Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(6)
Author
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Gabrusewicz Tomasz
(1)
Herman Andrzej
(1)
Kwiatkowski Stefan
(1)
Lis Krzysztof
(1)
Sterniczuk Henryk
(1)
Zalega Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Nadzór korporacyjny
(5)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rada nadzorcza
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Czas
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Inwestycje
(1)
Kadry
(1)
Kobieta
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Marka*
(1)
Menedżerowie
(1)
Nadzór korporacyjny -- ekonomika
(1)
Pieniądz
(1)
Polska
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Spółki
(1)
Spółki -- organizacja
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87287-44-X
1.Członek zarządu w firmie. Kiedy tracisz wiarę w si bie. 2.Główne zasady.Kiedy nie wiesz, jaką droą pójść. 3.Pracownicy i personel zarządzający.Kiedy martwisz się o szkolenia i przydział obowiązków. 4.Organizacja. Kiedy pragniesz ożywić i pobudzić swój biznes, 5.Pro gnozowanie oraz podejmowanie decyzji.Bardziej efektywn e rozwiązywanie problemów. 6.Kryzysy menedżerskie.Post ępowanie w czasie recesji oraz inne zagrożenia. 7.Prze dsiębiorczość.Dochodzenie do sukcesu w biznesie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 65.01
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-54-6
W kierunku nowego paradygmatu ocen. Badania zarządzania wiedzą zrealizowane w Centrum Studiów Zarządzania WSPIZ - aspekty metodyczne. Jak mierzyć kreatywność jednostki? Definiowanie rynków dla potrzeb kontroli koncentracji przedsiębiorstw (na przykładzie sektora rafineryjnego w Unii Europejskiej). Refleksyjny praktyk i jego kształcenie. Technologie informacyjne w zarządzaniu strategicznym. Warunki i bariery budowy gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Kobiety w zarządzaniu - wyzwanie dla XXI wieku. Corporate governance - perspektywa właścicielska oraz perspektywa stakeholders. Practical Reason, use and meaning in management - the argument in ethnomethodology. Rady dyrektorów w dobie reform. Doświadczenia zza oceanu i nie tylko. The Challenge Lab: Polish Management and Management Education. Współczesne rozumienie polityki personalnej. Research Progress Reports to Rector Bogdan Wawrzyniak. Modele architektury zasobów ludzkich - warunki zastosowania. Nadzór nad przedsiębiorstwem i grupą kapitałową. Zarządzanie w kryzysie. Od nadzoru właścicielskiego do nadzoru korporacyjnego. Ewolucja polskiego systemu nadzoru. Zarządzanie ryzykiem systemowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-83-3
Cz. I Koncepcje corporate governance, podstawy regulacji, kierunki doskonalenia: 1. Corporate governance - zakres zainteresowań i podejścia analityczne, 2. System nadzoru korporacyjnego a rada dyrektorów, 3. Uwarunkowania nadzoru korporacyjnego w Polsce, 4. Koncepcje korporacji jako teoretyczna podstawa wielości systemów corporate governece, 5. Modele corporate governanmce, 6. Tradycyjne wartości a przymus sukcesu - amerykański kryzys w nadzorze korporacyjnym, 7. Modele nadzoru korporacyjnego a polskie przepisy i kultura, 8. "Powierniczy kapitalizm":- system własności a porządek nadzoru korporacyjnego, 9. Aktywizm inwestorów instytucjonalnych w systemie rynkocentrycznym, 10. Rola rynku kontroli przedsiębiorstw w nadzorze właścicielskim, 11.Nadzór korporacyjny w Unii Europejskiej, 12. Polski model kapitałowy a ład korporacyjny. Cz. II Współczesne problemy corporate governance z kierunki doskonalenia praktyki korporacyjnej: 13. Historyczne źródła problemów corporate governance, 14. Funkcjonowanie rad nadzorczych w Polce, 15. Nowe nadzieje na poprawę nadzoru korporacyjnego, 16. Doskonalenie nadzoru korporacyjnego w ujęciu National Association of Corporate Directors, 17. Kultura oceny działalności zarządu i rady, 18. Rola dyrektorów rady w ustalaniu wynagrodzeń kierownictwa korporacji, 19. Sposoby wynagradzania dyrektorów rady. Cz. III Doskonalenie corporate governance - szanse i wyzwania nowego wieku: 20. Corporate governance - maszyny parowe a korporacje wiedzy, 21. Koszty agencji a innowacje, 22. Rada nadzorcza - -warunki efektywnej pracy, 23. Jakość systemu nadzoru korporacyjnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Rachunkowość / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1684-0
1. Rachunkowość odpowiedzialności społecznej a odpowiedzialność społeczna: Miejsce teorii accountability w teorii odpowiedzialności społecznej; Teorie rachunkowości i podstawy ich klasyfikacji; Teorie a podejście do teorii rachunkowości; 2. Systemy nadzoru korporacyjnego na świecie: Pojęcie i istota nadzoru korporacyjnego; Typy nadzoru korporacyjnego; Anglosaski model nadzoru korporacyjnego; Ewolucja kontynentalnego modelu nadzoru korporacyjnego; Struktura własności spółek ładu korporacyjnego a efektywność nadzoru korporacyjnego; 3. Rachunkowość odpowiedzialności społecznej jako instrument nadzoru korporacyjnego: Zasady rachunkowości jako atrybuty instrumentu, jaki jest rachunkowość w systemie zarządzania korporacją; Podstawy współczesnej teorii odpowiedzialności społecznej korporacji a jej efektywność; Sprawozdania finansowe korporacji w aspekcie odpowiedzialności społecznej w świetle uregulowań międzynarodowych; Ocena możliwości tworzenia nowoczesnej struktury regulującej nadzór korporacyjnej zachowaniem zasad odpowiedzialności społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-031-9
R.1 Istota Corporate Governance jako systemu kontroli i nadzoru nad spółką: 1. Defianicaj corporate governance oraz inne podstawowe terminy i pojęcia, 2. Szeroka perspektywa corporate governance, 3. Znaczenie stakeholders w analizie corporate governanace, 3. Cele corporate governance, 4. Typologia systemów corporate governanc e, 5.Wstępna charakterystyka systemów corporate governance w Niemczech, Japonii oraz Stanach Zjednoczonych,
6.Miejsce rady nadzorczej w systemach corporate gover nance, 7.Walne zgromadzenie w systemach corporate go vernance, 8.Reprezenatacja załogi w zachodnich mode lach corporate governance. R.II Teoretyczno-metodologiczne aspekty analizy corpo rate governance : 1.Teorie corporate governance, 2.Te oria kontraktów i problem agencji a analiza corporate governance, 3.Corporate governance jako płaszczyzna i narzędzie analizy ustroju gospodarczego, 4.Perspektywy
metodologiczne badania corporate governance, 5.Kryter ia efektywności corporate governance w świetle niektó rych badań empirycznych. R.III Corporate governance a system gospodarczy : 1.In stytucjonalny kontekst corporate governance, 2.Ewolucj a amerykańskiej korporacji a kształt systemu corporate
governance, 3.Rozwój alternatywnych systemów corpora te governance. R.IV Mechanizmy corporate governance i ich efektywność
: 1.Zalety korporacyjnej formy własności, 2.Problem agencji a corporate governance, 3.Struktura własności w procesie kontroli i nadzoru nad korporacją, 4.Cele korporacji a mierniki efektywności systemów corporate governance, 5.Mechanizmy kontroli i nadzoru nad korpo racją, 6.Tendencje zmian w systemach corporate governa nce, 7.Próby reform systemów corporate governance a ic h efektywność. R.V Kierunki rozwoju corporate governance w Polsce : 1.Prywatyzacja a system kontroli i nadzoru nad spółką,
2.Wpływ otoczenia międzynarodowego, 3.Mechanizmy corp orate governance w Polsce, 4.Efektywność corporate go vernace a rynek kapitałowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-582-4
I. Nowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa: 1. Kilka refleksji na temat nowych źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstwa; 2. Przedsiębiorstwa a integracja i globalizacja; 3. Droga złotego do Euro; 4. Klient kapitałem przedsiębiorstwa II. Finansowe źródła wartości przedsiębiorstwa: 1. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa metodą podnoszenia jego wartości; 2. Nowoczesna rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do zarządzania wartością przedsiębiorstwa 3. Modelowanie i kreowanie wzrostu wartości firmy 4. Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa 5. Wartość dla klientów generatorem wartości przedsiębiorstwa III. Organizacyjne źródła wartości przedsiębiorstwa 1. Systemy zarządzania wiedzą warunkiem wzrostu wartości firmy 2. Wpływ jakości nadzoru korporacyjnego na wartość spółki 3. Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem 4. Konkurowanie czasem w świetle innych koncepcji zarządzania 5. Zarządzanie wiedzą o kliencie źródłem wartości przedsiębiorstwa IV. Pomiar wybranych wartości przedsiębiorstwa: 1 Kreacja wartości przedsiębiorstwa i metody pomiaru 2. Klasyfikacja metod oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego 3. Metody pomiaru wartości marki 4. Wartość portfela klientów - aspekt teoretyczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Nadzór korporacyjny - ekonomika (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Nadzór korporacyjny -- ekonomika (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again