Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(13)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(13)
Author
Auleytner Julian
(1)
Bartz Brunon
(1)
Bieńkowska Dagmara
(1)
Chomicka Ewa
(1)
Dąbrowska Anna (pedagog)
(1)
Fenton Steve
(1)
Firlit-Fesnak Grażyna
(1)
Giddens Anthony
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Jończy Romuald
(1)
Knopek Jacek
(1)
Kubitsky Jacek
(1)
Kuciński Kazimierz
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Małek Agnieszka
(1)
Muszyńska Jolanta
(1)
Nikitorowicz Jerzy
(1)
Polakowska-Kujawa Jolanta
(1)
Przytuła Sylwia
(1)
Płonka-Syroka Bożena
(1)
Siara Olga
(1)
Sikora-Gaca Małgorzata
(1)
Sobecki Mirosław
(1)
Srogosz Tadeusz
(1)
Sutton Philip W
(1)
Szulżycka Alina
(1)
Szymańska Justyna
(1)
Tomanek Paweł
(1)
Ulasiński Cezary
(1)
Warat Marta
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Migracje
(15)
Praca
(4)
Rodzina
(4)
Emigracja zarobkowa
(3)
Globalizacja
(3)
Świadomość narodowa
(3)
Choroby
(2)
Emigracja
(2)
Młodzież
(2)
Naród
(2)
Pluralizm społeczny
(2)
Zatrudnienie cudzoziemców
(2)
AIDS
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezrobocie
(1)
Choroby zakaźne
(1)
Demografia
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Ekologia
(1)
Ekorozwój
(1)
Emerytura
(1)
Erotyzm
(1)
Etnogeneza
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Gender
(1)
Higiena
(1)
Integracja europejska
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Klasy spoleczne
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Ludobójstwo
(1)
Medycyna
(1)
Miasta
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nacjonalizm
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Polityka
(1)
Polityka ludnościowa
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prostytucja
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Przestępczość
(1)
Rasy ludzkie
(1)
Reemigracja
(1)
Religia
(1)
Religijność
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Siła robocza
(1)
Socjologia
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Starzenie się
(1)
Stres
(1)
Terroryzm
(1)
Ubóstwo
(1)
Uchodźcy
(1)
Wojna
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Śmierć
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
1989-
(3)
2001-0
(3)
1901-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
Polska
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
(Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospsodarki Narodowej / Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; T.90)
Cz.I Aspekty ekonomiczne : 1.Globalizacja a struktura gospodarki światowej, 2.Mechanizm globalizacji, 3.Rola firm globalnych, 4.Implikacje teoretyczne procesu globalizacji, 5.Globalizacja a terminologia ekonomiczna, 6.Globalizacja a język makroeonomii, 7.Globalizacyjna ułuda, 8."Nowa gospodarka" a globalizacja, 9.Wyzwania i szane globalizacji, 10.Mechanizm globalizacji a zdolność konkurowania polskich przedsiębiorstw, 11.Polskie przedsiębiorstwa w globalnej konkurencji. Cz.II Aspekty społeczne: 1.Globalizaja jako zagadnienia interdyscyplinarne, 2.Społeczny kontekst globalizacyjnych uwarunkowań konkurencyjności, 3.Ekologiczne następstwa globalizacji w okresie transformacji systemowej, 4.Kapitał ludzki a globalizacja, 5.Deficyt pracy w warunkach globalizacji, 6.Globalizacja a migracje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Etniczność / Steve Fenton ; przeł. Ewa Chomicka. - Warszawa : Sic! Wydawnictwo, 2007. - 250,[1] s. ; 21 cm.
(Key Concepts)
ISBN: 978-83-60457-25-2
Wprowadzenie; 1. Etosy: wspólnoty pochodzeniowe i kulturowe, 2. Dyskursy etniczności w trzech konfiguracjach: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Malezja, 3. Upadek rasy: pojawienie się "etnicznego", 4. Spór o pierwotność, 5. Kluczowe kwestie w literaturze na temat etniczności, 6. Migracja, etniczność i mobilizacja, 7. Uwarunkowanie etniczności: globalna ekonomia i niestabilne państwa, 8. Państwa, narody i większość etniczna: problem nowoczesności, 9. Etniczność i nowoczesność: ogólne wnioskinowoczesność: ogólne wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-034-7
1. Migracje jako problem polityczny: Współczesne migracje- potencjał konsensu politycznego?; Współczesne migracje jako źródło konfliktów politycznych; 2. Migracje jako problem społeczny: Dylematy polityki imigracyjnej; Demistyfikacja rzeczywistości dyskursywnej, czyli o pozytywnych stronach statusu imigranta w Polsce; Sytuacja cudzoziemców w Polsce w świetle badań instytutu Polityki Społecznej; Migracja z Polski do innych krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego na początku XXI wieku- bilans strat i zysków; Polski rynek pracy wobec cudzoziemców poszukujących zatrudnienia. Spojrzenie pracodawców i polityków gospodarczych; 3. Migracje w przestrzeni komunikacyjnej: Obcy wśród swoich. Obrazy imigrantów polskich mediach, czyli opowieść o pewnej zmianie socjokulturowej; 4. Migracje z perspektywy międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych: Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne jako źródło migracji międzynarodowych; Ekonomiczne aspekty migracji międzynarodowych; Międzynarodowe prawo migracji- stan i perspektywy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-476-5
Zawiera: Wprowadzenie Część I. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI MIGRACJI I EKSPATRIACJI. Rozdział 1. Mobilność i decyzje migracyjne – uwarunkowania i aktorzy: 1.1. Pojęcie i rodzaje mobilności; 1.2. Obszary mobilności i migracji; 1.3. Aktorzy i wybrane przyczyny; Zakończenie; Bibliografia. Rozdział 2. Koncepcje i modele migracji międzynarodowych: Wstęp; 2.1. Przegląd koncepcji teoretycznych migracji międzynarodowych; 2.1.1. Teorie ekonomiczne; 2.1.2. Teorie socjologiczne; 2.2. Migracje a globalizacja; Zakończenie; Bibliografia. Rozdział 3. Migracja, ekspatriacja tradycyjna i samoinicjowana – charakterystyka zjawisk: Wstęp; 3.1. Migracje międzynarodowe; 3.2. Ekspatriacja tradycyjna i samoinicjowana; 3.3. Samoinicjowani ekspatrianci (SIE); Zakończenie; Bibliografia. Część II. PERSPEKTYWA INDYWIDUALNA MIGRACJI I EKSPATRIACJI. Rozdział 4. Motywy przemieszczeń międzynarodowych z perspektywy migranta i ekspatrianta: Wstęp; 4.1. Migracje. Migrant. Ekspatriant. Dylematy definicyjne; 4.2. Migrant vs ekspatriant; 4.3. Metodyka badań; 4.3.1. Motywy ekonomiczne; 4.3.2. Motywy pozaekonomiczne; 4.3.3. Motywacja do powrotu do kraju pochodzenia; 4.3.4. Wnioski z badań; Zakończenie; Bibliografia. Rozdział 5. Osobowość migranta i ekspatrianta – perspektywa psychologiczna: Wstęp; 5.1. Cechy „osobowości migranta” w ujęciu kapitału psychologicznego; 5.2. „Osobowość migranta” w odniesieniu do teorii potrzeb McClellanda; 5.3. Model koncepcji osobowości Wielkiej Piątki; 5.4. Cechy „osobowości migranta” w koncepcji pozytywnego potencjału organizacji; 5.5. Koncepcja prosperowania, kwitnienia i uskrzydlenia wyjaśniające decyzje migracyjne; 5.6. Inne cechy kluczowe dla mobilności międzynarodowej; Zakończenie; Bibliografia. Rozdział 6. Przedsiębiorczość imigrantów: Wstęp; 6.1. Definicje, istota i znaczenie pojęcia przedsiębiorczości imigrantów; 6.2. Przyczyny i formy aktywności przedsiębiorczej imigrantów; 6.3. Przedsiębiorczość imigrantów: wybrane kierunki badań; Zakończenie; Bibliografia. Część III. PERSPEKTYWA ORGANIZACYJNA MIGRACJI I EKSPATRIACJI. Rozdział 7. Rola kapitału ludzkiego w biznesie międzynarodowym (implikacje dla migracji i ekspatriacji): Wstęp; 7.1. Biznes międzynarodowy w warunkach globalizacji i liberalizacji – implikacje dla kwestii migracji i ekspatriacji; 7.2. Istota i znaczenie kapitału intelektualnego we współczesnym przedsiębiorstwie – implikacje dla kwestii migracji i ekspatriacji; 7.3. Wpływ zachodzących zmian na system organizacyjno-zarządczy przedsiębiorstw – miejsce ekspatów i migrantów w strukturach organizacyjnych; Zakończenie; Bibliografia. Rozdział 8. Koszty i korzyści międzynarodowej mobilności pracowników: Wstęp; 8.1. Korzyści delegowania pracowników na misje zagraniczne; 8.2. Koszty związane z wykorzystaniem misji zagranicznych; 8.3. Korzyści i koszty międzynarodowej mobilności pracowników w warunkach zróżnicowania typów misji zagranicznych; Zakończenie; Bibliografia. Rozdział 9. Efekt kraju pochodzenia w ocenie kompetencji migrantów: Wstęp; 9.1. Kraj pochodzenia a postrzeganie migrantów w dotychczasowych badaniach; 9.2. Efekt kraju pochodzenia a postrzeganie kompetencji w procesie rekrutacji do polskiej firmy; 9.2.1. Uczestnicy badania i metoda; 9.2.2. Wyniki badań; Zakończenie; Bibliografia. Część IV. PERSPEKTYWA SPOŁECZNO-KULTUROWA MIGRACJI I EKSPATRIACJI. Rozdział 10. Modele adaptacji kulturowej obcokrajowców: Wstęp; 10.1. Istota adaptacji kulturowej; 10.2. Wymiary adaptacji kulturowej i ich związek z efektywnością pracy; 10.3. Indywidualne sposoby radzenia sobie z szokiem kulturowym; Zakończenie; Bibliografia. Rozdział 11. Proces akulturacji polskich samoinicjowanych ekspatriantów (self-initiated expat) z perspektywy indywidualnej: Wstęp; 11.1. Modele procesu akulturacji; 11.2. Samoinicjowani ekspatrianci jako nowa grupa mobilnych pracowników; 11.3. Metodyka badań własnych; 11.3.1. Strategie akulturacji, jakie przyjmują badani w obszarze udziału w funkcjonowaniu kraju pobytu; 11.3.2. Strategie akulturacji, jakie przyjmują badani w obszarze udziału w życiu zawodowym; 11.3.3. Strategie akulturacji, jakie przyjmują badani w obszarze życia rodzinnego; 11.3.4. Strategie akulturacji, jakie przyjmują badani w obszarze relacji społecznych; 11.3.5. Strategie akulturacji, jakie przyjmują badani w obszarze życia religijnego; Zakończenie; Bibliografia. Rozdział 12. Feminizacja migracji: Wstęp; 12.1. Zmiany ilościowe w migracjach kobiet; 12.2. Zmiana charakteru migracji kobiet; 12.3. Perspektywa płci w badaniach nad migracjami; Zakończenie; Bibliografia. Rozdział 13. Kulturowe uwarunkowania ekspatriacji: Wstęp; 13.1. Ekspatrianci jako szczególna grupa menedżerów międzynarodowych; 13.2. Przystosowanie kulturowe menedżerów – ekspatriantów; 13.3. Czynniki kulturowe sprzyjające wysokiej efektywności międzykulturowej menedżerów – ekspatriantów; 13.4. Bariery kulturowe ograniczające efektywność międzykulturową menedżerów – ekspatriantów; 13.5. Podnoszenie efektywności międzykulturowej menedżerów – ekspatriantów; Zakończenie; Bibliografia. Rozdział 14. Zewsząd i znikąd. Mobilizacja polityczna emigrantów. Bibliografia. Noty o autorach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62105-30-4
1. Problem i obszar badań oraz dotychczasowy dorobek badawczy; 2. Teoretyczne tło badań; 3. Metodyka przeprowadzonych badań; 4. Rzeczywista sytuacja demograficzna w badanej populacji w świetle wyników badań. Stan i zmiany w okresie 1977-2007; 5. Formy zatrudnienia badanych w kraju i za granicą; 6. Przyczyny i determinanty migracji zarobkowych oraz wybór kierunków migracji w świetle wyników przeprowadzonych badań kwestionariuszowych; 7. Transfer dochodów migrantów i jego wpływ na wybrane wielkości ekonomiczne w wymiarze lokalnym i regionalnym; 8. Wpływ dostępności pracy za granicą na sytuację w zakresie zatrudnienia i pozostawania bez pracy w wymiarze lokalnym i regionalnym; 9. Tendencje zmian w charakterze migracji po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Perspektywy, szanse, zagrożenia; 10. Warunki powrotu migrantów z zagranicy. Wybrane zagadnienia; 11. Możliwości oddziaływania na zjawisko migracji w kontakcie problemy wyludniania wsi, rozwoju obszarów wiejskich i zrównoważonego rozwoju regionalnego; 12. Wnioski w sferze teoretycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-904054-0-7
Naukowe podstawy polityki społecznej, Polityka społe- czna w Polsce po 1945 r; Demografia i zdrowie, Roz- wój demograficzny Polski do roku 2000, Sytuacja zdro- wotna - prognoza zmian; Rodzina i problemy jej egzy- stencji, Polityka rodzinna - stan i potrzeby, Wybrane kwestie społeczne 1989-1994, Kwestie społeczne z per- spektywy Polski parafialnej; Zatrudnienie i ruchliwość przestrzenna, Elementy programu przeciwdziałania bez- robociu, Niektóre cechy bezrobocia w Polsce, Migracja jako nowa kwestia społeczna; Rolnicy i sprawni inaczej Kwestia rolna w Polsce w latach 1989-19974, Rehabili- tacja zawodowa osób niepełnosprawnych; W poszukiwaniu wartości i strategii, Polityka społeczna - zagrożenia i szanse, Polityka społeczna a reforma gospodarcza, Partycypacyjny system wynagrodzeń i motywacji, Prawo pracy i prawo socjalne w okresie transformacji, Ubez- pieczenia społeczne w Polsce w latach 1990-1994; Strategia ekologii w świadomości społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografia / Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych)
ISBN: 978-83-7365-352-8
Zawiera: Rekonstrukcja pamięci - patriotyzm polskiej młodzieży po 25 latach niepodległości 1989-2014; Płynne bezpieczeństwo jako parametr ponowoczesności; Współczesne migracje Polaków; Mediatyzacja jako element socjalizacji politycznej; Media w Polsce propagatorem idei integracji europejskiej w okresie okołoakcesyjnym; Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego; Ochrona praw człowieka w świetle wybranych skarg indywidualnych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu; Problematyka i umiejscowienie stanów nadzwyczajnych w polskim systemie prawnym; Społeczne następstwa transformacji na przykładzie reformy emerytalnej. Kontekst europejski; Rodzina w okresie transformacji. Uwarunkowania, kierunki i konsekwencje przemian modelu rodziny w Polsce; Badania nad kulturą polską we Francji i polsko-francuskimi związkami kulturowymi po 1989 roku; Propagowanie wartości kulturowych współczesnych Polaków na emigracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83233-3007-3
1. W poszukiwaniu nowych form obywatelstwa: Obywatelstwo i płeć na Bliskim Wschodzie na przykładzie Haszymidzkiego Królestwa Jordanii; W poszukiwaniu nowej wspólnoty? Feministki o narodzie, obywatelstwie i demokracji; 2. Aktywizm kobiet w sferze publicznej: „Niewidzialny” aktywizm? Brytyjskie muzułmanki i polityka na przykładzie Birmingham; Były Żydówki, są Żydówki?- kobiety żydowskie w Polsce. Na przykładzie Krakowa; 3. Polityka integracyjna- między teorią a praktyką: Problemy integracyjne i możliwości ich przezwyciężania na przykładzie kobiet repatriantek w Polsce: Uchodźczynie w Polsce i Wielkiej Brytanii. Globalne problemy, lokalne rozwiązania; 4. Wyzwania migracyjne kobiet: Matka, żona, migrantka; Jeszcze „matki Polki” czy już „matki Europejki”?; O macierzyństwie Polek w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-44-8
1.Teoria wyjaśniające występowanie zjawiska popytu na pracę cudzoziemców, 2.Zatrudnienie cudzoziemców w wybranych krajach i dziedzinach gospodarki Unii europejskiej, 3.Zatrudnienie cudzoziemców i jego uwarunkowania w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 4.Zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, 5.Popyt na pracę emigrantów w Polsce. Wyniki badań empirycznych, 6.Ocena procesu imigracji zarobkowej. Wnioski i rekomendacje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia migracji / Jacek Kubitsky. - Warszawa : Difin , 2012. - 142 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-584-0
1. Rodzaje migracji; 2. Globalizacja i transnacjonalizm; 3. Przygotowanie i cechy migranta; 4. Wyjazd i przyjazd; 5. Kryzys migracyjny; 6. Język i migracja; 7. Komunikacja niewerbalna; 8. Psychiatria kulturowa; 9. Psychoterapia z migrantami; 10. Dzieci trzeciej kultury; 11. Uchodźcy i zespół stresu pourazowego; 12. Powrót; 13. Charakter narodowy; 14. Samotność i nostalgia; 15. Życie ludzkie i migracja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159,9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-18966-2
1. Procesy migracyjne jako forma mobilności przestrzennej ludności; 2. Rodzina - system więzi społecznych i emocjonalnych; 3. Rodzina wobec rzeczywistości migracyjnej; 4. Determinanty społecznego funkcjonowania dorastających; 5. Metodologia przeprowadzonych badań empirycznych - konceptualizacja i operacjonalizacja; 6. Przestrzeń życiowa wyznaczona przez rodzinę. Analiza porównawcza; 7. Sytuacja życiowa młodzieży uwarunkowana obrazem samego siebie i własnego zachowania. Analiza porównawcza; 8. Holistyczny model wsparcia dla rodzin migracyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16956-5
1.Co to jest socjologia; 2. Socjologiczne pytania i odpowiedzi; 3. Teorie i perspektywy socjologiczne; 4. Globalizacja i zmieniający się świat; 5. Środowisko; 6. Miasta i życie miejskie; 7. Interakcja społeczna i Zycie codzienne; 8. Bieg życia; 9. Rodziny i związki intymne; 10. Zdrowie, choroba i niepełnosprawność; 11. Stratyfikacja i klasa społeczna; 12. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze; 13. Globalne nierówności; 14. Seksualność i płeć; 15. Rasa, etniczność i migracja; 16. Religia; 17. Media; 18. Organizacje i sieci; 19. Edukacja; 20. Praca i życie gospodarcze; 21. Przestępczość i dewiacja; 22. Polityka, rządzenie i ruchy społeczne; 23. Narody, wojny i terroryzm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podstawowe wyniki badań: Fala powrotów- rzeczywistość czy jedynie fakt medialny?; Kierunek emigracji: Anglia najpopularniejsza?; Kierunek reemigracji: rodzinna miejscowość czy aglomeracja?; Wyjazd i powrót- wybór czy konieczność?; Wyjeżdżają najlepsi; Emigracja kobiet i mężczyzn; Problemy "szklanego sufitu" i "lepkiej podłogi" na emigracji - powszechne czy marginalne?; Jak postrzegamy migrantów?; Emigracja sukcesem czy porażką?; Przedsiębiorczy migrant powrotny?; Emigracja + kryzys w rodzinie?; Bocian czy chomik?; 2. Katalog rozwiązań: Informacja; Rynek pracy; Samopoczucie/ Kondycja psychiczna; Edukacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60662-00-7
1. Zarys powstania światowego społeczeństwa; 2. Fenomen migracji; 3. Fenomen wielokulturowości; 4. Interkulturowe kompetencje; 5. Przeszkody w wielokulturowej komunikacji: Uprzedzenia; Poczucie obcości i swojskości; Konflikt, Przemoc, Rasizm
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61209-31-7
1. Wspólnoty a wspólnotowość: Wspólnoty i migracje w społeczeństwach wielokulturowych; Fundamenty aksjologiczne kreowania wspólnoty w warunkach migracji; Postrzeganie przez migrantów wspólnotowości domu rodzinnego; Wspólnota w procesach rewitalizacji dziedzictwa kulturowego. Konteksty edukacyjne; Wspólnota rodzinna w warunkach migracji zagranicznej; Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach rozłączonych; Zjawisko sieroctwa w kontekście Wspólnoty; Tożsamość europejska w kontekście Wspólnoty; Nowe tendencje edukacyjne a wspólnoty kulturowe; Gościnność wspólnot. W stronę pedagogiki azylu; Znaczenie wartości kulturowych: patchwork - tożsamość czy enklawy kulturowe - refleksje na przykładzie społeczeństwa w Niemczech; Tożsamości społeczne Polaków w dobie globalizacji i transformacji systemowej. 2. Tożsamość w warunkach migracji: Tożsamość i asymilacja emigrantów w nowej przestrzeni życiowej i rodzinnej; Rzecz o tożsamości młodzieży na Opolszczyźnie i możliwych wpływach wyjazdów za pracą poza region; Wspólnota w kulturze indywidualizmu; Wspólnotowość i indywidualna tożsamość człowieka - w poszukiwaniu przychylnej przestrzeni do życia; Zmienny charakter tożsamości w kontekście emigracji; Tożsamość Polaków na emigracji; Problemy tożsamościowe młodzieży polonijnej północnej Francji. Generowanie etosu emigranta; Kościół katolicki wobec procesów kształtowania tożsamości polonijne w Wielkiej Brytanii; Radzenie sobie z kryzysem tożsamościowym w sytuacji przesiedlenia; Od "światów równoległych" do Leitkultur - wpływ edukacji międzykulturowej na przemiany społeczności tureckiej w Niemczech. 3. Idee edukacji międzykulturowej wobec wspólnoty i problemów migracji: Klasyczne koncepcje edukacji międzykulturowej wobec działalności artystycznej imigrantów; Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wobec edukacji dzieci i imigrantów; Młodzież akademicka wobec "swoich" i "obcych". Mechanizmy kształtowania się postaw wobec odmienności - refleksja teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje; Wspólnoty religijne a edukacja obywatelska; Sytuacja społeczno-prawna mniejszości narodowych w Polsce; Możliwości realizacji zadań edukacji międzykulturowej w pracy nauczyciela na przykładzie Ośrodka dla Cudzoziemców w Niemcach/Leonowie - doniesienia z badań; W poszukiwaniu bezpieczeństwa - uchodźcy z Czeczenii w Białymstoku; Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na odmienność kulturową - jako istotny element programu zajęć w placówkach wsparcia dziennego; Edukacja do tolerancji na wszelką odmienność poprzez kontakt ze sztuką i różnorodnymi wzorcami kulturowymi (szczebel kształcenia - edukacja przedszkolna); Znaczenie kapitału społecznego w minimalizowaniu wykluczenia społecznego - w opinii przyszłych pedagogów; Kondycja wspólnot w Polsce po transformacji ustrojowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-671-5
Część I: Tożsamość europejska i proces integracji europejskiej w refleksji socjologicznej. 1. Źródła tożsamości europejskiej. 2. Integracja europejska w dyskursie politycznym. 3. Tożsamości narodowe i wielokulturowość w Europie. 4. Perspektywy państwa narodowego w kontekście integracji europejskiej i globalizacji. 5. Religijność w zjednoczonej Europie. Część II: Migracje i ich konsekwencje dla społeczeństw europejskich. 1. Migracje - teoria a realia dotyczące Europy. 2. Migracje masowe z peryferii do centrów. Przyczyny , skutki i strategie migracji Polaków do Europy zachodniej. 3. Kariera negatywna jako skutek migracji. Losy kobiet z Europy Wschodniej i Środkowej w zachodnich państwach dobrobytu. 4. Migracje do Francji w badaniach socjologicznych. Część III: Mniejszości etniczno-narodowe i ich ochrona. 1. Ochrona mniejszości narodowych w Europie. Zasady ochrony ich praw oraz problemy wdrażania ich w życie. 2. Mniejszości narodowe w Polsce a wyniki narodowego spisu powszechnego z 2002 roku. 3. Muzułmanie w Europie. Dystans kulturowy, szanse asymilacji i integracji. Część IV: Zmiany społeczne w starych i nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej - wybrane przykłady. 1. Zmiany społeczne w Zjednoczonych Niemczech - wybrane problemy. 2. Struktura społeczna w Wielkiej Brytanii. 3. Zmiany społeczno-gospodarcze w Hiszpanii. 4. Społeczeństwo francuskie - główne tendencje zmian. 5. Czechy i Słowacja - zmiany strukturalne w procesie transformacji i integracji z Unią Europejską. 6. Pozycja Polski w Unii: gospodarka, ludność, struktura społeczna, jakość administracji. 7. Przemiany klas i warstw społecznych w Polsce okresu transformacji na tle przemian w Europie Zachodniej. Część V: Społeczeństwa europejskie w międzynarodowych badaniach socjologicznych. 1. Rzeczywistość społeczna Europy i narzędzia jej diagnozowania - programy badawcze. 2. Stosunek do innych narodów w badaniach polskich i międzynarodowych. Część VI: Zmiany w zachowaniach i orientacjach europejczyków. 1. Zachowania konsumenckie społeczeństw europejskich i ich uwarunkowania kulturowe. 2. Kontynent dwóch prędkości? Europa wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i konsumpcyjnego. 3. Rzecznictwo interesów organizacji konsumenckich w Unii Europejskiej. 4. Kształtowanie europejskiej przestrzeni edukacyjnej z polskiej perspektywy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia z dziejów kultury medycznej / pod red. Bożena Płonka-Syroka ; Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego ; Tom 9)
ISBN: 83-7181-387-2
Diagnostyka, terapia i profilaktyka chorób zakaźnych w średniowiecznej medycynie europejskiej; Zaraza w mieście środkowoeuropejskim w XVII wieku i jej skutki (na przykładzie Krakowa); Problemy sanitarno-zdrowotne w pracach Departamentu Policji Rady Nieustającej w latach 1778-1780; Przeciwdziałanie depopulacji Rzeczypospolitej w ujęciu Jana Ferdynanda Naxa; Pruska dyscyplina czy szkolenie - idee oświeceniowe w regulaminach wojskowych Rzeczypospolitej w latach 70-tych i 80-tych XVIII w.; Walka z prostytucją jako element zwalczania i zapobiegania chorobom wenerycznym w Polsce i na świecie; Polityka zagraniczna wybranych państw europejskich i USA jako jeden z czynników pobudzających rozwój narkomanii w XIX i XX wieku; Migracje ludności w Polsce po zakończeniu I wojny światowej w świetle międzynarodowych konwencji zapobiegania chorobom zakaźnym; Wpływ medycyny tropikalnej na rozwój parazytologii; Założenia polityki ludnościowej z punktu widzenia Polskiego Towarzystwa Eugenicznego w latach 1918-1939; Wpływ ideologii hitlerowskich na działalność lekarzy niemieckich w okupowanej Polsce w latach 1939-1945; Pacjent i świadczeniodawca w reformach polskiej służby zdrowia; Wszędzie, ale nie tu... czyli kulturowe oblicze AIDS; Komuna Friedrischshof jako wyraz buntu przeciwko państwu i jego normom; Ogród wodny Stanisława Leszczyńskiego w Commercy jako model przeobrażeń społecznych w kontekście polityki państwa; Współpraca wojskowa Niemiec Weimarskich ze Związkiem Sowieckim w świetle dossier polskiego wywiadu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Authority data
Migracje - socjologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Migracje - socjologia - szkice (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again