Form of Work
Książki
(9)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(7)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(2)
Author
Skarga Barbara
(2)
Adorno Theodor W
(1)
Benisz Henryk
(1)
Blandzi Seweryn
(1)
Dummett Michael
(1)
Falkowski Mateusz
(1)
Filek Jacek
(1)
Grobler Adam
(1)
Hartman Jan
(1)
Heidegger Martin
(1)
Kowalska Małgorzata
(1)
Krzemieniowa Krystyna
(1)
Krąpiec Mieczysław A
(1)
Levinas Emmanuel
(1)
Maryniarczyk Andrzej
(1)
Maślanka Tomasz
(1)
Mizera Janusz
(1)
Nowotniak Justyna
(1)
Pacukiewicz Marek
(1)
Pomian Krzysztof
(1)
Poręba Marcin
(1)
Sady Wojciech
(1)
Sidorek Janusz
(1)
Tischner Józef
(1)
Wolicki Krzysztof
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Metafizyka
(9)
Filozofia
(4)
Ontologia
(3)
Antropologia filozoficzna
(2)
Estetyka
(2)
Adorno, Theodor Wiesengrund
(1)
Aksjologia
(1)
Bioetyka
(1)
Bóg
(1)
Dialektyka
(1)
Eutanazja
(1)
Filozofia analityczna
(1)
Filozofia kultury
(1)
Filozofia literatury
(1)
Filozofia polska
(1)
Filozofowie
(1)
Heidegger, Martin (1889-1976)
(1)
Ingarden, Roman
(1)
Klonowanie
(1)
Metafilozofia
(1)
Mitologia
(1)
Miłość
(1)
Myślenie
(1)
Mądrość
(1)
Sens życia
(1)
Wola
(1)
Znaczenie (log.)
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
1939-1945
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Filozofia i etyka
(1)
Historia
(1)
11 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Współczesnych Filozofów / Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN: 83-01-12598-5
Temat: Metafizyka
Cz. I To samo i inne: Metafizyka i transcendencja; Separacja i (roz)mowa; Prawda i sprawiedliwość; Separacja i absolut. Cz. II Wewnętrzność i ekonomia: Separacja jako życie; Rozkoszowanie się i przedstawianie; Ja i zależność; Domostwo; Świat zjawisk i ekspresja. Cz. III Twarz i zewnętrzność: Twarz i zmysłowość; Twarz i etyka; Relacja etyczna i czas. Cz. IV Poza twarzą: Dwuznaczność miłości; Fenomenologia Erosa; Płodzenie; Podmiotowość Erosa; Transcendencja i płodzenie; Synostwo i braterstwo; Nieskończoność czasu. Cz. V Konkluzje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Współczesnych Filozofów / Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN: 83-01-05477-8
1. Dialektyka negatywna, CZ.I Stosunek do ontologii, Cz.II Dialektyka negatywna. Pojęcie i kategorie, CZ.III Modele
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
(Jubileusze)
ISBN: 978-83-7982-410-6
Słowo wstępne. Wielowarstwowy świat myśli Romana Ingardena. Realność. Między realnością bytu a kruchością istnienia – metafizyka, aksjologia, filozofia człowieka: Ontologia i metafizyka. Fenomenologia i/czy metafizyka. Na marginesie sporu Ingardena z Husserlem. Dwaj uczniowie Husserla – Ingarden i Heidegger. Państwo jako przedmiot intencjonalny. Homo duplex. Filozofia człowieka Romana Ingardena: między socjologizmem Émile’a Durkheima a personalizmem Edith Stein. Fenomenologia analityczna Romana Ingardena. Szkic o metodzie analizy języka potocznego na przykładzie pracy O pytaniach esencjalnych. Niedookreśloność. „Okręty myśli na oceanach czasu” – filozofia literatury: O dziele literaturoznawczym Romana Ingardena. Poezja cyfrowa – „przypadek graniczny” literatury. Ingardenowska filozofia literatury w perspektywie kulturoznawczej. „Zstępowanie w praźródła bytu”. Ingardenowska koncepcja jakości metafizycznych. Kompozycyjne podstawy uobecniania się jakości metafizycznych w literaturze – prolegomena. Intencjonalność. „Bo piękno na to jest, by zachwycało” - filozofia kultury i sztuki: Roman Ingarden o wartościach i wartościowaniu dzieła sztuki. Intencjonalność a fikcja. Aktualność fenomenologicznych rozwiązań estetyki Romana Ingardena. Ślepota aksjologiczna. Niedookreśloność w kulturze. Zarys Ingardenowskiej koncepcji kultury. Roman Ingarden wobec problemu konkretyzacji malarstwa granicznego. Filozofia muzyki Romana Ingardena (z widokiem na nowości). Roman Ingarden i Hans-Georg Gadamer – o doświadczaniu kultury i sztuki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-226-3897-2
„Krajobraz” i „kontekst” stanowią niejako awers i rewers kultury, umożliwiając jej równoczesne pojmowanie i doświadczanie. Pojęcia te prowadzą ku refleksji nad możliwością dookreślenia na nowo zakresu, funkcji i ewentualnej formy teorii kultury w czasach, gdy zarówno „teoria” jak i „kultura” bywają przez humanistykę dyskredytowane lub kwestionowane. Zdaniem autora, aby naszkicować jakąkolwiek teorię kultury, należy dookreślić status pojęć „metafizyka” i „ontologia” we współczesnej humanistyce, bowiem są to terminy często używane wymiennie. Monografia stanowi próbę uporządkowania historii obydwu pojęć oraz ich wpływu na nauki o kulturze oraz teorię kultury. Autor sugeruje „ontologiczność” antropologii kultury oraz metafizyczny potencjał kulturoznawstwa. Tekstom teoretycznym towarzyszą studia nad wybranymi przykładami z zakresu historii antropologii (Marcel Mauss, Bronisław Malinowski), literatury (Elizabeth Bishop, Joseph Conrad) i sztuki (Zbigniew Blukacz, Paolo Uccello, Szymon Prandzioch).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-242-0879-1
1. O źródle i źródłowości; 2. W poszukiwaniu źródłowego czasu; 3. Zło; 4. Doświadczenie; 5. Źródła metafizyczności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Współczesnych Filozofów / Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN: 83-01-12659-0
Przedmowa; Wstęp: metafizyczne spory o realizm; R.1 Wartości semantyczne; R.2 Wnioskowanie i prawda; R.3 Teorie prawdy; R.4 Znaczenie, wiedza i rozumienie; R.5 Składniki znaczenia; R.6 Prawda i teorie znaczenia; R.7 Geneza i rola pojęcia prawdy; R.8 Uzasadnienie dedukcji; R.9 Błędne koło, niesprzeczność i harmonia; R.10 Holizm; R.11 Teoriodowodowe uzasadnienia prawa logiki; R.12 Założenia podstawowe; R.13 Równowaga; R.14 Teorie znaczenia w kategoriach warunków prawdziwościowych; R.15 Realizm a teoria znaczeniowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7395-106-7
1. Platon, Erazm, Kierkegard i Lipiec o mądrości i miłości. 2. Schopenhauer o woli i mądrości życiowej. 3. Arystoteles, Kant, Hegel i Nietzche o myśleniu filozoficznym. 4. Schopenhauer o człowieku "metafizycznym" i Heideher o człowieku "ontologicznym". 5. Frankl o "pełnym" człowieku i sensie życia. 6. Eliade, van der Leeuw, Girard i inni o mitach w kulturze i quasi-kulturze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przez filozofię / Jan Hartman. - Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2007. - 557, [1] s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-60741-00-9
1. Filozofowie, 2. Metafilozofia, 3. Estetyka, 4. Filozofia polityczna, 5. Bioetyka, 6. Metafizyka i sprawy ostateczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914431-6-7
1. Wprowadzenie; 2. Dzieje formowania się rozumienia bytu; 3. Człowiek a byt; 4. Byt a Bóg.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
E-book
In basket
Zagadnienia Rodzajów Literackich To wielojęzyczne czasopismo zostało powołane przez założycieli przede wszystkim dla prezentacji problematyki genologicznej w ujęciach badaczy z Polski i z całego świata. Redakcja podjęła też publikację, w każdym zeszycie, materiałów do przyszłego słownika rodzajów literackich. Oprócz tego ukazywały się tu również artykuły komparatystyczne i teoretycznoliterackie. Obecnie redaktorzy zachowując dotychczasowy profil pisma, otwierają szerzej łamy dla wszelkiego typu studiów literaturoznawczych bez względu na tematykę i założenia metodologiczne. Pojawiać się będą w "Zagadnieniach Rodzajów Literackich" także teksty o tematach kulturoznawczych, które będą penetrować bliższe i dalsze konteksty literatury. "ZRL" to jedyne w Polsce czasopismo wielojęzyczne, w którym kształtuje się międzynarodowa współpraca literaturoznawców Wschodu i Zachodu. Na jego wzór powstał swego czasu w USA genologiczny periodyk „Genre” (o czym anonsowali w artykule wstępnym z pierwszego tomu jego redaktorzy).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85277-48-X
1. Uwagi do "Psychologii światopoglądów" Karla Jaspersa (1919-1921), 2. Fenomenologia i teologia (1927), 3. Z ostatniego wykładu marbuskiego (1928), 4. Czym jest metafizyka (1929), 5. O istocie podstawy (1930), 6. O istocie prawdy (1930), 7. Platona nauka o prawdzie (1931/32, 1940), 8. O istocie i pojęciu (1939), 9. "Czym jest metafizyka?" Posłowie (1943), 10. List o humanizmie" (1946), 11. "Czym jest metafizyka?" Wprowadzenie (1949), 12. W kwestii bycia (1955), 13. Hegel i Grecy (1958), 14. Kanta teza o byciu (1961)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again