Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(14)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(14)
Author
Kożusznik Barbara
(3)
Rzepa Teresa
(2)
Armstrong Michael
(1)
Bańka Waldemar
(1)
Czainska Katarzyna
(1)
Czarnecka-Wójcik Ewa
(1)
Doroszewicz Krystyna
(1)
Grzesiuk Lidia
(1)
Kieżun Witold
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
Molden David
(1)
Nosal Czesław S
(1)
Patkaniowski Michał
(1)
Penc Józef
(1)
Podsiadlik Aleksandra
(1)
Podsiadło Iwona
(1)
Przytuła Sylwia
(1)
Stojanowska Elżbieta
(1)
Terelak Jan F
(1)
Wójcik Leszek
(1)
Wójcik Marian
(1)
Ściborek Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Menedżerowie
(17)
Zarządzanie
(8)
Kadry
(5)
Stosunki interpersonalne
(5)
Praca
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Przywództwo
(4)
Decyzje
(3)
Organizacje
(3)
Zachowanie
(3)
Komunikacja społeczna
(2)
Kultura organizacyjna
(2)
Manipulacja (psychol.)
(2)
Motywacja pracy
(2)
Organizacja
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Zatrudnienie
(2)
Zawód
(2)
Bhp
(1)
Etyka biznesu
(1)
Kariera
(1)
Konflikt
(1)
Oceny pracowników
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Osobowość
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pracodawcy
(1)
Prakseologia
(1)
Prawo pracy
(1)
Programowanie neurolingwistyczne
(1)
Płaca
(1)
Płynność kadr
(1)
Stres
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Władza
(1)
17 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7174-690-3
Przedsiębiorstwo jako system. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa; Cele przedsiębiorstwa; Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Rola i zadania kierownika w przedsiębiorstwie. Zarządzanie a kierowanie; Kierownik w przedsiębiorstwie; Rozpiętość kierowania; Władza i autorytet kierownika; Przywództwo; Style kierowania; Delegowania władzy; Zarządzanie przez cele. Praca własna kierownika. Uwarunkowania pracy kierownika; Mankamenty pracy kierownika, Organizacja pracy własnej kierownika; Usprawnienie pracy kierownika. Zmiany w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania zmian; Przeprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Planowanie a decydowanie; Uwarunkowania procesu decyzyjnego; Analiza procesu podejmowania decyzji; Formułowanie problemu; Opracowanie wariantów; Przewidywanie skutków wprowadzania wariantów; Ocena wariantów i podjęcie decyzji; Forma przekazywania decyzji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-23-6
Cz. I Wejście. Kontekst wewnętrzny i zewnętrzny: 1. Środowisko społeczno-polityczne: Zaufanie podstawą relacji społecznych, Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, biznesie i gospodarce, Ewolucja państwa opiekuńczego, Sprawiedliwość społeczna w Polsce lat dziewięćdziesiątych. O kontekście problematyki i realizacji zasady równości szans, Stosunki pracy w Polsce: od społecznego partnerstwa do oświeconego paternalizmu, 2. Środowisko ekonomiczno-konkurencyjne: Jaki kapitalizm? Modelowe trendy i kierunki polityki, Modelowe trendy i kierunki polityki kapitalizmu. Cz. II Transformacja: 1. Menedżer: Fenomen przywództwa, Przywództwo: między Scyllą potrzeb a Charybdą możliwości, Błogosławiony zmierzch przywództwa, Kultura menedżerska, 2. Decyzje: Konsulting menedżerski dla przyszłości, Konsulting menedżerski dla przyszłości: przemysł i tworzenie wiedzy, Społeczno-kulturowe uwarunkowania eksternalizacji funkcji organizacyjnych, Przedsiębiorczość intelektualna, Możliwości rozwoju przedsiębiorczości intelektualnej w Polsce, Ewolucja myślenia o strategii organizacyjnej, Sens i nonsens w wypowiedziach na temat ryzyka. Cz. III Aplikacje: Nadzór korporacyjny - perspektywy badawcze, Transformacja administracji publicznej (1990-1999) w świetle teorii organizacji i zarządzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-246-1732-6
Część I: Zasady NLP: podstawy sukcesu. 1. Bagna i aligatory. 2. Ciężar gatunkowy opinii. 3. Kozły ofiarne pilnie poszukiwane. Część II: Wzorce NLP: świadomość różnicy. 4. Mapy rzeczywistości, 5. Stan umysłu. 6. Kontakt. 7. Kanały komunikacyjne. 8. Język, który zmienia rzeczywistość. 9. Metaprogramy. 10. Model poziomów logicznych. 11. Kodowanie czasu. 12. Tygrys w ogrodzie róż. Część III: Tworzenie zmiany: praktyczne zastosowanie NLP. 13. Jak wyznaczać ważne cele. 14. Przeramowanie - tworzenie nowych perspektyw. 15. Ramy informacji dla zebrań. 16. Kotwiczenie: dotarcie do wszystkich zasobów, których potrzebujesz. 17. Wizualizacja konkurencji. 18. Percepcja a rzeczywistość. 19. Coaching prelegenta. 20. Koło ryzyka. 21. Strategia siedmiu kroków. 22. Realizacja celów. 23. Zaufanie w zespołach wirtualnych. 24. Zarządzanie czasem i zastosowanie techniki Orange Circle Thinking. Część IV: Modelowanie doskonałości: jak rozwinąć umiejętności, których Ci potrzeba. 25. Metoda i technika modelowania. 26. Strategia kreatywności Walta Disneya. 27. Przykład modelowania: sztuka obsługi klienta. 28. Przykład modelowania: modelowanie doskonałości w doradztwie podatkowym. 29. Uwolnij się od nawyku - raz na zawsze!
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Odkryć zarządzanie / Katarzyna Czainska. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 255 s. : rys., tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-01-16422-5
1.Wszechstronni twórcy zarządzania; 2. Motomanagement; 3. Management fiction; 4. Globalizacja i interkulturowość w zarządzaniu; 5. Model Markowa w zarządzaniu mobilnością wewnątrz-organizacyjną; 6. Kompetencje w zarządzaniu; 7. Przywództwo w modelu PMS (przedsiębiorca-menedżer-specjalista); 8. Koło wiedzy i andragogika w zarządzaniu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65,01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-918374-9-1
1. Co warto wiedzieć o komunikowaniu się?: Proces komunikowania się, jego elementy i warunki; Co najbardziej przeszkadza w skutecznym komunikowaniu się? 2. Ciemne strony komunikowania się: Kłamstwo, fałszowanie, zatajanie; Jak rozpoznać kłamcę?; Techniki manipulacji; Gry komunikacyjne. 3. Komunikowanie się podczas zebrań: Zasady ogólne; Zalecenia szczegółowe. 4. Komunikowanie się podczas rozmów indywidualnych: Przygotowanie rozmowy; Przebieg rozmowy oceniającej. 5. Komunikowanie się podczas rozmów kwalifikacyjnych: Etap I. Powitanie i wprowadzenie do rozmowy; Etap II. Rozmowa właściwa; Etap III. Zamknięcie rozmowy i pożegnanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-626-X
1. Co warto wiedzieć o komunikowaniu się?: Proces komunikowania się, jego elementy i warunki; Co najbardziej przeszkadza w skutecznym komunikowaniu się? 2. Ciemne strony komunikowania się: Kłamstwo, fałszowanie, zatajanie; Jak rozpoznać kłamcę?; Techniki manipulacji; Gry komunikacyjne. 3. Komunikowanie się podczas zebrań: Zasady ogólne; Zalecenia szczegółowe. 4. Komunikowanie się podczas rozmów indywidualnych: Przygotowanie rozmowy; Przebieg rozmowy oceniającej. 5. Komunikowanie się podczas rozmów kwalifikacyjnych: Etap I. Powitanie i wprowadzenie do rozmowy; Etap II. Rozmowa właściwa; Etap III. Zamknięcie rozmowy i pożegnanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 87-7251-002-4
Człowiek w organizacji; Jednostkowy poziom zachowań organizacyjnych; Grupowe determinanty zachowania organizacyjnego; Systemowe wyznaczniki zachowania organizacyjnego; Stres organizacyjny; Wybrane zagadnienia psychologii zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7287-006-3
Cykle menedżerskiego myślenia i działania. Rozwiązywanie
problemów.Podejmowanie decyzji i ocena ryzyka. Myślen ie strategiczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia zarządzania : wybrane zagadnienia / Sylwia Przytuła. - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2008. - 209, [2] s. : fot., rys., tab., wykr. ; 24 cm.
(Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / przewodniczący komitetu red. Andrzej Matysiak)
ISBN: 978-83-7011-929-4
1. Praktyczne aspekty psychologii zarządzania. 2. Psychologiczne koncepcje osobowości. 3. Profil kwalifikacyjny współczesnego menedżera. 4. Determinanty zachowań ludzi w organizacji. 5. Manipulacje w biznesie i sposoby obrony przed nimi. 6. Ekspresja emocji i manipulowanie nimi. 7. Relacje interpersonalne utrudniające i wspierające wzajemne porozumiewanie się. 8. Teoria stresu psychologicznego i wypalenie zawodowe. 9. Dysfunkcje psychologiczne w zarządzaniu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-512-3
1. Nowoczesna organizacja i jej atrybuty, 2. Menedżerowie w nowoczesnej organizacji, 3. Umiejętności podejmowania trafnych decyzji, 4. Umiejętności tworzenia przyszłości firmy, 5. Umiejętności współdziałania z ludźmi, 6. Umiejętności doskonalenia kultury, wizerunku i reputacji firmy, 7. Samodoskonalenie menedżera i kreowanie kariery
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-27-2
Cz. I Wpływ społeczny w kontaktach między ludźmi: R.1 Człowiek jako nadawca i odbiorca wpływu społecznego. Rodzaje wpływu społecznego, R.2 Uwarunkowanie zachowań społecznych, R.3 Manipulacyjne techniki wywierania wpływu społecznego. Cz. II Umiejętności menedżera: R.4 Efektywne porozumiewanie się, R.5 Skuteczne słuchanie, R.6 Style słuchania i odpowiadania, R.7 Udzielanie informacji zwrotnych, R.8 Asertywność, R.9 Stres i radzenie sobie z nim, R.10 Umiejętność prowadzenia negocjacji, R.11 Umiejętność kierowania zespołem ludzi, R.12 Umiejętność twórczego myślenia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-06-6
1. Przywództwo-problemy, pojęcia, istota, 2. Modele władzy i wpływu, 3. Współczesna teoria i praktyka przywództwa, 4. Nowe kierunki rozwoju przywództwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zachowania człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik. - Wyd.2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 269, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1676-1
1. Uwarunkowania zachowań organizacyjnych. 2. Indywidualne mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. 4. Grupa. Problemy współpracy i godzenia interesów. 5. Zespoły w organizacji. 6. Koncepcje efektywnego kierowania. 7. Przywództwo jako specyficzny sposób kierowania ludźmi. 8. Komunikowanie się w organizacji. 9. Efektywność organizacji a konieczność ciągłej zmiany. 10. Kultura organizacyjna. 11. Nowe modele kultury organizacyjnej otwarte na potencjał ludzki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Zachowania człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - 315, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1676-1
1. Uwarunkowania zachowań organizacyjnych. 2. Indywidualne mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. 4. Grupa. Problemy współpracy i godzenia interesów. 5. Zespoły w organizacji. 6. Koncepcje efektywnego kierowania. 7. Przywództwo jako specyficzny sposób kierowania ludźmi. 8. Komunikowanie się w organizacji. 9. Efektywność organizacji a konieczność ciągłej zmiany. 10. Kultura organizacyjna. 11. Nowe modele kultury organizacyjnej otwarte na potencjał ludzki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zachowania człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 317, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-2100-1
1. Uwarunkowania zachowań organizacyjnych. 2. Indywidualne mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. 4. Grupa. Problemy współpracy i godzenia interesów. 5. Zespoły w organizacji. 6. Koncepcje efektywnego kierowania. 7. Przywództwo jako specyficzny sposób kierowania ludźmi. 8. Komunikowanie się w organizacji. 9. Efektywność organizacji a konieczność ciągłej zmiany. 10. Kultura organizacyjna. 11. Nowe modele kultury organizacyjnej otwarte na potencjał ludzki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89416-58-1
1. Pracownik organizacji - człowiekiem dorosłym, 2. Współczesne paradygmaty zarządzania zasobami ludzkimi, 3. Ewolucja podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi, 4. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako funkcja menedżerska, 6. Kierowanie ludźmi w przekształcających się organizacjach, 7. Proces komunikowanie się w organizacji, 8. Rozwój i kariera w organizacji, 9. Szkolenie w firmie, 10. System motywowanie w przedsiębiorstwie, 11. Zarządzanie przez kulturę, 12. Zarządzanie wiedzą w organizacji, 13. Budowanie zespołów w organizacji, 14. Kierowanie zespołem zadaniowym w organizacji, 15. Konflikty w organizacji, 16. Rola kultury w zarządzaniu różnorodnością narodową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-0616-4
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi; 2. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi; 3. Praca i zatrudnienie; 4. Zachowanie organizacyjne; 5. Projektowanie i rozwój organizacji; 6. Pozyskiwanie zasobów ludzkich; 7. Zarządzanie wydajnością; 8. Uczenie się i rozwój; 9. Wynagradzanie pracowników; 10. Stosunki pracy; 11. Bezpieczeństwo, higiena i dobrostan pracownika; 12. Polityka, procedury i system zzl.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again