Form of Work
Książki
(34)
Status
only on-site
(33)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(33)
Author
Jałowiecki Bohdan
(4)
Majer Andrzej
(4)
Szczepański Marek S
(4)
Szołtysek Jacek
(2)
Barczykowska Agnieszka
(1)
Bartoszek Adam
(1)
Borowik Iwona
(1)
Czekaj Krzysztof
(1)
Czornik Małgorzata
(1)
Dymnicka Małgorzata
(1)
Florek Magdalena
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Gawron Grzegorz
(1)
Giddens Anthony
(1)
Glińska Ewa
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Hannerz Ulf
(1)
Jędrzejczyk Dobiesław
(1)
Kandyia Agnieszka
(1)
Klekot Ewa
(1)
Kopel Jerzy (1940-2019)
(1)
Kotus Jacek
(1)
Kowalewska Anna
(1)
Kuć-Czajkowska Katarzyna
(1)
Lachnowska Dorota
(1)
Madurowicz Mikołaj
(1)
Mandes Sławomir
(1)
Mikrut-Majeranek Magdalena
(1)
Moczuk Eugeniusz
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Rojek-Adamek Paulina
(1)
Siara Olga
(1)
Sidor Monika
(1)
Stanowicka-Traczyk Agnieszka
(1)
Sutton Philip W
(1)
Szafranek Edyta
(1)
Sztalt Krzysztof
(1)
Szulżycka Alina
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Tomanek Paweł
(1)
Trutkowski Cezary
(1)
Wasilewski Jacek
(1)
Weber Max
(1)
Wódz Jacek
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Węgleński Jan
(1)
Łukowski Wojciech
(1)
Ślęzak-Tazbir Weronika
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(27)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(34)
Subject
Miasta
(33)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(7)
Metropolie (urban.)
(6)
Społeczeństwo
(6)
Urbanizacja
(6)
Kapitał społeczny
(4)
Urbanistyka
(4)
Socjologia
(3)
Społeczności lokalne
(3)
Wykluczenie społeczne
(3)
Globalizacja
(2)
Gospodarka
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Osiedle mieszkaniowe
(2)
Polityka
(2)
Przestrzeń
(2)
Rodzina
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Transport
(2)
Łańcuch dostaw
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Charyzmat
(1)
Choroby
(1)
Demografia
(1)
Demokracja
(1)
Edukacja
(1)
Ekorozwój
(1)
Erotyzm
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Gender
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Górnośląski Związek Metropolitalny
(1)
Industrializacja
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Integracja społeczna
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Kalifornia (Stany Zjednoczone)
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Klasy spoleczne
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Korupcja
(1)
Ludność
(1)
Ludobójstwo
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Migracje
(1)
Mniejszości naroodowe
(1)
Nacjonalizm
(1)
Naród
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje
(1)
Osiedle
(1)
Partie polityczne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Polska
(1)
Praca
(1)
Prawo
(1)
Prostytucja
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)- socjologia
(1)
Przestępczość
(1)
Racjonalność
(1)
Rasy ludzkie
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Religia
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Siła robocza
(1)
Sosnowiec (woj. śląskie)
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Spożycie
(1)
Starzenie się
(1)
Struktura społeczna
(1)
Sąsiedztwo (socjol.)
(1)
Terroryzm
(1)
Tychy (woj. sląskie)
(1)
Tychy (woj. śląskie)
(1)
Ubóstwo
(1)
Wartość
(1)
Wieś
(1)
Więź społeczna
(1)
Wojna
(1)
Władza
(1)
Władza państwowa
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Śmierć
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
1989-
(5)
2001-0
(2)
Subject: place
Śląsk, Górny
(2)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
34 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60953-38-9
1. Kapitał ludzki - dekonstrukcja pojęcia; 2. Refleksje wokół poznawczej zasadności terminu "kapitał społeczny"; 3. Koncepcja kapitału społecznego, jako odpowiedź na ograniczenia koncepcji kapitału ludzkiego w wyjaśnieniu dobrobytu jednostek i grup społecznych; 4. Głos na temat pożytku z koncepcji kapitału ludzkiego; 5. Peryferyjność jako ograniczenie poznawcze: implikacje dla diagnoz i budowy wizji rozwojowych; 6. Czynniki edukacyjne w rozwoju kapitału ludzkiego i zawodowego na Opolszczyźnie; 7. Kapitał ludzki a doświadczenie migracyjne kobiet z Opolszczyzny; 8. Aktywność społeczna kobiet wiejskich a ich oczekiwania wobec władz lokalnych; 9. Uwarunkowania kapitałów w miastach średniej wielkości. Przykład Kędzierzyna-Koźla i Raciborza; 10. Opinie o warunkach życia a aktywność kapitału ludzkiego w miastach peryferyjnych Górnego Śląska; 11. Zakładanie organizacji związkowej jako forma aktywizacji kapitału społecznego. Studium przypadku; 12. Aktywizacja kapitału ludzkiego przez edukację na przykładzie Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku; 13. Ukryty kapitał ludzki i społeczny w systemie pomocy społecznej średniego miasta. Przypadek Świętochłowic; 14. Instytucjonalne modele pracy socjalnej w aktywizacji zasobów ludzkich - rola postulowana i rzeczywista.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-357-9
1. Przestrzenie i miejsca: Przestrzeń dla obywateli. O uniwersalności helleńskiego modelu przestrzeni publicznej; Zmiany definicyjne przestrzeni i zmiany w socjologii przestrzeni i zmiany w socjologii przestrzeni; Badania przestrzeni w pozauniwersyteckich instytucjach naukowych- perspektywy interdyscyplinarne; 2. Miasta i ich imponderabilia: Mapy jako zwierciadła rzeczywistości społecznej w socjologii miasta; Polityka miejskiego współzarządzania. Walory koncepcji i ograniczenia praktyki; Utracona sw3iadomość, czyli o mieście garść refleksji; Ulica w mieście jako przestrzeń publiczna- w teorii urbanistyki i praktyce projektowej w XX wieku; Między przeszłością a teraźniejszością- (niemal) czterdzieści lat po powstaniu Miasta jako przedmiotu badań naukowych; 3. Tożsamości lokalne i regionalne: Uwagi o naturze wiejskości i sposobach jej definiowania; Przemiany przestrzenne na podkarpackiej wsi po 1990 roku; Śląskie Detroit- śląska Siena? Kilka uwag o przestrzeni publicznej dwóch śląskich miast; Symboliczne domykanie społeczności lokalnych i regionalnych w późnonowoczenej przestrzeni społecznej- przykłady z Mazur; Władza lokalna i symbole; Restrukturyzacja ekonomiczna województwa śląskiego a przekształcenie społeczno-kulturowe miast. W poszukiwaniu nowej tożsamości; 4. Rozwój i metropolizacja- nowe zjawiska, nowe ujęcia: System światowy- ciągłość i zmiana; Współczesna urbanizacja, przemiany i szanse rozwoju miast; Nie- ludzka sieć. Wokół teorii actor-network; Światy alternatywne, światy komplementarne- sieciowa maskarada; Dynamika rozwoju regionów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej; Tropami Markiza de Custine'a. Region i regionalizm w transformacyjnej Polsce; 75 lat zmian sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Dane oficjalne i świadectwa indywidualnych biografii; Turystyka a rozwój- w stronę nowego paradygmatu; 5. Człowiek i przestrzeń- psychiczne relacje: Dyskomfort i komfort psychiczny w Europie i w Polsce. Czy stan psychiczny wiąże się z rozwojem gospodarczym? Nomadka; Zaburzony taniec z przedmiotami. Uszkodzone nawyki cielesne w domowej przestrzeni
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62508-02-0
1. Wprowadzenie; 2. Metropolie- w kręgu zagadnień podstawowych; 3. Charakterystyka społeczno-demograficzna badanej grupy respondentów; 4. Analiza zgromadzonego materiału empirycznego: Potencjał gospodarczy i trendy rozwojowe miast członkowskich Metropolii "Silesia" w opiniach badanych ekspertów; Potencjał gospodarczy i trendy rozwojowe Metropolii "Silesia" w opiniach badanych ekspertůów; 5. Zamiast zakończenia- próba konkluzji pobadawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88938-77-0
1. U źródeł geografii humanistycznej miasta, 2. Miasta w przestrzeni społecznej i kulturowej europy, 3. Humanistyczny wymiar przestrzeni miasta, 4. Przestrzeń i miejsce w mieście, 5. Sakralizacja i desakralizacja przestrzeni miejskiej, 6. Rola i znaczenie przestrzeni publicznych miast, 7. Krajobraz kulturowy miasta, 8. Miasto jako przestrzeń ideologiczna, 9. Miasto socjalistyczne i jego budowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-242-8
Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni; Między lękiem a podziwem: Getta społeczne w starym regionie przemysłowym; Osiedla za bramą a ciągłość kulturowa i społeczna w kształtowaniu przestrzeni miejskiej; Getto a nowoczesność; " Za murami " - krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli Gated Communities w Polsce; Granice bezpieczeństwa, czyli krótka historia pewnego bloku; Z warsztatów badawczych: Przestrzeń miejskiej - dobro wspólne czy ziemia niczyja?; Kwestia klasyfikacji i nazewnictwa osiedli zamkniętych w Warszawie; Życie społeczne zamknietych osiedli warszawwskich - czyli co się dzieje za bramą ? Co sie dzieje na perferiach? Rewitalizacja starych przedmieść
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-254-1
Miasto-aglomeracja-metropolia, Ryzyko globalizacji, Stare odpowiedzi na nowe wyzwania, Czy europejska Europa przetrwa do 2050 roku?, Globalizacja, lokalność, tożsamość, Wielokulturowość z koktajlami Młotowa w tle, Ryzyko w gospodarce przestrzennej, Od miasta do metropolii, Przestrzeń ludyczna-nowe obszary metropolii, Zmiany społeczne a zagospodarowanie przestrzenne, Polskie miasta w procesie metropolizacji, Nowe przestrzenie klasy metropolitalnej, Czy Warszawa staje sie miastem trzeciego Świata?, Bazar Różyckiego, Berlin Postdamer Plato. Integracja i dezintegracja metropolii, Ambiwalentni wobec miasta, Planowanie przestrzenne a więź społeczna. Stanisława Ossowskiego przygoda z socjologią miasta, Miasto jako przedmiot badań semiologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 83-01-13216-7
K.1 Kategorie socjologiczne: Podstawowe pojęcia socjologiczne; Podstawowe socjologiczne kategorie gospodarowania; Typy panowania; Stany i klasy. K.2 Gospodarka i społeczne porządki i władze: Gospodarka i porządki społeczne; Gospodarcze odniesienia wspólnot (gospodarka i społeczeństwo); Odniesienie typów stosunków wspólnotowych i stosunków stowarzyszenia go spodarki; Etniczne stosunki wspólnotowe; Socjologia religii (Typy religijnych stosunków wspólnotowych); Rynkowe stosunki stowarzyszenia (Fragment); Socjologia prawa; Wspólnoty polityczne; Socjologia panowania (formy strukturalne i sposoby funkcjonowania panowania; -istota, założenia i rozwój biurokratycznego panowania; -panowanie patriarchalne i patrymonialne; - feudalizm, "państwo stanowe" i patrymonializm; panowanie charyzmatyczne i jego przekształcenia; -panowanie polityczne i hierokratyczne; -nieprawomocne panowanie (Topologia miast); - racjonalna instytucja państwa oraz nowoczesne partie polityczne i parlamenty (Socjologia państwa).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-653-6
1. Od Marksa do Putnama- geneza koncepcji kapitału społecznego; 2. Źródła kapitału społecznego; 3. Patologia społeczna a kapitał społeczny w obszarze wielkiego miasta- tropy teoretyczne i empiryczne; 4. Społeczności wielkomiejskie jako obszary badania kapitału społecznego i zjawisk patologii społecznej- założenia metodologiczne i metodyka prowadzenia badań; 5. Kapitał społeczny wielkomiejskiego blokowiska i rejonu kulturowo zaniedbanego; 6. Zjawiska patologii społecznej w kontekście kapitału społecznego wielkomiejskich społeczności lokalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-73-83-098-7
1. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie przed rokiem 1989 i później, 2. Kapitał społeczny, 3. Studia przypadków, 4. Stowarzyszenia jako źródło kapitału społecznego, 5. Kto rządzi w gminie?, 6. O kulturze nieufności i polityce zaufania, 7. Kapitał społeczny w małych miastach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-189-X
1. Ekonomiczne aspekty rozwoju miast: Miasta polskie w procesie globalizacji; Przemiany funkcji metropolitalnych Łodzi na przełomie XX i XXI wieku; Przewaga konkurencyjna gospodarki wielkiego miasta w regionie; Przemiany funkcjonalne miast konurbacji Katowickiej w latach 1989-2002; Sytuacja społeczno- ekonomiczna byłych miast wojewódzkich; Procesy dopasowywania się struktur przestrzennych do nowych uwarunkowań - na przykładzie wybranych miast; Rozwój usług w miastach Dolnego Śląska w latach 1996-2002; Zastosowanie taksonomii wrocławskiej do podziału miast województwa opolskiego na grupy typologiczne według rozwoju społeczno- gospodarczego; Wielkomiejskie rynki pracy w Polsce - średniookresowe tendencje zmian sytuacji rynkowej; Polityka przeciwdziałania bezrobociu na rynkach lokalnych (na przykładzie powiatów ostrzeszowskiego i świdnickiego w latach 1999-2004); Nowe ośrodki powiatowe w regionie śląskim; Generalne cechy procesu transformacji. Studium przypadku małych miast na Górnych Śląsku; Funkcje małych i średnich miast wobec obszarów wiejskich na nowym paradygmacie rozwoju regionalnego; Przestrzenne zróżnicowanie małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych miastach w Polsce; Kapitał zagraniczny greenfield w aglomeracjach miejskich; Rozwój i rozmieszczenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego w aglomeracji wrocławskiej w latach 1989-2004; Przestrzenne aspekty funkcjonowania inwestycji zagranicznych na przykładzie podmiotów przemysłowych we Wrocławiu; karty płatnicze w ujęciu przestrzennym i czasowym (przykład Wrocławia); Nowy element sfery usług w mieście na przykładzie punktów protetyki słuchu; Zmiany w funkcjonowaniu bazy noclegowej we Wrocławiu w okresie przemian 1988-2003; Baza noclegowa w Legnicy w okresie transformacji systemowej; Folklor i popularna kultura ludowa w ofercie turystycznej miast w okresie przemian. 2. demograficzne aspekty rozwoju miast: Zmiany powierzchni i gęstości zaludnienia miast polskich w latach 1960-2003; Zmiany zaludnienia wybranych miast wojewódzkich w latach 1975-2003; Przemiany wzorca rozrodczości i płodności ludności miejskiej w Polsce w latach 1945-2003; Wybrane uwarunkowania starzenia się ludności powiatów grodzkich na tle pozostałych powiatów w okresie 1991-2001; Ruch naturalny ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków w świetle wybranych parametrów tego procesu; Etapy rozwoju demograficznego byłych miast wojewódzkich w latach 1975-2003; Sytuacja ludnościowa w miastach województwa opolskiego w perspektywie prognozy demograficznej do 2030 roku; Demograficzne aspekty przemian w małych miastach województwa opolskiego w latach 1992-2003; Wpływ miast i aglomeracji miejskich na mobilność przestrzenną ludności Polski w procesie transformacji do gospodarki rynkowej. 3. Społeczne aspekty rozwoju miast: Dochody i wyposażenie w dobra trwałego użytku jako determinanty dobrobytu gospodarstw domowych w miastach; Struktury ludności migrującej w miastach Polski południowo-wschodniej; Religijność a miejski styl życia w Republice Czeskiej; Przemiany społeczne ośrodka przemysłowego (przykład Sosnowca); Wybrane problemy społeczne w miastach województwa śląskiego; Integracja miejskich i wiejskich społeczności subregionu jeleniogórskiego; Partycypacja mieszkańców miast w lokalnym życiu publicznym; Osoby niepełnosprawne w Jaworznie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-78-7
1. Wizerunek miasta jako rezultat oddziaływania strategii tożsamości: Tożsamość a wizerunek miasta; Rola strategii tożsamości w kształtowaniu wizerunku miasta; Miejsce strategii tożsamości w strategii rozwoju miasta; 2. Kształtowanie wizerunku miast polskich w świetle badań ankietowych: Metody badań ankietowych; Pożądany wizerunek jako cel strategii tożsamości miasta; Planowanie strategii tożsamości kształtującej wizerunek miasta; Instrumenty kształtowania wizerunku miasta; Rola systemu identyfikacji wizualnej w kształtowaniu wizerunku miasta; Komunikacja jako instrument kształtowania wizerunku miasta; Wizerunek Wizerunek sytuacja kryzysowa w mieście; Marketing mix w kształtowaniu wizerunku miasta: strategia produktu, cen, dystrybucji, promocji; 3. Bariery w kształtowaniu wizerunku miasta i pożądane zmiany w instrumentach strategii tożsamości: Bariery realizacji planowanych zmian w strategii tożsamości miasta; Pożądane zmiany w kształtowaniu wizerunku miasta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7784-451-9
1. Partycypacja obywatelska w miastach: Nowe formy partycypacji obywatelskiej w miastach- doświadczenia niemiecki; Budżet partycypacyjny- doświadczenia największych polskich miast; Możliwość wykorzystania inicjatywy lokalnej w procesie współrządzenia w jednostkach terytorialnych; Działania lobbingowe- doświadczenia Lublina; Pierwsze samorządowe wysłuchanie publiczne- doświadczenia Katowic; Lubelski wymiar partycypacji; Przejawy partycypacji społecznej w procesie zarządzania strategicznego- doświadczenia wybranych miast Lubelszczyzny; Konsultacje społeczne- doświadczenia miasta stołecznego Warszawy; Wpływ rezultatów konsultacji społecznych na kształt instrumentarium marketingowego samorządów- doświadczenia Częstochowy; 2. Marketing terytorialny w miastach: Wybrane narzędzia marketingu terytorialnego- doświadczenia Zamościa; Kreowanie wizerunku miasta- doświadczenia Opola Lubleskiego; Promocja i kampania wizerunkowa- doświadczenia Rzeszowa w latach 2009-2013; Media społecznościowe w procesie promocji miast w Sudetach Zachodnich; Obywatel jako konsument na rynku miejsc; Turystyka miejska- szansa rozwoju regionów?; 3. Zróżnicowanie społeczne miast: Favele i turystyka ubóstwa w Rio de Janeiro w przededniu Mundialu i Olimpiady; Miasta migracyjne- problemy i perspektywy; "My" i "oni" w Warszawie- zróżnicowanie metropolitarnej społeczności w świadomości mieszkańców; Status miasta i jego wpływ na rozwój demograficzny- doświadczenia Zielonej Góry; Językowe historie miast- próba teorii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88495-51-8
1. Wstęp. Geografia nierównomiernego rozwoju; 2. Dezindustrializacja - mit czy rzeczywistość; 3. High-tech a przeobrażenia amerykańskich miast; 4. Usługi produkcyjne jako czynnik miastotwórczy; 5. Rola gospodarki nieformalnej 6. Dysproporcje ekonomiczne; 7. Kalifornia - megastan w procesie przemian; 8. Zamiast zakończenia: różne drogi procesów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-371-9
1. Miasto-przedmiot gospodarowania, 2. Miasto - podmiot gospodarujący, 3. Miasto-zbiór korzyści, 4. Miasto - obiekt stale (dynamicznie) zmieniający się
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wykłady z Socjologii / red. nauk. Piotr Sztompka ; Tom 4)
ISBN: 83-73883-197-5
1. Mistrzowie, sukcesorzy i epigoni: orientacje teoretyczne i metodologiczne w socjologii miasta, 2. Miasto w historii, 3. Miasto i przestrzeń miejska w realnym socjalizmie - aktorzy i ideologie, 4. Metropolizacja i metropolie, 5.Polskie metropolie - przestrzeń i społeczeństwo, 6.Socjologiczne pojęcie przestrzeni
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-31-4
1. Rozważania o mieście, jego początkach i przemianach; 2. Proces powstawania miasta - od mitycznej koncepcji w starożytności do ścisłego planowania w wieku techniki; 3. Toponimia. Proces nadawania nazw w mieście; 4. Kształtowanie się ośrodków miejskich - lokacja. Mury miejskie a granica; 5. Transformacje współczesnych miast - reindustrializacja i rewitalizacja; 6. Polskie miasto jako jednostka terytorialna i samorządowa; 7. Miejsce i rola miasta w strukturze zasadniczego podziału terytorialnego; 8. Teoretyczne aspekty procesu metropolizacji; 9. Rozwój miasta - metropolizacja.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88936-06-9
1. Wstęp, czyli o przestrzenia publicznej i jej aktorach. 2. Funkcjonowanie miasta w sektorze usług publicznych. 3. Przestrzeń publiczna miasta. 4. Przestrzeń problemów społecznych w mieście - wskazania dla praktyki. 5. Waloryzacja przestrzeni jako celowa działalność łącząca przestrzeń miejską z elementami symboliki. 6. Dekalog
miasta i regionu nowoczesnego. 7. Od kopalni do infostrady-restrukturyzacja przestrzeni gospodarczej Tychów
jako przykład polityki władz lokalnych wobec zmianiającego się otoczenia makroekonomicznego. 8. Szkoła ponowoczesna czyli współdziałanie współczesnej (modernistycznej) szkoły z innymi przestrzeniami miejskimi dla edukacji permanantnej. 9. Spacerowicze i włóczędzy w przestrzni publicznej miasta Tychy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 77)
ISBN: 978-83-232182-9-6
R. I Kontekst teoretyczno-metodologiczny. 1. Wielowymiarowy charakter sąsiedztwa, 2. Systemowe ujęcie sąsiedztwa, R. II Sąsiedztwo w zmieniającej się strukturze przestrzennej miasta 1. Sąsiedztwo w mieście koncentrycznego ładu Burgesa, 2. Formy życia sąsiedzkiego w powojennym mieście przemysłowym, 3. Sąsiedztwo w postindustrialnym mieście schyłku XX wieku, 4. Sąsiedztwo w systemie miasta socjalistycznego, 5. Nowe formy sąsiedztwa w mieście postsocjalistycznym, R.III 1. Ogólny schemat badań i analiz, 2. Zjawisko sąsiedztwa w podsystemach subsąsiedzkich, 3. Terytoria i relacje sąsiedzkie w podsystemach sąsiedzkich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Cultura)
ISBN: 978-83-233-2187-3
1. Edukacja antropologa obszarów miejskich. 2. Etnografowie z Chicago. 3. Poszukiwanie miasta. 4. Z perspektywy pasa miedzionośnego. 5. Myśleć w kategoriach sieci. 6. Miasto jako teatr: opowieści Goffmana. 7. Zakończenie: konstruowanie miast i miejskiego sposobu życia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89502-67-4
I. Teoretyczne, metodologiczne i funkcjonalne aspekty badań percepcji miasta: "Przestrzeń" i "percepcja" w transdyscyplinarnych badaniach miast - spojrzenie geografa; Socjologia i geografia w Polsce wobec przestrzeni społecznej - od odrębności podejść ku wspólnocie pól i metod badań; Percepcja przestrzeni - pomiędzy prawdą a autentycznością; Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska; Od fragmentacji do integracji: analiza kulturowa miejskiego patchworku; Tematyzacja przestrzeni publicznej jako wyraz dywersyfikacji struktury urbanistycznej miasta doby globalizacji; Niegościnne przestrzenie. Getta społeczne i przestrzenne w starym regionie przemysłowym; Praktyka planistyczna a naukowe metody badania miasta; Metody badawcze w analizie procesu gentryfikacji w miastach postsocjalistycznych; Nowe percepcje starych ikon krajobrazów miast po socjalizmie; Atrakcyjność miasta metropolitalnego. Wyznaczniki percepcyjne i behawioralne. Przykład Poznania; Czynniki kształtujące krajobraz Warszawy w latach 1945-2006; Usługa bankomatowa w przestrzeni mista Wrocławia (próba podejścia do delimitacji obszarów oddziaływania); Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej Łodzi. Studium zastosowania skalowania wielowymiarowego. II. Postrzeganie i waloryzacja przestrzeni zurbanizowanej: Kosmopolici i małych ojczyzn. Aglomeracja wrocławska w oczach mieszkańców; Miasta-zlepieńce w świadomości mieszkańców; Wizerunek Wrocławia w opinii studentów Geografii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego; Codzienność i świąteczność (w) centrum. Percepcja centralnych przestrzeni miast na przykładzie centrum Wrocławia; Łódź w opinii studentów geografii; Symbole dużych miast w opinii studentów; Percepcja i waloryzacja architektury Gdańska i Gdyni; Wizerunek Warszawy w świadomości mieszkańców; Percepcja środowiska przyrodniczego, społecznego i gospodarczego Kielc przez różne grupy społeczne; Percepcja miejsca zamieszkania przez uczniów województwa podlaskiego; Postrzeganie rzeki Wisły jako elementu krajobrazu miasta i jego znaczenie w edukacji geograficznej; Warsztaty porównawcze z percepcji przestrzeni: Warszawa - Tatry. Raport z badania. III. Miejska przestrzeń w świadomości mieszkańców: Waloryzacja przestrzeni miejskiej pod względem atrakcyjności mieszkaniowej i poczucia bezpieczeństwa średnich miast Pomorza; Społeczne stygmaty przestrzeni Torunia i jego społeczna percepcja; Percepcja przestrzeni miejskiej - przykład miasta Torunia; Kompleks sportowo-rekreacyjny "Malta-Ski" w Poznaniu oraz jego otoczenie w opiniach mieszkańców miasta; Współczesna przestrzeń Poznania - dyskusja o przyszłości miasta; Rewitalizacja przestrzeni miejskiej a turystyczny wizerunek miasta (na przykładzie Płocka i Cork); Warszawa - miasto rozlane; Muzea w przestrzeni kulturowej współczesnej Warszawy; Potrzeby użytkowników współczesnej przestrzeni publicznej. Rejon Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu. IV. Miasto jako miejsce rzeczywiste i miejsce postrzegane: Miasto jako miejsce; Percepcja przestrzeni miejskiej - refleksje po latach; Czas miasta wyobrażonego; Miasto rzeczywiste - miasto postrzegane. Pytania i uwagi socjologa; Moja magiczna Warszawa; Warszawa: "Miesjce-po-getcie" jako palimpsest; Powrót lokalności (o geograficznych korzeniach literatury lat ostatnich); Kilka myśli, co nie nowe; O przestrzeni miejskiej - kilka uwag z perspektywy teorii kultury; Tożsamość miasta z perspektywy zewnętrznej. Dylemat percepcji między przestrzenią rzeczywistą a odwzorowaną; Percepcja bezpieczeństwa w miastach na świecie - doświadczenia z zamieszkiwania; "Miasto spostrzegane" - między formą a treścią
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again