Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(13)
available
(8)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(14)
Author
Bańka Waldemar
(1)
Bohdziewicz Piotr
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Drucker Peter F
(1)
Foster Timothy R. V
(1)
Galata Stanisław
(1)
Hatch Mary Jo
(1)
Holstein-Beck Maria
(1)
Konarski Stanisław
(1)
Kostera Monika
(1)
Kowalczewski Wiesław
(1)
Koźmiński Andrzej K
(1)
Kuc Bolesław Rafał
(1)
Matwiejczuk Wiesław
(1)
Minkiewicz Barbara
(1)
Ogińska-Bulik Nina
(1)
Przytuła Sylwia
(1)
Tyrała Paweł
(1)
Wrzesiewski Tomasz
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Menedżerowie
(16)
Zawód
(6)
Zarządzanie
(5)
Organizacja
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Kadry
(2)
Praca
(2)
Wypalenie zawodowe
(2)
Biolodzy
(1)
Choroby
(1)
Controlling
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Ekonomiści
(1)
Etyka biznesu
(1)
Futurologia
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inżynierowie
(1)
Jakość życia
(1)
Kariera
(1)
Konflikt
(1)
Kontrola -- metody
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Lekarze
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nadzór korporacyjny -- ekonomika
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Oceny pracowników
(1)
Osobowość
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Poradnictwo
(1)
Pracownicy biurowi
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo -- kontrola
(1)
Przywództwo
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Psychotechnika
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Robotnicy
(1)
Rolnicy
(1)
Siła robocza
(1)
Socjotechnika
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Stres
(1)
Sukces
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Urzędnicy
(1)
Wychowanie
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87287-44-X
1.Członek zarządu w firmie. Kiedy tracisz wiarę w si bie. 2.Główne zasady.Kiedy nie wiesz, jaką droą pójść. 3.Pracownicy i personel zarządzający.Kiedy martwisz się o szkolenia i przydział obowiązków. 4.Organizacja. Kiedy pragniesz ożywić i pobudzić swój biznes, 5.Pro gnozowanie oraz podejmowanie decyzji.Bardziej efektywn e rozwiązywanie problemów. 6.Kryzysy menedżerskie.Post ępowanie w czasie recesji oraz inne zagrożenia. 7.Prze dsiębiorczość.Dochodzenie do sukcesu w biznesie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 65.01
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-045-9
I. Wprowadzenie - Narodziny i rozwój nauki zarządzania, II. Teoria i praktyka funkcji menedżerskich: 1. Funkcja: planowanie, 2. Funkcja: organizowanie, 3. Funkcja: współdziałanie: wywieranie wpływu, Motywacja i motywowanie, styl kierowania, styl komunikacji, Wnioski, 4. Funkcja: kontrolowanie: Wnioski, 5. Funkcja: korygowanie, III. Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-856-9
1. Zarządzanie przedsiębiorstwem: Instrumenty stosowane w zarządzaniu; Partycypacyjny system zarządzania. Projekt zmiany paradygmatu zarządzania; Wpływ nowych koncepcji zarządzania na działania marketingowe i logistyczne przedsiębiorstw; Współcześni menedżerowie i przywódcy; Turbulentne otoczenie wyzwaniem dla dynamiki zarządzania organizacja; Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie województwa podlaskiego; Zastosowanie analizy transakcyjnej w zarządzaniu; Wirtualizacja procesów zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem; Pozapłacowe narzędzie motywowania (w świetle przeprowadzonych badań); Zastosowaniu outsourcingu w restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 2. Konkurencyjność i zarządzanie wiedzą: Metodologiczne aspekty oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa budowlanego; Koncepcja klastrów a zarządzanie przedsiębiorstwami w układach regionalnych; Wpływ zastosowania zasad etycznych Jana Pawła II na konkurencyjność firm; Elastyczność jak źródło konkurencyjności przedsiębiorstwa handlowo- usługowego branży budowlanej; Proces zachowywania wiedzy; Wiedza jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; Znaczenie procesu komunikacji dla efektywności procesu wprowadzania zmian; Modele biznesu tradycyjnego i internetowego na przykładzie handlu detalicznego; 3. Jakość i ekologia w zarządzaniu: Jakość zarządzania w instytucjach samorządowych; Model doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM); Metoda ELMA-C wielokryterialnego podejmowania decyzji w zarządzaniu ekologicznym; Problemy zarządzania środowiskiem w aspekcie sanitacji obszarów wiejskich; ; Inwestycje i budownictwo: Bariery zarządzania inwestycjami rzeczowymi; Zastosowanie analizy wielokryterialnej do identyfikacji stanu użytkowania obiektu budowlanego; Deficyt zasobów kadrowych branży budowlanej w warunkach dynamicznego wzrostu budownictwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86539-20-8
1. Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy; 2. Specjaliści; 3. Technicy i inny średni personel; 4. Pracownicy biurowi; 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy; 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy; 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń; 9. Pracownicy przy pracach prostych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-236-5
Kluczowe znaczenie kompetencji społeczno-psychologicznych we współczesnych koncepcjach i praktyce systemów edukacji ekonomistów i menedżerów. O potrzebie nowej filozofii edukacyjnej. Kompetencje człowieka - tradycja i współczesność. Kompetencje społeczne we współczesnej psychologii i teorii zarządzania. Przegląd wybranych podejść i problemów. Badania nad kompetencjami menedżerów. Przegląd problemów i kierunków. Właściwości psychologiczne i poziom kompetencji społecznych a formy aktywności studentów oraz ich motywacje do edukacji psychologicznej. Synteza badań. Kompetencje społeczne menedżerów i osób bezrobotnych. Własne badania porównawcze z lat 1996-2004. Model kształcenia kompetencji społeczno-psychologicznych u studentów uczelni ekonomiczno-menedżerskich. Wybrane aspekty rozwijania kompetencji społeczno-psychologicznych. Kierunki dalszych badań w zakresie kompetencji społeczno-psychologicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914212-8-7
Cz.I Kontrola w zarządzaniu menedżerskim : 1.Niezbędność kontroli w zarządzaniu, 2.Kontrola menedżerska. Konieczna selektywność, 3.Kontrola strategiczna. Ujarzmianie ryzyka, 4.Dominacja kontroli finansowej. Cz.II Kontrola w organizacjach przyszłości : 1.Organizaje przyszłości, 2.Formy i instrumenty kontroli przyszłości, 3.Audyt wewnętrzny-nowa generacja kontroli, 4.Samokontrola w organizacjach przyszłości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89886-15-4
1. Instytucjonalizacja edukacji 2. Podstawy dydaktyki menadżerskiej 3. Metody kształcenia menedżerów 4. Podnoszenie efektywności edukacji menedżerskiej 5. Rola nauczyciela akademickiego 6. Praca dydaktyczno- wychowawcza 7. Pomoce dydaktyczne wspomagające efektywność nauczyciela 8. Łączenie procesu dydaktycznego z procesem wychowawczym 9. Funkcje dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela w kształceniu menedżerów 10. Narzędzia wirtualne - infostrady
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87814-00-8
Zawiera: Cz.I: Przedsiębiorstwo w perspektywie przemian. Cz.II: Wizerunek menedżera I dekady XXI wieku. Cz.III: Problemy rozwoju menedżerów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-89-2
1. Jak opracować własny plan osiągnięcia sukcesu, 2. Jak być wiarygodnym, 3. Jak sprawiać wrażenie człowieka sukcesu, 4. Jak się wyróżniać, 5. Jak poznawać klienta, 6. Jak promować własną działalność, 7. Jak utrzymywać kontakty, 8. Jak wykazywać się zaangażowaniem, 9. Jak stawać się bardziej wiarygodnym, 10. Jak rozwijać relacje, 11. Jak radzić sobie w różnych relacjach, 12. Jak współpracować z klientami w fazie realizacji projektu, 13. Jak pracować na bieżąco z klientami, 14. Jak postępować z klientami w razie pojawienia się problemów, 15. Jak zarabiać, 16. Wnioski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia zarządzania : wybrane zagadnienia / Sylwia Przytuła. - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2008. - 209, [2] s. : fot., rys., tab., wykr. ; 24 cm.
(Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / przewodniczący komitetu red. Andrzej Matysiak)
ISBN: 978-83-7011-929-4
1. Praktyczne aspekty psychologii zarządzania. 2. Psychologiczne koncepcje osobowości. 3. Profil kwalifikacyjny współczesnego menedżera. 4. Determinanty zachowań ludzi w organizacji. 5. Manipulacje w biznesie i sposoby obrony przed nimi. 6. Ekspresja emocji i manipulowanie nimi. 7. Relacje interpersonalne utrudniające i wspierające wzajemne porozumiewanie się. 8. Teoria stresu psychologicznego i wypalenie zawodowe. 9. Dysfunkcje psychologiczne w zarządzaniu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi ; Nr 1 (44)/2004)
1. Koncepcje i pomiar jakości życia związanej ze zdrowiem, 2. Jakość życia osób niepełnosprawnych, 3. Podejście poznawczo-behawioralne w profilaktyce i promocji zdrowia, 4. Stres a choroby skóry, 5. Czynniki emocjonalne w astmie oskrzelowej i chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, 6. Jak wytrwać i nie zrezygnować. Doświadczenia z realizacji programu psychologicznej wspomagającego redukcję nadwagi u kobiet, 7. Psychologiczne wyznaczniki zachowań jedzeniowych u nastolatek z nadwagą, 8. Psychologiczne wyznaczniki uprzedzeń zdrowotnych dzieci i młodzieży, 9. Psychologiczne wyznaczniki uprzedzeń wobec zakażonych HIV i chorych na AIDS, 10. Konsekwencje stresu zawodowego personelu ratownictwa medycznego, 11. Zespół wypalenia zawodowego a radzenie sobie ze stresem u funkcjonariuszy policji, 12. Wsparcie społeczne jako zasób chroniący menedżerów przed negatywnymi konsekwencjami stresu zawodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-432-1
1. Charakterystyka organizacji, 2. Zasoby nowoczesnej organizacji, 3. Intuicja w działalności menedżerskiej, 4. Proces zarządzania strategicznego, 5. Metodologia procesu formułowania i wyboru strategii zarządzania, 6. Etyka w zarządzaniu działalnością gospodarczą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61408-88-8
Menedżer o tysiącu twarzy; 1. Estetyka przywództwa; 2. Opowiadanie historii biznesowych; 3. Przywództwo dramatyczne; 4. Przywództwo mitologiczne; 5. Formowanie i reformowanie instytucji menedżmentu; 6. Przywódca biznesowy w roli artysty i kapłana
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89416-58-1
1. Pracownik organizacji - człowiekiem dorosłym, 2. Współczesne paradygmaty zarządzania zasobami ludzkimi, 3. Ewolucja podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi, 4. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako funkcja menedżerska, 6. Kierowanie ludźmi w przekształcających się organizacjach, 7. Proces komunikowanie się w organizacji, 8. Rozwój i kariera w organizacji, 9. Szkolenie w firmie, 10. System motywowanie w przedsiębiorstwie, 11. Zarządzanie przez kulturę, 12. Zarządzanie wiedzą w organizacji, 13. Budowanie zespołów w organizacji, 14. Kierowanie zespołem zadaniowym w organizacji, 15. Konflikty w organizacji, 16. Rola kultury w zarządzaniu różnorodnością narodową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawód menedżer / Peter F. Drucker. - Konstancin-Jeziorna : MT Biznes sp. z o.o., 2004. - 322 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88970-90-9
1. Obowiązki menedżera, 2. Świat menedżera
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910408-9-5
CZ.I Zmiany na rynku usług edukacyjnych: 1.Zmiany na rynku edukacji menedżerskiej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, 2.Internacjonalizacja ksztaćłenia - doświadczenia Biura Koordynacji Kształcenia Kadr, 3.Internacjonalizacji programów ksztaćłenia. Studai i mit Master of Business Administration, 4.Polityka edukacyjna wobec szkolnictwa wyższego, 5.Jakość w szkolnictwie wyższym: projekty, prawo i praktyka. Cz.II Wyzwania stawiane przez otoczenie: 1.Rynek pracy osób z wyższym wykształceniem w Poslce w latach dziewięćdziesiątych, 2.Popyt na absolwentów szkół wyższych. Przedmiot i metody analizy, 3.System prognozowania poptyu na pracę według kwalifikacji, 4.Nowy profil menedżera - wyzwanie dla procesów eduakcyjnyh, 5.Współpraca uczelni i firm w aspekcie promocyjnym na przykładzie Szkoły Głównej Handlowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Authority data
Menedżerowie - zawód (hasło przedmiotowe)
Authority data
Menedżerowie - zawód - psychologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Menedżerowie - zawód - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Menedżerowie - zawód - badanie (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again