Form of Work
Książki
(27)
Publikacje naukowe
(17)
Publikacje fachowe
(15)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(18)
only on-site
(18)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(19)
Author
Urbanowski Bohdan (1943- )
(4)
Baran Beata
(1)
Bodio Joanna
(1)
Brzezińska-Rawa Anna
(1)
Burek Wojciech
(1)
Ciesielka Marta
(1)
Czerwiński Marcin
(1)
Domańska Monika
(1)
Dziewulak Dobromir (1958- )
(1)
Gajewski Sebastian
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grześkiewicz Władysław
(1)
Hataley Todd (1963- )
(1)
Horubski Krzysztof
(1)
Jarowiecki Jerzy
(1)
Jędrzejko Mariusz Z
(1)
Karpus Karolina
(1)
Kocot-Łaszczyca Agnieszka
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kölling Mario
(1)
Kucharski Krzysztof
(1)
Leuprecht Christian (1973- )
(1)
Lipniewicz Rafał
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(1)
Marzec Bożena
(1)
Morańska Danuta
(1)
Nacos Brigitte Lebens
(1)
Nowicki Henryk
(1)
Oleksa-Marewska Karolina
(1)
Przybysz Piotr
(1)
Pudzianowska Dorota
(1)
Rakoczy Bartosz (1973- )
(1)
Szalewska Małgorzata
(1)
Szczerba-Zawada Aleksandra
(1)
Tokar Joanna
(1)
Tomczyk Marek
(1)
Wołoszyn-Cichocka Agnieszka
(1)
Wróbel Andrzej
(1)
Zajączkowska-Burtowy Joanna
(1)
Zimmermann Jan (1949- )
(1)
Łaszczyca Grzegorz (1970- )
(1)
Year
2020 - 2021
(14)
2010 - 2019
(15)
Time Period of Creation
2001-
(20)
Country
Poland
(26)
unknown (-cn)
(1)
Germany
(1)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(27)
English
(2)
Audience Group
Prawnicy
(4)
Szkoły wyższe
(3)
Pracownicy HR
(2)
Pracownicy naukowi
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Doradcy podatkowi
(1)
Kierownicy działów kadrowo-płacowych
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Pracownicy
(1)
Sędziowie
(1)
Urzędnicy
(1)
Subject
Monografia
(7)
Filozofowie
(4)
Prawo wspólnotowe europejskie
(4)
Filozofia polska
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Dzieci
(2)
Filozofia nowożytna
(2)
Ocena pracowników
(2)
Pisarze polscy
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Prawo zamówień publicznych
(2)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(2)
Abramowski, Edward (1868-1918)
(1)
Administracja publiczna
(1)
Administracja rządowa
(1)
Ajdukiewicz, Kazimierz (1890-1963)
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Brzozowski, Stanisław (1878-1911)
(1)
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
(1)
Chwistek, Leon (1884-1944)
(1)
Cieszkowski, August (1814-1894)
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Czasopisma nielegalne polskie
(1)
De lege ferenda
(1)
Dembowski, Edward (1822-1846)
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych
(1)
Dyskryminacja etniczna
(1)
Dyskryminacja religijna
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Działalność gospodarcza
(1)
Dąbrowski, Kazimierz (1902-1980)
(1)
Edukacja medialna
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Ekstremizm polityczny
(1)
Elzenberg, Henryk (1887-1967)
(1)
Emerytura
(1)
Federalizm
(1)
Filozofia średniowieczna
(1)
Filozogia polska
(1)
Fredro, Andrzej Maksymilian (ok. 1620-1679)
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Grzegorz z Sanoka (ok. 1407-1477)
(1)
Gumplowicz, Ludwik (1838-1909)
(1)
Heltman, Wiktor (1796-1874)
(1)
Hoene-Wroński Józef Maria (1776-1853)
(1)
Interwencjonizm
(1)
Jan Paweł
(1)
Jastrzębowski, Wojciech Bogumił (1799-1882)
(1)
Kadry
(1)
Kamieński, Henryk (1813-1866)
(1)
Kompetencje przywódcze
(1)
Komunikacja wewnętrzna
(1)
Koneczny, Feliks (1862-1949)
(1)
Konsorcjum (ekonomia)
(1)
Kopernik, Mikołaj (1473-1543)
(1)
Kotarbiński, Tadeusz (1886-1981)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Krzywicki, Ludwik (1859-1941)
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Kwalifikacje zawodowe
(1)
Legitymacja procesowa
(1)
Libelt, Karol (1807-1875)
(1)
Limanowski, Bolesław (1835-1935)
(1)
Majewski, Erazm (1858-1922)
(1)
Malinowski, Bronisław (1884-1942)
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Menedżerowie
(1)
Mickiewicz, Adam (1798-1855)
(1)
Mochnacki, Maurycy (1803-1834)
(1)
Modrzewski, Andrzej Frycz (ok. 1503-1572)
(1)
Motywacja pracy
(1)
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele
(1)
Nieruchomości
(1)
Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883)
(1)
Ochorowicz, Julian (1850-1917)
(1)
Ochrona konkurencji
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje terrorystyczne
(1)
Ostroróg, Jan (ok. 1436-1501)
(1)
Paweł Włodkowic (ok. 1370-ok. 1435)
(1)
Piłsudski, Józef (1867-1935)
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podwójne opodatkowanie
(1)
Policjanci
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Postępowanie dowodowe
(1)
Postępowanie dyscyplinarne
(1)
Postępowanie nieprocesowe
(1)
Subject: time
2001-
(14)
1901-2000
(2)
1939-
(1)
Subject: place
Polska
(18)
Niemcy
(3)
Austria
(2)
Chorwacja
(2)
Czechy
(2)
Estonia
(2)
Francja
(2)
Hiszpania
(2)
Stany Zjednoczone (USA)
(2)
Szwajcaria
(2)
Afryka Południowa
(1)
Belgia
(1)
Brazylia
(1)
Bułgaria
(1)
Cypr
(1)
Czarnogóra
(1)
Dania
(1)
Europa
(1)
Finlandia
(1)
Grecja
(1)
Indie
(1)
Kanada
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraków
(1)
Litwa
(1)
Meksyk
(1)
Serbia
(1)
Słowacja
(1)
Genre/Form
Monografia
(22)
Materiały pomocnicze
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Case study (studium przypadku)
(1)
Studium przypadku (case study)
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(13)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Edukacja i pedagogika
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
29 results Filter
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 9788381280013
Zawiera: Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające: 1. Realizacja zamówienia publicznego jako zagadnienie prawazamówień publicznych;2. Zakres prawa zamówień publicznych; 3. Pojęcie procesu dochodzenia zamówienia publicznego do skutku; 4. Pojęcie instrumentu administracyjnoprawnego; 5. Podsumowanie. Rozdział II. Struktura prawa zamówień publicznych: 1. Prawo zamówień publicznych jako prawo publiczne; 2. Prawo zamówień publicznych w perspektywie gałęziowego podziału prawa; 3. Podstawowe instrumenty cywilnoprawne prawa zamówień publicznych – wybrane zagadnienia; 4. Instrumenty administracyjnoprawne w prawie zamówień publicznych; 5. Instrumenty „pogranicza” prawa administracyjnego oraz karnego w prawie zamówień publicznych; 6. Podsumowanie. Rozdział IV. Ograniczenia w obszarze podmiotowych zmian umów w sprawach zamówień publicznych: 1. Zakazy w obszarze podmiotowych zmian umów w sprawach zamówień; 2. Zmiany podmiotowe w orzecznictwie TS UE oraz w regulacji dyrektyw unijnego prawa zamówień publicznych; 3. Zagadnienie dopuszczalności zmian podmiotowych umowy w sprawie zamówienia w prawie polskim – uwagi ogólne; 4. Zmiana podmiotowa umowy po stronie wykonawcy a sukcesja generalna; 5. Zmiany podmiotowe przewidywane na podstawie klauzul umownych; 6. Przejęcie długu wykonawcy zamówienia publicznego; 7. Przejęcie przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy wobec podwykonawców; 8. Przelew wierzytelności wykonawcy z umowy w sprawie zamówienia; 9. Kumulatywne przystąpienie do długu wykonawcy zamówienia publicznego; 10. Sprzedaż przedsiębiorstwa a zmiana wykonawcy zamówienia publicznego; 11. Podsumowanie. Rozdział V. Kontrola zarządcza w realizacji zamówień publicznych: 1. Koncepcja i pojęcie kontroli zarządczej; 2. Reżim prawny kontroli zarządczej; 3. Organizacja kontroli zarządczej na etapie wykonywania zamówienia publicznego. Wstępna kontrola operacji finansowych i gospodarczych; 4. Procedury wewnętrzne w kontroli zarządczej zamówień publicznych; 5. Podsumowanie. Rozdział VI. Obowiązek dochodzenia roszczeń: 1. Źródła obowiązku dochodzenia roszczeń; 2. Pojęcie roszczenia. Pierwotne (podstawowe) i wtórne roszczenia wynikające z umów w sprawach zamówień; 3. Obowiązek dochodzenia roszczeń pierwotnych z umowy w sprawie zamówienia – realne wykonanie zamówienia; 4. Obowiązek dochodzenia roszczeń wtórnych z umowy w sprawie zamówienia; 5. Podsumowanie. Rozdział VII. Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych: 1.Pojęcie odpowiedzialności prawnej; 2. Cechy odpowiedzialności administracyjnoprawnej; 3. Problem obiektywizacji odpowiedzialności administracyjnej; 4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wykonywaniu zamówień publicznych; 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy PrZamPublprzy wykonywaniu zamówienia publicznego; 6. Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8187-298-0
Zawiera: Rozdział 1 O miejscu w prawie administracyjnym; Rozdział 2 O systemach. Względna dychotomia; Rozdział 3 O perspektywie konstytucyjnej; Rozdział 4 O ochronie; Rozdział 5 O funkcji administrowania; Rozdział 6 O tworzeniu prawa. Koncepcja prawa sędziowskiego; Rozdział 7 O kryterium kontroli; Rozdział 8 O przedmiocie; Rozdział 9 O procesie; Rozdział 10 O mechanizmie myślenia; Rozdział 11 O skutkach i skuteczności; Zamiast podsumowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-63955-84-7
Zawiera: Wprowadzenie; R. 1 Zmiana cywilizacyjna – w kierunku społeczeństwa informacyjnego. Od teorii do praktyki; R. 2 Metody i narzędzia cyfrowej edukacji; R. 3 Cyberproblemy – od teorii do praktyki. Cyberoptymizm i cyberpesymizm; R. 4 Przez przypadek i teorię do wniosków praktycznych; Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8107-371-4
Zawiera: Rozdział 1 Zasady ogólne: 1.1. Organ egzekucyjny w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym; 1.2. Właściwość rzeczowa organu egzekucyjnego w egzekucji z nieruchomości; 1.3. Właściwość miejscowa organu egzekucyjnego w egzekucji z nieruchomości. Rozdział 2 Zakres przedmiotowy egzekucji z nieruchomości: 2.1. Definicja nieruchomości; 2.2. Części składowe nieruchomości; 2.3. Przynależności nieruchomości; 2.4. Pożytki z nieruchomości (naturalne i cywilne). Rozdział 3 Zajęcie i oszacowanie wartości nieruchomości: 3.1. Zajęcie nieruchomości; 3.2. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego do nieruchomości i ich prawa; 3.3. Treść księgi wieczystej; 3.4. Zarząd zajętą nieruchomością; 3.5. Odpowiedzialność zarządcy zajętej nieruchomości; 3.6. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości. Rozdział 4 Sprzedaż egzekucyjna nieruchomości: 4.1. Obwieszczenie o licytacji nieruchomości; 4.2. Treść i doręczenie obwieszczenia o licytacji nieruchomości; 4.3. Prawo przejęcia na własność zajętej nieruchomości rolnej; 4.4. Prawo przejęcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 4.5. Prawo przejęcia pozostałych rodzajów nieruchomości; 4.6. Uczestnicy licytacji; 4.7. Sprzedaż licytacyjna nieruchomości; 4.8. Nabywanie nieruchomości rolnych położonych w Polsce przez cudzoziemców; 4.9. Przybicie; 4.10. Przyznanie własności; 4.11. Opodatkowanie sprzedaży egzekucyjnej; 4.12. Zabezpieczenie wierzytelności łącznie na kilku nieruchomościach będących przedmiotem egzekucji; 4.13. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego; 4.14. Egzekucja roszczeń zabezpieczonych hipoteką przymusową; 4.15. Zaspokojenie wierzytelności spornych. Rozdział 5 Podział kwoty uzyskanej z egzekucji: 5.1. Zasady ogólne; 5.2. Podział kwoty z egzekucji z rzeczy albo wykonania prawa majątkowego po wystąpieniu zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową; 5.3. Zasady szczególne podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Wzory formularzy: Wzór nr 1. Określenie wysokości zaliczki na pokrycie przewidywanych wydatków związanych z egzekucją z nieruchomości Wzór nr 2. Wezwanie organu egzekucyjnego do wpłaty zaliczki Wzór nr 3. Zajęcie nieruchomości Wzór nr 4. Umowa o zarządzanie nieruchomością Wzór nr 5. Wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji Wzór nr 6. Zapytanie do jednostki samorządu terytorialnego w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Wzór nr 7. Wniosek o wydanie wyciągu z księgi wieczystej Wzór nr 8. Zlecenie wyceny nieruchomości Wzór nr 9. Wezwanie do jednostki samorządu terytorialnego o skorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne Wzór nr 10. Zawiadomienie uczestników postępowania o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości Wzór nr 11. Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu wartości nieruchomości Wzór nr 12. Wniosek jednostki samorządu terytorialnego o wywieszenie na tablicy ogłoszeń obwieszczenia o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Wzór nr 13. Protokół z opisu i oszacowania wartości nieruchomości Wzór nr 14. Obwieszczenie o licytacji (I, II i III) Wzór nr 15. Zawiadomienie uczestnika postępowania o pierwszej licytacji nieruchomości Wzór nr 16. Wniosek do jednostki samorządu terytorialnego o wywieszenie na tablicy ogłoszeń obwieszczenia o licytacji (I, II i III) Wzór nr 17. Zlecenie ogłoszenia o licytacji w prasie Wzór nr 18. Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Wzór nr 19. Wezwanie do złożenia wykazu zaległości (do I, II i III licytacji) Wzór nr 20. Pismo do współwłaściciela licytowanej nieruchomości rolnej o przejęcie nieruchomości na własność Wzór nr 21. Pismo w sprawie przekazania akt egzekucyjnych do Izby Administracji Skarbowej Wzór nr 22. Protokół licytacji nieruchomości (z I, II i III licytacji) Wzór nr 23. Zawiadomienie uczestnika postępowania o II licytacji Wzór nr 24. Zawiadomienie uczestnika postępowania o III licytacji Wzór nr 25. Postanowienie o przybiciu Wzór nr 26. Wezwanie do złożenia ceny nabycia Wzór nr 27. Postanowienie o przyznaniu własności nieruchomości Wzór nr 28. Przekazanie do sądu postanowienia o przyznaniu własności nieruchomości wraz z planem podziału Wzór nr 29. Wniosek do sądu o wykreślenie wpisu o wszczęciu egzekucji Wzór nr 30. Operat szacunkowy wartości rynkowej zajętej nieruchomości Pismo Ministerstwa Finansów nr SP2/395/033-59/873/03/DO z 23.05.2005 r. w sprawie zasad prowadzenia egzekucji z nieruchomości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych / Marcin Czerwiński. - Stan prawny na 31.12.2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2020. - 698, [2] s. ; 25 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8187-313-0
Zawiera: R. 1 Zagadnienia ogólne; R. 2 Grupa wykonawców w prawie Unii Europejskiej; R. 3 Grupa wykonawców i jej różne postacie w prawie wybranych państw Unii Europejskiej; R. 4 Konsorcjum i spółka cywilna w polskim systemie prawnym; R. 5 Udział grupy wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; R. 6 Kwalifikacja podmiotowa współwykonawców; R. 7 Realizacja umowy o zamówienie publiczne przez grupę wykonawców; R. 8 Zmiany podmiotowe w grupie wykonawców; Wnioski podsumowujące.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
Instytucje prawa administracyjnego / Piotr Przybysz. - Stan prawny na 1 lipca 2020 r. - Wraszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2020. - 362 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8187-916-3
Część pierwsza Zagadnienia ogólne. ROZDZIAŁ 1 Nauka prawa administracyjnego jako dyscyplina naukowa: 1. Historia naukowej refleksji nad administracją - rozwój nauk o administracji; 2. Nauka prawa administracyjnego a inne nauki o administracji; 3. Nauka prawa administracyjnego jako samoistna dyscyplina naukowa; 4. Cele i metody badawcze nauki prawa administracyjnego; 5. Podejścia badawcze w nauce prawa administracyjnego. ROZDZIAŁ 2 Prawo administracyjne jako gałąź prawa: 1. Kryteria wyodrębnienia prawa administracyjnego jako gałęzi prawa; 2. Aksjologiczne podstawy prawa administracyjnego; 2.1. Dobro wspólne; 2.2. Interes publiczny (interes społeczny); 3. Wewnętrzne zróżnicowanie prawa administracyjnego. ROZDZIAŁ 3 Prawo administracyjne jako system norm: 1. Budowa normy prawa administracyjnego; 2. Hipoteza normy prawa administracyjnego; 3. Dyspozycja normy prawa administracyjnego; 4. Sytuacje wyznaczane przez normy prawne; 4.1. Obowiązek; 4.2. Dozwolenie; 4.3. Uprawnienie; 4.4. Kompetencja; 5. Sytuacje wynikające z interpretacji norm prawnych; 5.1. Wolność; 5.2. Publiczne prawo podmiotowe; 6. Sankcja. ROZDZIAŁ 4 Tworzenie prawa administracyjnego: 1. Źródła prawa powszechnie obowiązującego; 1.1. Konstytucja; 1.2. Umowy międzynarodowe; 1.3. Źródła prawa europejskiego; 1.4. Ustawy; 1.5. Akty wykonawcze do ustaw: a) rozporządzenia; b) akty prawa miejscowego; 2. Akty prawa wewnętrznego; 3. Zwyczaj i prawo zwyczajowe; 4. Publikacja aktów normatywnych. Część druga Ustrój administracji publicznej. ROZDZIAŁ 5 Administracja publiczna jako przedmiot badań nauki prawa administracyjnego: 1. Administracja w ujęciu podmiotowym (organicznym) i funkcjonalnym; 2. Cechy specyficzne administracji publicznej; 3. Administracja publiczna jako organizacja formalna; 4. Administracja publiczna jako instytucja; 5. Administracja publiczna jako podmiot prawa. ROZDZIAŁ 6 Administracja publiczna w ramach państwa i społeczeństwa: 1. Miejsce administracji publicznej w ramach władzy wykonawczej; 2. Administracja publiczna a system polityczny; 2.1. System polityczny a struktury administracyjne - Rada Ministrów jako organ o charakterze politycznym; 2.2. System polityczny a cele i zadania administracji publicznej - zagadnienie neutralności politycznej administracji; 3. Administracja publiczna a system gospodarczy; 4. Administracja publiczna a społeczeństwo; 5. Funkcje administracji publicznej; 6. Zadania administracji publicznej. ROZDZIAŁ 7 Przestrzenna struktura administracji publicznej. Podziały terytorialne. ROZDZIAŁ 8 Struktura organizacyjna administracji publicznej: 1. Pojęcia podstawowe; 2. Podziały wewnętrzne administracji publicznej; 3. Relacje między podmiotami administracji publicznej: nadzór, kontrola, koordynacja, kierownictwo, współdziałanie; 4. Układ władzy wewnątrz administracji publicznej: centralizacja i decentralizacja, koncentracja i dekoncentracja, zespolenie administracji terenowej; 5. Projektowanie i doskonalenie struktury administracji publicznej - konstytucyjne i prakseologiczne uwarunkowania struktur organizacyjnych administracji publicznej. ROZDZIAŁ 9 Rodzaje jednostek organizacyjnych w systemie administracji publicznej: 1. Jednostki organizacyjne administracji rządowej (organy administracji, agencje); 2. Samorządy; 2.1. Samorząd lokalny; 2.2. Samorząd regionalny; 2.3. Samorządy zawodów zaufania publicznego; 2.4. Inne samorządy; 3. Zakład administracyjny; 4. Nietypowe podmioty administrujące, m. in. Narodowy Bank Polski, fundacje prawa publicznego; 5. Podmioty prawa prywatnego wykonujące funkcje zlecone. ROZDZIAŁ 10 Pracownicy administracji publicznej: 1. Polityka kadrowa w administracji; 2. Drogi naboru funkcjonariuszy publicznych; 3. Status prawny urzędników; 4. Kształcenie urzędników; 5. Systemy motywacyjne; 6. Sterowanie stosunkami pracowniczymi. ROZDZIAŁ 11 Zasoby materialne administracji publicznej: 1. Własność Skarbu państwa – koncepcja trwałego zarządu; 2. Własność samorządowa – zagadnienia komunalizacji mienia państwowego; 3. Nabywanie własności przez organy administracji publicznej (nacjonalizacja, wywłaszczenia). Część trzecia Stosowanie prawa administracyjnego. ROZDZIAŁ 12 Procesy informacyjno-decyzyjne w administracji publicznej: 1. Formy i metody zbierania informacji przez administrację; 2. Podejmowanie rozstrzygnięć przez administrację publiczną; 3. Cykl działań zorganizowanych; 4. Działania złożone (ciągi działań); 5. Polityka administracyjna. ROZDZIAŁ 13 Stosunek prawnoadministracyjny: 1. Pojęcie stosunku prawnoadministracyjnego oraz pojęcia podobne (sytuacja prawnoadministracyjna); 2. Podmiot administrowany jako strona stosunku prawnoadministracyjnego; 3. Rodzaje stosunków prawnoadministracyjnych. ROZDZIAŁ 14 Prawne formy działania administracji. ROZDZIAŁ 15 Stosowanie prawa administracyjnego w sprawach indywidualnych: 1. Administracyjny typ stosowania prawa; 2. Etapy procesu stosowania prawa administracyjnego; 2.1. Ustalanie stanu faktycznego sprawy – zasady postępowania dowodowego; 2.2. Ustalanie obowiązujących norm: a) zagadnienia obowiązywania oraz stosowania przepisów prawa administracyjnego; b) wykładnia prawa administracyjnego; c) znaczenie orzecznictwa sądowego dla stosowania prawa administracyjnego: - uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego; - wyroki sądów administracyjnych; d) znaczenie niewiążących norm prawa europejskiego dla stosowania prawa administracyjnego; 2.3. Subsumpcja i podejmowanie rozstrzygnięć; 3. Dyskrecjonalna władza administracji; 3.1. Zagadnienie swobodnej oceny dowodów; 3.2. Uznanie administracyjne; 4. Skutki podjęcia rozstrzygnięcia; 4.1. Skuteczność rozstrzygnięcia; 4.2. Egzekucja rozstrzygnięcia; 5. Alternatywne metody rozwiązywania sporów. ROZDZIAŁ 16 Odpowiedzialność w prawie administracyjnym: 1. Odpowiedzialność administracji publicznej; 2. Odpowiedzialność funkcjonariuszy administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Przeglądu Podatkowego)
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8124-821-1
Zawiera: R. 1 Suwerenność państwa w sferze podatkowej; R. 2 Jurysdykcja podatkowa państwa; R. 3 Zasady międzynarodowego opodatkowania dochodu w ujęciu postulatywnym; R. 4 Paradygmat rezydencji jako determinant zakresu jurysdykcji podatkowej państwa; R. 5 Jurysdykcja podatkowa bazująca na kryterium lokalizacji źródła dochodu; R. 6 Jurysdykcja podatkowa w ujęciu modelowym; R. 7 Cyberprzestrzeń – aspekty technologiczne, aksjologiczne i ekonomiczne; R. 8 Cyfryzacja działalności gospodarczej a model międzynarodowego opodatkowania dochodu; R. 9 Docelowy model podziału zakresu jurysdykcji podatkowej w warunkach gospodarki cyfrowej; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Kontakty z dzieckiem : prawa i obowiązki / Joanna Zajączkowka-Burtowy. - Stan prawny na 15.03.2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2020. - 493 s. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8187-583-7
Rozdział I Zagadnienia ogólne związane z problematyką kontaktów z dzieckiem: 1. Istota oraz cele instytucji; 2. Geneza instytucji kontaktów – rys historyczny; 3. Ewolucja instytucji kontaktów w Polsce; 4. Standardy międzynarodowe; 5. Pojęcie kontaktów z dzieckiem; 6. Wnioski. Rozdział II Ustalenie kształtu kontaktów z dzieckiem: 1. Porozumienie rodziców; 2. Rozstrzygnięcia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem; 3. Ustawowe formy kontaktów z dzieckiem; 4. Ingerencja w prawo i obowiązek kontaktów; 5. Zaprzestanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem; 6. Zawieszenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem; 7. Wnioski. Rozdział III Charakter prawny instytucji kontaktów z dzieckiem: 1. Uwagi wprowadzające; 2. Charakter rodzinnoprawny instytucji kontaktów; 3. Naturalny charakter prawa do kontaktów; 4. Osobisty charakter prawa do kontaktów; 5. Wnioski. Rozdział IV Relacja instytucji kontaktów i władzy rodzicielskiej: 1. Uwagi wprowadzające; 2. Ewolucja relacji władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem; 3. Zależność władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem; 4. Kontakty z dzieckiem w rodzinie pełnej; 5. Relacja instytucji kontaktów i władzy rodzicielskiej w ujęciu prawnoporównawczym; 6. Wnioski. Rozdział V Prawo i obowiązek kontaktów z dzieckiem… w instytucji przysposobienia i pieczy zastępczej: 1. Uwagi ogólne; 2. Prawo do kontaktu preadopcyjnego; 3. Prawo do kontaktów postadopcyjnych; 4. Prawo i obowiązek kontaktów w instytucji pieczy zastępczej; 5. Wnioski. Podsumowanie; Postulaty de lege lata i de lege ferenda.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN: 978-83-64389-65-8
Zawiera: 1. Prasa konspiracyjna nośnikiem treści literackich i wartości kulturalnych: Polityka kulturalna i propaganda niemiecka; Prasa konspiracyjna i jej rola w komunikacji literackiej; Czasopisma społeczno-kulturalne i literackie. 2. „Watra. Pismo Młodzieży Polskiej” - krakowskie konspiracyjne czasopismo społeczno-literackie z 1943-1944: Opis pisma i zawartości; Powstanie „Watry” i jej redaktorzy; Program i tendencje „Watry”; Związki „Watry” z innymi środowiskami; Tragiczny finał; Aneks. Zawartość „Watry”. 3. „Na ucho. Tygodnik Satyryczno-Humorystyczny” (1943-1944) - krakowskie czasopismo konspiracyjne: Prasa podziemna w Krakowie; Opis czasopisma i zawartość; Powstanie pisma i jego redaktorzy; Z tekstów satyrycznych tygodnika „Na ucho”. 4. Poezja - przykładem walki o zachowanie godności człowieka w niemieckich obozach koncentracyjnych; Słowo wstępne; Twórczość poetycka w obozach - jej główne nurty. 5.Konspiracyjne środowisko literackie i dziennikarskie Krakowa w latach 1939-1945.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8124-664-4
Zawiera: Rozdział I Istota mediacji w sprawach administracyjnych: 1. Motywy regulacji instytucji mediacji w sprawach administracyjnych; 1.1. Założenia (motywy) ustawodawcze; 1.2. Wpływ rozwoju regulacji obcych postępowań administracyjnych; 1.3. Opracowanie teoretycznej koncepcji mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 2. Podstawy prawne mediacji w sprawach administracyjnych; 2.1. Zakres regulacji; 2.2. Charakter norm prawnych; 2.3. Zasada ogólna zapewnienia stronom (stronie) postępowania możliwości współudziału (partycypacji) w kształtowaniu rozstrzygnięcia sprawy; 2.4. Szczegółowa regulacja mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 3. Elementy konstrukcyjne instytucji mediacji w sprawach administracyjnych; 3.1. Uwagi ogólne; 3.2. Instrumentalność mediacji dla polubownego załatwienia sprawy administracyjnej; 3.3. "Alternatywność" mediacji w sprawach administracyjnych; 3.4. Procesowy charakter mediacji w sprawach administracyjnych; 3.5. "Wspierający" wymiar mediacji w sprawach administracyjnych; 3.6. Cecha "przyjazności" mediacji w sprawach administracyjnych; 3.7. Aspekt "dostosowalności" mediacji w jej części właściwej; 4. Pojęcie i rodzaje mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 4.1. Pojęcie mediacji. Ujęcie statyczne i dynamiczne; 4.2. Rodzaje mediacji; 4.2.1. Mediacja wertykalna i horyzontalna; 4.2.2. Mediacja materialna i procesowa; 5. Charakter prawny postępowania mediacyjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 5.1. Ograniczony wymiar postępowania mediacyjnego; 5.2. Dobrowolność postępowania mediacyjnego; 6. Granice czasowe dopuszczalności mediacji; 7. Mediacja a inne formy alternatywne lub podobne do alternatywnych; 7.1. Uwagi ogólne; 7.2. Formy podstawowe; 7.2.1. Koncyliacja; 7.2.2. Negocjacje ("postępowanie" negocjacyjne); 7.2.3. Postępowanie pojednawcze; 7.2.4. Postępowanie polubowne; 7.2.5. Postępowanie reklamacyjne; 7.2.6. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich; 7.2.7. Postępowanie rozjemcze; 7.3. Formy ukierunkowane "administracyjnie"; 7.3.1. Uwagi ogólne; 7.3.2. Postępowanie konsultacyjne; 7.3.3. Ugoda pozaprocesowa zatwierdzana przez organ administracji publicznej; 7.3.4. Mediacja dla polubownego rozstrzygnięcia sporu; 7.3.5. Negocjacje w celu zawarcia określonej umowy; Rozdział II Przesłanki dopuszczalności postępowania mediacyjnego: 1. Uwagi ogólne; 2. Przesłanka pozytywna "charakteru sprawy"; 3. Przesłanki negatywne; 3.1. Kryterium stanu wyższej konieczności; 3.2. Kryterium prostoty postępowania; 3.3. Kryterium trybu uproszczonego; 3.4. Kryterium milczącego załatwienia sprawy; 3.5. Kryterium ochrony informacji lub tajemnicy; 4. Skutki odmowy skierowania sprawy do mediacji; Rozdział III Podmioty postępowania mediacyjnego: 1. Rodzaje podmiotów postępowania mediacyjnego; 2. Organ prowadzący postępowanie administracyjne; 3. Strona postępowania (zastępca procesowy); 4. Mediator; 4.1. Wymogi uzyskania statusu mediatora; 4.2. Wybór i wskazanie mediatora; 4.3. Status mediatora; 5. Organ współdziałający; 6. Inne osoby biorące udział w mediacji; 7. Problem udziału w postępowaniu mediacyjnym podmiotów na prawach strony; Rozdział IV Zasady postępowania mediacyjnego: 1. Uwagi ogólne; 2. Zasada bezstronności; 3. Zasada poufności; 4. Zasada elastyczności; 5. Zasada szybkości; 6. Zasada protokolarności; Rozdział V Dynamika postępowania mediacyjnego: 1. Uwagi ogólne; 2. Faza przygotowawcza; 2.1. Inicjatywa przeprowadzenia mediacji; 2.2. Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji; 2.3. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji; 2.4. Skierowanie sprawy do mediacji; 2.4. Odmowa skierowania sprawy do mediacji; 3. Faza ustalająca (właściwa) mediacji; 3.1. Czynności "komunikacyjne"; 3.2. Ustalenie przebiegu mediacji; 3.3. Przebieg mediacji; 3.4. Strategie mediacyjne i techniki oddziaływania mediacyjnego; 4. Granice ustaleń w postępowaniu mediacyjnym; 5. Niemerytoryczne zakończenie mediacji; Rozdział VI Koszty postępowania mediacyjnego: 1. Zasada odpłatności mediacji; 2. Treść postanowienia w kwestii ustalenia wysokości kosztów mediacji; 3. Zasada prawa mediatora do wynagrodzenia i zwrotu wydatków; 4. Zakres podmiotowy obowiązku pokrycia kosztów i zwrotu wydatków;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
Nowy kształt nauczycielstwa : szkic pedeutologiczny / Bożena Marzec. - Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa" , 2020. - 161 s. : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8017-334-7
Zawiera: Wprowadzenie: Przedmiot pedeutologii; O pragmatyce zawodowej. R. 1 Kształcenie: Standardy kształcenia nauczycieli; Praktyki zawodowe; Krytyka kształcenie nauczycieli; Wyniki kontroli NIK; R. 2 Kwalifikacje: Akty normatywne regulujące kwalifikacje nauczycieli; Zmiany w zakresie wymagań kwalifikacyjnych; Przygotowanie, kompetencje i możliwości; R. 3 Obowiązki i powinności nauczyciela: Prawne uregulowania zadań nauczycieli; Powinności nauczycieli; Rozwój kompetencji nauczycieli; Etyka zawodowa nauczycieli; Dokumentowanie pracy nauczyciela; R. 4 Rozwój zawodowy: Dokształcanie i doskonalenie; Awans zawodowy; Innowacyjność; R. 5 Ocena pracy: Uregulowania prawne; Procedura oceny; Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli; R. 6 Nauczyciel w obliczu zmian: Wynagrodzenie nauczycieli; Obraz nauczyciela w mediach; Zapowiadane zmiany w przepisach prawa; Zakończenie: Nauczyciel – przewodnik czy translator? Perspektywy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-9030-4
Zawiera: R. 1 System ochrony zdrowia w Polsce i miejsce pacjenta w tym systemie: Uwagi wstępne; Podstawowe pojęcia i instytucje; Geneza i rozwój systemu ochrony zdrowia w Polsce w kontekście ochrony praw pacjenta; Kształt systemu ochrony zdrowia w Polsce w świetle obowiązującego prawa. R. 2 Aksjologiczne i normatywne podstawy ochrony praw pacjenta w kontekście Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Uwagi wstępne; Godność człowieka jako fundament wszelkich praw i wolności człowieka; Prawo do ochrony życia i ochrony zdrowia jako prawa człowieka; Konstytucja jako źródło najważniejszych praw pacjenta; Konstytucyjne gwarancje ochrony praw pacjenta oraz możliwości ich ograniczenia. R. 3 Istota i zakres poszczególnych praw pacjenta: Uwagi wstępne; Prawa pacjenta zawiązane z dostępem do świadczeń opieki zdrowotnej; Prawa pacjenta związane z możliwością podejmowania autonomicznych decyzji; Prawa pacjenta związane z dostępem do informacji; Prawa pacjenta związane z ochroną życia prywatnego, rodzinnego i duchowego; Prawa pacjenta związane z oceną przebiegu procesu diagnostycznego i terapeutycznego. R. 4 Państwo jako gwarant realizacji podstawowych praw pacjenta: Uwagi wstępne; Obowiązek podejmowania przez państwo działań służących ochronie życia i zdrowia pacjentów oraz przysługujących im praw; Zadania organów administracji publicznej w zakresie ochrony praw pacjenta; Ochrona praw pacjenta w działaniach organów ochrony praw człowieka; Obowiązki podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie ochrony praw pacjenta; Obowiązki samorządów zawodów medycznych oraz osób wykonujących zawody medyczne w zakresie ochrony praw pacjenta. R. 5 Odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta: Uwagi wstępne; Istota odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta; Odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta przy wykonywaniu władzy publicznej; Odpowiedzialność cywilna w związku z naruszeniem praw pacjenta; Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa w związku z naruszeniem praw pacjenta; Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna za naruszenie praw pacjenta. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowania dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy formacji policyjnych : modele i zasady / Beata Baran. - Stan prawny na 1 stycznia 2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2021. - 451 s. : rysunki, tabele ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8223-708-5
Wprowadzenie; R. 1 Definicja i typologia prawa dyscyplinarnego; R. 2 Charakterystyka odpowiedzialności dyscyplinarnej w systemie prawa polskiego; R. 3 Źródła prawa w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 4 Modele organizacyjno-proceduralne w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 5 Podmioty uczestniczące w postępowaniach dyscyplinarnych w sprawach funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 6 Wyodrębnienie i typologia zasad w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 7 Zasada praworządności w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 8 Zasada sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 9 Zasada trafnej reakcji dyscyplinarnej w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 10 Zasada interioryzacji w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 11 Zasada monokratyczności (jednoosobowości) i zasada kolegialności w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 12 Zasada legalizmu w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 13 Zasada prawa do obrony w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 14 Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 15 Zasada domniemania niewinności w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 16 Zasada in dubio pro reo w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 17 Zasada swobodnej oceny dowodów w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 18 Zasada obiektywizmu w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 19 Zasada sprawności postępowania w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 20 Zasada racjonalnego formalizmu w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 21 Zasada dwuinstancyjności w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 22 Zasada kontroli w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 23 Zasada wykonalności rozstrzygnięć dyscyplinarnych w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 24 Postępowania dyscyplinarne funkcjonariuszy formacji policyjnych w płaszczyźnie modelowej; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-8198-621-2
Rozdział I. Materialnoprawne i ustrojowe determinanty regulacji prawnej postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe: Związki między prawem procesowym administracyjnym a prawem materialnym; Przedmiot postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Prawo do emerytury; Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy; Prawo do renty rodzinnej; 7.Prawo do dodatku pielęgnacyjnego; 8.Prawo do dodatku dla sierot zupełnych; 9.Prawo do zasiłku pogrzebowego; 10.Świadczenia w drodze wyjątku; 11.Związki między prawem procesowym administracyjnym a prawem ustrojowym; 12.Pozycja prawna ZUS a regulacja postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe; 13.Uwagi końcowe. Rozdział II. Postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe jako postępowanie administracyjne: 1.Pojęcie postępowania administracyjnego; 2.Pojęcie postępowania administracyjnego szczególnego; 3.Pojęcie dekodyfikacji postępowania administracyjnego; 4.Funkcje postępowania administracyjnego; 5.Sprawa rozstrzygana w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe a sprawa administracyjna; 6.Sprawa rozstrzygana w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe a sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 180–181KPA; 7.Uwagi końcowe. Rozdział III. Wartości procesowe i ich źródła a postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe: Klasyczna i postklasyczna teoria procesu; 2.Pojęcie i funkcje wartości procesowych; 3.Teoretyczne źródła wartości procesowych; 4. Normatywne źródła koncepcji wartości procesowych; 5.Uwagi końcowe. Rozdział IV. Podmioty postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe: 1.Pojęcie podmiotów postępowania; 2. Podmioty główne; 3.Podmioty uboczne; 4.Uwagi końcowe. Rozdział V. Faza wszczęcia postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe: 1.Pojęcie wszczęcia postępowania i jego skutki; 2.Wszczęcie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe; 3.Odmowa wszczęcia postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe; 4.Uwagi końcowe. Rozdział VI. Faza rozpoznawcza postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe: 1. System środków dowodowych w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe; 2.Katalog dowodów w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe; 3.System środków dowodowych w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe – próba uporządkowania; 4.Cechy systemu środków dowodowych w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe; 5.Ciężar dowodu w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe; 6.Postanowienia w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe; 7.Uwagi końcowe. Rozdział VII. Faza zakończenia postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe: 1.Terminy załatwiania spraw w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe; 2. Decyzja organu rentowego; 3.Informacja o możliwości ubiegania się o inne świadczenie; 4.Umorzenie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe; 5.Uwagi końcowe. Rozdział VIII. Faza weryfikacyjna: weryfikacja decyzji organu rentowego w postępowaniu odwoławczym: 1.Pojęcie i zróżnicowanie drogi odwoławczej w sprawach o świadczenia emerytalno-rentowe; 2.Droga odwoławcza od decyzji w sprawach przyznania lub odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku; 3.Droga odwoławcza od decyzji w innych sprawach o świadczenia emerytalno-rentowe niż przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku; 4.Uwagi końcowe. Rozdział IX. Faza weryfikacyjna: weryfikacja prawomocnych decyzji organu rentowego w trybach nadzwyczajnych postępowania; 1.System weryfikacji prawomocnych decyzji organu rentowego; 2.Prawomocność decyzji organu rentowego; 3.Konstytucyjne ramy weryfikacji prawomocnych decyzji organu rentowego w postępowaniach w trybach nadzwyczajnych; 4.Koncepcja postępowania z art. 114 EmRentyFUSU jako trybu nadzwyczajnego; 5.Pozytywne przesłanki weryfikacji prawomocnej decyzji organu rentowego na podstawie art. 114 EmRentyFUSU; 6.Negatywne przesłanki weryfikacji prawomocnej decyzji organu rentowego na podstawie art. 114 EmRentyFUSU; 7.Gwarancje procesowe dla zainteresowanego (strony) postępowania z art. 114 EmRentyFUSU; 8.Tryb prowadzenia postępowania z art. 114 EmRentyFUSU; 9.Postępowanie z art. 114 EmRentyFUSU a postępowanie z art. 134ust. 1 pkt 4 EmRentyFUSU; 10.Uwagi końcowe. Rozdział X. Zasady postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe: 1.Założenia metodologiczne; 2.Katalog zasad postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe; 3.Uwagi końcowe. Rozdział XI. Postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe w obcych porządkach prawnych a regulacje polskie 1.Założenia metodologiczne; 2.Niemcy; 3.Czechy; 4.Słowacja; 5.Estonia; 6.Chorwacja; 7.Uwagi końcowe. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(System Prawa Unii Europejskiej ; T. 6)
ISBN: 978-83-8198-271-9
Rozdział I. Pojęcie i źródła europejskiego prawa antydyskryminacyjnego: 1. Próba zdefiniowania europejskiego prawa antydyskryminacyjnego; 2. Źródła europejskiego prawa antydyskryminacyjnego. Rozdział II. Doktrynalne koncepcje, charakter prawny i zakres zastosowania zakazu dyskryminacji: 3. Koncepcje prawa antydyskryminacyjnego i zakazu dyskryminacji; 4. Interpretacje zakazu dyskryminacji występujące w doktrynie; 5. Charakter prawny zakazu dyskryminacji; 6. Ogólny i szczególne zakazy dyskryminacji; 7. Zakres zastosowania zakazu dyskryminacji. Rozdział III. Konstrukcja prawna zakazu dyskryminacji oraz prawa do niedyskryminacyjnego traktowania; 8. Struktura zakazu dyskryminacyjnego traktowania; 9. Struktura prawa podstawowego UE do niedyskryminacyjnego traktowania. Rozdział IV. Rodzaje dyskryminacji: 10. Uwagi wstępne; 11. Dyskryminacja bezpośrednia; 12. Dyskryminacja pośrednia; 13. Molestowanie, molestowanie seksualne oraz nakłanianie do dyskryminacji; 14. Szczególne rodzaje dyskryminacji. Rozdział V. Niedozwolone kryteria różnicujące: 15. Przynależność państwowa; 16. Płeć; 17. Pochodzenie rasowe lub etniczne; 18. Religia i przekonania/światopogląd; 19. Wiek; 20. Niepełnosprawność; 21. Orientacja seksualna. Rozdział VI. Dopuszczalne odstępstwa od ogólnego zakazu dyskryminacji wprawie UE: 22. Obiektywne uzasadnienie w ramach zakazu dyskryminacji pośredniej; 23. Wyłączenia i ograniczenia w ramach swobód rynku wewnętrznego UE; 24. Środki niezbędne w społeczeństwie demokratycznym – regulacja art.2 ust.5 dyrektywy 2000/78/WE; 25. Wyjątki od zakazu dyskryminacji o szczegółowym charakterze; 26. Racjonalne usprawnienia dla osób niepełnosprawnych; 27. Działania pozytywne (wyrównawcze). Rozdział VII. Prawo do efektywnego środka prawnego. Zarys problemu: 28. Wprowadzenie; 29. Środki prawne w rozumieniu dyrektyw równościowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8187-321-5
Rozdział I Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców; Rozdział II Domniemania prawne uregulowane w Prawie przedsiębiorców; Rozdział III Wstęp do instytucjonalizacji ochrony przedsiębiorców w świetle zasady pewności prawa i ochrony prawnie uzasadnionych oczekiwań – „urzędowe interpretacje” w Prawie przedsiębiorców; Rozdział V Koncesje jako prawna forma reglamentacji działalności gospodarczej; Rozdział VI Zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej; Rozdział VIII Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej; Rozdział IX Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej; Rozdział X Kontrola przedsiębiorców; Rozdział XI Postulat prawidłowej legislacji i ochrona przedsiębiorców – nowe rozwiązania Prawa przedsiębiorców; Rozdział XII Rzecznik Praw Małych i Średnich Przedsiębiorców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7627-166-8
Zawiera: Rozdział 1. Geneza koncepcji Prokuratury Europejskiej 1.1. Rozwój ochrony instytucjonalnej interesów finansowych WE 1.1.1. Zwalczanie nadużyć i kontrola budżetowa w ramach EWWiS i EWG 1.1.2. Autonomia finansowa Wspólnot Europejskich 1.1.3. Trybunał Obrachunkowy 1.1.4. Aktywność Parlamentu Europejskiego po 1979 r. 1.1.5. Utworzenie jednostki ds. zwalczania nadużyć - UCLAF 1.1.6. Traktat z Maastricht - uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego 1.2. Ewolucja instrumentów ochrony prawnej interesów finansowych WE 1.2.1. System sankcji administracyjnych w rozporządzeniach sektorowych 1.2.2. Projekt rewizji traktatów (1976): prawnokarna ochrona interesów finansowych WE - koncepcja asymilacji norm prawa krajowego 1.2.3. Ewolucja kompetencji WE w dziedzinie prawa karnego materialnego a obowiązek lojalnej współpracy państw członkowskich 1.2.4. Traktat z Maastricht - zasada asymilacji w prawie pierwotnym 1.2.5. Mankamenty dychotomii ochrony prawnej interesów finansowych WE pod rządami TUE Rozdział 2. Ewolucja koncepcji Prokuratury Europejskiej 2.1. Prokuratura Europejska w projekcie Corpus Iuris 2.2. Traktat z Amsterdamu a perspektywa ustanowienia Prokuratury Europejskiej 2.3. Prokuratura Europejska w raporcie Komisji Niezależnych Ekspertów 2.4. Propozycja Prokuratury Europejskiej zgłoszona podczas konferencji międzyrządowej w Nicei (IGC 2000) 2.5. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawnokarnej ochrony interesów finansowych WE (pierwsza dyrektywa PIF) 2.6. Zielona księga dotycząca ochrony interesów finansowych WE i ustanowienia Prokuratora Europejskiego 2.6.1. Struktura i status Prokuratury Europejskiej 2.6.2. Zasady prowadzenia postępowań karnych 2.6.3. Zamknięcie dochodzenia i postępowanie przed sądem 2.6.4. Sądowa kontrola czynności Prokuratora Europejskiego 2.7. Prokuratura Europejska w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy 2.8. Prokuratura Europejska w Traktacie z Lizbony 2.9. Program sztokholmski - decyzja o powołaniu Prokuratury Europejskiej Rozdział 3. Prokuratura Europejska w świetle założeń wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej 3.1. Status i struktura Prokuratury Europejskiej 3.1.1. Prokurator Europejski - tryb wyboru, kompetencje i gwarancje niezależności 3.1.2. Delegowani prokuratorzy europejscy - tryb wyboru, kompetencje i gwarancje niezależności 3.2. Właściwość rzeczowa Prokuratury Europejskiej 3.2.1. Zwalczanie przestępstw przeciwko interesom finansowym UE 3.2.2. Dyrektywa PE i Rady 2017/1371/UE w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego 3.2.3. Kompetencja pomocnicza 3.2.4. Kompetencja Prokuratury Europejskiej w zakresie zwalczania poważnej przestępczości transgranicznej 3.3. Postępowania karne prowadzone przez Prokuraturę Europejską 3.3.1. Wszczęcie i przebieg dochodzenia 3.3.2. Katalog czynności dochodzeniowych Prokuratury Europejskiej 3.3.3. Gwarancje procesowe i sądowa kontrola czynności Prokuratury Europejskiej 3.3.4. Zasada dopuszczalności dowodów w sprawach transgranicznych 3.3.5. Zamknięcie dochodzenia i wniesienie aktu oskarżenia do sądu 3.3.6. Umorzenie postępowania i tzw. transakcja z podejrzanym 3.4. Stosunki Prokuratury Europejskiej z jej partnerami 3.4.1. Eurojust 3.4.2. Europol 3.4.3. OLAF 3.5. Ochrona danych osobowych przetwarzanych przez Prokuraturę Europejską 3.6. Przepisy finansowe dotyczące Prokuratury Europejskiej 3.7. Personel i siedziba Prokuratury Europejskiej Rozdział 4. Proces legislacyjny nad wnioskiem Komisji w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej 4.1. "Żółta kartka" parlamentów narodowych dla wniosku Komisji 4.2. Prace legislacyjne w Radzie Unii Europejskiej 4.2.1. Prezydencja litewska (lipiec-grudzień 2013 r.) 4.2.2. Prezydencja grecka (styczeń-czerwiec 2014) 4.2.3. Prezydencja włoska (lipiec-grudzień 2014 r.) 4.2.4. Prezydencja łotewska (styczeń-czerwiec 2015) 4.2.5. Prezydencja luksemburska (lipiec-grudzień 2015) 4.2.6. Prezydencja holenderska (styczeń-czerwiec 2016) 4.2.7. Prezydencja słowacka (lipiec-grudzień 2016) 4.2.8. Prezydencja maltańska (styczeń-czerwiec 2017) 4.3. Wszczęcie traktatowej procedury wzmocnionej współpracy 4.4. Procedura zgody Parlamentu Europejskiego i przyjęcie rozporządzenia Rady wdrażającego wzmocnioną współpracę Rozdział 5. Prokuratura Europejska w kontekście wzmocnionej współpracy oraz istniejących obszarów kontrowersji konstytucyjnych 5.1. Prokuratura Europejska w świetle rozporządzenia Rady (UE) nr 2017/1939 wdrażającego wzmocnioną współpracę 5.1.1. Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania Prokuratury Europejskiej 5.1.2. Właściwość rzeczowa Prokuratury Europejskiej i jej wykonywanie 5.1.3. Postępowania przygotowawcze prowadzone przez Prokuraturę Europejską 5.1.4. Wniesienie aktu oskarżenia i działania alternatywne wobec oskarżenia 5.1.5. Kwestie problematyczne wynikające z wdrożenia wzmocnionej współpracy 5.2. Obszary kontrowersji konstytucyjnych związanych z ustanowieniem Prokuratury Europejskiej 5.2.1. Ograniczenie kompetencji Trybunału Sprawiedliwości w zakresie kontroli czynności Prokuratury Europejskiej 5.2.2. Podstawa prawna dyrektywy PIF a ratione materiae Prokuratury Europejskiej 5.2.3. Szczególny tryb wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie Prokuratury Europejskiej 5.2.4. Kompetencja Trybunału Sprawiedliwości w zakresie skracania kadencji Europejskiego Prokuratora Generalnego a zasada równowagi instytucjonalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-1-4875-0267-6
Zawiera: Introduction ; Public security and federalism in Brazil ; Canada ; Germany ; Public security in the Indian "Union" ; Mexico ; South Africa ; Spain ; Public security and safety according to Swiss federalism ; Public security in the United States of America: challenges to federalism from an all-hazards perspective ; Conclusion.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66491-25-0
Zawiera: R. 1 Współczesne wyzwania stojące przed liderami: Kim jest lider; Aktualne wyzwania dla procesu zarządzania; kompetencje współczesnych liderów; R. 2 Kultura organizacyjna – wyznacznik kompetencji lidera: Czy jest kultura organizacyjna; Modele kultury organizacyjnej; Kultura organizacyjna a efektywność przedsiębiorstwa – analiza modelu D. Denisona; R. 3 Model kompetencji przywódczych D. Denisona: Kompetencje przywódcze związane z misją; Kompetencje przywódcze związane z adaptacyjnością; Kompetencje przywódcze związane z zaangażowaniem; Kompetencje przywódcze związane ze spójnością; Praktyki i kompetencje przywódcze czterech wymiarów modelu D. Denisona; R. 4 Kompetencje przywódcze wspólne dla czterech wymiarów modelu D. Denisona – autorska koncepcja: Budowanie zaufania i wiarygodności; Skuteczna komunikacja; Samodoskonalenie; Gotowość cyfrowa (digital readiness); Podsumowanie autorskich koncepcji pogłębienia modelu kompetencji przywódczych D. Denisona; R. 5 Proces rekrutacji liderów: Pytania i zadania rekrutacyjne związane z wymiarem „misja”; Pytania i zadania rekrutacyjne związane z wymiarem „adaptacyjność”; Pytania i zadania rekrutacyjne związane z wymiarem „zaangażowanie”; Pytania i zadania rekrutacyjne związane z wymiarem „spójność”; Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego / Joanna Bodio - Stan prawny na 1.01.2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2019. - 505 s. ; 25 cm.
(Monografie Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8160-369-0
Rozdział 1 Pojęcie dziecka w prawie polskim; Rozdział 2 Zarys statusu dziecka w postępowaniu nieprocesowym w ujęciu historycznoprawnym; Rozdział 3 Regulacje dotyczące prawnego statusu dziecka w obcych systemach prawnych; Rozdział 4 Uzyskanie przez dziecko statusu uczestnika postępowania nieprocesowego; Rozdział 5 Kwalifikacje podmiotowe dziecka w postępowaniu nieprocesowym; Rozdział 6 Legitymacja procesowa i interes prawny jako przesłanki uzyskania przez dziecko statusu uczestnika postępowania procesowego; Rozdział 7 Formy udziału dziecka w postępowaniu nieprocesowym; Rozdział 8 Status dziecka w poszczególnych rodzajach postępowań nieprocesowych – zagadnienia szczegółowe; Rozdział 9 Uprawnienia i ciężary procesowe dotyczące dziecka w postępowaniu nieprocesowym; Rozdział 10 Utrata przez dziecko statusu uczestnika postępowania nieprocesowego; Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 347
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again