizowane projekty 3. Rola OCTA i Systemu Basenu La Platy w regionie XII. Integracja Infrastruktury Regionalnej Ameryki Południowej i Plan Puebla-Panama jako koncepecje "integracji fizycznej" Ameryki Łacińskiej 1. Integracja Infrastruktury Regionalnej Ameryki Południowej (IIRSA) 1.1 Założenia teoretyczne 1.2 Praktyczne wdrażanie 2. Plan Puebla-Panama (PPP) 2.1 Teoretyczne założenia 2.2 Praktyczna realizacja 3. W poszukiwaniu latynoamerykańskiego modelu integracji ANEKS I - porozumienia handlowe zawarte przez państwa Ameryki Łacińskiej Aneks II - adresy interntowe organizacji integracyjnych, o których stanowią państwa Ameryki Łacińskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-33-9
1. "Program pokoju". Wkład myśli papieża Jana Pawła II w ideę budowy nowego ładu światowego. Uwarunkowania i zagrożenia procesu zmian w stosunkach międzynarodowych; 2. Zagrożenia międzynarodowe a przebudowa systemu działań zewnętrznych Unii Europejskiej; 3. Spory o przyszłość Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; 4. Zagrożenie wykupu nieruchomości przez cudzoziemców a akcesja Polski do UE; 5. "Washington Consensus"- zagrożenie dla suwerenności państwa?; 6. Humanitarna interwencja a suwerenność państwa- potrzeba zmiany dotychczasowego paradygmatu niektórych pojęć w prawie międzynarodowym?; 7. Operacje pokojowe III generacji na przykładzie interwencji humanitarnych w Kosowie i w Bośni i Hercegowinie; 8. Wspólna Przestrzeń gospodarcza jako kolejna inicjatywa neoimperialnej polityki Federacji Rosyjskiej; 9. Iran zagrożeniem dla bezpieczeństwa współczesnego świata; 10. Atomowy wymiar Pax Iranica i jego implikacje dla bezpieczeństwa w regionie Zatoki Perskiej; 11. Pokój w Palestynie- a posse ad esse; 12. Misja ISAF w Afganistanie. Rola NATO w kształtowaniu pokojowego ładu międzynarodowego; 13. Problem bezpieczeństwa naftowego na świecie. Wyzwania, współzależności i zagrożenia pod koniec pierwszej dekady XXI w.; 14. Wpływ Turcji na bezpieczeństwo energetyczne UE; 15. Problem uchodźctwa jako zagrożenie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa; 16. "Państwa upadłe" jako czynnik destabilizujący bezpieczeństwo międzynarodowe; 17. Cyberterroryzm- nowe oblicze terroryzmu; 18. Zderzenie cywilizacji- mit czy rzeczywistość?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7561-060-4
1. Zmienność rynku w warunkach kryzysu światowej gospodarki: Głęboka zmienność jako nowa normalność w światowej gospodarce; Miejsce Chin w przyszłym ładzie finansowym świata; Kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w świecie i w Polsce; Zmienność cen ropy naftowej- znaczenie dla rynku futur es; Dług publiczny i jego finansowanie; 2. Dylematy wyceny i budowy wartości spółek kapitałowych: Budowa kapitału zaufania; Zarządzanie oczekiwaniami inwestorów; Indeksy zrównoważonego rozwoju a wycena przedsiębiorstw przez rynki kapitałowe; Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa; Notyfikowani akcjonariusze spółek giełdowych w Polsce; Całkowite stopy zwrotu wybranych spółek kapitałowych; Obligacje przedsiębiorstw jako źródło ich finansowania; Kontrola wewnętrzna a kreowanie i stabilizacja wartości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Authority data
Nafta - gospodarka (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again