Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(15)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(15)
Author
Kruk Maria
(2)
Sawuła Robert
(2)
Skoczylas Andrzej
(2)
Świątkiewicz Jerzy
(2)
Adamiak Barbara
(1)
Biskup Rafał
(1)
Błaś Adam
(1)
Czarnota Tadeusz
(1)
Dmowski Jacek
(1)
Dobosz Piotr
(1)
Działocha Kazimierz
(1)
Dąbek Dorota
(1)
Fronkiewicz Ewa
(1)
Fundowicz S.[Sławomir]
(1)
Hauser Roman
(1)
Jabłońska-Bonca Jolanta
(1)
Jaśkowska Małgorzata
(1)
Kisielewicz Andrzej
(1)
Kmiecik Zbigniew R
(1)
Kuczyński Tadeusz
(1)
Lang Jacek
(1)
Leoński Zbigniew
(1)
Leszczyński Leszek
(1)
Machowicz Kinga
(1)
Masternak-Kubiak Małgorzata
(1)
Matan Andrzej
(1)
Małecka-Łyszczek Magdalena
(1)
Miruć Alina
(1)
Morawski Lech
(1)
Niczyporuk J.[Janusz]
(1)
Niewiadomski Zygmunt
(1)
Przybysz Piotr
(1)
Radwanowicz Joanna
(1)
Sieniuć Magdalena
(1)
Stelmasiak J.[Jerzy]
(1)
Szewczyk Marek
(1)
Szewczyk Maria
(1)
Szreniawski Jan
(1)
Szumiło-Kulczycka Dobrosława
(1)
Sługocki Janusz
(1)
Taras Wojciech
(1)
Tarno Jan Paweł
(1)
Wróbel Andrzej
(1)
Wyporska Joanna
(1)
Zacharko Lidia
(1)
Zdyb Marian
(1)
Ziemski Krystian M
(1)
Zubik Marek
(1)
Łaszczyca Grzegorz (1970- )
(1)
Żukowski Ludwik
(1)
Year
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Naczelny Sąd Administracyjny
(16)
Trybunał Konstytucyjny
(8)
Sądownictwo administracyjne
(5)
Postępowanie administracyjne
(4)
Sąd Najwyższy RP
(4)
Sądownictwo
(4)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(3)
Krajowa Rada Sądownictwa
(3)
Organy ochrony prawnej
(3)
Prokuratura
(3)
Trybunał stanu
(3)
Administracja
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Rzecznik Praw Dziecka
(2)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(2)
Sąd najwyższy RP
(2)
Adwokaci
(1)
Izba morska
(1)
Konstytucja
(1)
Notariat
(1)
Policja
(1)
Polska
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Postępowanie w sprawach o wykroczenia
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo sądowe
(1)
Prawodawstwo
(1)
Pytanie prawne
(1)
Radcy prawni
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Samorząd gminny
(1)
Sąd najwyższy
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Sądownictwo wojskowe
(1)
Urząd Ochrony Państwa
(1)
Subject: time
1989-
(1)
25 results Filter
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 83-7059-720-3
1. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa), 2. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Trybunał Konstytucyjny, 3. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Sądu Najwyższego, 4. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 5. Stanowisko sądów powszechnych wobec bezpośredniego stosowania Konstytucji RP, 6. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w sejmowym postępowaniu legislacyjnym, 7. Stosowanie Konstytucji RP w działalności Prezydenta, 8. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Radę Ministrów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-507-7
1.Pojęcie oraz charakter działalności uchwałodawczej NSA, 2.Rys historyczny instytucjimajacych na celu rozstrzyganie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości, 3.Instytucje służące rozstrzyganiu zagadnieć prawnych budżacych wątpliwości w polskim systemie prawnym, 4.Instytucje służące wyjaśnianiu pytań prawnych w zagranicznych postępowaniach sądowoadministracyjnych, 5.Przesłaniki przedmiotowe wszczęscia trybu uchwałodawczego, 6.Przesłanki podmiotowe wszczęscia trybu uchwałodawczego, 7.Postępowanie w przedmiocie odpowiedzi na pytania prawne, 8.Rodzaje rozstrzygnięć NSA podejmowanych w trybie uchwałodawczym, 9.Skutki prawne uchwał NSA
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-174-5
Koncepcja otwartej kompetencji ogólnej w postępowaniu administracyjnym; Przyczynek do zagadnień autonomizacji; Sądownictwo administracyjne- zamierzenia legislacyjne a realne potrzeby; Dylematy typologii prawnych form działania administracji publicznej; Elementy proceduralne nadzoru nad samorządem terytorialnym; Ewolucja pojęcia administracji publicznej a definiowanie prawa administracyjnego; Forma prawna "interpretacji przepisów prawa podatkowego"; Zmiany w podziale kompetencji organów administracji publicznej w sprawach związanych z ochroną środowiska; Biurokracja a nowe formy działania administracji; Czy ugoda administracyjna jest formą działania administracji publicznej?; Prawo administracyjne wobec uzależnień- kierunki przemian; O podstawowych zagadnieniach świadomości prawnej społeczeństwa; Ewolucja czynności faktycznych administracji; Uchwalenie pierwszej konstytucji bolszewików; Akt administracyjny rzeczowy; Słowo o metodach działania administracji publicznej; Podstawa prawna decyzji administracyjnej; Zdolności do czynności prawnych organu administracji publicznej; Czynniki kształtujące rozwój form prawnych działań administracji; Dobro zasadą i racją bytu administracji; Wpływ zasad ogólnych na przekształcenie ustrojowe w administracji publicznej; Regulacja jako nowe zjawisko administracyjno-prawne; Racjonalność i logika decyzji administracji; Wybrane zagadnienia prawne funkcjonowania związków wyznaniowych; Zakres zastosowania instytucji ugody w ogólnym postępowaniu administracyjnym; Kilka uwag na temat umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; Koordynacja w administracji publicznej; Realizacja prawa do wolności sumienia i wyznania w kodeksie postępowania administracyjnego; Ewolucja formy przekazania podania do organu właściwego w ogólnym oraz podatkowym postępowaniu administracyjnym; Wpływ ogólnej teorii systemów na koncepcję nauki administracji; Kontrakt wojewódzki; Prywatyzacja zadań publicznych a przekształcenia w sferze prawnych form działania administracji (na przykładzie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych); Indywidualne zezwolenie dewizowe jako decyzja administracyjna; Ostateczność decyzji administracyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Zbiory Orzecznictwa Becka)
ISBN: 978-83-7483-742-2
1. Zasada demokratycznego państwa prawnego, 2. Zasada proporcjonalności, 3. Zasada równości, 4. Zasady wydawania rozporządzeń. Wyłączność ustawy, 5. Zasada kadencyjności organów władzy publicznej, 6. Przepisy Konstytucji w relacji do prawa wspólnotowego. Konstytucja: Preambuła, 1. Rzeczpospolita, 2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, 3. Xródła prawa, 4. Sejm i Senat, 5. Prezydent Rzeczypospolitej, 6. Rada ministrów i administracja rządowa, 7. Samorząd terytorialny, 8. Sady i Trybunały, 9. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, 10. Finanse publiczne, 11. Stany nadzwyczajne, 12. Zmiana Konstytucji, 13. Przepisy przejściowe i końcowe. Sądy konstytucyjne - wybrane zagadnienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-15-8
Wprowadzenie; Konstytucja RP z 1997 r.; Ustawa z dnia 11 maja 1995 o Naczelnym Sądzie Administracyjnym; Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym; Ustawy związkowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87739-08-1
1. Sądy powszechne, 2. Sąd Najwyższy, 3. Krajowa rada sądownictwa, 4. Sądy wojskowe, 5. Naczelny Sąd Administracyjny, 6. Trybunał Stanu, 7. Trybunał Konstytucyjny, 8. Kolegia do spraw wykroczeń, 9. Izby morskie, 10. Sąd polubowny, 11. Rzecznik Praw Obywatelskich, 12. Prokuratura, 13. Policja, 14. Urząd Ochrony Państwa, 15. Adwokatura, 16. Radcowie prawni, 17. Notariat
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87497-85-1
Przedmowa; Wprowadzenie. Artykuły: -Model sądownictwa administracyjnego a funkcje sądownictwa administracyjnego; -Z problematyki sądowej kontroli rozstrzygnięć Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; -Badanie faktów w postępowaniu przed sądem administracyjnym; -Kilka uwag o przedmiocie modelu prawnego kasacji w projekcie ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniesionym przez Prezydenta RP; -Sądowa kontrola prawa miejscowego w świetle projektowanej reformy sądownictwa administracyjnego; -Procedury administracyjne, model sądownictwa administracyjnego a "prawo pomocy"; -Zasada skargowości w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym; -Konstytucyjny model polskiego sądownictwa administracyjnego; -Głos w dyskusji o reformie sądownictwa administracyjnego; -Akty i czynności z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art.16 ust.1 pkt4 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym jako przedmiot kontroli; -Sądowa kontrola aktów kończących postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; -Kontrola i nadzór nad stosowaniem przepisów regulujących postępowanie w sprawie skarg i wniosków w sądach; -Model sądownictwa administracyjnego w Polsce a problematyka sądowej kontroli egzekucji administracyjnej; -O usprawnianiu postępowania przed sądami administracyjnymi (kilka uwag w związku z reformą); -Znaczenie zasady sprawiedliwości proceduralnej dla urzeczywistnienia praw i wolności jednostki; -Zasady ogólne pomocy społecznej w orzecznictwie NSA; -Przekazanie kompetencji administracyjnej a właściwość sądu administracyjnego; -Polski model sądownictwa administracyjnego a prawo do dobrej administracji; -Prawna struktura skargi do sądu administracyjnego; -Sądy administracyjne III Rzeczypospolitej (wybrane uwagi); -Instytucje ujednolicające orzecznictwo w projektach ustaw o sądownictwie administracyjnym (zagadnienia wybrane); -Adwokat i radca prawny w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Uwagi do projektu ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; -Wybrane zagadnienia dot. źródeł prawa administracyjne go w świetle orzecznictwa NSA; -Samorządowe kolegia odwoławcze wobec reformy sądownictwa administracyjnego; -Znaczenie doświadczeń Najwyższego Trybunału Administracyjnego dla tworzenia nowej struktury i zasad działania sądownictwa administracyjnego; - Kilka uwag w sprawie reformy sądownictwa administracyjnego; -Sądowa kontrola decyzji zależnych; -Kilka uwag o konstytucyjnej koncepcji NSA; -Podstawy kształtowania nowego modelu sądownictwa administracyjnego; -Analiza zakresu kontroli NSA w świetle obwiązujących rozwiązań prawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawowe instytucje i założenia kodeksu postępowania administracyjnego; Zasady ogólne postępowania administracyjnego; Strona i inni uczestnicy postępowania administracyjnego; warunki przebiegu postępowania administracyjnego; Postępowanie przed organami pierwszej instancji; Rozstrzygnięcia zapadające w postępowaniu administracyjnym; Środki kontroli w postępowaniu administracyjnym - istota i rodzaje; Postępowanie egzekucyjne w administracji; Zasady zaskarżania aktów administracji publicznej do naczelnego Sądu administracyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-407-6
1. Prawo administracyjno-karne czy nowa dziedzina prawa? 2. Prawo administracyjno-karne jako ponadczasowy problem prawny, 3.Geneza prawa administracyjno-karnego w Polsce, 4.Pieniężne kary administracyjne, 5.Analiza przepisów statuujących odpowiedzialność administracyjno-karną na tle orzecznictwa NSA, 6.Charakter, miejsce
i rola prawa administracyjno-karnego w świetle orze cznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 7.Ocena polskiego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 978-83-7601-595-8
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87271-24-1
Ustrój gminy, Stanowienie prawa miejscowego, Gospodarka finansowa gminy, Nadzór nad działalnością gminną, Orzecznictwo: ustrój gminy, Stanowienie prawa miejscowego, Gospodarka finansowa gminy, Skarga na uchwałę organu gminy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87218-36-7
1. Sądowa kontrola administracji publicznej, jej geneza i funkcje - pojęcia ogólne. 2. Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich. 3. Ustrój sądów administracyjnych. 4. Przedmiot i zasady postępowania sądowo-administracyjnego. 5. Zakres działania sądów administracyjnych. 6. Podmioty postępowania sądowo-administracyjnego. 7. Czynności postępowania. 8. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. 9. Szczególne tryby postępowania. 10. Orzeczenia sądowe. 11. Sądowo-administracyjne postępowanie odwoławcze. 12. Sprawowanie nadzoru judykacyjnego przez NSA. 13. Wznowienie postępowania. 14. Koszty sądowe. 15. Środki dyscyplinujące oddziaływania na funkcjonowanie administracji publicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-93-0
R.I System instytucji ochrony prawnej: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Pojęcie ochrony prawnej i jej rodzaje, 3. Funkcje ochrony prawnej, 4. Organy ochrony prawnej, 5. Uwagi podsumowujące. ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚĆI: R.II Organizacja i zasady wymiaru sprawiedliwości: 1.Uwagi wprowadzające, 2. Prawo do sądu, 3. Organizacja wymiaru sprawiedliwości, 4.Zasada niezawisłości sędziowskiej, 5. Krajowa Rada Sądownictwa, 6. Udział obywateli w wymiarze sprawiedliwości (ławicy). R.III Sądy powszechne, 1. Uwagi wprowadzające, 2. Rodzaje sądów powszechnych, 3. Organizacja wewnętrzna sądów, 4. Organy sądów, 5. Samorząd sędziowski, 6. Nadzór nad działalnością administracyjną sądów, 7. Odpowiedzialność dyscyplinarna, 9. Asesorzy, 10. Aplikanci sądowi, 11. Referendarze sądowi, 12. Orzeczenia sądów powszechnych, R.IV Sądy wojskowe 1. Uwagi wstępne, 2. Geneza i ewolucja sądownictwa wojskowego w Polsce, 3. Podstawy prawne, 4. Struktura sądownictwa wojskowego, 5. Organy sądownictwa wojskowego, 6. Sędziowie, 7. Samorząd sędziowski, 8. Udział czynnika społecznego, 9. Sad Najwyższy - Izba Wojskowa, 10. Właściwość, R.V Sąd Najwyższy: 1. Powstanie i ewolucja Sądu Najwyższego, 2. Podstawy prawne, 3. Struktura wewnętrzna Sądu Najwyższego, 4. Organy SN, 5. Sędziowie, 6. Właściwość Sądu Najwyższego. R.,VI Sądy administracyjne: 1. Powstanie i ewolucja sądownictwa administracyjnego w Polsce, 2. Podstawa prawna, 3. Struktura sądownictwa administracyjnego w Polsce, 4. Struktura i organizacja wojewódzkich sądów administracyjnych, 5. Struktura i organizacja Naczelnego Sądu Administracyjnego, 6. Kwalifikacje, 7. Funkcje, specyfika i właściwość sądownictwa administracyjnego, 8. Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego, 9. Swoiste zasady postępowania sądowoadministracyjnego, 10. Wyroki sądów administracyjnych. TRYBUNAŁY R.VII Trybunał Konstytucyjny: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Geneza i utworzenie Trybunału, 3. Organizacja, 4. Kompetencje, 5. Procedury. R.VIII Trybunał Stanu, 1.Uwagi wprowadzające, 2. Tradycje odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce, 5. Podstawy prawne, 6. Delikt konstytucyjny, 7. Charakter Trybunału stanu, 7. Skład Trybunału Stanu, 8. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej, 9. Praktyka III RP. ORGANY KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRAWA: 9. Prokuratura, 1. Rys historyczny, 2. Podstawy prawne, 3. Charakter prawnoustrojowy, 4. Zadania i czynności, 5. Zasady organizacji i działania, 6. Struktura prokuratury, 7. Status prawny prokuratora. R.X Najwyższa Izba Kontroli: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Pojęcie kontroli, 3. Specyfika kontroli państwowej, 4. Rodzaje i warunki kontroli, 6. Skład i organizacja KRRiT, 7. Uwagi końcowe. OCHRONA PRAWNA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I WSPÓLNOTOWYM: R. XIII Europejski Trybunał Praw człowieka: 1.Uwagi wprowadzające, 2. Organizacja, 3. Kompetencje, 4. Charaktery wyroków, 5. Praktyka. R.XIV Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 1. Uwagi wprowadzające, 2. Rola Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich ws. wspólnotowym porządku prawnym, 3. Struktura kompetencyjna i instancyjna Trybunału Sprawiedliwości, 5. Kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 6.Postępowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-93-0
R.I System instytucji ochrony prawnej: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Pojęcie ochrony prawnej i jej rodzaje, 3. Funkcje ochrony prawnej, 4. Organy ochrony prawnej, 5. Uwagi podsumowujące. ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚĆI: R.II Organizacja i zasady wymiaru sprawiedliwości: 1.Uwagi wprowadzające, 2. Prawo do sądu, 3. Organizacja wymiaru sprawiedliwości, 4.Zasada niezawisłości sędziowskiej, 5. Krajowa Rada Sądownictwa, 6. Udział obywateli w wymiarze sprawiedliwości (ławicy). R.III Sądy powszechne, 1. Uwagi wprowadzające, 2. Rodzaje sądów powszechnych, 3. Organizacja wewnętrzna sądów, 4. Organy sądów, 5. Samorząd sędziowski, 6. Nadzór nad działalnością administracyjną sądów, 7. Odpowiedzialność dyscyplinarna, 9. Asesorzy, 10. Aplikanci sądowi, 11. Referendarze sądowi, 12. Orzeczenia sądów powszechnych, R.IV Sądy wojskowe 1. Uwagi wstępne, 2. Geneza i ewolucja sądownictwa wojskowego w Polsce, 3. Podstawy prawne, 4. Struktura sądownictwa wojskowego, 5. Organy sądownictwa wojskowego, 6. Sędziowie, 7. Samorząd sędziowski, 8. Udział czynnika społecznego, 9. Sad Najwyższy - Izba Wojskowa, 10. Właściwość, R.V Sąd Najwyższy: 1. Powstanie i ewolucja Sądu Najwyższego, 2. Podstawy prawne, 3. Struktura wewnętrzna Sądu Najwyższego, 4. Organy SN, 5. Sędziowie, 6. Właściwość Sądu Najwyższego. R.,VI Sądy administracyjne: 1. Powstanie i ewolucja sądownictwa administracyjnego w Polsce, 2. Podstawa prawna, 3. Struktura sądownictwa administracyjnego w Polsce, 4. Struktura i organizacja wojewódzkich sądów administracyjnych, 5. Struktura i organizacja Naczelnego Sądu Administracyjnego, 6. Kwalifikacje, 7. Funkcje, specyfika i właściwość sądownictwa administracyjnego, 8. Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego, 9. Swoiste zasady postępowania sądowoadministracyjnego, 10. Wyroki sądów administracyjnych. TRYBUNAŁY R.VII Trybunał Konstytucyjny: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Geneza i utworzenie Trybunału, 3. Organizacja, 4. Kompetencje, 5. Procedury. R.VIII Trybunał Stanu, 1.Uwagi wprowadzające, 2. Tradycje odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce, 5. Podstawy prawne, 6. Delikt konstytucyjny, 7. Charakter Trybunału stanu, 7. Skład Trybunału Stanu, 8. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej, 9. Praktyka III RP. ORGANY KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRAWA: 9. Prokuratura, 1. Rys historyczny, 2. Podstawy prawne, 3. Charakter prawnoustrojowy, 4. Zadania i czynności, 5. Zasady organizacji i działania, 6. Struktura prokuratury, 7. Status prawny prokuratora. R.X Najwyższa Izba Kontroli: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Pojęcie kontroli, 3. Specyfika kontroli państwowej, 4. Rodzaje i warunki kontroli, 6. Skład i organizacja KRRiT, 7. Uwagi końcowe. OCHRONA PRAWNA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I WSPÓLNOTOWYM: R. XIII Europejski Trybunał Praw człowieka: 1.Uwagi wprowadzające, 2. Organizacja, 3. Kompetencje, 4. Charaktery wyroków, 5. Praktyka. R.XIV Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 1. Uwagi wprowadzające, 2. Rola Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich ws. wspólnotowym porządku prawnym, 3. Struktura kompetencyjna i instancyjna Trybunału Sprawiedliwości, 5. Kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 6.Postępowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-308-0
1. Zagadnienia ogólne, 2. Rodzaje wykładni ze względu na podmiot oraz moc wiążącą; 3.Clara non sunt interpretanda, 4. Dyrektywy wykładni, 5. Dyrektywy preferencji, 6. Wykładnia językowa, 7. Wykładnia systemowa, 8. Wykładnia funkcjonalna, 9. Domniemania interpretacyjne, 10. Zakres wykładni - wykładania literalna, rozszerzająca i zwężająca; 11.Materiały interpretacyjne, 12. Wnioskowanie prawnicze, 13. Reguły kolizyjne, 14. Błędna wykładnia prawa i jej skutki; 15.Zasady wykładni prawa międzynarodowego i europejskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Authority data
Naczelny Sąd Administracyjny (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again