Form of Work
Książki
(58)
E-booki
(8)
IBUK Libra
(8)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(52)
available
(31)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia
(52)
Author
Firlit-Fesnak Grażyna
(3)
Michałowska Grażyna
(3)
Bielska Agnieszka
(2)
Grosse Tomasz Grzegorz
(2)
Holzer Jerzy Z
(2)
Kaczmarczyk Paweł
(2)
Nikitorowicz Jerzy
(2)
Okólski Marek
(2)
Przytuła Sylwia
(2)
Sadowska-Snarska Cecylia
(2)
Walkowiak Anna
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Śledź Piotr
(2)
Appiah K. Anthony Appiah
(1)
Arendt Łukasz
(1)
Auleytner Julian
(1)
Aynuksa Ipek
(1)
Baran Beata
(1)
Bartz Brunon
(1)
Bieleń Stanisław
(1)
Bieńkowska Dagmara
(1)
Bokajło Wiesław
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Bógdał-Brzezińska Agnieszka
(1)
Carby-Hall J.R
(1)
Chomicka Ewa
(1)
Chorośnicki Michał
(1)
Chrzan Edward
(1)
Chunyan Zhang
(1)
Czepiec Marek
(1)
Czerny Mirosława
(1)
Czornik Katarzyna
(1)
Czulda Robert
(1)
Danilewicz Wioletta
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Domaradzka A
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Dąbrowska Anna (pedagog)
(1)
Fenton Steve
(1)
Fihel Agnieszka
(1)
Furdal Antonii
(1)
Garbacz Weronika
(1)
Giddens Anthony
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Grzebyk Patrycja
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Haliżak Edward
(1)
Haliżak Edward M
(1)
Horodeński Ryszard Cz
(1)
Horodeński Ryszard Czesław
(1)
Huczek Marian
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Jankowski Bartosz Konrad
(1)
Jończy Romuald
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia
(1)
Kańska Klara
(1)
Kleczkowska Agata
(1)
Kluba Jolanta
(1)
Knopek Jacek
(1)
Kohtamäki Natalia
(1)
Kostecki Wojciech
(1)
Kotowska Irena E
(1)
Krzysztofik Robert
(1)
Kubitsky Jacek
(1)
Kuciński Kazimierz
(1)
Kukulak-Dolata Iwona
(1)
Kupiecki Robert
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Lakomy Miron
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Majewski Kamil
(1)
Matysiak Anna
(1)
Małecka Elżbieta
(1)
Małek Agnieszka
(1)
Mikołajczyk Barbara
(1)
Misiejuk Dorota
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Mińska-Struzik Ewa
(1)
Murdoch Anna
(1)
Muszyńska Jolanta
(1)
Męcina Jacek
(1)
Nakonieczna Justyna
(1)
Nowaczek Krzysztof
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowara Wanda
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Olszańska Anna
(1)
Owczarczuk Sławomir
(1)
Pacześniak Anna
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Parzymies Stanisław
(1)
Piekutowska Agnieszka
(1)
Pietrewicz Oskar
(1)
Plewko Jadwiga
(1)
Pochylska Anna
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Polakowska-Kujawa Jolanta
(1)
Popiuk-Rysińska Irena
(1)
Potykowska Alina
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(26)
2000 - 2009
(39)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(68)
Language
Polish
(68)
Subject
Migracje
(54)
Emigracja zarobkowa
(11)
Globalizacja
(7)
Unia Europejska
(7)
Rodzina
(6)
Swobodny przepływ osób
(6)
Emigracja
(5)
Polityka społeczna
(5)
Cudzoziemcy
(4)
Demografia
(4)
Ludność
(4)
Polska
(4)
Praca
(4)
Rynek pracy
(4)
Uchodźcy
(4)
Świadomość narodowa
(4)
Kobieta
(3)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(3)
Mniejszości narodowe
(3)
Młodzież
(3)
Polityka ludnościowa
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Rolnictwo
(3)
Ruch naturalny ludności
(3)
Ruchliwość społeczna
(3)
Ubóstwo
(3)
Bezpieczeństwo
(2)
Choroby
(2)
Edukacja międzykulturowa
(2)
Emerytura
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Mieszkania socjalne
(2)
Naród
(2)
Opieka społeczna
(2)
Pluralizm społeczny
(2)
Polacy za granicą
(2)
Pracownicy wysoko kwalifikowani
(2)
Prawa człowieka
(2)
Reemigracja
(2)
Siła robocza
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Struktura społeczna
(2)
Wieś
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Zatrudnienie cudzoziemców
(2)
Zatrudnienie za granicą
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
AIDS
(1)
Administracja publiczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Analiza wartości
(1)
Asystenci sędziów
(1)
Azyl
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Bezrobocie
(1)
Broń palna
(1)
Choroby zakaźne
(1)
Decyzje
(1)
Duszpasterstwo polonijne
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja
(1)
Ekologia
(1)
Ekorozwój
(1)
Erotyzm
(1)
Etnogeneza
(1)
Etyka
(1)
Europa
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Gender
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Higiena
(1)
Holelarstwo
(1)
Ideologia
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Kadry
(1)
Klasy spoleczne
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Lekarze
(1)
Ludobójstwo
(1)
Macierzyństwo
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Małżeństwo
(1)
Małżeństwo międzyetniczne
(1)
Medycyna
(1)
Miasta
(1)
Milczenie i bezczynność administracji
(1)
Nacjonalizm
(1)
Subject: time
2001-0
(6)
1989-
(5)
1901-
(2)
1801-
(1)
1945-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
Śląsk
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
68 results Filter
E-book
In basket
Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej od wielu lat zajmuje się problemami agrobiznesu i biobiznesu. Przygotowuje publikacje dotyczące tych tematów, zapraszając do współpracy autorów ze wszystkich ważnych ośrodków krajowych, specjalizujących się w ekonomii rolnictwa i szerzej – w agrobiznesie. Zmiany ustrojowe, zapoczątkowane w 1989 r., wywołały wiele zasadniczych przemian w sferze agrobiznesu. Po kilku latach adaptacji do nowych warunków gospodarowania rozpoczął się kolejny trudny okres – czas dostosowań do wymogów i zasad związanych z funkcjonowaniem w Unii Europejskiej. Niniejsze opracowanie stanowi zbiór artykułów podsumowujących i analizujących z różnych punktów widzenia 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Wskazano w nich nie tylko pozytywne zmiany, zachodzące w polskim agrobiznesie, ale i zjawiska negatywne, które się w tym okresie ujawniły. Opracowania zebrane w niniejszym tomie dotyczą problematyki makroekonomicznej i mikroekonomicznej. W wielu artykułach zamieszczono wnioski z badań empirycznych prowadzonych w ramach różnych projektów badawczych. W prezentowanej publikacji poruszono szereg zagadnień, które można podzielić na kilka głównych grup tematycznych. Duża część artykułów poświęcona jest tematyce konkurencyjności polskiego rolnictwa, a także poszczególnych branż przemysłu spożywczego na rynku unijnym. W tym kontekście omawiano m.in. zmiany strukturalne, trendy, wykorzystywane strategie konkurencji, problemy jakości zarządzania i specjalizacji, także regionalnej, w poszczególnych branżach przemysłu spożywczego. Analizowano również problemy związane z absorpcją funduszy unijnych w poszczególnych regionach kraju i z różnych programów Wspólnej Polityki Rolnej. Poruszane kwestie dotyczyły również rozmaitych aspektów związanych z gospodarką, obrotem ziemią i zmian w strukturze agrarnej oraz czynników warunkujących zachodzące zmiany. Autorzy przedstawili również w artykułach swoje poglądy na temat rozwoju szeroko rozumianych procesów integracyjnych i rozwoju instytucji w otoczeniu rolnictwa. Spora grupa badaczy omówiła zagadnienia związane z rolnictwem ekologicznym oraz alternatywnym wykorzystaniem produktów rolniczych, np. na cele energetyczne. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 1)
Temat: Polityka bezpieczeństwa ; Prawo miejscowe ; Samorząd terytorialny ; Wspólnota samorządowa ; Cudzoziemcy ; Prawo o cudzoziemcach ; Nieodpłatna pomoc prawna ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo międzynarodowe ; Migracje ; Globalizacja ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Społeczeństwo obywatelskie ; Małżeństwo ; Osoby z zaburzeniami psychicznymi ; Emerytura ; Prawo rodzinne ; Świadczenia rodzinne ; Macierzyństwo ; Służba więzienna ; Stosunek służbowy służb mundurowych ; Transport kolejowy ; Urząd Transportu Kolejowego ; Administracja samorządowa ; Zamówienia publiczne ; Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016) ; Światowy Pakt w sprawie Migracji (2018) ; Uchodźcy ; Polityka migracyjna ; Bezpieczeństwo prawne ; Prawo podatkowe ; Podatek od towarów i usług ; Samorząd gminny ; Umowa ; Obowiązek udzielenia informacji ; Ochrona informacji niejawnych ; Administracja publiczna ; Postępowanie administracyjne ; Broń palna ; Prawo administracyjne ; Asystenci sędziów ; Postępowanie cywilne ; Prawo o ustroju sądów powszechnych ; Milczenie i bezczynność administracji ; Zaświadczenia ; Przedsiębiorcy ; Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym ; Postępowanie sądowoadministracyjne ; Majątek wspólny małżonków ; Ustrój majątkowy małżeński ; Zabezpieczenie wierzytelności ; Prawo zobowiązań ; Osoby z niepełnosprawnością ; Transport pasażerski ; Przepisy porządkowe ; Wykluczenie społeczne ; Prawodawstwo ; Samorząd województwa ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Legal-constitutional and theoretical issues: Local government and security - national solutions based on a decentralized unitary state; Free legal assistance as an instrument in protecting the rights of foreigners in the Republic of Poland - a contribution to the discussion; Global population migrations as a threat to the existence and proper functioning of civil society institutions. Selected issues; Is the ban on entering into marriage for people with mental disorders and impaired mental capacity necessary to ensure adequate protection for marriage and the family?; A few remarks on legal aspects regarding the so-called “Maternity pension”. Public law issues: The expiration of the service relationship of an officer of the Prison Service in the Polish legal system; Rights of the President of the Office of Rail Transport Regarding the Supervision Over Maintaining the Administrator’s Independence in the Light of the Draft of Amendment to the Law on Rail Transport (UC139); Local government servicing units as a central contracting authority; Educational (?) function of international law. A few notes based on Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and Global Compact on Refugees. Legal-financial issues: Reliable taxpayer = safe taxpayer?; Conclusion of a civil law contract as a premise for the municipality to act as a taxable person of tax on goods and services (VAT). Procedural issues: Obligations of public administration to provide information from the case file; Administrative seizure of firearms. Legislative policy of the state in relation to citizens legally possessing firearms; On the power of judge’s assistants to issue orders - comments pursuant to Article 47(2) of the Code of Civil Procedure; About the certifying decision - comments under art. 122f Code of Administrative Procedure; The rights of the entrepreneur under audit to use protection measures before an administrative court. Private law issues: Liability of spouses remaining in the system of joint property for the obligations of one of them and anti-enforcement actions as a means of substantive defence of the debtor’s spouse; Legal status of the succession manager; Gloss to the judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin of 22 August 2019, file ref. No.: II SA / Sz 597/19 (critical gloss).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Demografia / Jerzy Z. Holzer. - Wyd.6 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 364 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1462-6
1.Wprowadzenie, 2.Źródła i zakres informacji, 3.Metody analizy demograficznej, 4.Liczba i rozmieszczenie ludności, 5.Struktura ludności według płci, wieku i stanu cywilnego, 6.Struktura ludności według cech społeczno-zawodowych i wykształcenia, 7.Ruch naturalny ludności, 8.Syntetyczne miary reprodukcji ludności, 9.Ruch wędrówkowy ludności, 10.Prognozy demograficzne, 11.Modele demograficzne i modele uwzględniające czynnik demograficzny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Demografia / Jerzy Z. Holzer. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. - 371 s. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1462-6
1.Wprowadzenie, 2.Źródła i zakres informacji, 3.Metody analizy demograficznej, 4.Liczba i rozmieszczenie ludności, 5.Struktura ludności według płci, wieku i stanu cywilnego, 6.Struktura ludności według cech społeczno-zawodowych i wykształcenia, 7.Ruch naturalny ludności, 8.Syntetyczne miary reprodukcji ludności, 9.Ruch wędrówkowy ludności, 10.Prognozy demograficzne, 11.Modele demograficzne i modele uwzględniające czynnik demograficzny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
E-book
In basket
Artykuły prezentowane w niniejszym numerze „Ekonomii XXI Wieku” poruszają szeroki przekrój problemów współczesnej gospodarki światowej. Przeważająca większość tekstów skupia się na wymianie międzynarodowej, analizując jej bardzo zróżnicowane aspekty – w układzie zarówno przedmiotowym, jak i geograficznym. Pozostałe zaś poświęcone są takim zagadnieniom szczegółowym, istotnym z punk¬tu widzenia nauk ekonomicznych, jak innowacyjność, energetyka, optymalizacja kosztów czy aktywność zawodowa i rynek pracy.[..] W imieniu Komitetu Redakcyjnego serdecznie dziękuję Autorom za podjęcie trudu przygotowania artykułów, a Czytelnikom życzę, aby lektura prezentowanych opracowań pozwoliła na poszerzenie wiedzy o procesach ekonomicznych zachodzących w otaczającym nas świecie oraz stanowiła przyczynek do własnych dociekań naukowych. Wawrzyniec Michalczyk
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospsodarki Narodowej / Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; T.90)
Cz.I Aspekty ekonomiczne : 1.Globalizacja a struktura gospodarki światowej, 2.Mechanizm globalizacji, 3.Rola firm globalnych, 4.Implikacje teoretyczne procesu globalizacji, 5.Globalizacja a terminologia ekonomiczna, 6.Globalizacja a język makroeonomii, 7.Globalizacyjna ułuda, 8."Nowa gospodarka" a globalizacja, 9.Wyzwania i szane globalizacji, 10.Mechanizm globalizacji a zdolność konkurowania polskich przedsiębiorstw, 11.Polskie przedsiębiorstwa w globalnej konkurencji. Cz.II Aspekty społeczne: 1.Globalizaja jako zagadnienia interdyscyplinarne, 2.Społeczny kontekst globalizacyjnych uwarunkowań konkurencyjności, 3.Ekologiczne następstwa globalizacji w okresie transformacji systemowej, 4.Kapitał ludzki a globalizacja, 5.Deficyt pracy w warunkach globalizacji, 6.Globalizacja a migracje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Emigracja lekarzy z Polski / Anna Murdoch. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie , 2011. - 384 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 577)
ISBN: 978-83-7378-606-6
Cz. I.: Migracja: 1. Migracja - definicje. Wielkość migracji na świecie i w Polsce; 2. Emigracja kadr wykwalifikowanych; 3. Migracja kadr medycznych. Emigracja lekarzy z Polski w liczbach; Cz. II.: Determinanty migracji kapitału ludzkiego: 4. Przegląd teorii migracji; 5. Odpływ specjalistów w świetle teorii; 6. Migracja kapitału ludzkiego jako strategia maksymalizująca inwestycję w wykształcenie; 7. Analiza czynników podejmowania decyzji o emigracji; Cz. III.: Emigracja lekarzy z Polski - analiza: 8. Medyczny (lekarski) kapitał ludzki na świecie (kraje OECD), czyli podaż na rynku usług medycznych; 9. Lekarski kapitał ludzki w Polsce, czyli podaż lekarzy w Polsce; 10. Emigracja jako racjonalny wybór, służący maksymalizowaniu kapitału ludzkiego lekarza z Polski. Analiza i weryfikacja hipotez.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Etniczność / Steve Fenton ; przeł. Ewa Chomicka. - Warszawa : Sic! Wydawnictwo, 2007. - 250,[1] s. ; 21 cm.
(Key Concepts)
ISBN: 978-83-60457-25-2
Wprowadzenie; 1. Etosy: wspólnoty pochodzeniowe i kulturowe, 2. Dyskursy etniczności w trzech konfiguracjach: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Malezja, 3. Upadek rasy: pojawienie się "etnicznego", 4. Spór o pierwotność, 5. Kluczowe kwestie w literaturze na temat etniczności, 6. Migracja, etniczność i mobilizacja, 7. Uwarunkowanie etniczności: globalna ekonomia i niestabilne państwa, 8. Państwa, narody i większość etniczna: problem nowoczesności, 9. Etniczność i nowoczesność: ogólne wnioskinowoczesność: ogólne wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7383-184-3
1. Modele polityki migracyjnej. 2. Polityka migracyjna - podejścia teoretyczne. 3. Tworzenie polityk a europeizacja. 4. Debaty polityków - metoda badań. 5. Europeizacja dyskursu polityki migracyjnej w Europie Zachodniej. 6. Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców w latach 1990-2003. 7. Ostatnia nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach 1963 roku - analiza debaty. 8. Analiza debaty nad Ustawą o cudzoziemcach z 25 czerwca 1997 roku. 9. Analiza debaty nad Ustawą o cudzoziemcach z 11 kwietnia 2001 roku. 10. Analiza debaty nad Ustawą o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 roku oraz nad Ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski z dnia 13 czerwca 2003 roku. 11. Dyskurs medialny na temat prawa o cudzoziemcach. 12. Polska polityka migracyjna - między inercją a działaniem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia / Mirosława Czerny. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 240 .s, [16] k. tabl. kolor. : fot, mapy, wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14491-2
1. Wprowadzenie. 2. Globalizacja. 3. Rozwój. 4. Społeczeństwo a rozwój. 5. Miasta - duma czy przekleństwo rozwoju? 6. Migracje - fenomen naszych czasów. 7. Wieś i rolnictwo a globalizacja. 8. Geografia produkcji - rola przemysłu w rozwoju współczesnego świata. 9. Konsumpcja w geografii - problematyka badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Cultura)
ISBN: 978-83-233-2382-2
1. Ludzie w drodze, 2. Kobiety pod obstrzałem, 3. Kłopoty z usługami, 4. Poza przestrzenią
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61247-12-8
Cz.1 Społeczne, ekonomiczne i demograficzne determinanty rozwoju rynku pracy w skali makroekonomicznej: Zmiany na rynku pracy a stosunki pracy i polityka społeczna; Zatrudnienie nierejestrowane w oczach pracodawców; Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce. Refleksje ze studiów nad powiązaniem pracujących z dochodem narodowym; Rola pozapłacowych kosztów pracy w równoważeniu sytuacji na rynku pracy - doświadczenia Polski na tle innych krajów; Gospodarka Polski 2008-2010. Próba bilansu szans i zagrożeń; Demograficzne uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Bułgarii; Cz.2 Determinanty zwiększenia aktywności zawodowej i zatrudnienia: Problemy (re)aktywacji kobiet biernych zawodowo z przyczyn rodzinnych; Tworzenie warunków do godzenia pracy z życiem pozazawodowym w przedsiębiorstwach w Polsce; Ateizm na polskim rynku pracy; Bariery aktywizacji zawodowej osób starszych w Polsce; Cz.III Migracje a rynek pracy: Influence of working migration on social-economic development of the regions of Ukraine; Determinant sof free Latour force movement in the euroregion Niemen; Migracje zarobkowe wśród młodzieży; Cz.4 Lokalne i regionalne rynki pracy - kreowanie popytu na pracę: Infrastruktura instytucjonalne i popyt na pracę na lokalnym rynku pracy; Informatyzacja szansą rozwoju regionów i lepszego wykorzystania zasobów pracy; Samozatrudnienie w wymiarze regionalnym; Rola inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy i niwelowaniu wykluczenia społecznego w województwie śląskim; Cz.5 Edukacja a rynek pracy: Wyniki badań w kwestii efektów kształcenia; Uwarunkowania demograficzne systemu kształcenia a rynek pracy na przykładzie regionu rybnickiego; Jakość zasobów pracy województwa śląskiego w latach 1999-2007; Cz.6 Rynek pracy na obszarach wiejskich: Demograficzne uwarunkowania wiejskiego rynku pracy; Wpływ upraw roślin energetycznych na poprawę sytuacji na wiejskim rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-170-8
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Międzynarodowe przepływy siły roboczej: 1.1. Definicja i typologia migracji międzynarodowych; 1.2. Przyczyny międzynarodowych migracji zarobkowych w świetle teorii; 1.3. Skala, dynamika i kierunki współczesnych migracji międzynarodowych; 1.4. Konsekwencje międzynarodowych przepływów siły roboczej; 1.4.1. Globalne korzyści swobody przepływu siły roboczej w świetle modelu neoklasycznego; 1.4.2. Skutki migracji dla państwa wysyłającego; 1.4.3. Skutki migracji dla państwa przyjmującego; 1.5. Bariery migracji międzynarodowych. Rozdział 2. Imigracja a rynek pracy - rozważania teoretyczne: 2.1. Pojęcie rynku pracy - wymiary analizy rynków pracy; 2.2. Działanie rynku pracy - popyt na pracę, podaż pracy; 2.3. Równowaga i nierównowaga na rynku pracy; 2.3.1. Bezrobocie nierównowagi (koniunkturalne) i bezrobocie równowagi (bezrobocie frykcyjne i strukturalne); 2.3.2. Problem niezaspokojonego popytu na pracę; 2.3.3. Analiza niedopasowań na rynku pracy - krzywa Beveridge'a; 2.4. Imigracja zarobkowa a rynek pracy państwa przyjmującego - wzajemne relacje; 2.4.1. Skutki imigracji na rynku pracy państwa przyjmującego w świetle teorii; 2.4.2. Sytuacja na rynku pracy jako przesłanka imigracji. Rozdział 3. Imigracja zarobkowa a poziom wynagrodzeń na rynku pracy państwa przyjmującego: 3.1. Wpływ imigracji na wynagrodzenia rodzimej siły roboczej - przegląd dotychczasowych badań; 3.2. Skala oraz dynamika imigracji zarobkowej i wynagrodzeń w państwach członkowskich UE; 3.3. Napływ obcokrajowej siły roboczej a wynagrodzenia w UE - badania własne. Rozdział 4. Imigracja zarobkowa a kształtowanie się zjawiska bezrobocia w regionie przyjmującym: 4.1. Wpływ imigracji zarobkowej na zjawisko bezrobocia - przegląd dotychczasowych badań; 4.2. Bezrobocie w państwach członkowskich UE - skala, dynamika oraz charakter zjawiska; 4.3. Napływ obcokrajowej siły roboczej a zjawisko bezrobocia w UE - badania własne. Rozdział 5. Imigracja a problem niezaspokojonego popytu na pracę w państwie przyjmującym: 5.1. Problem niezaspokojonego popytu na pracę na rynkach pracy państw członkowskich UE; 5.2. Imigracja jako jedno z narzędzi stosowanych w odpowiedzi na problem niezaspokojonego popytu na pracę; 5.3. Wpływ imigracji na problem niezaspokojonego popytu na pracę w Unii Europejskiej - badania własne. Zakończenie i wnioski. Bibliografia. Spis tabel. Spis wykresów. Aneks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-326-5
1. Zarys prawa wspólnotowego dotyczącego przepływu osób oraz wyników negocjacji Polski z krajami Unii Europejskiej w obszarze "swobodny przepływ osób"; 2. Teoretyczne podstawy międzynarodowych przepływów siły roboczej; 3. Migracje siły roboczej w warunkach międzynarodowej integracji gospodarczej w świetle teorii; 4. Rozwój migracji siły roboczej w karajach UE-15 na przełomie XX i XXI wieku; 5. Migracje na stałe ludności Polski na przełomie XX i XXI wieku; 6. Długookresowa migracja ludzi miedzy Polską i Unią Europejską w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 roku; 7. Podstawowe czynniki determinujące dotychczasowy rozwój migracji siły roboczej w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Polsce; 8. Rozwój pośrednich i bezpośrednich przepływów siły roboczej między Polską i pozostałymi krajami rozszerzonej Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 209)
ISBN: 978-83-7417-285-1
1. Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy : 1.1. Podstawowe pojęcia i zależności 1.2. Rola handlu zagranicznego w gospodarce 1.3. Miejsce handlu zagranicznego we wzroście gospodarczym 1.4. Warunki wymiany międzynarodowej (terms of trade) 2. Międzynarodowe przepływy kapitału : 2.1. Formy i przyczyny migracji kapitału 2.2. Znaczenie przepływów inwestycji bezpośrednich i korporacji w gospodarce światowej 2.3. Czynniki lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych 2.4. Skutki bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozowju gospodarki 3. Międzynarodowe przepływy siły roboczej : 3.1. Przyczyny migracji 3.2. Kierunki i wielkość migracji na świecie i w Polsce 3.3. Makroekonomiczne skutki migracji 3.4. Polityka migracyjna 4. Międzynarodowe przepływy wiedzy technicznej: 4.1. Proces innowacyjny 4.2. Proces dyfuzji technologii 4.3. Kanały transferu wiedzy technicznej 4.4. Teoretyczna interpretacja transferu wiedzy technicznej 4.5. Polityka proinnowacyjna 5.Globalizacja: 5.1. Proces globalizacji 5.2. Czynniki determinujące proces globalizacji 5.3. Podmioty procesu globalizacji ekonomicznej 5.4. Sprzeczności i dylematy procesu globalizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2945)
ISBN: 978-83-229-2813-4
I. Dzieje migracji 1. Migracje w pradziejach i starożytności. Wprowadzenie do dyskusji 2. Migracje w naszym kręgu cywilizacyjnym doby preindustrialnej 3. Rola migracji w pradziejach. Problemy dyskusyjne 4. Problem migracji w badaniach archeologicznych 5. Kilka słów o migracjach w starożytności 6. Uwagi o przebiegu i znaczeniu procesów migracyjnych 7. Przymusowe przesiedlenia w starożytności i średniowieczu 8. Punkt wyjścia przedhistorycznych migracji Słowian 9. Wczesne migracje słowiańskie na warsztacie językoznawcy 10. Wschód i Zachód we wczesnym średniowieczu II. Definicje i typologia migracji w ujęciu różnych dyscyplin 1. Językoznawstwo wobec problematyki migracji 2. Migracje a nazwy własne 3. Migracje - dzieje i aktualia. Refleksje 4. Kilka uwag o aspekcie demograficznym migracji 5. Migracje w ujęciu antropologicznym 6. Miejsce i rola migracji ludnościowych w badaniach historycznych 7. Wpływ procesów migracyjnych na kształtowanie się nowych społeczności i nowych kultur 8. Siatka pojęciowa migracji w ujęciu językowym 9. Główne kierunki migracji na ziemiach polskich do końca XVIII w. III. Migracje polskie i środkowoeuropejskie w XX w. 1. Polskie migracje w XIX i XX w. 2. Przyczyny i efekty migracji na Dolny Śląsk w latach 1945-1950 3. Muzeum powojennych dziejów Dolnego Śląska a problem regionalnej tożsamości Dolnoślązaków 4. Materialne ślady migracji 5. Procesy migracyjne na pograniczu kultur 6. Z problematyki tożsamości regionalnej mieszkańców Dolnego Śląska 7. W poszukiwaniu utraconej tożsamości 7. Z zagadnień językowych emigracji macedońskiej na Dolnym Śląsku 8. Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-3061-4
1. Ogólna problematyka migracji; 2. Problemy wywołane migracją zarobkową; 3. Polacy na emigracji; 4. Cudzoziemcy w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Marketing)
ISBN: 978-83-01-16067-8
1. Migracja klientów a migracja wartości przedsiębiorstwa: szanse zagrożenia; 2. Wpływ zmian stylu życia konsumentów na migrację kapitału; 3. Panika jako przyczyna migracji klientów w kryzysie finansowym; 4. Relacje z klientami z wykorzystaniem Internetu w świetle migracji wartości; 5. Migracja kapitału na rynku B2C jako skutek dezagregacji funkcji handlowych; 6. Migracja kapitału za zarządzanie marką; 7. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa: koncepcje teoretyczne i rozwiązania praktyczne korporacji naftowych; 8. Wpływ reputacji na wartość przedsiębiorstwa i migrację kapitału
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2600-7
Część I: Teoretyczne aspekty fenomenu migracji kobiet. Miedzy domem a globalnym rynkiem. Przegląd współczesnych perspektyw i koncepcji w badaniach migrantek na rynku pracy; Polskie studia na temat migracji kobie: wybrane perspektywy teoretyczne i wyniki badań; Etniczność i gender - między teorią a praktyką; Transnarodowość jako perspektywa ujęcia macierzyńswa w warunkach migracji. Część II: Polityka imigracyjna w Polsce - uwarunkowania prawne i instytucjonalne. Prawne zagadnienia polskiej polityki imigracyjnej; Rola polityki migracyjnej Polski w kształtowaniu migracji z Ukrainy z perspektywy teorii systemów; Polityka integracyjna w Polsce - zarys problematyki; Imigrantki w społeczeństwie polskim - integracja w opinii ekspertów. Część III: Doświadczenia imigrantek w Polsce. Analiza sytuacji imigrantek na polskim rynku pracy; "Niewidoczna" praca - ukraińske migrantki pracujące w charakterze pomocy domowych w Polsce; Praca domowa imigrantek a proces urynkowienia ról społecznych Polek; Instytucjoanlne ograniczenia czy stereotypy? Imigrantki, urzędnicy i kultura biurokracji; Handel kobietami w Polsce. CzęśćIV: Doświadczenia polskich imigrantek. Motywy emigracji niezamężnych kobiet na przykładzie Podlasia; Kościół i religia w doświadczeniach migracyjnych kobiet; Znaczenie migracji w życiu człowieka na przykładzie biografii Polek emigrujących do Kanady w latach 80.; Portret współczesnych polskich emigrantek osiedlających się w rejonie metropolii chicagowskiej; Trauma codziennego życia: z badań nad migrantkami polskimi w USA i Włoszech.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-034-7
1. Migracje jako problem polityczny: Współczesne migracje- potencjał konsensu politycznego?; Współczesne migracje jako źródło konfliktów politycznych; 2. Migracje jako problem społeczny: Dylematy polityki imigracyjnej; Demistyfikacja rzeczywistości dyskursywnej, czyli o pozytywnych stronach statusu imigranta w Polsce; Sytuacja cudzoziemców w Polsce w świetle badań instytutu Polityki Społecznej; Migracja z Polski do innych krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego na początku XXI wieku- bilans strat i zysków; Polski rynek pracy wobec cudzoziemców poszukujących zatrudnienia. Spojrzenie pracodawców i polityków gospodarczych; 3. Migracje w przestrzeni komunikacyjnej: Obcy wśród swoich. Obrazy imigrantów polskich mediach, czyli opowieść o pewnej zmianie socjokulturowej; 4. Migracje z perspektywy międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych: Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne jako źródło migracji międzynarodowych; Ekonomiczne aspekty migracji międzynarodowych; Międzynarodowe prawo migracji- stan i perspektywy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again