Form of Work
Książki
(2)
Czasopisma
(1)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(3)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(2)
Author
Chowaniak Jolanta
(1)
Gacka Ewa
(1)
Glomb Dominika
(1)
Grąbczewska-Różycka Katarzyna
(1)
Kaźmierczak Monika
(1)
Krzywoń Danuta (1973- )
(1)
Kupisiewicz Czesław
(1)
Malach Josef
(1)
Matusek Beata (1975- )
(1)
Ołdakowska-Żyłka Barbara
(1)
Pyrzyk-Kuta Aleksandra
(1)
Tarkowski Zbigniew
(1)
Zdolska Monika
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Mutyzm
(3)
Dziecko
(2)
Mowa
(2)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(1)
Emisja głosu
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika
(1)
Teatroterapia
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Subject: time
1901-
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
4 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7744-056-8
Zawiera: Przedmowa. Rozdział 1. Dziecko zaburzone czy dziecko z zaburzeniami?. Rozdział 2. Dziecko trudne: 2.1. Dziecko nieposłuszne; 2.2. Dziecko tyran; 2.3. Dziecko zabiera czy kradnie?; 2.4. Dziecko agresywne i jego ofiara. Rozdział 3. Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo. Rozdział 4. Dziecko lękliwe: 4.1. Dziecko śpiące z rodzicami; 4.2. Dziecko z fobią przedszkolną. Rozdział 5. Dziecko mutystyczne czy nieśmiałe?. Rozdział 6. Dziecko jąkające się czy niepłynnie mówiące?. Rozdział 7. Dziecko opóźnione w rozwoju mowy: 7.1. Dziecko niemówiące lub słabo mówiące; 7.2. Dzieci z mową bezładną; 7.3. Dziecko z autyzmem czy upośledzone umysłowo?; 7.4. Dziecko dwujęzyczne. Rozdział 8. Rozpoznanie dziecka zaburzonego: 8.1. Rodzaje diagnozy; 8.2. Cele diagnozy; 8.3. Etapy diagnozy; 8.4. Metody diagnozy. Rozdział 9. Wychowanie dziecka zaburzonego: 9.1. Zmierzch wychowania; 9.2. Kary fizyczne; 9.3. Olimpiada z wychowania oraz ocena z mowy. Rozdział 10. Terapia dziecka zaburzonego: 10.1. Podejście dyrektywne i niedyrektywne; 10.2. Motywacja do terapii; 10.3. Pseudoterapia. Rozdział 11. Praktyka: 11.1. Procedury; 11.2. Metoda przytrzymywania lub siłowania; 11.3. Muzykoterapia i relaksacja; 11.4. Terapia mutyzmu; 11.5. Jąkanie wczesnodziecięce – dylematy terapeutyczne; 11.6. Postępowanie z dzieckiem moczącym się; 11.7. Cudotwórczyni; 11.8. Reedukacja dzieci agresywnych; 11.9. Spojrzenie rodziców. Rozdział 12. Program WST: 12.1. Praca z rodzicami/opiekunami; 12.2. Zmiana zachowania; 12.3. Stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego; 12.4. Materiały pomocnicze do programu WST. Rozdział 13. Zaburzenia zachowania, emocji i mowy u dzieci a reakcje rodziców – badania własne: 13.1. Zaburzenia zachowania, emocji i mowy u dzieci; 13.2. Reakcje rodziców na zaburzenia występujące u dzieci. Bibliografia. Indeks. Spis rycin i tabel. Aneks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-531-1
Zawiera: 1. MUTYZM WYBIÓRCZY - PODSTAWY TEORETYCZNE: Mutyzm wybiórczy słowami dziecka; Historia; Kryteria diagnostyczne; Milczenie w niektórych sytuacjach - główny objaw mutyzmu wybiórczego; Mutyzm wybiórczy a inne zaburzenia; Trudności współwystępujące; Występowanie; Dwujęzyczność (bilingwizm) a mutyzm wybiórczy; Etiologia (przyczyny); Czynniki podtrzymujące objawy mutyzmu wybiórczego; Mutyzm wybiórczy u starszych dzieci i młodzieży; Konsekwencje nieleczenia mutyzmu wybiórczego; Podsumowanie w pytaniach. 2. POMOC DZIECKU Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM I JEGO RODZINIE: Metody terapeutyczne mutyzmu wybiórczego na świecie; Mutyzm wybiórczy w realiach polskiego systemu edukacji i zdrowia; Poradnia psychologiczno-pedagogiczna; Poradnia Zdrowia Psychicznego; Autorski model pracy terapeutycznej Barbary Ołdakowskiej-Żyłki; Diagnoza; Terapia indywidualna dziecka; Technologia w terapii mutyzmu wybiórczego - AAC; Praca z rodziną; Terapia grupowa dzieci; Praca z rodzicami równoległa do terapii grupowej dzieci; Wczasy terapeutyczne „Moje dziecko czasami milczy”. 3. PORADNIK DLA RODZICÓW: Drodzy rodzice!; Rola rodziców i dalszej rodziny; Poza gabinetem terapeuty - rola interwencji w codziennym otoczeniu dziecka; Mutyzm wybiórczy jako problem podrzędny innym trudnościom; Dziecko z mutyzmem wybiórczym w niecodziennych sytuacjach; Poza szkołą - zajęcia dodatkowe. 4. PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW: Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu i szkole; Rola wychowawców i nauczycieli; Strategie pomocy w placówce edukacyjnej; Rola innych specjalistów; Współpraca pomiędzy specjalistami; Mutyzm mutyzmowi nierówny: dwie płaszczyzny pracy nad mutyzmem wybiórczym; Współpraca z rodzicami; Pomoc konsultacyjna na odległość. 5. STUDIA PRZYPADKÓW: Mutyzm wybiórczy u bliźniąt. Załącznik 1. Kwestionariusz wywiadu. Załącznik 2. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z mutyzmem wybiórczym. Załącznik 3. Scenariusze zajęć indywidualnych. Bibliografia. Spis tabel i rysunków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 7/2012)
1. Pedagogika wczoraj i dziś: Stan i kierunki zmian w polskiej pedagogice ostatniego półwiecza; 2. Praktyka edukacyjna- wyzwania i problemy współczesnego nauczyciela: "Klucz do uczenia się"- innowacyjność czy renesans teorii?; Rozwijające walory teatru- inspiracje metodyczne; Mutyzm wieku dziecięcego na podstawie doświadczeń własnych; O emisji głosów kilka; 3. Komunikat: Fundacja SPINA szansą na lepszy start.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8142-105-8
Prezentowany tom zawiera prace z zakresu diagnozy, terapii i profilaktyki logopedycznej, wyniki badań oraz rozważania teoretyczne logopedów reprezentujących różne krajowe ośrodki badawcze, a także przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych: medycyny, językoznawstwa, pedagogiki, psychologii. Współczesna logopedia stoi przed różnymi wyzwaniami. Ponieważ wzrasta liczba pacjentów z zaburzeniami mowy, potrzebna jest dyskusja o pożądanych kierunkach rozwoju logopedii w XXI wieku, przedstawienie najnowszych wyników badań nad mechanizmami zaburzeń komunikacji językowej, metodami diagnozy czy terapii. Teoria i praktyka logopedyczna powinny uwzględniać [...] wzrost liczby osób w wieku senioralnym wymagających opieki logopedycznej, a także pacjentów w wieku produkcyjnym, chorujących na nowotwory jamy ustnej, krtani czy mózgu, których konsekwencją są zaburzenia mowy. Równie istotnym kierunkiem rozwoju współczesnej logopedii jest wczesna interwencja logopedyczna u dzieci już od okresu noworodkowego, wpisująca się w założenia profilaktyki logopedycznej [...]. Zawarte w monografii treści dotyczą podmiotów oddziaływań logopedycznych, czyli dzieci, dorosłych, seniorów z różnymi dysfunkcjami mowy i głosu oraz samych terapeutów. [...] Książka adresowana jest do logopedów, lekarzy, pedagogów, psychologów, lingwistów zajmujących się problematyką zaburzeń mowy. Wśród jej odbiorców powinni znaleźć się również studenci takich kierunków, jak: logopedia, filologia polska, psychologia, pedagogika, medycyna. Ze Wstępu „Przedłożona do oceny wydawniczej monografia wieloautorska to bardzo dobra wizytówka łódzkiej logopedii - jednego z ważniejszych w Polsce ośrodków prowadzących badania dyskursu zaburzonego oraz kształcącego przyszłych logopedów. Zaprezentowany zbiór tekstów, mimo iż zróżnicowany pod względem merytorycznym, językowym i edytorskim, jest tylko potwierdzeniem naukowej rangi logopedii w Uniwersytecie Łódzkim.” Z recenzji dr. hab. Mirosława Michalika, prof. UP w Krakowie
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again