Form of Work
Książki
(3)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Folfas Paweł
(1)
Garlińska-Bielawska Joanna
(1)
Gawrycki Marcin Florian
(1)
Gołba Łukasz
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Ilnicki Marek
(1)
Jurewicz Marcin
(1)
Kubiak Krzysztof
(1)
Kubies Wacław
(1)
Kuźnar Andżelika
(1)
Lityński Adam
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Mickiewicz Piotr
(1)
Noga Marian
(1)
Odrobina Anna
(1)
Pera Bożena
(1)
Pera Jacek
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Stawicka Magdalena Kinga
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Strug Ewa
(1)
Suska Magdalena
(1)
Szypulewska-Porczyńska Alina
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Gospodarka
(2)
NAFTA (organizacja)
(2)
Nafta
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Antyterroryzm
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Brexit
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Dzielnicowi
(1)
Dłużnicy
(1)
Eksport
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Innowacje
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Izolacjonizm (politologia)
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Kampania wyborcza samorządowa
(1)
Konkurencyjność
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nanotechnologia
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Paliwa gazowe
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka naukowa
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Postępowanie dyscyplinarne
(1)
Postępowanie egzekucyjne
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo spółdzielcze
(1)
Prawo urzędnicze
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prekariat
(1)
Przemysł motoryzacyjny
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Płód
(1)
Rynek finansowy
(1)
Spółdzielczość produkcyjna
(1)
Spółdzielczość rolnicza
(1)
Spółdzielnia pracy
(1)
Strajki
(1)
Straż graniczna
(1)
Strefa wolnego handlu
(1)
Służba zdrowia
(1)
Terroryzm morski
(1)
Transport morski
(1)
Trump, Donald
(1)
Umowa o pracę na czas nieokreślony
(1)
Umowy międzynarodowe gospodarcze
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wartość dodana
(1)
Wierzyciele
(1)
Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS)
(1)
Wyjawienie majątku
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Zbiorowe stosunki pracy
(1)
Zdolność prawna
(1)
Subject: time
1901-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Afryka Zachodnia
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Azja
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Chiny
(1)
Czechy
(1)
Kanada
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Niemcy
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Słowacja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
4 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt 2)
Temat: Trump, Donald (1946- ) ; NAFTA (organizacja) ; Unia Europejska (UE) ; Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) ; Izolacjonizm (politologia) ; Polityka zagraniczna ; Polityka międzynarodowa ; Brexit ; Eksport ; Konkurencyjność ; Gospodarka narodowa ; Handel zagraniczny ; Integracja gospodarcza ; Handel międzynarodowy ; Umowy międzynarodowe gospodarcze ; Polityka migracyjna ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Polityka gospodarcza ; Przemysł motoryzacyjny ; Wartość dodana ; Jednolity rynek Unii Europejskiej ; Rynek finansowy ; Prace badawczo-rozwojowe ; Innowacje ; Polityka naukowa ; Nanotechnologia ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Pracownicy samorządowi ; Kampania wyborcza samorządowa ; Odpowiedzialność dyscyplinarna ; Prawo urzędnicze ; Straż graniczna ; Postępowanie dyscyplinarne ; Prawo do sądu ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Prawo cywilne ; Dzielnicowi ; Poczucie bezpieczeństwa ; Bezpieczeństwo publiczne ; Antyterroryzm ; Bezpieczeństwo narodowe ; Strajki ; Służba zdrowia ; Zbiorowe stosunki pracy ; Adaptacja zawodowa ; Spółdzielnia pracy ; Spółdzielczość rolnicza ; Spółdzielczość produkcyjna ; Prawo spółdzielcze ; Dłużnicy ; Wyjawienie majątku ; Postępowanie egzekucyjne ; Wierzyciele ; Odpowiedzialność cywilna ; Diagnostyka prenatalna ; Prawo do ochrony zdrowia ; Płód ; Zdolność prawna ; Prekariat ; Zatrudnienie elastyczne ; Umowa o pracę na czas nieokreślony ; Bezpieczeństwo społeczne ; Azja ; Chiny ; Stany Zjednoczone (USA) ; Kanada ; Czechy ; Niemcy ; Słowacja ; Węgry ; Wielka Brytania ; Kraje rozwijające się ; Afryka Zachodnia ; Kraje Unii Europejskiej ; Azja Wschodnia ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: THE INSTITUTIONALIZATION OF COOPERATION IN THE TRANSATLANTIC AREA: USA-Asia Relations in the Time of Trump's Administration; Will the Atlantic Bridge Withstand Shocks?; Changes in the export competitiveness of the Visegrad Group and Germany in years 2004-2014 - Is there convergence?. LEGAL-ECONOMIC ASPECTS OF THE EU OPERATION: Brexit and its Potential Effects on Trade Between the European Union and Selected Countries; The European Union's and Great Britain's Trade Relations with Selected Developing Countries in the Context of Brexit; European Union - West Africa Trade Relations: with or without Economi Partnership Agreement (EPA); Debate on Issues Concerning the EU Citizens' Rights after Brexit; The economic position of the European Union in the contemporary world. The risk-based perspective; Poland in International Production Networks of Automotive Industry; Integration of Financial Markets in the European Union after 2018; The European Union in Globsl Research and Development. The balance and prospects; The Precautionary Principle as the Basis fo Legal Regulations in the Field of Nanotechnology. PUBLIC LAW ISSEUES: Effects of Involvement of Self-Government Employees in Local Election Campaigns; Selected Problems of Disciplinary Proceedings in the Case of Border Guard Officers in the Perspctive of Standards of Human Rights; Consent for Personal Data Processing in Digital Environment According to GDPR; The Characteristics of an Institution of a Police Community Support Officer (PCSO) in the Light of Legal and Political Changes; Statutory Regulations in the Field of Anti-terrorist Activities in Poland. Notes on the Special Use of Weapons. PRIVATE LAW ISSUES: The Right to Strike in Health Service; Candidate Internship in Cooperatives and Agricultural Cooperatives; Ways of Obtaining Information about the Debtor's Assets in Court Enforcement Proceedings; Liability for Prenatal Injuries in the Context of the Protection of the Rights of Conceived Children; Employment Security under Polish Law - Consderations Based on the Concept of Precariat by G. Standing. REPORTS: A Report on the "Legal Standards - Social and Cultural Standards. Case Studies" Conference in Cracow, 16-17 September 2017; A Report from the "Europe in the World: The Time of Breaktrough"Scientific Conference, Warsaw, 6 October, 2017; Report on the Internationa; Scientific Conference of the 2nd Central European Forum on Law and Administration "Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries - Current Experience and Trends". REVIEWS: Arkadiusz Bereza. The Supreme Court 1917-2017. Presidents, Judges, Prosecutors of the Supreme Court. Published by: The Supreme Court in Warsaw. Wasaw 2017, pp.671; Marcin Łysko. The Works on the Codification of the Substantive Misdemeanors Law in People's Poland (1960-1971), Wydawnictwo Temida2, Białystok 2016, pp.351. CHRONICLE: On the Activity of the Faculty of Administation and Law at Humanitas University.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-096-1
1. Subsystemy gospodarki światowej i ich ewolucja, 2. Wykorzystanie rankingów konkurencyjności do oceny konkurencyjności międzyanrodowej gospodarek, 3. Globalna ekspansja firm z krajów trzeciego świata, 4. Problemy rozowoju gospodarczego krajów rozwijających sie na tle uwarunkowań procesu globalizacji, 5. Mechanizm implementacji sankcji ekonomicznuych we współczesnej gospodarce światowej, 6. Nowa faza globalizacji a zmiany inflacji, 7. Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagraniczej przedsiębiorstw, 8. Unijna polityka spóności w strategii lizbońskiej i jej wpływ na podnoszenie konkurencyjności "starego kontynentu", 9. Strategia Lizbońska a konkurencyjność przedsiębiorstw, 10. Źródła zachowań konsumpcyjnych w państwach rozwiniętych i rozwijających się - próba porównania, 11. Integracja finansowa a możliwość prowadzenia niezależnej polityki pieniężnej, 12. Czy unia walutowa wymaga zaawansowanej integracji politycznej?, 13. Globalne trendy cywilizacyjne jako fundamentalny czynnik zmian w podejściu do zarządzania łańcuchami dostaw, 14. Unia Europejska a ugrupowania regionalne Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej, 15. Runda Doha a intersy krajów rozwijających się, 16. Czynniki wpływające na rynek ropy naftowej na świecie, 17. Samodzielność decyzyjna dyrektorów funkcjonalnych oddziału koncernu niemieckiego w zakresie funkcji organicznych, 18. Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej an tle innych krajów Europy, 19. Powiązania polskiego rynku akcji z rynkiem regionalnym i światowym, 20. Ukraina jako obszar zainteresowania polskich banków, 21. Sytuacja gospodarcza Polski i Republiki Czeskiej, 22. Przyszłość Singapuru jako centrum finansowego w świetle Rozwoju Krajów Azji Południowo-Wschodniej, 23. Atrakcyjność inwestycyjna RFN - wybrane zagadnienia, 25. Maltańska droga do euro, 26. Konkurencyjność gospodarek latynoamerykańskich na przykładzie federacji republiki Brazylii, 27. Fenomen chińskiej gospodarek, 28. Dyskryminacja zatrudnienia kobiet w Unii Europejskiej, USA i Japonii, 29. Polityka zatrudnienia w kontekscie przemian otoczenia - wybrane cechy rynku pracy i jego konsekwencje dla polityk zatrudnienia w gospodarkach Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89518-43-0
I. Znaczenie transportu ropy naftowej i gazu drogą morską dla międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. II. Akty przemocy i główne rejony zagrożeń na morskich szlakach przewozowych ropy naftowej i gazu. III. Środki i metody stosowane w aktach przemocy wymierzonych w morski system transportu ropy i gazu. IV. Państwa i organizacje międzynarodowe wobec aktów przemocy na morzu. V. Ochrona morskiego transportu ropy i gazu przed atakami przemocy. VI. Polska wobec zagrożeń atakami przemocy morskiego transportu ropy i gazu na Bałtyku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-779-1
I. Procesy integracyjne we współczesnym świecie - przypadek Ameryki Łacińskiej 1. Pojęcie i modele intgracji 1.1 Model federalny 1.2 Model międzynarodowy 1.3 Model wspólnotowy (ponadnarodowy) 2. Globalne uwarunkowania współczesnych procesów integracyjnych 3. Uwarunkowania procesów intergracyjnych w Ameryce Łacińskiej 4. Systematyka organizacji integracyjnych Ameryki Łacińskiej II. Strefa Wolnego Handlu Ameryk 1. Przebieg negocjcji 2. Tekst dokumentacji ALCA 3 Perspektywy utworzenia ALCA III. Boliwariańska Alternatywa dla Ameryk 1. Historia 2. Zakres integracji 3. Członkostwo 4. Struktura instytucjonalna 5. Znaczenie i przyszłość organizacji IV. ALADI, CECLA, SELA, Grupa z Rio - płaszczyzny regionalnego dialogu i współpracy 1. Stowarzyszenia Integracji Latynoamerykańskiej (ALADI) 1.1 Historia 1.2 Zakres integracji 1.3 Członkostwo 1.4 truktura instytucjonalna 1.5 Znaczenie organizacji 2. Specjalna Komisja Koordynacji Latynoamerykanskiej (CECLA) 3. System ekonomiczny Ameryki Łacinskiej i Karaibów (SELA) 3.1 Historia 3.2 Zakres integracji 3.3 Członkostwo 3.4 Struktura instytucjonalna 3.5. Znaczenie organizacji 4. Grupa z Rio 4.1 Historia 4.2 Zakres integracji 4.3 Członkostwo 4.4 Struktura instytujonalna 4.5 Znaczenie orgnizacji V. Unia Narodów Południowoamerykańskich 1. Kształtowanie się CSN/UNASUR 2. Członkostwo 3. Struktura instytucjonalna 4. CSN/UNASUR w procesie integracji Ameryki Łacińskiej VI. Mercosur 1. Historia 2. Zakres integracji 3. Członkostwo 4. Struktura instytucjonalna 5. Znaczenie Mercosur VII Wspólnota Andyjska 1. Ewolucja i zakres integracji krajów andyjskich 2. Członkostwo 3. Struktura instytucjonalna: Andysjki System Integracyjny 4. Wspólna Polityka Zagraniczna 5. Integracja polityczna w ramach Wspólnoty Andyjskiej 6. Wspólnota Andyjska w stosunkach międzynarodowych 7. Znaczenie międzynarodowe i perspektywy rozwoju Wspólnoty Andyjskiej VIII. System integracji Środkowoamerykańskiej (SKA) 1. Ewolucja procesu integracyjnego w Ameryce Środkowej 2. Członkostwo 3. Stsruktura instytucjonalna 4. Cele i zasady SICA 5. Wyniary inegracji 6. Stosunki międzynarodowe 6.1 Unia Europejska 6.2 USA 7. Przyszłość organizacji IX. Integracja w rejonie karaibskim 1. Region karaibski - próba definicji 2. Wspólnota Karaibska (CARICOM) 2.1 Od Federacji Indii Zachodnich do CARICOM 2.2 Proces integracji w ramach CARICOM 2.3 Członkostwo 2.4 Struktura instytucjonalna 2.5 Rola CARICOM w stosunkach międzynarodowych 3. Organizacja Państw Karaibów Wschodnich (OECS) 3.1 Integracja wschodniokaraibska 3.2 Współpraca w ramach OECS 3.3 Członkostwo 3.4 Struktura instytucjonalna 3.5 Znaczenie OECS 4. Stowarzyszenie Państw Karibskich (AEC) 4.1 Historia i cele integracji 4.2 Członkostwo 4.3 Struktura instytucjonalna 4.4 Znaczenie AEC 5. Grupa Trzech (G-3) X. Ameryka Łacińska w procesie integracji zachodniej hemisfery 1. Półbnocnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (NAFTA) 1.1 Geneza i okoliczności powstania NAFTA 1.2 Zakres integracji w ramach NAFTA 1.3 Członkostwo 1.4. Struktura instytucjonalna 1.5 Znaczenie NAFTA 2. Środkowoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (DR-CAFTA) XI. Organizacja Traktatu Współpracy Amazońskiej i System Basenu La Platy - między geopolityką a ekologią 1. Organizacja Traktatu Współpracy Amazońskiej 1.1 Geopolityczne uwarunkowania powstania OTCA 1.2 Obszar integracji w ramach Paktu Amazońskiego/OTCA 1.3 Członkostwo 1.4 Struktura instytucjonalna 2. System Basenu La Platy 2.1 Rywalizacja argentyńsko-brazylijska a integracja w basenie La Platy 2.2 Członkostwo 2.3 Struktura instytucjonalna i charakter prawny współpracy 2.4 Najważniejsze realizowane projekty 3. Rola OCTA i Systemu Basenu La Platy w regionie XII. Integracja Infrastruktury Regionalnej Ameryki Południowej i Plan Puebla-Panama jako koncepecje "integracji fizycznej" Ameryki Łacińskiej 1. Integracja Infrastruktury Regionalnej Ameryki Południowej (IIRSA) 1.1 Założenia teoretyczne 1.2 Praktyczne wdrażanie 2. Plan Puebla-Panama (PPP) 2.1 Teoretyczne założenia 2.2 Praktyczna realizacja 3. W poszukiwaniu latynoamerykańskiego modelu integracji ANEKS I - porozumienia handlowe zawarte przez państwa Ameryki Łacińskiej Aneks II - adresy interntowe organizacji integracyjnych, o których stanowią państwa Ameryki Łacińskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again