Form of Work
Książki
(31)
Status
available
(25)
only on-site
(18)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia
(18)
Author
Dach Zofia
(4)
Begg David
(3)
Dornbusch Rudiger
(3)
Fischer Stanley
(3)
Marciniak Stefan
(3)
Nasiłowski Mieczysław
(3)
Varian Hal R. (1947- )
(3)
Adamkiewicz Hanna G
(2)
Czekaj Jan
(2)
Hagemajer Helena
(2)
Hagemajer Krzysztof
(2)
Nordhaus William D
(2)
Samuelson Paul A
(2)
Balcarek Artur
(1)
Beksiak Janusz
(1)
Czubala Witold
(1)
Domański Stanisław Ryszard
(1)
Dzikiewicz-Gazda Urszula
(1)
Forlicz Stefan
(1)
Freixas Xavier
(1)
Gazda Zbigniew
(1)
Goik Magdalena
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Jasiński Maciej
(1)
Jędrzejewska Katarzyna
(1)
Klimczak Bożena
(1)
Niedzielksi Adam
(1)
Oyrzanowski Bronisław
(1)
Piotr Łopalewski
(1)
Pollok Artur
(1)
Przybylska Krystyna
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Rekowski Marek
(1)
Rochet Jean-Charles
(1)
Rojek Miłosze
(1)
Urbanek Piotr
(1)
Winek Dariusz
(1)
Zalega Tomasz
(1)
Żukowski Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(7)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Mikroekonomia
(30)
Gospodarka narodowa
(10)
Ekonomia
(7)
Konsumenci (ekon.)
(7)
Konkurencja
(6)
Rynek
(6)
Produkcja
(4)
Rynek pracy
(4)
Gospodarka
(3)
Bezrobocie
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(2)
Makroekonomia
(2)
Pieniądz
(2)
Podatek
(2)
Popyt
(2)
Prywatyzacja
(2)
Siła robocza
(2)
Banki
(1)
Bogactwo
(1)
Dochód narodowy
(1)
Inflacja
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Kredyt
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Monopol
(1)
Monopol państwowy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Zatrudnienie
(1)
34 results Filter
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 978-83-7483-674-6
Cz.I Wprowadzenie do ekonomii: Czym się zajmuje ekono mia; Wybór ekonomiczny; Gospodarka rynkowa. Cz.II Mikroekonomia: Wybór konsumenta; Popyt na dobra konsumpcyjne; Wybór przedsiębiorcy; Wolna konkurencja; Monopol i konkurencja monopolistyczna; popyt na czynniki wytwórcze; Rynki czynników wytwórczych i podział dochodów; Równowaga ogólna. Cz.III Makroekonomia: Wprowadzenie do makroekonomii; Pieniądz; Systemy pieniężne; Instytucje rynków finanso wych; Bezrobocie i polityka pełnego zatrudnienia; Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny; Inflacja i bezrobocie; Polityka fiskalna i pieniężna; Gospodarka światowa; Cz.IV Systemy gospodarcze: Analiza porównawcza systemów gospodarczych; Problemy dynamiki systemów gospodarczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ekonomia : zagadnienia wybrane / Wacław Jarmołowicz. - Poznań : PASSAT - Paweł Pietrzyk, 2005. - 142, [1] s. : tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-88544-73-X
1. Ekonomia - nauka o gospodarowaniu. 2. Czynniki produkcji i ich rola w procesach gospodarowania. 3. Podmioty ekonomiczne współczesnej gospodarki rynkowej. 4. Ustroje gospodarcze - ich typologia i właściwości. 5. Mikro- i makroekonomiczne aspekty analizy rynku. 6. Podstawy teorii konsumenta. 7. Elementy teorii funkcjonowania przedsiębiorstwa. 8. Tworzenie i podział produktu społecznego (dochodu narodowego) w gospodarce narodowej). 9. Wzrost gospodarczy - pojęcie, miary, czynniki, modele. 10. Cykl koniunkturalny - pojęcie, rodzaje, właściwości, przyczyny. 11. Zatrudnienie i bezrobocie w gospodarce rynkowej. 12. Inflacja jako zjawisko społeczno-gospodarcze. 13. Polityka gospodarcza państwa - jej cele, instrumenty i typy. 14. System bankowy i polityka pieniężno-kredytowa. 15. Polityka fiskalna - cele, instrumenty, właściwości. 16. Wymiana międzynarodowa i zagraniczna polityka gospodarcza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1436-7
Zawiera: CZĘŚĆ I WPROWADZENIE: Narzędzia analizy ekonomicznej; Popyt, podaż i rynek; państwo w gospodarce mieszanej; CZĘŚĆ II MIKROEKONOMIA POZYTYWNA: Teoria wyboru konsumenta; Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa; Rozwinięcie teorii podaży; Konkurencja doskonała; Struktura rynku i konkurencja niedoskonała; Kapitał ludzki, dyskryminacja i związki zawodowe; Kapitał i ziemia; Ryzyko w działalności gospodarczej CZĘŚĆ III: EKONOMIA DOBROBYTU: Podatki i wydatki publiczne; Polityka ochrony konkurencji i polityka przemysłowa; Nacjonalizacja i prywatyzacja; Równowaga ogólna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33O, 330 (4 egz.)
Book
In basket
Ekonomia: mikroekonomia / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - 570 s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1134-1
Zawiera: CZĘŚĆ I WPROWADZENIE: Narzędzia analizy ekonomicznej; Popyt, podaż i rynek; państwo w gospodarce mieszanej; CZĘŚĆ II MIKROEKONOMIA POZYTYWNA: Teoria wyboru konsumenta; Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa; Rozwinięcie teorii podaży; Konkurencja doskonała; Struktura rynku i konkurencja niedoskonała; Kapitał ludzki, dyskryminacja i związki zawodowe; Kapitał i ziemia; Ryzyko w działalności gospodarczej CZĘŚĆ III: EKONOMIA DOBROBYTU: Podatki i wydatki publiczne; Polityka ochrony konkurencji i polityka przemysłowa; Nacjonalizacja i prywatyzacja; Równowaga ogólna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-14328-2
CZĘŚĆ I: POJĘCIA PODSTAWOWE ( podstawowe problemy ekonomii, ceny w gospodarce mieszanej ) CZĘŚĆ II; MAKROEKONOMIA: FLUKTUACJE PRODUKCJI CEN ( globalna podaż i globalny popyt, mierzenie produktu narodowego, konsumpcja i inwestycje, polityka fiskalna w teorii i w praktyce, bezrobocie, inflacja ) CZĘŚĆ III: MAKROEKONOMIA: PIENIĄDZ, STOPY PROCENTOWE I DEFICYTY ( pieniądz i bankowość komercyjna, monetaryzm i popyt na pieniądz ) CZĘŚĆ IV: MIKROEKONOMIA: PODAŻ I POPYT ORAZ RYNKI PRODUKTÓW ( analiza kosztów, konkurencja niedoskonała)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-11624-4
CZĘŚĆ I: POJĘCIA PODSTAWOWE ( podstawowe problemy ekonomii, ceny w gospodarce mieszanej ) CZĘŚĆ II; MAKROEKONOMIA: FLUKTUACJE PRODUKCJI CEN ( globalna podaż i globalny popyt, mierzenie produktu narodowego, konsumpcja i inwestycje, polityka fiskalna w teorii i w praktyce, bezrobocie, inflacja ) CZĘŚĆ III: MAKROEKONOMIA: PIENIĄDZ, STOPY PROCENTOWE I DEFICYTY ( pieniądz i bankowość komercyjna, monetaryzm i popyt na pieniądz ) CZĘŚĆ IV: MIKROEKONOMIA: PODAŻ I POPYT ORAZ RYNKI PRODUKTÓW ( analiza kosztów, konkurencja niedoskonała)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Makro i mikro ekonomia: podstawowe problemy / pod red. nauk. Stefan Marciniak. - Wyd.3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 505 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13306-6
Cz.I Wprowadzenie : 1. Przedmiot i zakres ekonomii, 2. Główne szkoły myśli ekonomicznej, 3. Współczesne systemy gospodarcze, 4. Główne problemy ekonomii, 5. Gospodarka, ekologia i postęp techniczny, 6. Ekonomiczna rola współczesnego państwa. Cz.II Mikroekonomia : 7. Rynek. Rodzaje konkurencji, 8. Rynek kapitałowy, 9. Rynek pracy, 10. Podstawy teorii zachowań konsumenta, 11. Przedsiębiorstwo, 12. Rachunek kosztów i korzyści, 13. Zarządzanie firmą, 14 .Etyka biznesu. Cz.III Makroekonomia : 15. Produkt krajowy brutto i dochód narodowy, 16. Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego, 17. Oszczędność i zrównoważony wzrost gospodarczy , 18 System pieniężno-kredytowy, 19. Inflacja i jej skutki, 20. System finansowy państwa, 21. Koniunktura gospodarcza, 22. Międzynarodowy system finansowy; 23. Handel zagraniczny i wzrost gospodarczy; 24. Ekonomiczne problemy współczesnej globalizacji; 25. Regionalna integracja gospodarcza, 26. Teoria ekonomii a polityka gospodarcza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Makro i mikro ekonomia: podstawowe problemy / pod red. nauk. Stefan Marciniak. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. - 508 s. : rys., tab.,wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-12576-4
Cz.I Wprowadzenie : 1. Przedmiot i zakres ekonomii, 2. Główne szkoły myśli ekonomicznej, 3. Współczesne systemy gospodarcze, 4. Główne problemy ekonomii, 5. Gospodarka, ekologia i postęp techniczny, 6. Ekonomiczna rola współczesnego państwa. Cz.II Mikroekonomia : 7. Rynek. Rodzaje konkurencji, 8. Rynek kapitałowy, 9. Rynek pracy, 10. Podstawy teorii zachowań konsumenta, 11. Przedsiębiorstwo, 12. Rachunek kosztów i korzyści, 13. Zarządzanie firmą, 14 .Etyka biznesu. Cz.III Makroekonomia : 15. Produkt krajowy brutto i dochód narodowy, 16. Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego, 17. Oszczędność i zrównoważony wzrost gospodarczy , 18 System pieniężno-kredytowy, 19. Inflacja i jej skutki, 20. System finansowy państwa, 21. Koniunktura gospodarcza, 22. Międzynarodowy system finansowy; 23. Handel zagraniczny i wzrost gospodarczy; 24. Ekonomiczne problemy współczesnej globalizacji; 25. Regionalna integracja gospodarcza, 26. Teoria ekonomii a polityka gospodarcza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Makro i mikro ekonomia: podstawowe problemy / pod red. nauk. Stefan Marciniak. - Wyd.4 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 607 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-12576-4
Cz.I Wprowadzenie : 1. Przedmiot i zakres ekonomii, 2. Główne szkoły myśli ekonomicznej, 3. Współczesne systemy gospodarcze, 4. Główne problemy ekonomii, 5. Gospodarka, ekologia i postęp techniczny, 6. Ekonomiczna rola współczesnego państwa. Cz.II Mikroekonomia : 7. Rynek. Rodzaje konkurencji, 8. Rynek kapitałowy, 9. Rynek pracy, 10. Podstawy teorii zachowań konsumenta, 11. Przedsiębiorstwo, 12. Rachunek kosztów i korzyści, 13. Zarządzanie firmą, 14 .Etyka biznesu. Cz.III Makroekonomia : 15. Produkt krajowy brutto i dochód narodowy, 16. Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego, 17. Oszczędność i zrównoważony wzrost gospodarczy , 18 System pieniężno-kredytowy, 19. Inflacja i jej skutki, 20. System finansowy państwa, 21. Koniunktura gospodarcza, 22. Międzynarodowy system finansowy; 23. Handel zagraniczny i wzrost gospodarczy; 24. Ekonomiczne problemy współczesnej globalizacji; 25. Regionalna integracja gospodarcza, 26. Teoria ekonomii a polityka gospodarcza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Mikroekonomia / Stefan Forlicz, Maciej Jasiński. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, 2000. - 263, [1] s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-88048-36-8
Proces gospodarowania; Funkcjonowanie mechanizmu rynkowego; Gospodarstwo domowe jako konsument dóbr; Przedsiębiorstwo jako oferent dóbr na rynku o konkurencji doskonałej; Równowaga rynkowa w krótkim okresie; Analiza długoterminowa; Monopol oferenta; Rynek o konkurencji monopolistycznej oferentów; Rynki oligopolistyczne; Współpraca między oferentami i rozwój rynków w czasie; Uzupełnienia neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa; Rynki czynników produkcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Mikroekonomia / red. Zofia Dach. - Wyd.3 popr. i uzup. - Krakow : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - 345 s. : wykresy, wzory, tab. ; 24 cm.
Rynek i gospodarka rynkowa, Proces wymiany w ujęciu historycznym, Pieniądz w gospodarce rynkowej, Podstawy teorii rynku. Analiza popytu i podaży, Teoria zachowania gospodarstwa domowego, Podstawy teorii funkcjonowania przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Spółki akcyjne (korporacje), Teoria produkcji, Teoria kosztów, Modele rynku - struktury rynkowe, Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej, Sposoby finansowania działalności gospodarczej, Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Ceny czynników wytwórczych. Podział dochodów, Rynek pracy i płace, Rynki nieożywionych czynników wytwórczych, Renta, procent i zysk ekonomiczny, jako formy dochodów z czynników wytwórczych, Mikroekonomiczna regulacja rynku wybrane problemy, Ekonomiczna rola państwa w gospodarce rynkowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (16 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87814-94-6
R.1 Przedmiot ekonomii i pojęcia wstępne, R.2 Rynek, popyt, podaż, R.3 Teoria wyboru konsumenta, R.4 Podsta wy wyboru optymalnej struktury konsumpcji bieżącej, R.5 Popyt konsumenta, R.6 Zastoswanie teorii wyboru konsumenta, R.7 Teoria przedsiębiostwa, R.8 Funkcja produkcji, R.9 Teoria kosztów, R.10 Równowaga przedsiębiorstwa w modelu konkurencji doskonałej, R.11 Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego, R.12 Konkurencja niedoskonała, R.13 Rynki czynników produkcji i podstawy teorii podziału, R.14 Państwo w gospodarce rynowej, R.15 Ekonomia dobrobytu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-53-9
1. Podstawowe zagadnienia ekonomii 2. Mechanizm funkcjonowani arynku 3. Elastyczność popytu i podaży 4. Teoria wyboru konsumenta 5. Teoria popytu konsumenta 6. Teorie produkcji 7. Teoria kosztów i zysków 8. Konkurencja doskonała 9. Monopol pełny 10. Konkurencja monopolistyczna 11. Teorie oligopolu 12. Rynek czynników wytwórczych 13. Ekonomia dobrobytu 14. Niedoskonałości mechanizmu rynkowego i rola rządu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1641-6
Cz.I Wprowadzenie: 1. Ekonomia a polityka, 2. Narzędzia analizy ekonomicznej, 3. Popyt, podaż i rynek. Cz.II Mikroekonomia pozytywna: 4. Elastyczność popytu i podaży, 5. Decyzje konsumenta, 6. Decyzje o podaży - wprowadzenie, 7. Koszty a wielkość podaży, 8. Konkurencja doskonała i czysty monopol, 9. Struktura rynku i konkurencja niedoskonała, 10. Rynek pracy, 11. Różne rodzaje pracy, 12 .Rynki czynników produkcji i podział dochodu, 13. Ryzyko i informacja, 14. Gospodarka oparta na informacji. Cz.III Ekonomia dobrobytu: 15. Ekonomia dobrobytu, 16. Wydatki i dochody publiczne, 17. Polityka przemysłowa i polityka ochrony konkurencji, 18. Czy warto sprywatyzować monopol naturalny?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mikroekonomia / Bronisław Oyrzanowski ; il. Łopalewski Piotr. - Wyd.3 uzup. - Kraków : Profesjonalna Szkoła Biznesu, 1996. - 241 s. : il., mapy, wykresy ; 23 cm.
ISBN: 83-85441-46-8
I. Wstęp. Wprowadzenie do ekonomii. Kiedy ekonomia jest nam potrzebna? Elementy teorii poznania. Nauka i jej dziedziny. Ekonomia i jej definicja. Metody. Pojęcia podstawowe. Powtórzenie. Pojęcia. Problemy. Testy. II. Gospodarstwo domowe i rynek. Popyt. Określenie popytu . Czynniki określające funkcję popytu. Popyt funkcją ceny. Użyteczność .Nadwyżka konsumenta. Elastyczność cenowa popytu .Elastyczność cenowo-krzyżowa popytu.. Popyt funkcją dochodu. Elastyczność dochodowa popytu. Powtórzenie. Pojęcia. Problemy. Testy. Podaż ,rynek i cena. Podaż. Popyt i podaż .Cena równowagi. Zmiany funkcji popytu i funkcji podaży. Zastosowanie równania p=f (D,S).Powtórzenie. Pojęcia. Problemy. Testy. Równowaga gospodarstwa domowego. Pojęcie równowagi .Krzywe obojętności. Proste ograniczeń budżetowych. Optymalizacja rozłożenia wydatków w miarę wzrostu dochodów . Dochodowa krzywa wydatków. Uwzględnienie zmiany cen i cenowe krzywe wydatków. Podsumowanie problematyki gospodarstwa domowego. Powtórzenie. Pojęcia. Problemy. Testy. Przedsiębiorstwo i rynek. Teoria produkcji. Założenie: celem maksymalizacja zysku. Produkcja, czynniki produkcji , substytucja czynników. Krzywe równego produktu - izok wanty. Prawo malejących przychodów. Postęp techniczny. Powtórzenie. Pojęcia. Problemy. Testy. Przedsiębiorstwo. Strona podaży i strona popytu - koszty i utargi. Strona podaży: koszty stałe i koszty zmienne . Strona podaży: koszty całkowite i koszt, przeciętne i krańcowe. Strona podaży: koszty długookresowe. Strona popytu: utarg przy doskonałej i niedoskonałej konkurencji. Strona popytu: utarg przeciętny i krańcowy. Utargi a koszty - maksymalizacja zysku przy niedoskonałej konkurencji. Optymalizacja wielkości produkcji w warunkach wolne j konkurencji. Ewentualne zaprzestanie produkcji. Powtórzenie. Pojęcia. Problemy. Testy. Niedoskonała konkurencja. Monopol i jego przyczyny. Maksymalizacja zysków przez monopol i jego możliwości w tej dziedzinie. Inne sposoby podnoszenia zysków - zróżnicowanie cen. Oligopole i duopole. Konkurencja monopolistyczna. Siła monopolu. Złe i dobre strony niedoskonałej konkurencji. Ustawodawstwo antymonopolowe. Powtórzenie. Pojęcia. Problemy. Testy. Rynek czynników produkcji. Dochody i ich nierówności. Teoria krańcowej produkcyjności i dystrybucja dochodów .Popyt przedsiębiorstwa i rynku na czynniki produkcji. Niedoskonała konkurencja na rynku czynników - monopson. Podaż czynników produkcji: ziemia; praca. Wysokość płac jako wynik podaży pracy i popytu na nią. Zróżnicowanie siły roboczej- płacy - pracy. Związki zawodowe. Podaż czynników produkcji: kapitał. Popyt na kapitał Powtórzenie. Pojęcia. Problemy. Testy. Sprawność systemu, korzyści zewnętrzne, dobra publiczne. Sprawność systemu a sprawiedliwość publiczna. Sprawność działania systemu rynkowego. Niedoskonałość rynku. Monopolizacja. Korzyści i straty zewnętrzne. Inwentaryzacja. Dobra publiczne, prywatne i pośrednie. Powtórzenie. Pojęcia. Problemy. Testy. Makroekonomia. Makroekonomia w skrócie. Mierniki określenie poziomu rozwoju gospodarczego kraju. Czynniki wzrostu PKB: praca, kapitał, ziemia i postęp techniczny. Praca. Kapitał. Ziemia -zasoby naturalne. Postęp techniczny. Elementy ogólnej równowagi krótkookresowej. Teoria pieniądza. Handel zagraniczny. Powtórzenie. Pojęcia. Problemy. Testy. Słownik terminów ekonomicznych Odpowiedzi do testów Spis rysunków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mikroekonomia / Bożena Klimczak. - Wyd.4 zm. i rozsz. - Wroclaw : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 1998. - 350,[2] s. : rys., tab.,wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7011-339-7
Uwagi wstępne; Proces gospodarowania; Gospodarowanie jako proces dokonywania wyborów; Metody dokonywania wyborów ekonomicznych; Rynek i gospodarka rynkowa; Prawo popytu i prawo podaży; Równowaga rynkowa; Elastyczność popytu i podaży; Zastosowania teorii rynku; Teoria użyteczności; Koszty przedsiębiorstwa; Optimum przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej; Teoria optimum ogólnego w warunkach doskonałej konkurencji; Monopol i konkurencja monopolistyczna; Oligopol- konkurencja i współpraca; Nowe kierunki rozwoju mikroekonomicznej teorii przedsiębiorstwa; Rynek czynników produkcji; Rynek pracy; Rynek finansowy; Błędy rynku a rola państwa w gospodarce rynkowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-68-7
1.Wprowadzenie, 2.Dlaczego funkcjonują pośrednicy finansowi?, 3.Bankowość a teoria Organizacji Rynku, 4.Relacja kredytodawca-kredytobiorca, 5.Równowaga i racjonowanie na rynku kredytowym, 6.Makroekonomiczne konsekwencje niedoskonałości rynków finansowych, 7.Run na bank i ryzyko systemowe, 8.Zarządzanie ryzykiem w banku, 9.Regulacje prawne funkcjonowania banków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71873-41-7
Istota wyboru ekonomicznego; Popyt i podaż - podstawy mechanizmu rynkowego; Popyt i podaż - teoria elastyczności; Teoria wyboru konsumenta; Popyt konsumenta.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mikroekonomia: kurs średni - ujęcie nowoczesne / Hal R. Varian. - Wyd .3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 728 s. : wykr. ; 24 cm.
Rynek; Ograniczenie budżetowe; Preferencje; Użyteczność; Wybór; Popyt; Preferencje ujawnione; Równanie Słuckiego; Kupowanie i sprzedawanie; Wybór międzyokresowy; Rynki aktywów; Niepewność; Aktywa ryzykowne; Nadwyżka konsumenta; Popyt rynkowy; Równowaga; Przetargi (aukcje); Technologia; Maksymalizacja zysku; Minimalizacja kosztów; Krzywe kosztów; Podaż firmy; Podaż gałęzi; Monopol; Zachowanie monopolistyczne; Rynki czynników; Oligopol; Teoria gier; Wymiana; Produkcja; Dobrobyt; Efekty zewnętrzne; Prawo i ekonomia; Technika informacyjna; dobra publiczne; Niedoinformowanie (asymetria informacji); Dodatek matematyczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Mikroekonomia: kurs średni - ujęcie nowoczesne / Hal R. Varian. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 668 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-12091-6
Rynek; Ograniczenie budżetowe; Preferencje; Użyteczność; Wybór; Popyt; Preferencje ujawnione; Równanie Słuckiego; Kupowanie i sprzedawanie; Wybór międzyokresowy; Rynki aktywów; Niepewność; Aktywa ryzykowne; Nadwyżka konsumenta; Popyt rynkowy; Równowaga; Przetargi (aukcje); Technologia; Maksymalizacja zysku; Minimalizacja kosztów; Krzywe kosztów; Podaż firmy; Podaż gałęzi; Monopol; Zachowanie monopolistyczne; Rynki czynników; Oligopol; Teoria gier; Wymiana; Produkcja; Dobrobyt; Efekty zewnętrzne; Prawo i ekonomia; Technika informacyjna; dobra publiczne; Niedoinformowanie (asymetria informacji); Dodatek matematyczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again