Form of Work
Książki
(78)
Status
only on-site
(67)
available
(57)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(62)
Czytelnia
(67)
Author
Czerniawska Ewa
(5)
Materska Maria
(5)
Zimbardo Philip G. (1933- )
(5)
Cialdini Robert
(4)
Gerrig Richard J
(4)
Jaworska Aleksandra
(4)
Radzicki Józef
(4)
Wojciszke Bogdan
(4)
Armstrong Michael
(2)
Bańka Waldemar
(2)
Ehrlich Andrzej
(2)
Griffin Ricky W
(2)
Guzowska-Dąbrowska Małgorzata
(2)
Jasiński Zdzisław
(2)
Kowlaczewska Joanna
(2)
Król Henryk
(2)
Ludwiczyński Antoni
(2)
Mikołajczyk Zofia
(2)
Nowicka Agnieszka
(2)
Ochonczenko Helena
(2)
Pilecka Władysława
(2)
Rudkowska Grażyna
(2)
Rusiński Michał
(2)
Sekuła Zofia
(2)
Wrona Leszek
(2)
Ściborek Zbigniew
(2)
Aniszewska Grażyna
(1)
Benedikt Antoni
(1)
Bieda Jolanta
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Borkowska Stanisława (1939 - )
(1)
Brophy Jere
(1)
Brzezicka Ilona
(1)
Brzozowski Maciej
(1)
Buchelt-Nawara Beata
(1)
Bućko Józef
(1)
Cierpisz Małgorzata
(1)
Czarnecki Kazimierz M. (1933- )
(1)
Daniecki Wojciech
(1)
Dembo Myron H
(1)
Evans Christina
(1)
Feldman Robert S
(1)
Fereniec Jan
(1)
Filipowicz Janina
(1)
Franken Robert E
(1)
Freeman Edward R
(1)
Gilbert Daniel R. JR
(1)
Gilewicz Joanna
(1)
Gruszczyńska-Malec Grażyna
(1)
Gruszka Aleksandra
(1)
Hamer Hanna
(1)
Jachnis Anna
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Jarmuż Sławomir
(1)
Johnson Robert L
(1)
Judge Timothy A
(1)
Jędrzejczak Jacek
(1)
Karney Janina E
(1)
Karwiński Marcin
(1)
Karwowska Dorota
(1)
Kisielnicki Jerzy
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
Kopczyński Tomasz
(1)
Kosslyn Stephen M
(1)
Kossowska Małgorzata
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kożuch Antoni
(1)
Kożuch Barbara
(1)
Kruszewski Krzysztof
(1)
Kuc Bolesław Rafał
(1)
Lewicka Dagmara
(1)
Majczyna Beata
(1)
Majczyna Marek
(1)
Marfo-Yiadom Edward
(1)
Matczak Anna
(1)
McCann Vivian
(1)
Mietzel Gerd
(1)
Miś Alicja
(1)
Moczydłowska Joanna
(1)
Mruk Henryk
(1)
Myers David G
(1)
Niedzielski Eugeniusz
(1)
O'Shaughnessy John
(1)
Oleksyn Tadeusz
(1)
Pankiewicz Ewa
(1)
Patkaniowski Michał
(1)
Piwowarczyk Jarosław
(1)
Plawgo Bogusław
(1)
Pocztowski Aleksy
(1)
Podsiadło Iwona
(1)
Przylipiak Mirosław
(1)
Purgał-OPopiela Joanna
(1)
Rheinberg Falko
(1)
Robbins Stephen P
(1)
Rosenberg Robin S
(1)
Rosengren David B
(1)
Sapeta Tomasz
(1)
Sawicki Jarosław
(1)
Serafin Krystyna
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(56)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(78)
Language
Polish
(78)
Subject
Motywacja pracy
(35)
Kadry
(33)
Motywacja
(32)
Organizacja
(22)
Zarządzanie
(19)
Psychologia
(12)
Psychologia społeczna
(12)
Przedsiębiorstwo
(11)
Uczenie się
(11)
Decyzje
(10)
Przywództwo
(10)
Uczucia
(10)
Oceny pracowników
(9)
Osobowość
(9)
Pamięć
(9)
Praca
(9)
Płaca
(9)
Stres
(9)
Poznanie
(8)
Menedżerowie
(7)
Psychoterapia
(7)
Zachowanie
(7)
Choroby psychiczne
(6)
Inteligencja (psychol.)
(6)
Stosunki interpersonalne
(6)
Zarządzanie strategiczne
(6)
Zatrudnienie
(6)
Zmysły
(6)
Świadomość
(6)
Kontrola
(5)
Psychologia rozwojowa
(5)
Sen
(5)
Zarządzanie jakością
(5)
Zarządzanie wiedzą
(5)
Zawód
(5)
Konflikt
(4)
Perswazja
(4)
Planowanie
(4)
Psychologia stosowana
(4)
Socjotechnika
(4)
Jakość
(3)
Motywacja uczenia się
(3)
Młodzież
(3)
Nauczanie
(3)
Niepełnosprawni
(3)
Planowanie strategiczne
(3)
Praca zespołowa
(3)
Uczniowie
(3)
Dziecko trudne
(2)
Dziecko zdolne
(2)
Globalizacja
(2)
Innowacje
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Kariera
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Kultura organizacyjna
(2)
Logistyka
(2)
Manipulacja (psychol.)
(2)
Negocjacje
(2)
Postawy
(2)
Prawo pracy
(2)
Produkcja
(2)
Prześladowanie w miejscu pracy
(2)
Rehabilitacja (med.)
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Rynek pracy
(2)
Służba zdrowia
(2)
Towar
(2)
Władza
(2)
Agresywność
(1)
Alkohol
(1)
Autoprezentacja
(1)
Autorytet
(1)
Bhp
(1)
Bodźce ekonomiczne
(1)
Dziecko
(1)
Etyka biznesu
(1)
Genetyka zachowania
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Grupy społeczne
(1)
Hipnoza
(1)
Informacja
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Język
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konformizm
(1)
Koszty
(1)
Kupno i sprzedaż
(1)
Ludzie starzy
(1)
Marketing
(1)
Medytacja
(1)
Miłość
(1)
Myślenie
(1)
Mózg
(1)
Nagrody
(1)
Narkotyki
(1)
Nałóg
(1)
Neuropsychologia
(1)
Odpady medyczne
(1)
78 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71873-67-0
Jak wynagradzać pracowników?; Rynek jako wyznacznik polityki płacowej; Sposoby ustalania struktury wynagrodzeń; Wynagrodzenie zmienne; Wynagrodzenia pakietowe, czyli nowoczesne sposoby wynagradzania; Zasady wprowadzania i funkcjonowania efektywnego systemu wynagradzania - podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Człowiek w organizacji / Krystyna Serafin. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 1996. - 119 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Skrypty / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa)
ISBN: 83-903931-5-8
Zawiera: Wstęp; Natura człowieka i natura ludzkiego działania jako istotny aspekt funkcjonowania jednostki ( Osobowość i indywidualność człowieka a jego praca, Współzależność działania i pracy do motywacji, Wpływ innowacji na zachowanie człowieka, Przedsiębiorczość jako proces identyfikacji i wykorzystania szans); Klimat i kultura organizacyjna jako regulator zachowania się ludzi (Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa a więzi społeczne i stosunki międzyludzkie, Relacje jednostka- grupa- przełożony w organizacji); Motywacja do pracy (Istota, rola, i narzędzia motywowania, Skuteczność motywowania, Przegląd wybranych teorii motywacji); Wybrane elementy zarządzania czynnikiem ludzkim w organizacji (Planowanie potrzeb personalnych, Nabór i dobór pracowników, czyli rekrutacja i selekcja kadr, Ocena- jej kryteria, rodzaje i metody); Konflikty i negocjacje (Istota i przyczyny występowania konfliktów Rodzaje i charakter konfliktów, Rozwiązywanie konfliktów, Negocjowanie najlepszą alternatywą porozumienia)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (11 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Czynniki psychologiczne i społeczne. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2000. - 164, [2] s. : tab. ; 24 cm.
(Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia / red. nauk. Danuta Koradecka ; 5)
ISBN: 83-88703-25-0
1. Społeczne środowisko pracy; 2. Psychologia organizacji i zarządzania- przywództwo, konflikty, negocjacje, motywacja do pracy, systemy zarządzania; 3. Stres psychospołeczny w pracy- pojęcie, źródła i konsekwencje, różnice indywidualne, prewencja; 4. Analiza środowiska pracy- zasady i metody; 5. Dobór i szkolenie pracowników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-0968-1
Przedmowa; Wstęp; Cele, potrzeby i przekonania kon- sumenta; Potrzeby bez nabywania; Nabywanie jako zacho- wanie wyznaczone regułami; Wybierania bez decydowania i wybór bez decyzji; Racjonalność procesu zakupu; Pod- stawy podejmowania decyzji; Komentarz na temat sprawo- zdań z opinii konsumenta; Podstawy podejmowania decy- zji; Komentarz na temat sprawozdań z opinii konsumenta dotyczącej zakupu komputera osobistego; Rozważania, preferencje, intencje nabywcy i satysfakcja po dokona- niu zakupu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-339-7
1. Dobór na stanowiska i adaptacja; 2. Planowanie karier i tworzenie rezerwy kadrowej; 3. Zarządzanie swoim czasem i radzenie sobie ze stresem; 4. Projektowanie kompleksowych systemów motywacyjnych; 5. Wdrażanie systemów ocen; 6. Wspieranie twórczości w firmie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 658.1/.5
1.Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, 2.Wycena wartości przedsiębiorstwa i jego skłądników majątkowych, 3.Gospodarka środkami trwałymi przedsiębiorstwa, 4.Ekonomika majatku obrotowego przedsiębiorstwa, 5.Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie, 6.System motywacji pracowników
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
ISBN: 978-83-61053-02-6
1. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący, 2. Rynek pracy jako otoczenie i obszar gospodarowania w przedsiębiorstwie, 3. Role właścicielskie i menedżerskie w alternatywnych teoriach przedsiębiorstwa, 4. Teoretyczne podstawy motywowania do pracy, 5. Wynagrodzenia za pracę i ich rola w motywowaniu do pracy, 6. Mikroekonomiczne teorie rynku pracy a efektywność gospodarowania, 7. Oceny pracownicze a zarządzanie zasobami pracy w organizacjach gospodarczych, 8. Prawne i organizacyjne aspekty zatrudniania i wynagradzania pracowników, 9. Elastyczne formy zatrudniania i organizacji pracy w przedsiębiorstwie, 10. Zatrudnianie i wynagradzanie menedżerów - aspekty teoretyczne i realizacyjne, 11. Transformacja ustrojowa a gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1942-7
Przedmowa; Część I: Kierowanie i kierownicy, Ewolucja teorii organizacji i zarządzania; Część II ZARZĄDZANIE W XXI wieku: Środowisko organizacji i środowisko naturalne, Odpowiedzialność społeczna i etyka, Globalizacja a zarządzanie, Tworzenie i przekształcanie organizacji, Kultura i wielokulturowość, Jakość; Część III: PLANOWANIE: Podejmowanie decyzji, Planowanie i zarządzanie strategiczne, Wdrażanie strategii, Część IV: ORGANIZOWANIE: Projektowanie organizacji i jej struktura, Władza i autorytet, Gospodarowanie zasobami ludzkimi, Kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacją; Część V: PRZEWODZENIE: Motywacja, Przywództwo, Zespoły i praca zespołowa, Komunikacja i negocjowanie; Część VI: KONTROLOWANIE: Skuteczna kontrola, Kierowanie operacjami, Systemy informacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1698-3
1. Kultura organizacyjna - istota zjawiska, 2. Kultura organizacyjna w zarządzaniu strategicznym, 3. Polityka personalna w systemie organizacji, 4. Komunikacja wewnątrz firmy, 5. Przywództwo, 6. Proces motywowania, 7. Budowanie zespołów, 8. Public relations i współpraca z mediami, 9. Zarządzanie w sytuacji bez zmian
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7322-776-8
1. Proces pozyskiwania personelu, 2. Ocenianie pracowników, 3. System wynagrodzeń organizacji, 4. Motywowanie pracowników, 5. Partycypacja pracownicza w zarządzaniu, 6. Inwestowanie w personel, 7. Przeprowadzenie zmian w organizacji, 8. Konieczność lub ostateczność
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 207)
ISBN: 978-83-7417-282-0
I. Metody planowania i organizowania : 1. Cykl organizacyjny 2. Metoda diagnostyczna 3. Metoda prognostyczna 4. Metoda pozyskiwqnia informacji na potrzeby zarządzania 5. Normowanie pracy 6. Wartościowanie pracy 7. Analiza wartości II. Metody motywowania: 8. Zarządzanie przez komunikację 9. Zarządzanie przez konflikt 10. Zarządzanie przez cele 11. Zarządzanie przez delegowanie uprawnień 12. Metody kształtowania potencjału emocjonalnego pracowników 13. Manipulacje w zarządzaniu III. Metody kontroli : 14. Zarządzanie przez wyjątki. 15. controlling 16. strategiczna karta wyników 17. Nadzór korporacyjny IV. Metody zwiększania kreatywności i innowacyjności : 18. Twórcze zarządzanie 19. Burza mózgów 20. Metoda synektyczna 21. Metoda delficka 22. Metoda morfologiczna 23. Zarządzanie przez innowację V. Metody projektowe : 24. Zarządzanie projektami 25. Zarządzanie przez innowacje V. Metody przekrojowe : 24. Zarządzanie projektami 25. Zarządzanie przez technologię informacyjną 26. Telepraca 27. Zespoły wirtualna 28. Zarządzanie przez jakość
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-435-6
R.1 Modele motywacji: Pojęcia podstawowe; Modele potrzeb ludzi w organizacji; Wymiana między pracownika mi a organizacją. R.2 Oczekiwania pracownika związane z uczestnictwem w organizacji: Różnorodność i ewolucja oczekiwań; Oczekiwania dot. zadań; Oczekiwania dot. relacji społecznych; Oczekiwania dot. systemu wynagrodzeń. R.3 Ekwiwalentność wymiany w indywidualistycznych modelach motywacji: Podejście kalkulacyjne a profesjonalizm; Pokusy "człowieka ekonomicznego"; Autonomizacja prestiżu; Klient - nasz pan czy dłużnik? R.4 Ekwiwalentność wymiany w kolektywistycznych modelach motywacji: Fałszywa wartość poświęcenia; Autorytet racjonalny a irracjonalny; Identyfikacja dystrybutywna a kolektywna; Indywidualizm w kolektywie. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Motywacja w pracy : determinanty ekonomiczno-organizacyjne / Leszek Kozioł. - Warszawa; Kraków : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 320,[1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13786-X
Motywacja pracy jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych; Koncepcje systemu motywowania w przedsiębiorstwie; Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego; Metody i techniki kształtowania wynagrodzeń; Kontrakty menedżerskie jako narzędzie motywowania kierownictwa i specjalistów; Organizacyjne instrumenty pobudzania motywacji; Motywacyjne aspekty organizacji czasu pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1774-4
1. Teorie i modele motywacji do pracy, 2. Czynniki mające wpływ na motywację do pracy, 3. Modelowe ujęcie motywowania pracowników, 4. Badania motywacji do pracy - studia przypadków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7249-097-X
1. Charakterystyka motywowania, 2. Motywowanie przez komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, 3. Techniki motywowania indywidualnego, 4. Techniki motywowania grupowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy ; tłum. Krzysztof Kruszewski. - Wyd.2. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2004. - 277, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Edukacja Dzisiaj / red. nauk. serii Krzysztof Kruszewski ; PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 83-01-13655-3
1. Motywacja uczniów z perspektywy nauczyciela; 2. Formowanie wspólnoty dydaktycznej; 3. Wiara uczniów we własne możliwości; 4. Zniechęceni uczniowie: jak przywrócić im wiarę w siebie i chęć do nauki; 5. Zachęty zewnętrzne; 6. Nawiązywanie do motywacji wewnętrznej uczniów; 7. Wzbudzanie motywacji do nauki; 8. Socjalizacja uczniów niezainteresowanych i zniechęconych; 9. Uwzględnienie różnic we wzorcach motywacji; 10. Patrząc przed i za siebie: cele motywacyjne w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85428-87-9
1. Paradygmaty zarządzania zasobami ludzkimi, 2. Komunikacja społeczna, 3. Ocena, 4. Dwa warianty motywacji i jedna manipulacja, 5. Wiedza, 6. Sposoby i efekty kierowania personelem, 7. Społeczne tło kierowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-765-5
I. Człowiek w nowoczesnej organizacji, II. Strategia organizacji podstawą opracowania modelu kierowania operacyjnego, III. Kierowanie pracownikami na poziomie operacyjnym, IV. Kierownik podstawowego szczebla zarządzania. Próba zarysowania modelu, V. Pracownicy - wykonawcy bieżących zadań, VI. Pracownik podmiotem w organizacji, VII. Planowanie na poziomie operacyjnym, VIII. Kierownik operacyjny liderem zespołu pracowniczego, IX. Kierowanie pojedynczymi pracownikami, X. Kierowanie zespołem, XI. Ocena pracy pracowników wykonawczych, XII. Szkolenie pracowników na poziomie operacyjnym, XIII. Motywowanie pracowników na poziomie operacyjnym, XIV. Konflikty w zespole pracowniczym, sposoby ich rozwiązania, XV. Mobbing zjawiskiem patologicznym w zespole pracowniczym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-7484-004-8
CZ.I Motywacja do pracy w systemie zarządzania organizacją: 1. Człowiek i jego potencjał a praca zawodowa, 2. System zarządzania przedsiębiorstwem, 3. Psychologiczne mechanizmy motywacji, 4. Teorie motywacji do pracy, 5. System motywowania w przedsiębiorstwie, Cz. II Problem partycypacji w teorii zarządzania: 6. Geneza partycypacji pracowniczej, 7. Istota partycypacji pracowniczej i jej klasyfikacja, 8. Bezpośrednia partycypacja decyzyjna, 9. Instytucje partycypacji przedstawicielskiej, 10. Konsekwencje współuczestnictwa pracowników w zarządzaniu, Cz. III Cywilizacyjny kontekst partycypacji: 11. Kulturowe uwarunkowania partycypacji, 12. Wybrane modele uczestnictwa pracowników w zarządzaniu, 13. Partycypacja a wyzwania współczesności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89511-08-8
1. Narodziny i stan psychologii jako nauki. 2. Podstawowe pojęcia psychologii. 3. Metodologiczne podstawy badań psychologicznych. 4. Człowiek poznaje świat i siebie. 5. Człowiek wartościuje świat i siebie. 6. Człowiek zmienia świat i siebie. 7. Człowiek rozwija się. 8. Człowiek kieruje innymi. 9. Człowiek podejmuje decyzje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again