Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(10)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(10)
Author
Zięba Ryszard
(2)
Bieleń Stanisław
(1)
Demkowicz Andrzej
(1)
Gizicki Wojciech
(1)
Gryz Jarosław
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Olszewski Ryszard
(1)
Parzymies Stanisław
(1)
Podraza Andrzej
(1)
Rdzanek Grzegorz
(1)
Wróbel Izabela
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
NATO
(10)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(7)
Unia Europejska
(7)
ONZ
(3)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Polska
(2)
Rosja
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Broń
(1)
FTAA
(1)
Francja
(1)
Fundamentalizm
(1)
Globalizacja
(1)
Grupa Wyszehradzka
(1)
Indie
(1)
Integracja europejska
(1)
Kobieta
(1)
Kraje NATO
(1)
Lotnictwo wojskowe
(1)
Militaryzm
(1)
Międzynarodowy Trybunał Karny
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Samoloty wojskowe
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Stosunki międzynarodowe
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Wojsko
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Zbrojenia
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1945-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Chiny
(2)
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Azja
(1)
Brazylia
(1)
Wielka Brytania
(1)
11 results Filter
Book
In basket
(Stosunki międzynarodowe. Podręcznik akademicki / red. nauk. Agnieszka Bryc, Justyna Zając)
ISBN: 978-83-60501-92-4
Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, 1. Koncepcja bezpieczeństwa USA, 2. Koncepcja bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, 3. Koncepcja bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, 4. Koncepcja bezpieczeństwa Francji, 5. Koncepcja bezpieczeństwa Niemiec, 6. Koncepcja bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 7. Koncepcja bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej, 8. Koncepcja bezpieczeństwa Indii, 9. Koncepcja bezpieczeństwa Brazylii, 10. Bezpieczeństwo globalne w warunkach transformacji ładu międzynarodowego, 11. Bezpieczeństwo państw zrzeszonych w NATO i Unii Europejskiej, 12. Bałkański kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, 13. Bezpieczeństwo obszaru WNP, 14. Bliskowschodni kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, 15. Bezpieczeństwo Azji Wschodniej i Pacyfiku, 16. Bezpieczeństwo Azji Południowej, 17. Bezpieczeństwo Afryki, 18. Bezpieczeństwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 19. Problematyka zbrojeń i rozbrojenia, 20. Nowe role międzynarodowych organizacji do spraw bezpieczeństwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-056-1
I. Determinanty stosunków transatlantyckich w sferze bezpieczeństwa: Identyfikacja podstawowych interesów w sferze bezpieczeństwa; Kultura strategiczna i jej wpływ na stosunki transatlantyckie; Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa w stosunkach transatlantyckich; Korelacja siły gospodarczej i militarnej w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego; Unia Europejska - Sojusz Północnoatlantycki. Wzajemne relacje w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności; Rozwój europejskiej autonomii strategicznej jako wyzwanie dla spójności transatlantyckiej wspólnoty bezpieczeństwa; Sojusz Północnoatlantycki w początkach XXI wieku; Nowe wyzwania dla Sojuszu Północnoatlantyckiego w XXI wieku; Perspektywy rozwoju stosunków transatlantyckich w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego. II. Reagowanie kryzysowe jako forma realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa wspólnoty transatlantyckiej: System reagowania kryzysowego Sojuszu Północnoatlantyckiego; Organizacja, zasady prowadzenia oraz proces planowania operacji reagowania kryzysowego NATO; Operacje Reagowania Kryzysowego w obszarze działania Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Bezpieczeństwo linii komunikacyjnych na Morzu Śródziemnym; Bezpieczeństwo regionu Morza Czarnego w aspekcie stosunków transatlantyckich. III. Problemy bezpieczeństwa państw wspólnoty transatlantyckiej: Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego; Rejony konfliktów i kryzysów: Bałkany, Irak, Afganistan; Europejskie elementy amerykańskiej tarczy antyrakietowej jako czynnik militarny stosunków transatlantyckich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7441-200-3
1. Bezpieczeństwo w XXI wieku, 2. Intensywny rozwój globalizacji, 3. Rozprzestrzenianie się radykalnego fundamentalizmu, 4. Nowe mocarstwo światowe?, 5. Bezpieczeństwo militarne i niemilitarne, 6. Właściwości odstraszania militarnego, 7. Przystosowanie NATO i UE do działań w nowych warunkach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-290-9
1. Polityka zagraniczna Polski przed 1989 r., 2. Odzyskanie suwerenności 1989-1992, 3. Bezpieczeństwo, czyli Bitwa o Atlantyk 1993-1998, 4. Europa, Europa, czyli Polska wchodzi do unii 1998-2002, 5. Pułapki walki o silną pozycję 2003-2007
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-353-1
Wstęp: Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych; 1. Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych; 2. Rozwój i ewolucja systemu decyzyjnego wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej; 3. Interwencje zewnętrzne Unii Europejskiej; 4. Ochrona granic zewnętrznych; 5. Ekonomiczne aspekty zewnętrznej polityki Unii Europejskiej; 6. Stosunki transatlantyckie; ?. Stosunki Unia Europejska-Rosja; 8. Polityka UE wobec Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej; 9. Polityka UE wobec Bałkanów Zachodnich; 10. Polityka UE w regionie Morza Śródziemnego; 11. Stosunki Unii Europejskiej z Chinami; 12. Partnerstwo z Ameryką Łacińską; 13. Polityka UE wobec grupy krajów AKP; 14. Unia Europejska/ Wspólnota Europejska wobec wybranych organizacji miedzynarodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska / przewod. rady Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 83-7059-738-6
1.Geneza Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO), 2.Koncepcja EPBiO, 3.Budowanie zasobów i zdolności EPBiO, 4.Funkcjonowanie EPBiO, 5.Polska wobec EPBiO
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-790-7
Wstęp, 1. Uwarunkowania współpracy, 2. Specyfika kolektywnego systemu obrony NATO, 3. Problem ograniczonego zakresu standaryzacji, 4. Pierwszy zaznaczyć program produkcyjny, 5. Pozytywne efekty działalności koordynacyjnej w ramach NATO, 6. Przesłanki rozwoju europejskiej współpracy zbrojeniowej, 7. Grupa Europejska (The EUROGROUP), 8. Niezależna Europejska Grupa Programowania, 9. Rozbudowa potencjału militarnego Sojuszu w latach osiemdziesiątych, 10. Panavia Tornado, 11. Wspólnota europejska (EWG) a współpraca zbrojeniowa, Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-828-7
1. Europa na rozdrożu, 2. Bezpieczeństwo europejskie w procesie integracji europejskiej, 3. Reinteracja europejskiej polityki obronnej, 4. Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony, 5. Wspólna europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Budowa autonomicznych struktur bezpieczeństwa, 6. Europejska autonomia wojskowa?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2877)
ISBN: 83-229-2756-8
Reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych jako próba odpowiedzi na wyzwania XXI wieku. Granice sprawiedliwości międzynarodowej. Bilans działalności Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii i wnioski dla przyszłych międzynarodowych trybunałów ad hoc i dla Międzynarodowego Trybunału Karnego. Organizacja Narodów Zjednoczonych - rozwiązania prawne i instytucjonalne w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Przez szczyty Hindukuszu do zamku na Hradczanach. Nowy kształt sił zbrojnych NATO po doświadczeniach operacji "Enduring Freedom" w Afganistanie. Kobiety w siłach zbrojnych NATO. Równość płci w działaniach Rady Europy. Równość kobiet i mężczyzn w polityce Unii Europejskiej - przegląd najważniejszych instrumentów prawno - instytucjonalnych. Możliwość i zasadność utworzenia Europejskiej Rady Badań. Grypa Wyszehradzka na drodze ku nowym celom. Inicjatywa Środkowoeuropejska - kontynuacja, zmiana czy "dogorywanie"? Szanghajska Organizacja Współpracy -próba integracji czy walka o wpływy? Przyczyny i konsekwencje możliwych scenariuszy rozwoju Strefy Wolnego Handlu Obu Ameryk.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-321-1
1. Tożsamość Polski w stosunkach międzynarodowych: Sukcesy i porażki w budowaniu zachodniej tożsamości Polski; W poszukiwaniu polskiej tożsamości w Unii Europejskiej; Bariery polskiej tożsamości narodowej w procesie integracji europejskiej; Poszukiwanie międzynarodowej roli dla Polski - konceptualizacja roli państwa "średniej rangi"; Polityka zagraniczna Polski a ład międzynarodowy. 2. Problemy adaptacyjne polityki zagranicznej Polski po akcesji do struktur zachodnich: Polska wobec wyzwań globalnego rozwoju; Aktywność Polski w dziedzinie bezpieczeństwa euroatlantyckiego; Innowacyjność i kreatywność Polski w Unii Europejskiej; Aksjologiczne założenia polityki zagranicznej Polski. 3 Czynniki wpływające na decyzje w polityce zagranicznej Polski: Spory kompetencyjne między organami władzy państwowej w sferze polityki zagranicznej Polski; Rola ideologii i partii politycznych w procesie formułowania polityki zagranicznej Polski; Rola środowisk eksperckich w procesach decyzyjnych polityki zagranicznej Polski; Problemy w profesjonalizacji polskiej służby zagranicznej; Prasa a polityka zagraniczna. 4. Kierunki i wyzwania polityki zagranicznej Polski: Niemcy partnerem Polski w Unii Europejskiej - między wspólnotą interesów a wspólnotą sporów; Polska między Niemcami a Rosją - determinizm czy pluralizm geopolityczny?; Nowa odsłona polskiego mesjanizmu na Wschodzie?; Promocja kultury i wizerunku Polski w świecie; Polska w walce z terroryzmem międzynarodowym; Polityka Polski wobec państw azjatyckich; Polityka Polski wobec Bliskiego i Środkowego Wschodu; Polityka Polski wobec państw afrykańskich; Polityka Polski wobec państw Ameryki Łacińskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-491-6
Bezpieczeństwo we współczesnej Europie; UE i NATO: europejski tandem bezpieczeństwa - szanse i ryzyka; Międzynarodowa aktywność Unii Europejskiej; Europejska Polityka Sąsiedztwa: zabezpieczenie nowej "bliskiej granicy" Unii Europejskiej; Polityka bezpieczeństwa obrony Polski - wybrane aspekty; Cechy szczególne kształtowania polityki bezpieczeństwa i obrony Ukrainy; Działalność Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego; Proces transformacji Sił Zbrojnych Ukrainy w związku z nowoczesnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy; dochodzenie Polski i Ukrainy (?) do NATO. Podobieństwa i różnice; Perspektywy bezpieczeństwa europejskiego - problem jakości i tożsamości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again