Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Bieńkowska Beata T
(1)
Bugdol Marek
(1)
Szafrańskiego Dariusz
(1)
Warylewski Jarosław
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Molestowanie seksualne
(3)
Prześladowanie w miejscu pracy
(2)
Aresztowanie tymczasowe
(1)
Chuligaństwo
(1)
Organizacja
(1)
Prawo
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawodawstwo
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Zachowanie
(1)
3 results Filter
Book
In basket
Gry i zachowania nieetyczne w organizacji / Marek Bugdol. - Warszawa : Difin, 2007. - 212 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-716-6
1. Gry społeczne w organizacji. System i struktura społeczna organizacji; Role społeczne; Organizacja areną polityczną; Gry społeczne - podstawowe pojęcia; Działania zbiorowe i "wspólne pastwisko"; Zwolennicy teorii dramaturgicznej; Gry społeczne a zadania grupowe; Przykłady gier społecznych w organizacji; Współpraca; Oszukiwanie. 2. Zachowania nieetyczne w organizacji. Zagadnienia wprowadzające; Konflikty; Mobbing/bullying; Molestowanie seksualne; Romansowanie; Szantaż; Sabotaż w miejscu pracy; Plotkowanie w miejscu pracy; Kradzież; Kłamstwo; Inwigilacja i donoszenie; Znieważanie; Zdrada; Łapówkarstwo; Protekcja i faworyzacja; Niewolnictwo XXI wieku. 3. Zarządzanie zachowaniami nieetycznymi. Koncepcje zarządzania a zachowanie pracownicze; Formalne struktury organizacyjne a zachowania pracownicze; Szkolenia a zachowania pracownicze; Kodeksy etyczne i procedury zarządzania; Znaczenie przywództwa; Znaczenie jakości życia w miejscu pracy; Wyrażanie uznania i szacunku; Dyscyplina pracy a zachowania pracownicze; Pomaganie pracownikom; Zarządzanie pracownikami trudnymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7159-262-0
1. Definicje molestowania seksualnego, 2. Podstawy odpowiedzialności w prawie pracy, 3. Podstawy odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego, 4. Odpowiedzialność karna za molestowanie seksualne, 5. Wybrane przypadki molestowania seksualnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-25-1296-5
1. Problematyka przesyłania informacji technicznej w świetle unormowań; 2. Kształtowanie się ubezpieczeń na ziemiach polskich; 3. Jawność posiedzeń aresztowanych- głos w dyskusji; 4. Kilka uwag na temat jawności zewnętrznej postępowania przygotowawczego w świetle art. 156 5 zd. 2 KPK; 5. Pozycja procesowa innych niż strona uczestników postępowania antymonopolowego; 6. Działalność Krajowej Rady Sądownictwa w 2008 roku; 7. Sukcesja administracyjnoprawna w procesie łączenia się spółek (uwagi na tle art. 618 KSH); 8. Molestowanie seksualne w środowisku akademickim- wyniki badań na polskich uczelniach; 9. Wpływ wyroku karnego na ustalenie bezprawności w procedurze cywilnej a zasada jedności porządku prawnego (jednolitego ujęcia bezprawności); 10. Problematyka zawieszenia działalności gospodarczej; 11. Leniency jako instrument zwalczania karteli; 12. Prawo do obrony osoby podejrzanej oraz faktycznie podejrzanego- uwagi na tle chwał Sądu Najwyższego z 26.04.2007 r. (I KZP 4/07) oraz z 20.09.2007 r. (I KZP 26/07); 13. Kulturowe i prawne przesłanki zwalniania i zapobiegania przestępstwom przemocy w rodzinie; 14. Funkcje środków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 15. Ochrona konkurencji a udzielenie licencji przymusowych w prawie wspólnotowym; 16. Niepełna osoba prawna jako osoba zagraniczna a cudzoziemiec; 17. O potrzebie i koncepcji badań ekskluzji prawnej; 18. Występek o charakterze chuligańskim- wybrane zagadnienia; 19. Uchylenie postanowienia o przedłużeniu tymczasowego aresztowania a uchylenie tymczasowego aresztowania; 20. Uwagi w przedmiocie wznowienia postępowania na zasadzie art. 540 2 KPK w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16.04.2009 r. dotyczącego sankcji bezwzględnie oznaczonej za zabójstwa kwalifikowane
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again