Form of Work
Książki
(8)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(6)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(6)
Author
Ciszewski Łukasz
(1)
Frąckowiak Joanna
(1)
Grzybek Łukasz
(1)
Jerzmanowski Jędrzej
(1)
Jerzmanowski Zygmunt
(1)
Karciarz Mateusz
(1)
Krysztofiak Wojciech
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Niziołek Magdalena
(1)
Płonka Tymoteusz
(1)
Skrzypiński Karol
(1)
Sokołowski Dariusz
(1)
Szajnowska-Wysocka Alicja
(1)
Szewc Andrzej
(1)
Szewc Tomasz
(1)
Wróbel Sylwester
(1)
Wróblewska Grażyna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Miasta
(5)
Samorząd terytorialny
(5)
Prezydent miasta
(3)
Burmistrz
(2)
Samorząd gminny
(2)
Samorząd miejski
(2)
Wójt
(2)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Urbanizacja
(1)
Urzędnicy
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Warszawa
(1)
Genre/Form
Vademecum
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
8 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-231-2041-2
1. zagadnienia wstępne, 2. Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań struktury systemu miejskiego, 2. Podstawy metodyczne, 3. Struktura funkcjonalna miast w zakresie działalności centralnych, 5. Hierarchia funkcjonalna miast a struktura funkcji centralnych, 6. Wnioski końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 1470)
ISBN: 83-226-0584-6
1. Wstęp: Wprowadzenie do problemu; Ukierunkowanie dyscyplinarne. 2. Zakres poznawczy: Cel i zadania badawcze; Tezy generalne; Tezy robocze; Założenia dodatkowe; Obszar i czas badania; Ciągłość poznawcza. 3. Miasto: Pojęcie i definicja miasta; Miasto jako zjawisko historyczne; Funkcje miasta- ujęcie instytucyjne. 4. Instytucja: Wielodyscyplinarność pojęcia; Społeczna istota; Własności operacyjne; Instytucjonalizacja; Aspekty funkcjonalne instytucji. 5. Miasto jako system instytucyjny: Współzależności wewnątrzmiejskie; Historyczne uwarunkowania; Struktury referencyjne (wykładnicze). 6. Konstrukty miejskich funkcji: System polityczny (P); System ekonomiczny (E); System kulturowy (K). 7. Prawidłowości i relacje systemu PEK: Prawidłowość historyczna; Prawidłowość funkcjonalna; Prawidłowość strukturalna; Interakcje systemu PEK. 8. Identyfikacja empiryczna systemu PEK: Materiał; Klasyfikacja instytucji miejskich; Analiza statystyczna. 9. Analiza bazy instytucyjnej: Stan ilościowy i dynamika rozwoju; Proporcjonalność międzyinstytucyjna w systemie PEK. 10. Struktura miejskich instytucji oraz jej przemiany: Relacje; Wielkości porządkowe; Wielkości istotne; Postacie; Spójność; Orientacje równoważne. 11. Struktura macierzowa miast. 12. Związek instytucjonalizacji (I) z zaludnieniem (L): Postać statyczna związku IL; Zróżnicowanie terytorialne związku IL; Postać klasyfikacyjna IL. 13. Instytucjonalizacja a etapy uprzemysłowienia. 14. Podsumowanie: Ustalenia metodologiczne; Ustalenia badawcze; Wnioski aplikacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-542-2
Część I: Pojęcie i specyfika rozwoju aglomeracji miejskiej. 1. Uwagi ogólne. 2. Pojęcie aglomeracji miejskiej. 3. Etapy rozwoju aglomeracji miejskiej. Część II: Uwarunkowania zewnętrzne i problemy prawnoustrojowe zarządu aglomeracją warszawską. 4. Uwagi ogólne. 5. Próby prawnego ureguloania specyfiki aglomeracji miejskiej w Polsce przed II wojną światową. 6. Aglomeracje miejskie w Polsce w systemie jednolitej władzy państwowej. 8. Aglomeracje miejskie po wprowadzeniu w Polsce w 1990 r. zasady zamorządu terytorialnego. 8. Ewolucja ustroju Warszawy w latach 1990-2005. 9. Uwagi końcowe. Część III: Uwarunkowania zewnętrzne i problemy prawnoustrojowe zarządu aglomeracjami miejskimi na świecie na wybranych przykładach. 10. Uwarunkowania zewnętrzne zarządu aglomeracjami miejskimi na świecie. 11. Modele organizacyjne aglomeacji miejskich na świecie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-266-7
I. Samorząd miejski - kształt, zadania o obszary aktywności: Kategorie miast a samorząd miejski w Polsce; Ustrój samorządu miejskiego w Rzeczypospolitej - od regulacji zaborczych do unifikacji; Samorząd miejski w Polsce w latach 1918-1933; Rola samorządu terytorialnego w ochronie środowiska w polityce ekologicznej państwa; Problemy kształtowania usług komunalnych; Kreowanie wizerunku gminy miejsko-wiejskiej na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego; Niepowodzenia gmin województwa śląskiego w budowie parków wodnych w świetle relacji prasowych (studia przypadków); Współpraca miast i gmin na pograniczu polsko-niemieckim (wybrane problemy); Utworzenie związku komunalnego; System władzy lokalnej na przykładzie Anglii. II. Organy i instytucje samorządu miejskiego: Wójt - gminny polityczny lider; Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i jej reprezentowanie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta; Koncepcja menadżera na przykładzie władzy lokalnej w Irlandii ; Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie jednostek pomocniczych gminy; Rozwój i rola pracy lokalnej w Polsce. III. Miasta na prawach powiatu: Ustrój miasta na prawach powiatu; Budżety miast na prawach powiatu; Atuty miast na prawach powiatu w województwie podkarpackim; Wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w mieście Ruda Śląska; Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Bielsku-Białej. IV. Samorząd europejskich metropolii: Władza lokalna w Londynie; Ustrój i organizacja samorządy lokalnego Moskwy; Samorząd miasta stołecznego Zagrzebia; Samorząd miejski w Norwegii na przykładzie Oslo, Bergen i Stavanger; Uwarunkowania rozwoju funkcji metropolitarnych Stuttgartu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Vademecum wójta, burmistrza i prezydenta. - Warszawa : INFOR, 2003. - 99 s.; [8] s. kolor. ; 20 cm.
ISBN: 83-89385-11-2
Gmina i jej zadania; Organy gminy i ich wzajemne relacje; Wójt, burmistrz, prezydent- sytuacja prawna; System finansów gmin; Gospodarka komunalna; Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości; Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP); Zamówienia publiczne; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8158-189-9
R. 1 Gmina; R. 2 Rada gminy; R. 3 Status prawny burmistrza; R. 4 Burmistrz jako organ władzy w publicznej; R. 5 Statut gminy i regulamin organizacyjny urzędu gminy; R. 6 Stosunki między radą gminy a burmistrzem; R. 7 Współpraca ze społecznością lokalną; R. 8 Akty prawa miejscowego; R. 9 Podatki i opłaty lokalne; R. 10 Finanse gminy; R. 11 Struktury i jednostki organizacyjne wykorzystywane do realizacji zadań własnych gminy; R. 12 Pracownicy samorządowi; R. 13 Wspólne wykonywanie zadań własnych przez kilka gmin; R. 14 Nadzór i kontrola nad działalnością gmin; R. 15 Kodeks postępowania administracyjnego; R. 16 Gospodarka komunalna; R. 17 Zamówienia publiczne; R. 18 Gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna w gminie; R. 19 Gospodarka mieszkaniowa w gminach; R. 20 Gospodarka odpadami w gminach; R. 21 Publiczny transport zbiorowy w gminach; R. 22 Dostęp do informacji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7416-903-6
R.1 Geneza i krótki zarys dziejów urzędu wójta, burmistrza, prezydenta miasta; R.2 Mandat wójta; R.3Status prawny wójta i jego zastępcy; R.4 Status prawny wójta i zastępcy wójta w świetle samorządowego prawa pracy; R.5 Zadania wójta; R.6 Odpowiedzialność wójta i jego zastępcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie rozwojem miast / Tadeusz Markowski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 1999. - 247,[1] s. ; 24 cm.
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12971-9
Wstęp; Miasto jako organizacja samorządu terytorialnego; Polityka władzy lokalnej - aspekty teoretyczne; Elementy ekonomiki miasta; Globalne wyzwania dla lokalnej i narodowej polityki urbanistycznej; Planowanie jako instrument zarządzania rozwojem; Marketing miasta Trójszczeblowy system samorządu terytorialnego - nowe uwarunkowania w zarządzaniu rozwojem miast.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again