Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Misiejuk Dorota
(1)
Nikitorowicz Jerzy
(1)
Slany Krystyna
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Migracje
(2)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Kobieta
(1)
Polacy za granicą
(1)
Świadomość społeczna
(1)
2 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2600-7
Część I: Teoretyczne aspekty fenomenu migracji kobiet. Miedzy domem a globalnym rynkiem. Przegląd współczesnych perspektyw i koncepcji w badaniach migrantek na rynku pracy; Polskie studia na temat migracji kobie: wybrane perspektywy teoretyczne i wyniki badań; Etniczność i gender - między teorią a praktyką; Transnarodowość jako perspektywa ujęcia macierzyńswa w warunkach migracji. Część II: Polityka imigracyjna w Polsce - uwarunkowania prawne i instytucjonalne. Prawne zagadnienia polskiej polityki imigracyjnej; Rola polityki migracyjnej Polski w kształtowaniu migracji z Ukrainy z perspektywy teorii systemów; Polityka integracyjna w Polsce - zarys problematyki; Imigrantki w społeczeństwie polskim - integracja w opinii ekspertów. Część III: Doświadczenia imigrantek w Polsce. Analiza sytuacji imigrantek na polskim rynku pracy; "Niewidoczna" praca - ukraińske migrantki pracujące w charakterze pomocy domowych w Polsce; Praca domowa imigrantek a proces urynkowienia ról społecznych Polek; Instytucjoanlne ograniczenia czy stereotypy? Imigrantki, urzędnicy i kultura biurokracji; Handel kobietami w Polsce. CzęśćIV: Doświadczenia polskich imigrantek. Motywy emigracji niezamężnych kobiet na przykładzie Podlasia; Kościół i religia w doświadczeniach migracyjnych kobiet; Znaczenie migracji w życiu człowieka na przykładzie biografii Polek emigrujących do Kanady w latach 80.; Portret współczesnych polskich emigrantek osiedlających się w rejonie metropolii chicagowskiej; Trauma codziennego życia: z badań nad migrantkami polskimi w USA i Włoszech.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61209-30-0
Część I: Perspektywa historyczna w kształtowaniu się wspólnot. Migracje jako zjawisko historyczne; Kształtowanie się tożsamości kulturowej staroobrzędowców na ziemiach białoruskich; Migracje a konstruowanie społeczeństwa obywatelskiego z udziałem mniejszości narodowych i tenicznych w województwie pomorskim po drugiej wojnie światowej i w okresie transformacji ustrojowej; Utrata wspólnoty i dramat migracji Żydów białostockich; Organizacje mniejszości żydowskiej we Wrocałwiu - historia i ewolucja; Więziotwórcza rola matki podczas emigracji na początku XX wieku i w okresie miedzywojennym; Polityczność a upolitycznienie: edukacyjne praktyki mitu założycielskiego (tradycji). Część II: Migranci wobec wspólnot zastanych. Migranci wobec wspólnoty zastanej: strategie radzenia sobie z dyskryminacją; Społeczeństwo a migranci - problemy stare i nowe; Migracje jako zjawisko demograficzne współczesnej Europy; Społeczne koszty migracji zagranicznych z perspektywy regionów peryferyjnych; Migracje - kontekst nie tylko edukacyjny; Budowanie spójności społecznej w Unii Europejskiej w warunkach migracji; Społeczne i pedagogiczne skutki migracji poakcesyjnych; Imigranci w wielokulturowym środowisku pracy; Produkt czy sprzedawca? - Edukacja międzykulturowa a migracje zarobkoe i kontakty biznesowe; Uchodźcy czeczeńscy wobec wspólnoty zastanej w Białymstoku - studium empiryczne. Część III: Między integracją a marginalizacją. Polscy Amerykanie - o strategiach wrastania w warunkach niejednorodności kulturowej; Miedzy integracją a marginalizacją. Doświadczenia stresu akulturacyjnego przez polskie dzieci w niemieckiej szkole; Miedzy integracją a marginalizacją. Wybór jednostkowych strategii akulturacyjnych i ich uwarunkowania; Migranci i ich sposoby radzenia sobie z sytuacją imigranta w perspektywie stygmatu społecznego. Implikacje dla problematyki kierowania wspólnoty i potrzeby edukacji międzykulturowej; Odmienne konsekwencje emigracji matek i ojców dla rodzin pozostających w kraju. Prezentacja wstępnych wyników badań; Motywacje migracji ludzi młodych w ramach wolontariatów zagranicznych na przykładzie Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco (MWDB); Przeżycia dzieci migrantów - głos z gabinetu psychoterapeutycznego; Wspólnota Świadków Jehowy na Dolnym Śląsku jako grupa stygmatyzowana; Naturalizacja imigrantów jako projekt edukacyjny. Amerykańskie i australijskie starania na rzecz integracji kulturowej; Problemy adaptacji kulturowej uchodźców czeczeństkich na przykładzie ośrodka dla uchodźców w Białymstoku; Dylematy integracji dzieci czeczeńskich w kontekście sytuacji szkolnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again