Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Hołda Joanna
(1)
Hołda Zbigniew
(1)
Musiał Zbigniew
(1)
Ostrowska Dorota
(1)
Rybczyńska Julita Agnieszka
(1)
Sozański Jarosław
(1)
Wolniewicz Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Mniejszości narodowe
(3)
Prawa człowieka
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Gandhi, Mohandas Karamchand (1869-1948)
(1)
Ksenofobia -- 21 w. -- szkice
(1)
Polityka -- 20-21 w. -- szkice
(1)
Rasizm
(1)
Społeczeństwo -- filozofia -- 21 w. -- szkice
(1)
Subject: time
1945-
(1)
4 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89243-80-6
Cz.I Człowiek wobec ludzi: Ksenofobia i wspólnota; o tzw. prawach człowieka; Cenzura i demokracja; Problematyczność gandyzmu. Cz.II Człowieka wobec życia: O wartości życia; Humanizm czy barbarzyństwo; Sens eutanazji; Nauka na rozdrożu; Człowiek i magia; Racjonalność chrześcijaństwa. Niepokojące fakty wokół Polski. Postscriptum.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89051-11-7
Cz.I Pojęcie i rozwój ochrony mniejszości: Histryczny rozwój ochrony mniejszości; Pojęcia mniejszości i ich orchron. Prawa mniejszości a prawa człowieka. Cz.II Regulacje prawne ochrony mniejszości: Źródła i charakter ochrony mniejszości. Regulacje zawarte w umowach wielostronnych i dwustronnych oraz w systemach wewnetrznych; Ochrona mniejszości w systemie uniwersalnym -akty i normy prawne; Ochrona mniejszości w systemach regionalnych; Konwencja ramowa o ochronie mniejszości i karta języków regionalnych, czyli traktaty europejskie bezpośrednio regulujące ochronę mniejszo ści. Cz.III Podstawowe prawa mniejszości w systemach uniwer salnym i regionalnych. Ochrona ludów tubylczych (indi genous populations): Podstawowe prawa mniejszości i ich ochrona w systemie uniwersalnym; Podstawowe prawa mniejszości w różnych systemach regionalnych; Prawa społeczności tubylczych, czyli autochtonicznych (indigenous populations), oraz ludów plemiennych i koczowniczych; Cele, sposoby i granice ochrony mniej szości. Obowiązki państw wobec mniejszości. Cz.IV Ochrona mniejszości w systemie wspólnotowym: Ochrona praw człowieka we wspólnotowym systemie praw nym; Ochrona praw mniejszości w regulacjach wspólnoto wego systemu prawnego; Orzecznictwo Trybunału Sprawie dliwości dot. praw zasadniczych a ochrona mniejszości we wspólnotowym systemie prawnym; Parlament Europejski a ochrona mniejszości, kultur oraz języków regional nych i mniejszościowych; Unijne programy i analizy dot mniejszości. Cz.V Ochrona mniejszości a instrumenty kontroli między narodowej: Międzynarodowa kontrola ochrony mniejszości o charakterze traktatowym; Rola organizacji międzynaro dowych dla ochrony mniejszości. Kontrola o chatakterze pozatraktatowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer SA.)
ISBN: 978-83-264-3165-4
1. Prawa człowieka. Wiadomości wstępne, 2. Prawa człowieka. Historia, 3. Prawa człowieka w wewnętrznym porządku prawnym, 4. Międzynarodowa ochrona praw człowieka, 5. Prawa człowieka w Unii Europejskiej, 6. Wybrane prawa człowieka. Omówienie, 7. Międzynarodowa ochrona mniejszości narodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again