Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
Branch
Czytelnia
(4)
Author
Bieńkowska Beata T
(1)
Dorre-Nowak Dominika
(1)
Mierzwińska-Lorencka Joanna
(1)
Szafrańskiego Dariusz
(1)
Warylewski Jarosław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Molestowanie seksualne
(4)
Prawo pracy
(2)
Prześladowanie w miejscu pracy
(2)
Aresztowanie tymczasowe
(1)
Chuligaństwo
(1)
Dobra osobiste
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Godność ludzka
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo
(1)
Prawo karne
(1)
Prawodawstwo
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym / Joanna Mierzwińska-Lorencka. - Stan prawny na 1.01.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2012. - 400 s. : tab., wykr. ; 21 cm.
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-0728-4
1. Prawnokarna ochrona dziecka przed nadużyciem seksualnym; 2. Pozycja procesowa małoletniego świadka (pokrzywdzonego) jako uczestnika postępowania karnego; 3. Przesłuchanie osoby małoletniej w trybie art. 185a oraz 185b k.p.k.; 4. Międzynarodowe standardy ochrony małoletnich ofiar przestępstw; 5. Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k. na tle badań aktowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7159-262-0
1. Definicje molestowania seksualnego, 2. Podstawy odpowiedzialności w prawie pracy, 3. Podstawy odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego, 4. Odpowiedzialność karna za molestowanie seksualne, 5. Wybrane przypadki molestowania seksualnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7387-683-9
Cz. I Teoretycznoprawne aspekty ochrony godności i innych dóbr osobistych pracownika: 1. Pojęcie godności, 2. Znaczenie pojęcie "godność człowieka" w stosunku pracy. Cz. I Przesłanki ochrony i konsekwencje naruszenia godności i innych dóbr osobistych w stosunkach pracy: 3. Konsekwencje naruszenia godności i innych dóbr osobistych regulowane przepisami prawa pracy, 4. Cywilnoprawna ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika. Cz. III Egzemplifikacja współczesnych naruszeń dóbr osobistych w stosunku pracy; 5. Przegląd dóbr osobistych wybranych ze względu na ich szczególna doniosłość na gruncie stosunku pracy, 6. Mobbing
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-25-1296-5
1. Problematyka przesyłania informacji technicznej w świetle unormowań; 2. Kształtowanie się ubezpieczeń na ziemiach polskich; 3. Jawność posiedzeń aresztowanych- głos w dyskusji; 4. Kilka uwag na temat jawności zewnętrznej postępowania przygotowawczego w świetle art. 156 5 zd. 2 KPK; 5. Pozycja procesowa innych niż strona uczestników postępowania antymonopolowego; 6. Działalność Krajowej Rady Sądownictwa w 2008 roku; 7. Sukcesja administracyjnoprawna w procesie łączenia się spółek (uwagi na tle art. 618 KSH); 8. Molestowanie seksualne w środowisku akademickim- wyniki badań na polskich uczelniach; 9. Wpływ wyroku karnego na ustalenie bezprawności w procedurze cywilnej a zasada jedności porządku prawnego (jednolitego ujęcia bezprawności); 10. Problematyka zawieszenia działalności gospodarczej; 11. Leniency jako instrument zwalczania karteli; 12. Prawo do obrony osoby podejrzanej oraz faktycznie podejrzanego- uwagi na tle chwał Sądu Najwyższego z 26.04.2007 r. (I KZP 4/07) oraz z 20.09.2007 r. (I KZP 26/07); 13. Kulturowe i prawne przesłanki zwalniania i zapobiegania przestępstwom przemocy w rodzinie; 14. Funkcje środków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 15. Ochrona konkurencji a udzielenie licencji przymusowych w prawie wspólnotowym; 16. Niepełna osoba prawna jako osoba zagraniczna a cudzoziemiec; 17. O potrzebie i koncepcji badań ekskluzji prawnej; 18. Występek o charakterze chuligańskim- wybrane zagadnienia; 19. Uchylenie postanowienia o przedłużeniu tymczasowego aresztowania a uchylenie tymczasowego aresztowania; 20. Uwagi w przedmiocie wznowienia postępowania na zasadzie art. 540 2 KPK w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16.04.2009 r. dotyczącego sankcji bezwzględnie oznaczonej za zabójstwa kwalifikowane
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again