Form of Work
Książki
(31)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(27)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(27)
Author
Zięba Ryszard
(3)
Cziomer Erhard
(2)
Gizicki Wojciech
(2)
Gryz Jarosław
(2)
Kuźniak Brygida
(2)
Marcinkowski Czesław
(2)
Zyblikiewicz Lubomir W
(2)
Białas Marcin (nauki historyczne)
(1)
Biegański Zdzisław
(1)
Bieleń Stanisław
(1)
Chmiel Beata
(1)
Czubik Paweł
(1)
Demkowicz Andrzej
(1)
Falecki Janusz
(1)
Ficoń Krzysztof
(1)
Haliżak Edward
(1)
Haliżak Edward M
(1)
Jakowicz Jerzy
(1)
Jóźwiak Andrzej
(1)
Kitler Waldemar
(1)
Kiwerska Jadwiga
(1)
Koziej Stanisław
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Malendowski Włodzimierz
(1)
Marcinko Marcin
(1)
Olszewski Ryszard
(1)
Parzymies Stanisław
(1)
Podraza Andrzej
(1)
Rdzanek Grzegorz
(1)
Rotfeld Adam Daniel
(1)
Wróbel Izabela
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(27)
Country
Poland
(32)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(33)
Subject
NATO
(29)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(17)
ONZ
(11)
Unia Europejska
(11)
Organizacje międzynarodowe
(7)
Polityka międzynarodowa
(7)
Polska
(6)
Niemcy
(5)
Stany Zjednoczone
(5)
Rosja
(4)
Terroryzm
(4)
Wojsko
(4)
Bezpieczeństwo narodowe
(3)
Operacje pokojowe
(3)
Polityka zagraniczna
(3)
Europa
(2)
Francja
(2)
GATT
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Integracja europejska
(2)
Irak
(2)
Korea Północna
(2)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(2)
Traktat amsterdamski (1997)
(2)
Traktat nicejski (2000)
(2)
Wspólnota Niepodległych Państw
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Światowa Organizacja Handlu
(2)
Broń
(1)
FTAA
(1)
Fundamentalizm
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Grupa Wyszehradzka
(1)
Indie
(1)
Iran
(1)
Japonia
(1)
Kobieta
(1)
Kraje NATO
(1)
Logistyka
(1)
Lotnictwo wojskowe
(1)
Militaryzm
(1)
Międzynarodowy Trybunał Karny
(1)
Nafta
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1)
Partnerstwo dla Pokoju
(1)
Prawa człowieka
(1)
Rasizm
(1)
Republika Południowej Afryki
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Samoloty wojskowe
(1)
Stosunki międzynarodowe
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Wojna
(1)
Wojna 1990-1991 r. iracka
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Zbrojenia
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
1945-
(3)
1989-
(3)
2001-0
(3)
Subject: place
Afryka
(4)
Chiny
(4)
Bliski Wschód
(3)
Ameryka Łacińska
(2)
Azja
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
Białoruś
(1)
Brazylia
(1)
Czeczenia (Rosja)
(1)
Rosja
(1)
Ukraina
(1)
Wielka Brytania
(1)
33 results Filter
Book
In basket
(Stosunki międzynarodowe. Podręcznik akademicki / red. nauk. Agnieszka Bryc, Justyna Zając)
ISBN: 978-83-60501-92-4
Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, 1. Koncepcja bezpieczeństwa USA, 2. Koncepcja bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, 3. Koncepcja bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, 4. Koncepcja bezpieczeństwa Francji, 5. Koncepcja bezpieczeństwa Niemiec, 6. Koncepcja bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 7. Koncepcja bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej, 8. Koncepcja bezpieczeństwa Indii, 9. Koncepcja bezpieczeństwa Brazylii, 10. Bezpieczeństwo globalne w warunkach transformacji ładu międzynarodowego, 11. Bezpieczeństwo państw zrzeszonych w NATO i Unii Europejskiej, 12. Bałkański kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, 13. Bezpieczeństwo obszaru WNP, 14. Bliskowschodni kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, 15. Bezpieczeństwo Azji Wschodniej i Pacyfiku, 16. Bezpieczeństwo Azji Południowej, 17. Bezpieczeństwo Afryki, 18. Bezpieczeństwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 19. Problematyka zbrojeń i rozbrojenia, 20. Nowe role międzynarodowych organizacji do spraw bezpieczeństwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-056-1
I. Determinanty stosunków transatlantyckich w sferze bezpieczeństwa: Identyfikacja podstawowych interesów w sferze bezpieczeństwa; Kultura strategiczna i jej wpływ na stosunki transatlantyckie; Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa w stosunkach transatlantyckich; Korelacja siły gospodarczej i militarnej w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego; Unia Europejska - Sojusz Północnoatlantycki. Wzajemne relacje w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności; Rozwój europejskiej autonomii strategicznej jako wyzwanie dla spójności transatlantyckiej wspólnoty bezpieczeństwa; Sojusz Północnoatlantycki w początkach XXI wieku; Nowe wyzwania dla Sojuszu Północnoatlantyckiego w XXI wieku; Perspektywy rozwoju stosunków transatlantyckich w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego. II. Reagowanie kryzysowe jako forma realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa wspólnoty transatlantyckiej: System reagowania kryzysowego Sojuszu Północnoatlantyckiego; Organizacja, zasady prowadzenia oraz proces planowania operacji reagowania kryzysowego NATO; Operacje Reagowania Kryzysowego w obszarze działania Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Bezpieczeństwo linii komunikacyjnych na Morzu Śródziemnym; Bezpieczeństwo regionu Morza Czarnego w aspekcie stosunków transatlantyckich. III. Problemy bezpieczeństwa państw wspólnoty transatlantyckiej: Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego; Rejony konfliktów i kryzysów: Bałkany, Irak, Afganistan; Europejskie elementy amerykańskiej tarczy antyrakietowej jako czynnik militarny stosunków transatlantyckich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7441-200-3
1. Bezpieczeństwo w XXI wieku, 2. Intensywny rozwój globalizacji, 3. Rozprzestrzenianie się radykalnego fundamentalizmu, 4. Nowe mocarstwo światowe?, 5. Bezpieczeństwo militarne i niemilitarne, 6. Właściwości odstraszania militarnego, 7. Przystosowanie NATO i UE do działań w nowych warunkach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89607-37-9
Cz I. Procesy i normy: Determinanty zmian w systemie międzynarodowym; Państwo narodowe a zagrożenia ładu globalnego; Prawo międzynarodowe: kierunki zmian; Gospodarka światowa. Procesy globalizacji i modernizacji; Środowisko naturalne a system międzynarodowy; Wartości uniwersalne a normy prawno-polityczne; Konstruowanie normatywnej podstawy polityki zagranicznej; Cz. II. Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo i prawa człowieka; Bezpieczeństwo wojskowe,. kontrola zbrojeń, nieproliferacja- wyzwania i szanse; Nierozwiązywalne konflikty na obszarze posowieckim- polityka Federacji Rosyjskiej; Konflikty zbrojne a międzynarodowe prawo humanitarne; Cz. III. Wielostronne instytucje: ONZ- między reformą a marginalizacja; Unia Europejska- stare normy- nowe oczekiwania; NATO- główne dylematy i pytania o przyszłość; Unia Europejska i Stany Zjednoczone- poszukiwanie modus operandi w zmieniającym się świecie; Cz. IV. Główni aktorzy: Stany Zjednoczone- wielka strategia i co dalej?; Chiny- nowa globalna potęga? Cień dawnej świetności i lata poniżenia; Francja- mocarstwo znikające?; Niemcy- od europeizacji do germanizacji?; Polska- Niemcy- trudny proces pojednania; Rosja Putina- ciągłość i zmiana; Bałkany: nowi aktorzy na starej scenie; Morze Śródziemne- nowy wymiar bezpieczeństwa; Jaka przyszłość Afryki?; Cz. V. Zagrożenia: Globalny terroryzm wyzwaniem XXI wieku; Bliski Wschód i Zatoka Perska. Źródła nowych zagrożeń; Programy nuklearne Korei Północnej i Iranu a bezpieczeństwo globalne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-290-9
1. Polityka zagraniczna Polski przed 1989 r., 2. Odzyskanie suwerenności 1989-1992, 3. Bezpieczeństwo, czyli Bitwa o Atlantyk 1993-1998, 4. Europa, Europa, czyli Polska wchodzi do unii 1998-2002, 5. Pułapki walki o silną pozycję 2003-2007
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-31-4
1. Poznawcze problemy zarządzania kryzysowego; 2. Miejsce zarządzania kryzysowego w bezpieczeństwie narodowym - zarys teorii problemu; 3. Diagnoza wybranych elementów systemu zarządzania kryzysowego w Polsce; 4. Ocena doświadczeń wybranych państw oraz NATO i UE w obszarze zarządzania kryzysowego; 5. Koncepcja doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-353-1
Wstęp: Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych; 1. Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych; 2. Rozwój i ewolucja systemu decyzyjnego wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej; 3. Interwencje zewnętrzne Unii Europejskiej; 4. Ochrona granic zewnętrznych; 5. Ekonomiczne aspekty zewnętrznej polityki Unii Europejskiej; 6. Stosunki transatlantyckie; ?. Stosunki Unia Europejska-Rosja; 8. Polityka UE wobec Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej; 9. Polityka UE wobec Bałkanów Zachodnich; 10. Polityka UE w regionie Morza Śródziemnego; 11. Stosunki Unii Europejskiej z Chinami; 12. Partnerstwo z Ameryką Łacińską; 13. Polityka UE wobec grupy krajów AKP; 14. Unia Europejska/ Wspólnota Europejska wobec wybranych organizacji miedzynarodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska / przewod. rady Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 83-7059-738-6
1.Geneza Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO), 2.Koncepcja EPBiO, 3.Budowanie zasobów i zdolności EPBiO, 4.Funkcjonowanie EPBiO, 5.Polska wobec EPBiO
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-790-7
Wstęp, 1. Uwarunkowania współpracy, 2. Specyfika kolektywnego systemu obrony NATO, 3. Problem ograniczonego zakresu standaryzacji, 4. Pierwszy zaznaczyć program produkcyjny, 5. Pozytywne efekty działalności koordynacyjnej w ramach NATO, 6. Przesłanki rozwoju europejskiej współpracy zbrojeniowej, 7. Grupa Europejska (The EUROGROUP), 8. Niezależna Europejska Grupa Programowania, 9. Rozbudowa potencjału militarnego Sojuszu w latach osiemdziesiątych, 10. Panavia Tornado, 11. Wspólnota europejska (EWG) a współpraca zbrojeniowa, Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Stosunki międzynarodowe. Podręcznik akademicki / red. nauk. Agnieszka Bryc, Justyna Zając)
ISBN: 978-83-60807-13-2
1. Nowe uwarunkowania polityki zagranicznej Polski; 2. Stosunki polsko-niemieckie; 3. NATO w polskiej polityce zagranicznej; 4. Unia Europejska w polskiej polityce zagranicznej; 5. Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki; 6. Stosunki z Federacją Rosyjską; 7. Stosunki z Ukrainą; 8. Stosunki z Białorusią
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-215-4
1.Istota i zakres procesów instytucjonalizacji i WPZiB, 2.Uwarunkowania instytucjonalizacji WPZiB, 3.Instytucjonalizacja struktur WPZiB, 4.Instytucjonalizacja procesu realizacji WPZiB, 5.Perspektywy instytucjonalizacji WPZiB
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-828-7
1. Europa na rozdrożu, 2. Bezpieczeństwo europejskie w procesie integracji europejskiej, 3. Reinteracja europejskiej polityki obronnej, 4. Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony, 5. Wspólna europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Budowa autonomicznych struktur bezpieczeństwa, 6. Europejska autonomia wojskowa?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Logistyka operacyjna / Krzysztof Ficoń. - Warszawa : BEL STUDIO Sp. z o.o., 2004. - 422 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88442-82-1
1. Geneza i rozwój logistyki wojskowej, 2. System logistyczny sił zbrojnych, 3. Logistyka wielonarodowych sił zbrojnych NATO, 4. Współczesne wyzwania logistyki wojskowej, 5. Logistyka wielonarodowych sił morskich NATO
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 9788-83-7441-341-1
1. Podstawy bezpieczeństwa, 2. Współczesne środowisko bezpieczeństwa, 3. Strategia i polityka bezpieczeństwa mocarstw globalnych, 4. Strategia i polityka bezpieczeństwa organizacji międzynarodowych, 5. Międzynarodowe kampanie i operacje bezpieczeństwa, 6. Ewolucja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w końcu XX wieku, 7. Strategia i polityka bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach członkowstwa w NATO, 8. Kierowanie bezpieczeństwem narodowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2877)
ISBN: 83-229-2756-8
Reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych jako próba odpowiedzi na wyzwania XXI wieku. Granice sprawiedliwości międzynarodowej. Bilans działalności Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii i wnioski dla przyszłych międzynarodowych trybunałów ad hoc i dla Międzynarodowego Trybunału Karnego. Organizacja Narodów Zjednoczonych - rozwiązania prawne i instytucjonalne w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Przez szczyty Hindukuszu do zamku na Hradczanach. Nowy kształt sił zbrojnych NATO po doświadczeniach operacji "Enduring Freedom" w Afganistanie. Kobiety w siłach zbrojnych NATO. Równość płci w działaniach Rady Europy. Równość kobiet i mężczyzn w polityce Unii Europejskiej - przegląd najważniejszych instrumentów prawno - instytucjonalnych. Możliwość i zasadność utworzenia Europejskiej Rady Badań. Grypa Wyszehradzka na drodze ku nowym celom. Inicjatywa Środkowoeuropejska - kontynuacja, zmiana czy "dogorywanie"? Szanghajska Organizacja Współpracy -próba integracji czy walka o wpływy? Przyczyny i konsekwencje możliwych scenariuszy rozwoju Strefy Wolnego Handlu Obu Ameryk.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
Organizacje międzynarodowe / Paweł Czubik, Brygida Kuźniak. - Wyd. 2 rozsz. i zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - 281 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7387-535-2
I. Część ogólna : 1.Rozważania ogólne, 2.Uchwały organizacji międzynarodowych, 3.Tzw. II Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, 4.Sukcesja członkowstwa w organizacjach międzynarodowych. II. Część szczegółowa : 1.ONZ i inne organizacje uniwersalne, 2.System GATT/WTO - multilateralna organizacja handlowa, 3.Wspólnoty Europejskie, 4.Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, 5.Wybrane pozawspólnotowe organizacje europejskie o charakterze niegospodarczym, 6.Wybrane pozawspólnotowe organizacje europejskie o charakterze gospodarczym, 7.Wybrane międzynarodowe gospodarcze organizacje pozaeuropejskie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327.7 (2 egz.)
Book
In basket
Organizacje międzynarodowe / Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko. - Wyd. 3 zm.i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 278 s. ; 23 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-798-9
I. Część ogólna : 1. Rozważania ogólne, 2. Uchwały organizacji międzynarodowych, 3. Tzw. II Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, 4. Sukcesja członkowstwa w organizacjach międzynarodowych. II. Część szczegółowa : 1. ONZ i inne organizacje uniwersalne, 2. System GATT/WTO - multilateralna organizacja handlowa, 3. Wspólnoty Europejskie, 4. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, 5. Wybrane pozawspólnotowe organizacje europejskie o charakterze niegospodarczym, 6. Wybrane pozawspólnotowe organizacje europejskie o charakterze gospodarczym, 7. Wybrane międzynarodowe gospodarcze organizacje pozaeuropejskie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-095-0
Zawiera: R. I. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego: Istota i zakres pojęciowy bezpieczeństwa; Ewolucja wiedzy o bezpieczeństwie; Charakter bezpieczeństwa we współczesnym świecie; Modele bezpieczeństwa międzynarodowego. R. II. Rozwój idei bezpieczeństwa w procesie integracji europejskiej: Bezpieczeństwo a historyczne granice Europy; Początki kształtowania idei bezpieczeństwa europejskiego; Bezpieczeństwo w jednoczącej się Europie; Jednolity Akt Europejski; Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht; Traktat Amsterdamski; Traktat z Nicei; Przystąpienie Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier do Unii Europejskiej; Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej; Traktat Lizboński; W kierunku nowych granic Unii Europejskiej. Ku nowym poszerzeniom? R. III. Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego: Pojęcie i istota organizacji międzynarodowych; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Pakt Północnoatlantycki – NATO; Unia Europejska; Organizacja bezpieczeństwa i współpracy w Europie; Rada Europy. R. IV. Zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego: Zagrożenie regionalne; Zagrożenie globalne. R. V. Polska a bezpieczeństwo europejskie: Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski; Polska a inne organizacje międzynarodowe; Polska a bezpieczeństwo regionalne; Polska a bezpieczeństwo globalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-321-1
1. Tożsamość Polski w stosunkach międzynarodowych: Sukcesy i porażki w budowaniu zachodniej tożsamości Polski; W poszukiwaniu polskiej tożsamości w Unii Europejskiej; Bariery polskiej tożsamości narodowej w procesie integracji europejskiej; Poszukiwanie międzynarodowej roli dla Polski - konceptualizacja roli państwa "średniej rangi"; Polityka zagraniczna Polski a ład międzynarodowy. 2. Problemy adaptacyjne polityki zagranicznej Polski po akcesji do struktur zachodnich: Polska wobec wyzwań globalnego rozwoju; Aktywność Polski w dziedzinie bezpieczeństwa euroatlantyckiego; Innowacyjność i kreatywność Polski w Unii Europejskiej; Aksjologiczne założenia polityki zagranicznej Polski. 3 Czynniki wpływające na decyzje w polityce zagranicznej Polski: Spory kompetencyjne między organami władzy państwowej w sferze polityki zagranicznej Polski; Rola ideologii i partii politycznych w procesie formułowania polityki zagranicznej Polski; Rola środowisk eksperckich w procesach decyzyjnych polityki zagranicznej Polski; Problemy w profesjonalizacji polskiej służby zagranicznej; Prasa a polityka zagraniczna. 4. Kierunki i wyzwania polityki zagranicznej Polski: Niemcy partnerem Polski w Unii Europejskiej - między wspólnotą interesów a wspólnotą sporów; Polska między Niemcami a Rosją - determinizm czy pluralizm geopolityczny?; Nowa odsłona polskiego mesjanizmu na Wschodzie?; Promocja kultury i wizerunku Polski w świecie; Polska w walce z terroryzmem międzynarodowym; Polityka Polski wobec państw azjatyckich; Polityka Polski wobec Bliskiego i Środkowego Wschodu; Polityka Polski wobec państw afrykańskich; Polityka Polski wobec państw Ameryki Łacińskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-491-6
Bezpieczeństwo we współczesnej Europie; UE i NATO: europejski tandem bezpieczeństwa - szanse i ryzyka; Międzynarodowa aktywność Unii Europejskiej; Europejska Polityka Sąsiedztwa: zabezpieczenie nowej "bliskiej granicy" Unii Europejskiej; Polityka bezpieczeństwa obrony Polski - wybrane aspekty; Cechy szczególne kształtowania polityki bezpieczeństwa i obrony Ukrainy; Działalność Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego; Proces transformacji Sił Zbrojnych Ukrainy w związku z nowoczesnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy; dochodzenie Polski i Ukrainy (?) do NATO. Podobieństwa i różnice; Perspektywy bezpieczeństwa europejskiego - problem jakości i tożsamości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again