Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Błasiak-Tytuła Marzena
(1)
Kamińska Dorota
(1)
Masgutowa Swietłana
(1)
Orłowska-Popek Zdzisława
(1)
Regner Anna
(1)
Słodownik-Rycaj Ewa
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Mowa
(4)
Dziecko
(2)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(2)
Jąkanie
(1)
Logopedia
(1)
Oświata
(1)
Twarz
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65423-58-0
Norma czy zaburzenia rozwoju dzieci dwujęzycznych, Dziennik wydarzeń jako technika budowania komunikacji językowej, Znaczenie oceny rozwoju mowy dla diagnozy zespołu Aspergera, Zawiłości diagnozy a jednoznaczność terapii dzieci ze spektrum FASD, Neurobiologiczne podstawy prenatalnej stymulacji narządu słuchu, Stymulacja funkcji audytywnych w terapii zaburzeń mowy, O potrzebie wczesnej interwencji w przypadku dziecka z alalią, Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka dwujęzycznego. Profilaktyka logopedyczna w sytuacji dwujęzyczności klasycznej, Gotowość edukacyjna – o umiejętności artykulacji dźwięków mowy przez dzieci w wieku przedszkolnym (wybrane problemy), Torowanie ruchu artykulacyjnego, Problem percepcji czasu jako zagadnienie neurobiologiczne i logopedyczne, Czy płeć może determinować zaburzenia rozwoju języka? Wstępna analiza wpływu różnic w budowie i funkcjonowaniu mózgu kobiet i mężczyzn na werbalne opracowanie rzeczywistości z punktu widzenia obserwowanych zaburzeń rozwoju językowego, Między „głoska pisaną” a „literą mówiona” czyli o fenomenie i przekleństwie (nie)spójności mowy i pisma na przestrzeni dziejów – na wybranych przykładach źródłowych, Longitudinalne badania efektów wprowadzenia Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania do edukacji przedszkolnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89629-94-4
1. Wpływ motoryki ustno-twarzowej na statomotoryczny rozwój dziecka. 2. Anatomia twarzoczaszki. 3. Układ nerwowy głowy i twarzy. 4. Wczesne wspomaganie rozwoju odruchowej motoryki ustno-twarzowej u dzieci. 5. Charakterystyka wybranych odruchów ustno-twarzowych. 6. Rozwój mózgu a mowa. 7. Zaburzenia mowy - terminologia i klasyfikacja. 8. Koncepcja ustno-twarzowej terapii według Castillo Moralesa (CM). 9. Ustno-twarzowa terapia regulacyjna według koncepcji Castillo Moralesa. 10. Integracyjna terapia ustno-twarzowa według Swietłany Masgutowej. 11. Metodyka przeprowadzania neuromotorycznej terapii ustno-twarzowej według R. Castillo Moralesa. 12. Efekty integracji odruchów ustno-twarzowych - wybrane studium przypadku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89501-76-9
Część I: Zaburzenia mowy i terapia logopedyczna z perspektywy ogólnych koncepcji rozwoju człowieka. 1. Uściślenia terminologiczne. 2. Ogólne koncepcje rozwoju człowieka. 3. Modele badań rozwoju. 4. Etapy badań nad rozwojem języka dziecka. 5. Status logopedii jako nauki. 6. Perspektywy ujmowania terapii logopedycznej. 7. Strategie definiowania celów edukacyjnych a cele terapii logopedycznej. 8. Kształtowanie się modelu opieki logopedycznej w Polsce. Część II: Projekt badań porównawczych dotyczących opieki logopedycznej w systemie edukacyjnym Polski i Anglii. 1. Koncepcyjno-metodologiczne podstawy pracy. 2. Cele i założenia badań. 3. Sposób prowadzenia badań i wykorzystanie źródłą. Część III: System oświaty w Polsce i Anglii. 1. System oświaty w Polsce. 2. System oświaty w Anglii. 3. Analiza porównawcza polskiego i angielskiego systemu oświaty. Część IV: Struktura i organizacja opieki logopedycznej w Polsce i Anglii. 1. System opieki logopedycznej w Polsce. 2. System opieki logopedycznej w Anglii. Część V: Analiza porównawcza polskiego i angielskiego systemu opieki logopedycznej. 1. Sposób postrzegania opieki logopedycznej. 2. Miejsce opieki logopedycznej w systemie edukacji. 3. Finansowanie, zarządzanie i nadzór. 4. Prawne uregulowania. 5. Wielkość potrzeb w zakresie opieki logopedycznej. 6. Możliwości zaspokojenia potrzeb. 7. Modele wsparcia logopedycznego. 8. Instytucjonalne rozwiązania. 9. Specjaliści odpowiedzialni za organizację i przebieg opieki logopedycznej. 10. Udział rodziców w terapii logopedycznej. 11. Kierunki zmian. Część VI: Model systemu opieki logopedycznej - propozycja własna. 1. Założenia przyjęte przy konstruowaniu modelu. 2. Charakterystyka modelu. 3. Pierwszy wymiar, czyli poziomy opieki. 4. Drugi wymiar, czyli rodzaje opieki logopedycznej. 5. Trzeci wymiar, czyli sposoby charakter sprawowania opieki logopedycznej. 6. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-421-1
Zawiera: Przedmowa; Wstęp; Założenia programu; Cele ogólne i szczegółowe programu; Planowane efekty; Metody, formy i zasady pracy z dzieckiem; Harmonogram działań; Charakterystyka rozwojowej niepłynności mówienia i jąkania wczesnodziecięcego; Diagnoza i terapia jąkania; Ewaluacja programu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again