Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Barszczewska Bożena
(1)
Dziewulak Dobromir (1958- )
(1)
Nowotniak Justyna
(1)
Stróżyński Klemens
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Nadzór pedagogiczny
(4)
Nauczanie
(3)
Obowiązek szkolny
(2)
Oświata
(2)
Adopcja
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Czechy
(1)
Finlandia
(1)
Francja
(1)
Grecja
(1)
Hiszpania
(1)
Irlandia
(1)
Litwa
(1)
Niemcy
(1)
Norwegia
(1)
Portugalia
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-625-4
Zawiera: Przedmowa. Część pierwsza: Recepcja idei i ewaluacji i jej źródła w polu praktyki edukacyjnej: Wprowadzenie; 1. Istota pojęcia „ewaluacja”; 2. Praktykowanie ewaluacji poza teorią - teoria na usługach praktyki ewaluacyjnej; 3. Ewaluacja edukacyjna - w drodze do autoewaluacji (ewaluacji wewnętrznej); 4. Zmiana systemu nadzoru pedagogicznego w Polsce; 5. Nieoczywiste potencjały ewaluacji wewnętrznej; 6. Nauczyciele ewaluatorami – nowa rola czy nowa scena? 7. Zespoły ewaluacyjne. Część Druga: Konceptualizacja projektu badawczego: 1. Teoria społecznych światów Anselma Straussa jako perspektywa teoretyczna; 2. Cele, przedmiot, problematyka badań; 3. złożona natura przedmiotu badań a procedura analityczna badawcza; 4. temporalne ramy doboru próby celowej do badań. Część 3: Społeczne światy szkolnych ewaluatorów: Wprowadzenie; 1. Ewaluacja jako działanie podstawowe; 2. Subświaty ewaluacji – proces segmentacji; 3 Proces legitymizacji ewaluacji w zróżnicowanych perspektywach temporalnych cztery profile evaluatorów – Areny sporu; 5. Proces „ stawania się” ewaluatorem. Zakończenie. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Nadzór pedagogiczny / Bożena Barszczewska. - Stan prawny na 31.07.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 469, [3] s. ; 21 cm.
(Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach)
ISBN: 978-83-7601-829-4
1. Działanie organu nadzoru pedagogicznego; ?. Przestrzeganie statutu, realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania; 3. Kwalifikacje nauczycieli; 4. Awans zawodowy; 5. Hospitacja i ocena pracy nauczyciela; 6. Bezpieczeństwo i przestrzeganie praw dziecka i ucznia; ?. Obowiązek szkolny, przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-677-8 (oprawa twarda)
Zawiera: Część 1. Ustrój szkolny: Obowiązek szkolny w Unii Europejskiej; Przegląd ustrojów szkolnych w wybranych państwach; Szkolnictwo średnie w wybranych państwach Unii Europejskiej; Szkolnictwo wyższe w świetle raportów edukacyjnych; System szkolny Finlandii; System szkolny Irlandii. Część 2. Program nauczania: Kształcenie zawodowe w Polsce i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Szkolna przedsiębiorczość w systemach oświatowych wybranych państw europejskich; Edukacja kulturalna w szkolnictwie wybranych państw europejskich; Kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Wychowanie fizyczne w szkołach w wybranych państwach europejskich. Część 3. Uczniowie: Wspieranie uczniów uzdolnionych w szkolnictwie europejskim i USA; Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkolnictwie zawodowym w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej; Zwalnianie uczniów z lekcji wychowania fizycznego w szkołach w Polsce i wybranych państwach europejskich; Dni wolne od zajęć szkolnych dla uczniów działających w sferze publicznej w wybranych państwach Unii Europejskiej; Ulgowe przejazdy dla uczniów i studentów w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Część 4. Organizacja pracy szkoły: Kształcenie na odległość w wybranych państwach europejskich; wymiar czasu pracy nauczycieli w wybranych państwach Unii Europejskiej; nadzór pedagogiczny w systemach edukacyjnych w Polsce i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Edukacja dwujęzyczna z językiem migowym dla uczniów głuchych w Polsce i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Dostęp do podręczników dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii; Finansowanie zakupu podręczników szkolnych w wybranych państwach europejskich. Część 5. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne oświaty: Wybrane zagadnienia prawa adopcyjnego na Białorusi, Litwie i Ukrainie; Monitorowanie losów dziecka z użyciem baz danych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Monitorowanie przez polskie wyższe uczelnie karier zawodowych absolwentów; Instytucja rejestrowanego związku partnerskiego PACS we Francji; Zasady recenzowania wniosków o granty naukowe finansowane ze środków publicznych we Francji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0159-6
1. Ewaluacja- co to takiego; 2. Wymagania państwowe wobec szkół jako wizja pedagogiczna i drogowskaz dla dyrektora; 3. Metodologia ewaluacji: zasady, procedury, modele działania; 4. Narzędzia badawcze typu socjologicznego: zasady budowania i wykorzystywania; 5. Narzędzia badawcze- pomiar dydaktyczny; 6. Raport ewaluacyjny i jego wykorzystanie w szkole
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again