Form of Work
Książki
(5)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Author
Kamińska Aleksandra
(3)
Godawa Grzegorz
(2)
Kaiser Izabella
(2)
Kisiel Mirosław
(2)
Kochanowska Ewa
(2)
Kocór Maria
(2)
Kowalewski Michał
(2)
Majzner Rafał
(2)
Morbitzer Janusz
(2)
Barańska Małgorzata
(1)
Bogdanowicz Marta
(1)
Ciechanowska Dorota
(1)
Czopek Jakub
(1)
Denek Kazimierz
(1)
Dusza Bożena
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach
(1)
Jakacka Ewa
(1)
Jakubowicz-Bryx Anna
(1)
Jelinek Jan Amos
(1)
Kabat Małgorzata
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Konieczna Ewelina J
(1)
Kołodziej Małgorzata
(1)
Krajewska Anna
(1)
Kruszewska Aleksandra
(1)
Kulmatycki Lesław
(1)
Laskowski Mirosław
(1)
Markiewicz Leon
(1)
Marks Mirosława
(1)
Matusek Beata
(1)
Mańkowska Anna
(1)
Neckar-Ilnicka Teresa
(1)
Ogrodnik Joanna
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Pęczkowski Ryszard
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Rosół Adam
(1)
Ryszka Łukasz
(1)
Savchyn Nataliia
(1)
Shevchenko Svetlana
(1)
Sochacka Izabela
(1)
Szadzińska Ewa
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta
(1)
Tylka Monika
(1)
Łozińska Monika
(1)
Ślęczka Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Muzyka
(6)
Multimedia
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczyciele
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie
(2)
Adler, Alfred
(1)
Bajkoterapia
(1)
Biblioterapia
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Matematyka
(1)
Mentoring
(1)
Metoda Dobrego Startu
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Przyroda
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Śpiew
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo pedagogiczne
(2)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-87-8
1. Edukacja a nowe technologie i formy kształcenia: Nowy model szkoły- podręczniki mobilne; Eksperymentalne dowody poprawy jakości kształcenia technicznego- respektowanie systemów sensorycznych i stylów studiowania; Mobilna edukacja jako element wspomagający kształcenie w zakresie przedmiotów przyrodniczych we wszystkich etapach edukacyjnych; Nowy format środowiska kształcenia w epoce cyfrowej; 2. Metody kształcenia w dobie multimediów: Dyshabituacja w programowaniu i przygotowaniu multinauczania; E-learning jako nowa przestrzeń działań pedagogicznych wczesnej edukacji; E-edukacja- e-podręczniki, platformy e-laerningowe- szanse i zagrożenia wykorzystania; Gry symulacyjne jako narzędzie wspomagające nauczanie podejmowania decyzji; 3. Cyfrowe środki w kształceniu dzieci i młodzieży: Telefon komórkowy- szanse i zagrożenia w edukacji uczniów szkół gimnazjalnych; Rola programów telewizyjnych w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym w opiniach rodziców; 4. Edukacja dla bezpieczeństwa w szkole jutra: Uwarunkowania edukacji dla bezpieczeństwa; Szkolenia i ćwiczenia prowadzone w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej jako element dydaktyki obronnej; 5. Szkolne i pozaszkolne aspekty edukacji muzycznej: Muzyka źródłem aktywności dziecka; Miejsce śląskiej muzyki ludowej w edukacji; Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej muzyka; Rola środowiska rodzinnego w rozwoju zdolności muzycznych małych dzieci; 6. Wychowanie zdrowotne i ekologia w edukacji jutra: O potrzebie edukacji ekologicznej i zdrowotnej słów kilka; Wartość zrównoważonego rozwoju a treści edukacji szkolnej; Wychowanie zdrowotne wobec wyzwań współczesnego świata; 7. Edukacja zdrowotna w szkole i w życiu dorosłym: Edukacja zdrowotna w szkole. Uwarunkowania skuteczności; Wielowymiarowość promowania zdrowia przez nauczycieli klas I-III; Kwestia HIV?AIDS w percepcji studentów pedagogiki; Ocena wiedzy kobiet na temat ćwiczeń stosowanych w profilaktyce nietrzymania moczu; 8. Kultura fizyczna w szkole jutra: Wychowania fizyczne jako proces ciągłej edukacji; Świadomość wartości aktywności fizycznej w kształtowaniu postaw do kultury somatycznej; Informacja zwrotna w procesie uczenia się złożonych czynności motorycznych; Zachowania twórcze nauczycieli wychowania fizycznego wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych; Edukacja wartości rekordowych osiągnięć w pływaniu długodystansowym; 9. Krajoznawstwo i edukacja przyrodnicza jako aspekty edukacji jutra: Krajoznawstwo w edukacji jutra; Wycieczka jako (nie)zapomniana forma edukacji; Edukacja przyrodnicza uczniów w wieku wczesnoszkolnym w ramach zajęć pozalekcyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN: 978-83-88936-57-9
Zawiera: 1.Aktywność muzyczna dziecka i rola nauczyciela w tym procesie – z teorii i praktyki pedagogicznej: Przeżycie estetyczne jako jedno z zagadnień pedagogiki muzycznej okresu międzywojennego (1918-1939); Pedagogiczno-dydaktyczne implikacje dziecięcego przeżywania, doświadczania, poznawania i działania w obszarze muzyki; Metoda aktywnego słuchania muzyki w praktyce edukacyjnej; Improwizacja w twórczości muzycznej dziecka; Motywacje do podejmowania aktywności muzycznej przez uczniów w wieku wczesnoszkolnym; Kompetencje muzyczne uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej; Zróżnicowanie formy kontaktu dziecka z muzyką artystyczną w przedszkolu; Aplikacyjny wymiar edukacji estetycznej dziecka; Muzyka i jej formy aktywności a preferencje nauczycieli w nauczaniu zintegrowanym; Kompetencje nauczyciela w zakresie emisji głosu, stymulatorem aktywności muzycznej dziecka; Twórczość polskich kompozytorów w repertuarze muzycznym uczniów klas 0-III; Wizualizacje przestrzenne a kształtowanie plastyczności wytworów dziecięcych w kierunku swobodnej ekspresji artystycznej; Muzyka w edukacji religijnej dziecka. 2.Doświadczanie muzyki przez młodego odbiorcę w środowisku pozaszkolnym, mediach oraz w działaniach terapeutycznych: Rola środowiska rodzinnego w stymulowaniu aktywności muzycznej dziecka; Doświadczenia odtwórcze i twórcze uczestników Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Ślązaczek”; Media inspiracją aktywności muzycznej dziecka; Działania muzyczne stymulatorem aktywności twórczej dziecka nadpobudliwego w klasie szkolnej; Terapeutyczna i kompensacyjna rola muzyki w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. 3.Z badań i doniesień naukowych kształcenia muzycznego w innych krajach Europy: Kreatywne tworzenie muzyki w realiach szkolnictwa niemieckiego; Ukraiński folklor muzyczny płaszczyzną rozwoju i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym; Implikacje muzyczno-estetycznego wychowania dzieci, Z zagadnień myśli pedagogicznej Ukrainy; Kultivovanost hlasového projevu jako součást profesionální kompetence učitelů; Educational inspitarions for a child’s encounters with and experiences of music.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89032-20-1
1. Środki dydaktyczne i ich wykorzystanie w pedagogice: Powszechne wychowanie muzyczne w przestrzeni stosowanych mediów i środków dydaktycznych. 2. Media dydaktyczne w edukacji muzycznej uczniów: Stan posiadania i wykorzystania mediów dydaktycznych na lekcji muzyki w szkole ogólnokształcącej; Nauczyciel muzyki w dobie wielokanałowego (multimedialnego) przekazu informacji; wykorzystanie mediów dydaktycznych w usprawnieniu czynności ucznia podczas realizowania wybranych form aktywności muzycznej. 3. Miejsce i znaczenie mass mediów w kształtowaniu percepcji muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcącej. 4. Charakterystyka wybranych mediów oraz propozycje ich wykorzystania w edukacji muzycznej uczniów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7134-206-3
1. Zestaw wzorów do rysowania, 2. Etapy kształtowania orientacji w schemacie ciała, 3. Spis piosenek, 4. Scenariusze zajęć
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85679-78-9
Osoba pedagoga - podstawowy problem edukacji muzycznej , Współczesność jako obecność tradycji . O czterech podejściach do tradycji muzycznej , Rozwój idei wychowania muzycznego w systemie edukacji ogólnokształcącej w świetle literatury , Percepcja muzyczna w polskiej myśli pedagogicznej II połowy XX wieku - próba syntezy , Muzyczna edukacja wielo - i międzykulturowa - zarys problematyki , Edukacja muzyczna w świetle oczekiwań szkoły powszechnej , Tradycja w nauczaniu przedmiotów humanistycznych i muzycznych na poziomie liceum ogólnokształcącego - treści , metody , cele , Programy dla gimnazjum - krótkie porównanie , Relacja z badań ankietowych nauczycieli zajęć muzycznych we wrocławskim szkolnictwie ogólnokształcącym , Muzyka jako medium w tworzeniu więzi międzyosobowych , O korespondencji sztuk raz jeszcze , Burza w szklance wody czyli rzecz o integracji sztuk w edukacji , Cele kształcenia muzycznego w zreformowanej szkole , Miejsce muzyki w integracji międzyprzedmiotowej w edukacji szkolnej , Współczesny warsztat nauczyciela muzyki , Edukacja muzyczna w dobie multimedialnego przekazu informacji , Perspektywy edukacji muzycznej wspieranej technologią informacyjną , Realizacja przedmiotu " muzyka " w szkolnych pracowniach komputerowych , Nowa technologia - szansa i zagrożenia dla muzyki , Indywidualne koncepcje uzdolnienia muzycznego wśród nauczycieli szkół muzycznych II stopnia , Teoretyczne podstawy muzycznej aktywności twórczej , Zagadnienia teoretyczne dotyczące pieśni ludowej jako fundamentu edukacji muzycznej , Edukacyjne funkcje szkolnego repertuaru pieśniowego ( na przykładzie klas IV - VI ogólnokształcącej szkoły podstawowej ) , Repertuar chórów szkolnych , " Śpiewający Wrocław " jako program edukacji chóralnej dzieci , Edukacja artystyczna w ramach " Poranków Muzycznych " dla dzieci , Zastosowanie wybranych ćwiczeń metody Emila Jaques - Dalcroze ' a w pracy nad głosem dziecka , Metody rytmiki Emila Jaques - Dalcroze ' a w kształceniu zintegrowanym , Orff - Schulwerk spojrzenie w przyszłość , Prezentacja wyników w pracy z dziećmi " klasy śpiewającej " - klasa Szkoły Podstawowej nr 1 w Katowicach , Wizualizacja kinestetyczna a płaszczyzny integrowania działań ekspresyjnych dziecka w wieku wczesnoszkolnym , Emocjonalność dziecka a jego funkcjonowanie podczas zajęć muzycznych w szkole ogólnokształcącej , Ujarzmić nie ujarzmione , czyli miejsce muzyki rozrywkowej w szkole XXI wieku , Technika wokalna XXI wieku : wykorzystanie tradycyjnej wiedzy w służbie nowych pojęć i potrzeb , Zarys życia muzycznego Słobockiej Ukrainy u schyłku wieku XX . Szkoły , indywidualności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 14/2017)
Zawiera: I. Teoretyczne podstawy problemów pedagogicznych – dyskusje i polemiki: Projekt zmian procesu kształcenia akademickiego ukierunkowanego na wartości społeczne; Zróżnicowanie motywacji wobec studiowania i nie-uczciwości akademickiej studentów; Ściąganie i plagiaryzm jako wyraz studiowania pozorowanego we współczesnych szkołach wyższych; Wielowymiarowa działalność szkoły na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyzwaniem dla edukacji jutra; Teoretyczne podstawy pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce; Współczesny uczeń jako Homo mediens – edukacyjne implikacje; Czy w edukacji jest miejsce na Big Data? Bilans szans i zagrożeń; Kompetencja hermeneutyczna wychowawców/nauczycieli zdrowia; Pobudzanie przez czytanie, czyli biblioterapia w pracy nauczyciela, wychowawcy, terapeuty. II. Praktyczne zastosowanie efektów badań pedagogicznych: Wartości w zawodzie nauczyciela – wykorzystanie systemowej metody analizy pojęć wieloznacznych; Popularność nauczyciela jutra w szkole w świetle narracji własnej; Osiągnięcia szkolne uczniów szkół podstawowych pracujących w systemie klas łączonych; Aspiracje edukacyjne uczniów a poziom ich osiągnięć szkolnych; Zaufanie i odpowiedzialne zaangażowanie szkolnych podmiotów w edukację dla lepszego jutra; Nauczyciel dzieci w wieku wczesnoszkolnym kreatorem twórczej aktywności. Mity czy fakty?; Rozwijanie samodzielności poznawczej dziecka jako działanie (nie)pozorne nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej; Przebieg edukacji matematycznej w przedszkolu Montessori. Perspektywa badawcza; Wybrane kierunki optymalizacji edukacji muzycznej w klasach początkowych szkoły podstawowej w opiniach studentów; Oddziaływanie bajki na życie emocjonalne dziecka kończącego roczne przygotowanie przedszkolne; Bajka animowana i literacka w codzienności dziecka przedszkolnego; Aktywność edukacyjna studentów pedagogiki wczesnoszkolnej w kontekście ich planów dotyczących własnej przyszłości; Wybrane aspekty diagnozy surdologopedycznej dziecka z niedosłuchem przewodzeniowym. III. Współczesne problemy badań pedagogicznych w wymiarze międzynarodowym: Didactic, Educational and Social Dimension of Verbal Communication in Educational Theory and Practice of Contemporary Schools; Two types of contemporary reading style and its consequences for proces of thinking and school education; Opinions of parents and children on causes of peer rejection of young primary school students; The impact of lowering and raising the school age and its impact on healthy children, as well as children with disabilities and special educational needs; Creativity as a factor of students’ social intelligence. Summary of research findings; Organization of the educational process in schools with polish and the special boarding-schools for deaf children in the conditions of independent ukraine as a reflection of external differentiation between 1991 and 2010.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 19/2019)
Zawiera: I. Theoretical foundations of pedagogical problems - discussion and polemics: The crisis of global neoliberalism and education; The potential of an (un)intimidated teacher; On the need of change in thinking about school and its causative power; The perspective and conditions of pupil supportive assessment in theory and educational school practice; New faces of a contemporary student - digital e-migrant; Traditional communication goals in the educational strategy of shaping the student; Moral education in China - cultural context, history, and contemporary practice; Conclusions from the alfred adler concept for the analysis of the meaning of life in contemporary pedagogy; Feminist critique of multiculturalism. Pedagogical aspects of debates on S. Okin paper „Is multiculturalism bad for women”? II. Practical application of pedagogical research results: The authority of an early childhood education teacher in the perception of children and parents; The potential of a child’s personal knowledge in the awareness of early childhood teachers - practical implications; The effectiveness of peer tutoring in the field of teaching basic astronomical concepts among older preschoolers and younger pupils. A quantitative analysis; The educational potential of the impact of music on integrated teaching; Early school mathematics education from the perspective of future teachers. Reflections after practical teaching placement; Circumstances constricting the didactic cooperation of teachers and students in their assessment; Profiles of social competence of academic teachers of military universities; Emotional intelligence - an indispensable competence in teaching and physiotherapist practice.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
Muzyka - nauczanie - metody (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again