Form of Work
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Colonna-Kasjan Daniela
(1)
Czernecka Małgorzata
(1)
Dobrakowski Paweł
(1)
Domalewska Dorota
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Grusiewicz Mirosław
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Guz Sabina
(1)
Hyla Marek
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Kowalska-Kantyka Małgorzata
(1)
Krakowski Krzysztof
(1)
Kraus Ewa (1971- )
(1)
Laskowski Mirosław
(1)
Lewandowski Marek
(1)
Leśniewski Zbigniew
(1)
Lisiecka Alina
(1)
Lorenc Joanna
(1)
Machnio Dominika
(1)
Majewski Tomasz
(1)
Mateja Agnieszka
(1)
Nidecka Bogusława
(1)
Nycz Edward
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Ostolski Paweł
(1)
Pielecki Andrzej
(1)
Rachwaniec-Szczecińska Żaneta
(1)
Skołowska-Dzioba Teresa
(1)
Szopa Dorota
(1)
Szulc Bogdan M
(1)
Tobuła Kamila
(1)
Urych Ilona
(1)
Wilczyńska Sylwia
(1)
Łabuz-Roszak Beata
(1)
Łais Sławomir
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Metody aktywizujące (pedagogika)
(2)
Andragogika
(1)
Antypedagogika
(1)
Autyzm
(1)
Cele wychowania
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dieta cukrzycowa
(1)
Dietetyka
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
E-zdrowie
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja kulturalna
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Grywalizacja
(1)
Historia wychowania
(1)
Improwizacja muzyczna
(1)
Klasa wojskowa
(1)
Kobieta ciężarna
(1)
Kompetencje kulturowe
(1)
Kształcenie
(1)
Metody aktywizujące (pedagog.)
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Opieka nad osobami niesamodzielnymi
(1)
Opieka wytchnieniowa
(1)
Osiągnięcia szkolne
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Próba samobójcza
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rehabilitacja
(1)
Rozwój moralny
(1)
Rozwój zawodowy
(1)
Ruskin, John
(1)
Samobójstwo
(1)
Socjalizacja
(1)
Szkolenie wojskowe
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoły średnie
(1)
Telemedycyna
(1)
Tożsamość narodowa
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Usamodzielnianie wychowanków
(1)
Utopia
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: work
Wychowanie Fizyczne (czasopismo ; Poznań)
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
Subject: place
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Europa
(1)
Polska
(1)
Województwo opolskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7523-779-5 (całość)
Wstęp. Część I. Obraz i wyzwania współczesnej edukacji. Rozdział 1. Zmiana społeczna a edukacja. Rozdział 2. Cele i zadania edukacji jutra – dyskurs interdyscyplinarny. Rozdział 3. Metody i formy aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych. Część II. Kultura u podstaw edukacji. Rozdział 1. Wpływ edukacji kulturowej z pogranicza dziedzin na profilaktykę stresu i kierunki rozwoju edukacji jutra. Rozdział 2. „Piękno uspołecznione”. Poglądy Johna Ruskina na społeczeństwo i wychowanie. Rozdział 3. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego jako przewodnik po kulturze – raport z badania. Rozdział 4. Założenia organizacyjno-metodyczne edukacji muzycznej dzieci młodszych a praktyka szkolna. Rozdział 5. Możliwości wykorzystania technik muzykoterapii w edukacji. Część III. Edukacja moralna i etyczna w rozwoju jednostki i instytucji. Rozdział 1. Wychowanie moralne i jego konsekwencje w poglądach i zachowaniach młodzieży. Rozdział 2. Wyobraźnia moralna dzieci w kontekście rozważań nad wychowaniem moralnym. Część IV. Patriotyzm i edukacja obronna w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata. Rozdział 1. Wychowawca i działanie wychowawcze w wychowaniu patriotycznym. Rozdział 2. Tożsamość narodowa i patriotyzm uczniów klas wojskowych w Polsce i studentów wojskowej uczelni wyższej jako istotne elementy bezpieczeństwa narodowego. Rozdział 3. Treści szkolenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 4. Edukacja wojskowa w opinii uczniów pierwszej edycji programu certyfikowanych wojskowych klas mundurowych – porównanie. Rozdział 5. Selected problems of defence training in Poland. Część V. Przyszłość i przeszłość w edukacji zdrowotnej. Rozdział 1. Medycyna cyfrowa – nowe wyzwania społeczne. Rozdział 2. Czy edukacja zmienia świadomość żywieniową chorych na cukrzycę? Rozdział 3. Wiedza kobiet w wieku prokreacyjnym na temat zdrowego odżywania w ciąży. Rozdział 4. „Dach czy fundamenta?” – problematyka zdrowotna na łamach „Wychowania Fizycznego” z lat 1920-1939 w perspektywie przełomu dwoistości w pedagogice. Część VI. Rola wsparcia edukacyjnego w eliminowaniu zagrożeń społecznych. Rozdział 1. Społeczne uwarunkowania świadomości młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy. Rozdział 2. Postawy rodzicielskie jako czynnik ryzyka wystąpienia depresji wśród młodzieży. Rozdział 3. Obraz nastoletniego samobójcy. Rozdział 4. Wsparcie rodzin z dzieckiem ze spektrum autyzmu we wczesnym wspomaganiu w teorii i praktyce. Rozdział 5. Znaczenie opieki wytchnieniowej dla rodziców osób o niepełnej sprawności jako formy wsparcia – rozważania wstępne. Rozdział 6. Przygotowanie uczniów z umiarkowana i znaczną niepełnosprawnością intelektualną do samodzielności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-9428-4
Przedmowa; Jak czytać tę publikację; Rozdział 1. Narodziny koncepcji Learning Battle Cards Rozdział 2. Wyzwania rozwojowe XXI wieku: Nawyk uczenia się; Symbioza pokoleń; Atak klonów czy Drużyna Pierścienia?; W sieci rozwoju; Źródła wiedzy; Mądrość tłumu; Nie ma jednej drogi do celu; Nauczanie a uczenie się; Prosumer - daj mi się uczyć po swojemu; Masowa personalizacja w uczeniu - sposób na indywidualizację rozwoju; Ciągła adaptacja - agile w uczeniu; Samodzielnie nie oznacza samotnie; Praktyka przede wszystkim; Uczenie się przy okazji; Świat jest grą; Relacja uczący się – nauczyciel; Big data. Rozdział 3. Koncepcja i talia Learning Battle Cards: Cel; Inspiracje; Podejście; Czym są Learning Battle Cards?; Talia kart; Struktura karty; Konstelacje kart; Sposoby pracy z kartami; Karty szkoleniowe i karty wsparcia; Trzy stopnie złożoności kart w talii. Rozdział 4. Metoda Learning Battle Cards: Warstwy w metodzie LBC; Analiza potrzeb rozwojowych; Kształtowanie świadomości osoby szkolonej; Transfer wiedzy; Budowanie umiejętności; Wpływanie na postawy; Wdrożenie nowo nabytych umiejętności i wsparcie w tym procesie; Pomiar rezultatów procesu rozwojowego; Metoda LBC a inne praktyki projektowania procesów rozwojowych; Przykład wykorzystania metody LBC - analiza przypadku; Tło; Charakterystyka firmy; Sytuacja przed realizacją projektu; Potrzeby firmy; Zastosowane rozwiązanie; Szczegółowy opis modelu; Trudności; Wnioski i rezultaty. Rozdział 5. Learning Battle Cards na tle innych podejść do procesów edukacyjnych i rozwojowych: Andragogika a pedagogika; LBC a andragogika i pedagogika; Flow; LBC a flow; Dziewięć działań dydaktycznych według Roberta Gagnégo; LBC a dziewięć działań dydaktycznych; Facylitacja i próżniactwo społeczne; LBC a facylitacja i próżniactwo społeczne; Piramida Dale'a; LBC a piramida Dale'a; Brain rules; LBC a brain rules; Model ADDIE; LBC a model ADDIE; LBC jako inspiracja dla wybranych etapów modelu ADDIE; Cykl Kolba; LBC jako inspiracja do realizacji szkolenia opartego na cyklu Kolba; Taksonomia Blooma; LBC jako inspiracja do zastosowania taksonomii Blooma przez projektanta procesu rozwojowego. Rozdział 6. Gry w Learning Battle Cards: Poznaj mnie; Reguły gry; Podpowiedzi; Dobierany; Reguły gry; Podpowiedzi; Bitwa; Reguły gry; Podpowiedzi; Konstelacja; Reguły gry; Przyporządkowanie; Reguły gry. Dodatek 1. Karty w oczach praktyków - kompendium wiedzy: Opiekunowie kart; Forma współpracy; Struktura opisów kart; Metody pracy z opisami kart; OCENA 360 STOPNI; ARTYKUŁ; ANIMACJA; UCZENIE PRZEZ APP-LIKACJE; RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA; OCENA; AUDIOKONFERENCJA; KSIĄŻKA; AUDIOBOOK; DRUGI OBIEG TREŚCI; MASYWNE DANE; E-BOOK; BLOG; BENCHMARKING; TABLICA; KONFERENCJA; OPIEKOWANIE SIĘ TREŚCIĄ; CERTYFIKACJA; CHAT; LISTA KONTROLNA; COACHING; SPOŁECZNOŚĆ PRAKTYKÓW; REPOZYTORIUM TREŚCI; ANALIZA PRZYPADKU; DYSKUSJA; DEMONSTRACJA; MAPA ODKRYWCÓW; HISTORIA MULTIMEDIALNA; E-SZKOLENIE; E-MAIL; WYJAŚNIENIE; EKSPERYMENTOWANIE; EKSPONAT; INFORMACJA ZWROTNA; FACYLITACJA; GRUPA FOKUSOWA; GRA; HIPERMEDIA; INFOGRAFIKA; KOMUNIKATOR; WYWIAD; ZADANIE WDROŻENIOWE; SPOŁECZNE DZIENNIKARSTWO; WSPARCIE STANOWISKOWE; ROTACJA STANOWISK; I POZIOM KIRKPATRICKA; II POZIOM KIRKPATRICKA; III POZIOM KIRKPATRICKA; IV POZIOM KIRKPATRICKA; PIGUŁKA WIEDZY; WYKŁAD; JEDZ I UCZ SIĘ; FILM; MIKROBLOG; MENTORING; MULTIMEDIA; MAPA MYŚLI; METAFORA; TAJEMNICZY KLIENT; BIULETYN; NOTOWANIE; OBSERWACJA; OTWARTE TREŚCI; WARSZTATY ON-LINE; ĆWICZENIE; UCZENIE PROJEKTOWE; PODCAST; ANKIETA ; PARTNERSKIE UCZENIE SIĘ; PREZENTACJA; QUIZ; POWTARZANIE; BADANIE; REFLEKSJA; ZWROT Z INWESTYCJI; ODGRYWANIE ROLI; SEMINARIUM; SPOŁECZNOŚCIOWE OZNACZANIE; SZKICOWANIE; WYSZUKIWARKA; METODA CIENIA; SYMULACJA; MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE; SIEĆ SPOŁECZNA; DRUGI EKRAN; HISTORIA; STRESZCZENIE; SONDAŻ; WSPÓLNA PRZESTRZEŃ PRACY; TUTORING; ZADANIE ZESPOŁOWE; UCZ NAUCZYCIELA; FORUM DYSKUSYJNE; TAGOWANIE; SMS; WYCIECZKA; TEST; WIRTUALNY AGENT; WIDEOKONFERENCJA; WIDEO NA ŻĄDANIE; WIZUALIZACJA; WIRTUALNY ŚWIAT; WARSZTATY; KONFERENCJA INTERNETOWA; WEBINARIUM; WIKI; ZESZYT ĆWICZEŃ; POSZUKIWANIE SKARBÓW. Dodatek 2. Learning Battle Cards w praktyce - case studies: Case study 1: Szkoła trenerów blended learningu Akademii TROP - jak przygotować trenera umiejętności "miękkich" w cywilizacji informacji; Case study 2: Wdrożenie pakietu szkoleń on-boardingowych w dużej organizacji; Case study 3: Bezpieczeństwo pracy kierowców w firmie CEMEX Polska; Case study 4: Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania e-learningu w praktyce szkolnej; Case study 5: Wdrożenie Akademii Wiedzy w Firmie Produkcyjnej X. Dodatek 3. Listy nazw form rozwojowych: 1. Lista nazw kart (form rozwojowych) opisanych w dodatku 1; 2. Lista głównych polskich nazw form rozwojowych (kart) opisanych w dodatku 1 - w układzie alfabetycznym; 3. Lista angielskich nazw form rozwojowych (kart) opisanych w dodatku 1 - w układzie alfabetycznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-04-6
1. Uwarunkowania, obszary i formy aktywności i aktywizacji: Aktywność ludzka jako składnik osobowości produktywnej (w świetle poglądów Ericha Fromma); Osobowość i środowisko wychowawcze jako determinanty potencjalnej aktywności twórczej jednostki; Carpe diem- "dziś" jako obszar aktywności; Literatura jako projekcja "straconych złudzeń" transformacyjnych; Prekursorzy w nauce o polityce społecznej; Aktywizujące funkcje nauczania Jana Pawła II; Znaczenie filmu w zmieniającej się rzeczywistości; Europejska aktywizacja kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym- inspiracje i dylematy; Optymizm życiowy studentów jako stymulator ich rozwoju; Aktywność zawodowa młodzieży; Aktywność psychospołeczna młodzieży bezrobotnej- doniesienia z badań; Rola oddziaływań psychologicznych w podnoszeniu kompetencji społecznych i aktywizacji osób bezrobotnych; Funkcja pracy socjalnej w aktywizowaniu społeczności lokalnej; Kontrakt socjalny jako technika aktywizowania beneficjentów pomocy społecznej; Promocja aktywności społecznej na łamach lubelskiej pracy. Na przykładzie "Kuriera Lubelelskiego"; Z problematyki doktryn prawnych i systemu prawa polskiego po 4 czerwca 1989r; 2. Aktywność i aktywizacja w resocjalizacji i rehabilitacji: Korzystna zmiana jako kategoria pedagogiki resocjalizacyjnej; Zainteresowania młodzieży nieprzystosowanej społecznie; Symptomy wykolejenia nieletnich z zespołem ADHD; Muzykoterapia w resocjalizacji; Szanse i zagrożenia w rozwoju aktywności zawodowej kuratorów rodzinnych; Zadania założone działalności kuratora sądowego a uwarunkowania ich realizacji jako przesłanka aktywizacji form profilaktyki społecznej; Probacja szansą na aktywizowanie podopiecznych; Sytuacja psychologiczno- prawna osób psychicznie chorych będących w konflikcie z prawem w aspekcie szans i zagrożeń w rozwoju aktywności jednostki; Zasoby odpornościowe osób niepełnosprawnych jako predykator ich aktywności życiowej; Choreoterapia jako zaniedbywana forma aktywizacji i rehabilitacji; Problemy aktywizowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w warsztacie terapii zajęciowej; Aktywizacja ruchowa dzieci z astmą oskrzelową; Postawy społeczne wobec osób przewlekle chorych i kalekich szansą i zagrożeniem ich aktywności; Determinanty i poziom aktywności rodziców dzieci autystycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again