Form of Work
Książki
(36)
Czasopisma
(1)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(35)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(35)
Author
Słodczyk Janusz
(5)
Domański Ryszard
(3)
Brol Ryszard
(2)
Jewtuchowicz Aleksandra
(2)
Marszał Tadeusz
(2)
Adamiec Sabina
(1)
Belniak Stanisław
(1)
Bryx Marek
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Czornik Małgorzata
(1)
Domański Tomasz
(1)
Dębski Jerzy
(1)
Florek Magdalena
(1)
Gaczek Wanda Maria
(1)
Galata Stanisław
(1)
Gawron Grzegorz
(1)
Glińska Ewa
(1)
Heffner Krystian
(1)
Huczek Marian
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Kamińska Joanna
(1)
Klimek Renata
(1)
Kochmańska Magdalena
(1)
Kopel Anna
(1)
Kopel Jerzy
(1)
Korzeniak Grażyna
(1)
Kowalewska Anna
(1)
Lachnowska Dorota
(1)
Nowak Maciej J
(1)
Przywarska Renata
(1)
Rajchel Dariusz
(1)
Rojek-Adamek Paulina
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Rzeńca Agnieszka
(1)
Skotarczak Teodor
(1)
Sokołowski Jerzy
(1)
Stasiak Andrzej
(1)
Szafranek Edyta
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Szromnik Andrzej
(1)
Targosz-Wrona Elżbieta
(1)
Wartalska Magdalena
(1)
Weber Max
(1)
Wódz Jacek
(1)
Śmigielska Maria
(1)
Żabiński Arkadiusz
(1)
Żołędowska-Król Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(33)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(38)
Subject
Miasta
(33)
Gospodarka
(7)
Gospodarka terenowa
(6)
Gospodarka komunalna
(5)
Urbanistyka
(5)
Globalizacja
(4)
Metropolie (urban.)
(4)
Planowanie przestrzenne
(4)
Nieruchomości miejskie
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Społeczeństwo
(3)
Urbanizacja
(3)
Demografia
(2)
Ekorozwój
(2)
Innowacje
(2)
Inwestycje
(2)
Nieruchomości
(2)
Planowanie terenowe
(2)
Polityka regionalna
(2)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Samorząd gminny
(2)
Wieś
(2)
Bezrobocie
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Budżety terenowe
(1)
Centra handlowe
(1)
Ceny
(1)
Charyzmat
(1)
Ekologia
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Górnośląski Związek Metropolitalny
(1)
Handel
(1)
IKEA
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Konkurencja
(1)
Ludność
(1)
Marka*
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Miasta- gospodarka
(1)
Oczyszczanie miasta
(1)
Odpady
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacja
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Polska
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo
(1)
Prezydent miasta
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Racjonalność
(1)
Regiony
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sieć handlowa
(1)
Siła robocza
(1)
Sosnowiec (woj. śląskie)
(1)
Spożycie
(1)
Strefa podmiejska
(1)
Służba zdrowia
(1)
Targi i wystawy
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Tychy (woj. śląskie)
(1)
Unia Europejska
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Władza
(1)
Władza państwowa
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Śmieci
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Subject: time
1989-
(5)
2001-0
(2)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
38 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7440-153-1
1. Bezpieczeństwo, 2. Finanse. 3. Gospodarka, 4. Gospodarka komunalna, 5. Informatyka, 6. Komunikacja społeczne, 7. Kultura, 8. Mieszkalnictwo, 9. Organizacja pracy urzędu, 10. Oświata, 11. Polska i Unia, 12. Pomoc społeczna, 13. Turystyka, 14. Urząd - obywatel, 15. Zdrowie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-494-6
1. Miasto- społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń: Urbanizacja- kontrowersje wokół definicji; Definicja miasta; Funkcje miasta; Modele struktury przestrzennej miasta. 2. Gospodarka miejska: Rola władz lokalnych w działalności gospodarczej; Przekształcenia sektora komunalne go w warunkach gospodarki rynkowej; Gospodarowanie mieniem komunalnym; Gospodarka gruntami w miastach; Miejski system infrastruktury społecznej. 3. Instrumenty lokalnej polityki gospodarczej: Uwagi wstępne; Pojęcie instrumentów i przesłanki ich klasyfikacji; Klasyfikacje ogólne; Klasyfikacja szczegółowa. 4. Zarządzanie miastem: Zarządzanie miastem w teorii organizacji i zarządzania; Źródła i stosunki władzy w mieście. Określenie zarządzania miastem; Funkcje zarządzania miastem; System zarządzania miastem; Harmonijność rozwoju jako element systemu zarządzania miastem. 5. Rozwój miasta: Pojęcie rozwoju lokalnego; Strategia rozwoju lokalnego; oceny propozycji rozwojowych; Momenty krytyczne i progi przestrzennego rozwoju miasta; Marketing przestrzenia miejskiej. 6. Koszty funkcjonowania o rozwoju miasta: Rodzaje kosztów; Czynniki różnicujące koszty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-704-X
1. Miasto- społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń: Urbanizacja- kontrowersje wokół definicji; Definicja miasta; Funkcje miasta; Modele struktury przestrzennej miasta. 2. Gospodarka miejska: Rola władz lokalnych w działalności gospodarczej; Przekształcenia sektora komunalne go w warunkach gospodarki rynkowej; Gospodarowanie mieniem komunalnym; Gospodarka gruntami w miastach; Miejski system infrastruktury społecznej. 3. Instrumenty lokalnej polityki gospodarczej: Uwagi wstępne; Pojęcie instrumentów i przesłanki ich klasyfikacji; Klasyfikacje ogólne; Klasyfikacja szczegółowa. 4. Zarządzanie miastem: Zarządzanie miastem w teorii organizacji i zarządzania; Źródła i stosunki władzy w mieście. Określenie zarządzania miastem; Funkcje zarządzania miastem; System zarządzania miastem; Funkcje zarządzania miastem; System zarządzania miastem. 5. Logistyka miejska - wybrane problemy: Uwagi wstępne; Istota, przedmiot i zadania systemu logistyki miejskiej; Transport jako składnik systemu logistycznego miasta; Ekologistyka miasta; Informacja w logistyce miejskiej. 6. Rozwój miasta: Pojęcie rozwoju lokalnego; Strategia rozwoju lokalnego; Oceny propozycji rozwojowych; Momenty krytyczne i progi przestrzennego rozwoju miasta; Marketing przstrzeni miejskiej, 7. Koszty funkcjonowania i rozwoju miasta: Rodzaje kosztów; Czynniki różnicujące koszty
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62508-02-0
1. Wprowadzenie; 2. Metropolie- w kręgu zagadnień podstawowych; 3. Charakterystyka społeczno-demograficzna badanej grupy respondentów; 4. Analiza zgromadzonego materiału empirycznego: Potencjał gospodarczy i trendy rozwojowe miast członkowskich Metropolii "Silesia" w opiniach badanych ekspertów; Potencjał gospodarczy i trendy rozwojowe Metropolii "Silesia" w opiniach badanych ekspertůów; 5. Zamiast zakończenia- próba konkluzji pobadawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rewitalizacja Miast Polskich ; t.7)
ISBN: 978-83-89440-16-7
1. Wprowadzenie; 2. Infrastruktura rynku nieruchomości jako wsparcie procesów rewitalizacji- luka instytucjonalna i regulacyjna; 3. Rewitalizacja a zasady biznesu; 4. Warunki finansowania procesów rewitalizacji w gospodarce rynkowej; 5. Rewitalizacja polskich miast w świetle wymagań Funduszy Strukturalnych UE 2004-2006 jako wdrażanie europejskiego podejścia systemowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Funkcja przemysłowa małych miast / pod red. Tadeusz Marszał. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2009. - 128 s. : fot.; rys.; tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7525-290-3
1. Rozwój działalności przemysłowej w małych miastach Polski Środkowej- rys historyczny; 2. Funkcja przemysłowa w przestrzeni małych miast- wybrane zagadnienia; 3. Nowoczesne strefy przemysłowe w strukturze małych miast i miejscowości w Krakowskim Obszarze metropolitarnym; 4. Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w małych miastach Polski Środkowej- ujęcie przestrzenne; 5. Rozwój przestrzenny Zambrowa po 1945 r. jako efekt próby lokalizacji okręgu przemysłu włókienniczego w północno-wschodniej Polsce; 6. Przeobrażenia terenów przemysłowych w małym mieście na przykładzie Góry; 7. Znaczenie terenów i obiektów eksploatacyjnych dla podniesienia atrakcyjności małych miast Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Geografia ekonomiczna : ujęcie dynamiczne / Ryszard Domański. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2004. - 317 s. : il. mapy, tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14190-5
Wstęp; Roz. 1. Podstawy geografii ekonomicznej w ujęciu dynamicznym: Źródła cywilizacji gospodarczej; Gospodarka: perspektywa geograficzna; Mechanizmy geograficznych zmian gospodarki. Roz. 2. Realne procesy społeczno-gospodarcze w przestrzeni geograficznej: Dynamika systemu: ludność - gospodarka - środowisko przyrodnicze; Dynamika regionów; Dynamika miast; Urbanizacja wsi; Dzienne i życiowe szlaki człowieka; Migracje ludności; Teorie handlu międzynarodowego; Regionalny system gospodarki światowej. Otwarcie gospodarek regionalnych; Bariery w rozprzestrzenianiu się rozwoju; Gospodarcze zróżnicowanie się krajów i regionów; Hierarchiczny system gospodarki i miast; Procesy międzynarodowe integracji. Unia Europejska; Globalizacja gospodarki. Roz. 3. Poszukiwanie ładu przestrzennego. Modele przestrzenne: Porządkowanie różnorodności; Formowanie się stref rolniczych wokół ośrodka miejskiego; Formowanie się regionów przemysłowych; Model hierarchicznego układu miast; Model gospodarki przestrzennej; Modele ekologiczno-ekonomiczne; Refleksje nad stosowaniem ilościowych i jakościowych metod geografii ekonomicznej. Roz. 4. Koncepcje wyjaśniające procesy realne: Demograficzna teoria przejścia; Dynamiczne modele ekologiczno-ekonomiczne; Długie fale rozwoju gospodarczego. Model falowy Kondratjewa; Endogeniczny wzrost gospodarki; Bieguny wzrostu gospodarczego; Rekombinacja czynników rozwoju gospodarczego; Przestrzenna dyfuzja informacji; Cykle życiowe produktów. Relokacje i filtrowanie; Cykle rozwoju miast i regionów; Konkurencyjność i kooperacja; Procesy kumulacyjne; Przestrzenna konsolidacja systemu węzłowo-pasmowego; Rdzenie i peryferie; Podtrzymywany rozwój miast i regionów; Miasto zwarte a ekspansja przestrzenna; Nowe przestrzenie przemysłowe. Postfordyzm; Gospodarka sieciowa; Gospodarka oparta na wiedzy; Samoorganizacja procesów geograficzno-ekonomicznych. Struktury dyssypatywne; Powolne i szybkie zmiany w systemach regionalnych; Miasta w cyberprzestrzeni. Roz. 5. Koncepcje normatywne. Geografia ekonomiczna stosowana: Wartości w geografii ekonomicznej; Polityka przestrzenna. Perspektywa polska i europejska; Optymalne sterowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-101-2
1. Pozycja gospodarki finansowej w zarządzaniu miastem, 2. Instrumenty racjonalizacji gospodarki finansowej miasta i ich znaczenie, 3. Główne kierunki modernizacji zarządzania gospodarką finansową miasta - wnioski poznawcze i aplikacyjne, 4. Uwarunkowania i tendencje zmian w racjonalizacji gospodarki finansowej miasta Łodzi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 83-01-13216-7
K.1 Kategorie socjologiczne: Podstawowe pojęcia socjologiczne; Podstawowe socjologiczne kategorie gospodarowania; Typy panowania; Stany i klasy. K.2 Gospodarka i społeczne porządki i władze: Gospodarka i porządki społeczne; Gospodarcze odniesienia wspólnot (gospodarka i społeczeństwo); Odniesienie typów stosunków wspólnotowych i stosunków stowarzyszenia go spodarki; Etniczne stosunki wspólnotowe; Socjologia religii (Typy religijnych stosunków wspólnotowych); Rynkowe stosunki stowarzyszenia (Fragment); Socjologia prawa; Wspólnoty polityczne; Socjologia panowania (formy strukturalne i sposoby funkcjonowania panowania; -istota, założenia i rozwój biurokratycznego panowania; -panowanie patriarchalne i patrymonialne; - feudalizm, "państwo stanowe" i patrymonializm; panowanie charyzmatyczne i jego przekształcenia; -panowanie polityczne i hierokratyczne; -nieprawomocne panowanie (Topologia miast); - racjonalna instytucja państwa oraz nowoczesne partie polityczne i parlamenty (Socjologia państwa).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka przestrzenna / Ryszard Domański. - Wyd.3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 235 s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13671-5
Wstęp; Przestrzenne wymiary gospodarki; Przegląd podstawowych teorii; Równowaga przestrzenna; Przestrzenna samoorganizacja; Lokalizacja podmiotów społeczno-gospodarczych; Miasta; Regiony; Nowe impulsy; Procesy globalizacyjne; Relacje deterministyczne i stochastyczne; Przestrzenna dynamika i ewolucja; Decyzje uczestników i podmiotów gospodarki przestrzennej; Procesy dostosowawcze; Cele wielorakie. Konflikty; Gry; Sieci gospodarcze; Miasta i regiony uczące się; Sieci neuronowe; Jakościowe modele statystyczne; Problemy społeczne w gospodarce przestrzennej; Przestrzeń jako dobro rzadkie; Ekopolityka; Polityka przestrzenna; Europejska polityka rozwoju przestrzennego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-82-X
CZ.I Teoretyczno-metodyczne podstwey gospodarki przestrzennej : 1.Zakres badawczy gospodarki przestrzennej, 2.Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, 3.(Neo)marshallowskie okręgi przemysłowe i teoria polaryzacji, 4.Teoria ośrodków centralnych, 5.Teoria bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalnej miast, 6.Teoria regionu ekonomicznego, 7.Metody analizy regionalnej. Cz.II Teoria systemów złożonych jako model "Lidera": 1.Teoria systemów złożonych a koncepcja gospodarki przestrzennej, 2.Stany systemów złożonych, 3.Teoria gospodarki przestrzennej a możliwości badawcze wynikające z modelu "lidera"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14800-3
1.Tradycje gospodarki przestrzennej. Ku nowemu paradygmatowi, 2.Przedmiot badań gospodarki przestrzennej, 3.Zarys problematyki badawczej gospodarki przestrzennej. Część statystyczna, 4.Przestrzenna równowaga gospodarki, 5.Zjwiska i procesy dynamiczne w gospodarce przestrzennej, 6.Prawidłowość i mechanizmy występujące w gospodarce przestrzennej, 7.Sposoby budowania teorii w gospodarce przestrzennej, 8.Przegląd głównych teorii gospodarki przestrzennej, 9.Modelowanie gospodarki przestrzennej, 10.Wybrane metody badania gospodarki przestrzennej. Zastosowania. Testowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-189-X
1. Ekonomiczne aspekty rozwoju miast: Miasta polskie w procesie globalizacji; Przemiany funkcji metropolitalnych Łodzi na przełomie XX i XXI wieku; Przewaga konkurencyjna gospodarki wielkiego miasta w regionie; Przemiany funkcjonalne miast konurbacji Katowickiej w latach 1989-2002; Sytuacja społeczno- ekonomiczna byłych miast wojewódzkich; Procesy dopasowywania się struktur przestrzennych do nowych uwarunkowań - na przykładzie wybranych miast; Rozwój usług w miastach Dolnego Śląska w latach 1996-2002; Zastosowanie taksonomii wrocławskiej do podziału miast województwa opolskiego na grupy typologiczne według rozwoju społeczno- gospodarczego; Wielkomiejskie rynki pracy w Polsce - średniookresowe tendencje zmian sytuacji rynkowej; Polityka przeciwdziałania bezrobociu na rynkach lokalnych (na przykładzie powiatów ostrzeszowskiego i świdnickiego w latach 1999-2004); Nowe ośrodki powiatowe w regionie śląskim; Generalne cechy procesu transformacji. Studium przypadku małych miast na Górnych Śląsku; Funkcje małych i średnich miast wobec obszarów wiejskich na nowym paradygmacie rozwoju regionalnego; Przestrzenne zróżnicowanie małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych miastach w Polsce; Kapitał zagraniczny greenfield w aglomeracjach miejskich; Rozwój i rozmieszczenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego w aglomeracji wrocławskiej w latach 1989-2004; Przestrzenne aspekty funkcjonowania inwestycji zagranicznych na przykładzie podmiotów przemysłowych we Wrocławiu; karty płatnicze w ujęciu przestrzennym i czasowym (przykład Wrocławia); Nowy element sfery usług w mieście na przykładzie punktów protetyki słuchu; Zmiany w funkcjonowaniu bazy noclegowej we Wrocławiu w okresie przemian 1988-2003; Baza noclegowa w Legnicy w okresie transformacji systemowej; Folklor i popularna kultura ludowa w ofercie turystycznej miast w okresie przemian. 2. demograficzne aspekty rozwoju miast: Zmiany powierzchni i gęstości zaludnienia miast polskich w latach 1960-2003; Zmiany zaludnienia wybranych miast wojewódzkich w latach 1975-2003; Przemiany wzorca rozrodczości i płodności ludności miejskiej w Polsce w latach 1945-2003; Wybrane uwarunkowania starzenia się ludności powiatów grodzkich na tle pozostałych powiatów w okresie 1991-2001; Ruch naturalny ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków w świetle wybranych parametrów tego procesu; Etapy rozwoju demograficznego byłych miast wojewódzkich w latach 1975-2003; Sytuacja ludnościowa w miastach województwa opolskiego w perspektywie prognozy demograficznej do 2030 roku; Demograficzne aspekty przemian w małych miastach województwa opolskiego w latach 1992-2003; Wpływ miast i aglomeracji miejskich na mobilność przestrzenną ludności Polski w procesie transformacji do gospodarki rynkowej. 3. Społeczne aspekty rozwoju miast: Dochody i wyposażenie w dobra trwałego użytku jako determinanty dobrobytu gospodarstw domowych w miastach; Struktury ludności migrującej w miastach Polski południowo-wschodniej; Religijność a miejski styl życia w Republice Czeskiej; Przemiany społeczne ośrodka przemysłowego (przykład Sosnowca); Wybrane problemy społeczne w miastach województwa śląskiego; Integracja miejskich i wiejskich społeczności subregionu jeleniogórskiego; Partycypacja mieszkańców miast w lokalnym życiu publicznym; Osoby niepełnosprawne w Jaworznie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89440-87-7
1.Wprowadzenie; 2. Cel, metoda, zakres badań; 3. Obszary funkcjonalne miast, procesy metropolizacji, warunki dla kształtowania policentrycznego rozwoju systemu osadniczego Polski; 4. Procesy rozwojowe miast małych i średnich Polski w okresie 1995-2010; 5. Ranking miast małych i średnich; 6. Studia przypadków miast o wyróżniających się wskaźnikach rozwojowych; 7. Analiza skupień; 8. Policentryczność rozwoju systemu osadniczego z udziałem miast małych i średnich w kontekście procesów metropolizacji; 9. Dostępność transportowa a wskaźniki rozwojowe miast.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-817-6
Małe miasta - problemy badawcze i próby syntetycznych ujęć; Małe miasta w rozwoju obszarów wiejskich; Małe miasta w Polsce - wybrane aspekty współczesnej definicji; Małe miasta w teorii i praktyce zrównoważonego rozwoju; Najmniejsze miasta w Polsce (1989-2003); Małe miasta w Polsce - zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku; Możliwości aktywizacji gospodarczej małych miast w Polsce w warunkach rosnącej konkurencji międzynarodowej; Teoria i praktyka planowania strategicznego w małych miastach; Małe miasta a funkcje pozarolnicze na obszarach wiejskich województwa lubelskiego; Rola małych podmiotów gospodarczych w kształtowaniu struktury funkcjonalnej małych miast w regionie śląskim; Współpraca małego miasta i gmin wiejskich - przypadek Ziemi Żywieckiej; Zabudowa mieszkaniowa małych miast - przeszłość i teraźniejszość. Rodzaj i stan zasobów mieszkaniowych; Przemiany struktury przestrzennej małych miast w opinii młodych mieszkańców; Małe miasta w regionalnych układach osadniczych Polski; Zróżnicowanie warunków życia ludności w małych miastach Małopolski; Przeobrażenia w zakresie infrastruktury społecznej małych miast Pomorza środkowego; Charakterystyka transport zbiorowego w małych i średnich miastach Polski; Znaczenie małych miast w rozwoju regionu dolnego Śląska; Wiejska geneza wybranych miast środkowej Polski; Małe miasta Polsce - wybrane ośrodki i ich problemy rozwojowe; Inicjatywy przeciwdziałania bezrobociu w ramach budowy strategii rozwoju lokalnego Dębicy; Mała i średnia przedsiębiorczość szansą na aktywizację społeczności lokalnych w małych i średnich miastach Pomorza Środkowego; Kapitał zagraniczny w wybranych miastach aglomeracji wrocławskiej; Rewitalizacja małego miasta w świetle zasad zrównoważonego rozwoju na przykładzie Prudnika; Przemiany demograficzne i funkcjonalne małych miast górniczych na przykładzie Lędzin; Uwarunkowania rozwoju i struktura nowych inwestycji budowlanych na obszarze małego miasta aglomeracji łódzkiej - przykład Strykowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing terytorialny : miasto i region na rynku / Andrzej Szromnik. - Wyd. 4 poszerz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 451, [1] s. : rys. , 24 cm.
ISBN: 978-83-264-3895-0
1. Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego; 2. Marketing terytorialny jako rynkowa koncepcja pozyskiwania czynników rozwojowych jednostek przestrzenno-rozwojowych; 3. Przesłanki kształtowania orientacji marketingowej jednostek osadniczych; 4. Korzyści dla klientów- użytkowników jako podstawowa koncepcji produktu w marketingu terytorialnym; 5. Marketingowy wizerunek jednostki osadniczej; 6. Marketing przedsiębiorstwa a marketing regionu- sprzężenie zwrotne; 7. Regiony wiedzy- marketingowa koncepcja międzyregionalnych przepływów kwalifikowanej siły roboczej; 8. Pozycjonowanie jako podstawa strategii marketingowej miast i regionów; 9. Innowacyjność w strategii pozycjonowania jednostek osadniczych; 10. Marketingowa koncepcja lokalizacji obiektów handlowych w przestrzeni miasta (regionu); 11. Partnerstwo podmiotów działających na rynku miast i regionów- koncepcja marketingowa; 12. Przedsięwzięcie sportowe jako czynnik miast i regionów; 13. Internacjonalizacja miast i regionów jako wynik międzynarodowych przepływów strumieni marketingowych; 14. Targi jako środek aktywizacji lokalnego środowiska gospodarczego; 15. Marketingowe instrumenty oddziaływania na inwestorów zagranicznych- zarys koncepcji marketingu mix miast i regionów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-371-9
1. Miasto-przedmiot gospodarowania, 2. Miasto - podmiot gospodarujący, 3. Miasto-zbiór korzyści, 4. Miasto - obiekt stale (dynamicznie) zmieniający się
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88936-06-9
1. Wstęp, czyli o przestrzenia publicznej i jej aktorach. 2. Funkcjonowanie miasta w sektorze usług publicznych. 3. Przestrzeń publiczna miasta. 4. Przestrzeń problemów społecznych w mieście - wskazania dla praktyki. 5. Waloryzacja przestrzeni jako celowa działalność łącząca przestrzeń miejską z elementami symboliki. 6. Dekalog
miasta i regionu nowoczesnego. 7. Od kopalni do infostrady-restrukturyzacja przestrzeni gospodarczej Tychów
jako przykład polityki władz lokalnych wobec zmianiającego się otoczenia makroekonomicznego. 8. Szkoła ponowoczesna czyli współdziałanie współczesnej (modernistycznej) szkoły z innymi przestrzeniami miejskimi dla edukacji permanantnej. 9. Spacerowicze i włóczędzy w przestrzni publicznej miasta Tychy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88587-85-4
R.I Podstawy prawne oczyszczania miast, R.II Charakterystyka odpadów komunalnych: 1.Podstawowe pojęcia i definicje, 2.Główne rodzaje odpadów komunalnych, 3.Ilość i jakość odpadów R.III Zbieranie odpadów komunalnych: 1.Systemy zbierania odpadów komunalnych, 2.Zbiorniki na odpady. R.IV Transport odpadów: 1.Przepisy prawne dotyczące transportu odpadów, 2.Transport w oczyszczaniu miast, 3.Koszty wywozu odpadów stałych, 4.System wywozu odpadów, 5.Instalacje (lub urządzenia) do transportu odpadów systemem kanałowym. R.V Oczyszczanie ulic i placów: 1.Zanieszczenia nawierzchni ulic, 2.Letnie oczyszczanie ulic i placów, 3.Zimowe utrzymanie ulic i placów, 4.Pojazdy i sprzęt do oczyszczenia ulic i placów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-188-1
Część I: Zagadnienia zrównoważonego rozwoju miast. Rola planowania przestrzennego w rozwoju zrównoważonym miast; Zintegrowane gospodarowanie energią i przestrzenią w polskich miastach w świetle wyników badań empirycznych; Stan środowiska w wybranych miastach województwa łódzkiego w okresie przemian społeczno-gospodarczych Polski; Współrządzenie jako czynnik zrównoważonego rozwoju miast - przykład Łodzi; Świdnica jako ośrodek równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego; Programy wspierające rozwój miast finansowane przez Unię Europejską - inicjatywa Urban i projekty pilotażowe; Zrównoważony rozwój oraz poziom jakości życia w świetle opinii mieszkańców Opola; Ocena świadomości ekologicznej mieszkańców Opola w zakresie gospodarki odpadami na podstawie badań ankietowych; Problemy rozwoju małych miast na obszarach przyrodniczo cennych; Wycena efektywności ekonomicznej ochrony przeciwpowodziowej miasta na przykładzie Lewina Brzeskiego (ze szczególnym uwzględnieniem kosztów zewnętrznych). Część II: Polityka i instrumenty rozwoju miast. Dlaczego konieczna jest korekta systemu ośrodków centralnych dla landu Brandenburgii? Regionalne wyrównanie zróżnicowań przestrzennych - cel bez alternatywy? Lokalny rozwój gospodarczy a zarządzanie projektami; Lokalny rozwój gospodarczy a polityka wewnętrzna władz miejskich; Innowacyjne podejście do sterowania rozwojem miast: studium przypadku miasta Vsetin; Perspektywy rozwoju Zawiercia - nowe strategie i zagrożenia; Zrównoważona karta wyników a realizacja strategii w miastach na prawach powiatu - wyniki badań ankietowych; Fundamenty zarządzania wiedzą w urzędach administracji publicznej; Marketing gmin i miast w Republice Czeskiej; Marketing miast jako oparta na kooperacji koncepcja rozwoju miast; Controlling w miastach na prawach powiatu. Analiza wyników badań; Sytuacja społeczno-gospodarcza Myszkowa oraz podstawowe kierunki rozwoju; Gminna pomoc publiczna dla przedsiębiorstw po akcesji Polski do Unii Europejskiej; Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w infrastrukturę komunalną jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin ziemi gliwickiej; Nakłady inwestycyjne w miastach na prawach powiatu w województwie dolnośląskim w latach 2000-2003; Polityka inwestycyjna miast na prawach powiatu w województwie wielkopolskim; Działalność gospodarcza sektora samorządowego w aglomeracji wrocławskiej w procesie transformacji systemowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again