Form of Work
Książki
(24)
Czasopisma
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(26)
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(26)
Author
Borkowski Stanisław
(2)
Chodyński Andrzej
(2)
Huczek Marian
(2)
Penc Józef
(2)
Skórska Anna
(2)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Banaszak Sławomir
(1)
Bańka Waldemar
(1)
Bieda Jolanta
(1)
Bieniok Henryk
(1)
Bławat Franciszek
(1)
Chodyńska-Kukułka Agata
(1)
Cyfert Szymon
(1)
Dowgiałło Zygmunt
(1)
Fołomiow Aleksander Nikołajewicz
(1)
Gabryszak Renata
(1)
Gruszczyńska-Malec Grażyna
(1)
Halama Henryk
(1)
Huczek Antoni
(1)
Ingram Marian
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński M. Marian
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Jasiukiewicz Marian
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Kardaszewski Jacek
(1)
Kieżun Witold
(1)
Kochmańska Magdalena
(1)
Kocot Maria
(1)
Kordel Piotr
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Krzakiewicz Kazimierz
(1)
Kubik Krystyna
(1)
Kwarcińska Beata
(1)
Lachiewicz Stefan
(1)
Majewski Miłosz
(1)
Nowakowski Marcin K
(1)
Oczachowski Marian
(1)
Pełka Bogusław
(1)
Pietrzyk Małgorzata
(1)
Piocha Stanisław
(1)
Pypno-Guzek Magdalena
(1)
Regulski Lech
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Sierpińska Maria
(1)
Soroka Józef Michał
(1)
Strużycki Marian
(1)
Trynda Katarzyna
(1)
Warner Malcolm
(1)
Waściński Tadeusz
(1)
Witzel Morgen
(1)
Wnuk Jan
(1)
Zadworny Waldemar
(1)
Ziółkowska Bogusława
(1)
Ściborek Zbigniew
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Menedżerowie
(26)
Przedsiębiorstwo
(18)
Zarządzanie
(11)
Decyzje
(9)
Organizacja
(6)
Kadry
(5)
Przywództwo
(5)
Zarządzanie wiedzą
(5)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(3)
Innowacje
(2)
Negocjacje
(2)
Organizacja ucząca się
(2)
Praca
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Bibliotekarstwo
(1)
Controlling
(1)
Dyrektor
(1)
Ekonomia
(1)
Etyka biznesu
(1)
Etyka społeczna
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Innowacyjność
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Kariera
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konflikt
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Motywacja pracy
(1)
Oceny pracowników
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacje
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Przemysł
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Płaca
(1)
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
(1)
Ruchy i organizacje ekologiczne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Strony WWW
(1)
Targi i wystawy
(1)
Zachowanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
27 results Filter
Book
In basket
(Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN: 83-60283-13-3
Cz. I Wybrane problemy controllingu w przedsiębiorstwie: 1. Organizacja systemu controllingu w przedsiębiorstwie Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o., 2. Organizacja systemu controllingu w Anion S.A. Oddział w Tarnowie, 3. Systemy informacji menedżerskiej w obszarze kosztów, 4. Wąski zakres kompetencji menedżera działu logistyki jako bariera kontroli kosztów, 5. Pościg Achillesa za żółwiem, czyli o paradoksie niedopasowania potrzeb informacyjnych do wymogów systemów controllingowych, 6. Business Intelligence jako narzędzie zamykania luki decyzyjnej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, 8. Controlling polityki kredytowania odbiorców, 9. Wykorzystanie kosztów pracy controllingu personalnym, 10. Realizacja projektu na zasadach conrollignowej koncepcji zarządzania, 11. Dostosowanie wybranych narządzi controllingu do potrzeb zarządzania projektami, 12. Funkcja menedżera finansowego i controllera w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, 13. Organizacja controllingu finansowego w przedsiębiorstwie, 14. Zastosowanie EVA do oceny ośrodków odpowiedzialności za inwestycje, 15. Wykorzystanie Strategicznej karty Wyników w powiązaniu z systemem zarządzania przez jakość. Cz. II Controlling w zarządzaniu finansami: 1. Wpływa strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto na poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie, 2. Kredyt akceptacyjny jako narzędzie wspierające efektywność inwestycji depozytowych, 3. Funkcje sekurytyzacji aktywów w przedsiębiorstwie, 4. Rezerwy jako narzędzie kreowania wyniku finansowego, 5. Korzyści grupy kapitałowej z ukierunkowaniem jej na kreowanie wartości dla akcjonariuszy, 6. Podstawy kształtowania cen transferowych na grupach kapitałowych, 7. Kadra menedżerska wobec fuzji i przejęć przedsiębiorstw, 8. Trendy upadłości przedsiębiorstw i metody ich przewidywania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7225-122-3
1. Doskonalenie zarządzania - charakterystyka procesów zmian a świadomość menedżerska, 2. Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw a zachowania kadry kierowniczej, 3. Uwarunkowani i bariery procesu zarządzania strategicznego w polskich przedsiębiorstwach w kontekście zmian świadomości menedżerskiej, 4. System informacyjny w przedsiębiorstwie, 5. Ewolucja w zarządzaniu marketingowym jako doskonalenia procesów zarządczych, 6.Wykorzystanie kontrolingu w polskich przedsiębiorstwach, 7. Doskonalenie zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie - próba syntezy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89250-60-8
Rozdział I: Społeczeństwo wiedzy - wyzwanie XXI wieku. 1. Zmiana społeczna - uwarunkowania i charakterystyka. 2. Społeczeństwo informacyjne - teraźniejszość i przyszłość. 3. Kapitał ludzki w zmieniającym się świecie. 4. Wiedza i jej znaczenie w uczącym się społeczeństwie. 5. Wiedza proceduralna i deklaratywna. 6. Funkcjonowanie edukacji - stan obecny i perspektywy. Miejsce edukacji dorosłych. Rozdział II: Wiedza a edukacja i organizacja, 1. Organizacja - stan obecny i perspektywy rozwoju. 2. Od zarządzania personelem do zarządzania zasobami ludzkimi, kapitałem ludzkim i wiedzą. 3. Organizacyjne uczenie się - wyjaśnienie zjawiska. 4. Ucząca się organizacja i organizacja tworząca wiedzę - wymagania wobec organizacji na miarę XXI wieku. 5. Edukacja dla gospodarki a gospodarka oparta na wiedzy - znaczenie zdobywania, przetwarzania i przekazywania wiedzy. Rozdział III: W stronę nowego wizerunku menedżera. 1. Ewolucja organizacji i zarządzania a ewolucja zadań menedżerów. 2. Charakterystyka menedżerów średniego i niższego szczebla w organizacjach uczących się i tworzących wiedzę. 4. Przygotowanie menedżerów do funkcjonowania w organizacjach nowej gospodarki. Rozdział IV: Metodologia badań. 1. Temat, przedmiot i cele badań. 2. Problemy i hipotezy badawcze oraz definiowane zmiennych. 3. Metody badawcze. 4. Dobór próby. 5. Charakterystyka grupy badawczej. 6. Weryfikacja hipotez badawczych. 7. Czynniki warunkujące aktywność edukacyjną menedżerów. 8. Ocena własnych kompetencji zawodowych. 9. Aktualny stan wiedzy menedżerów na temat gospodarki opartej na wiedzy i organizacji uczących się. 10. Rozwój zawodowy oraz plany edukacyjne studentów studiów MBA w Polsce. 11. Wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-821-7
1. MSP w teoriach ekonomicznych, 2. Prognozowanie w aspekcie ekonomii menedżerskiej, 3. Podejmowanie decyzji i problem ich optymalizacji, 4. modele konkurencji a proces decyzyjny przedsiębiorstwa, 5. Zastosowanie zdolności menedżerskich w systemie funkcjonowania przedsiębiorstwa, 6. Rachunek kosztów w problemach decyzyjnych menedżera, 7. Strategia personalna w decyzjach kierowniczych MSP, 8. Informacja i wiedza w podejmowaniu decyzji menedżerskich, 9. Ryzyko w podejmowaniu decyzji menedżerskich, 10. Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7174-690-3
Przedsiębiorstwo jako system. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa; Cele przedsiębiorstwa; Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Rola i zadania kierownika w przedsiębiorstwie. Zarządzanie a kierowanie; Kierownik w przedsiębiorstwie; Rozpiętość kierowania; Władza i autorytet kierownika; Przywództwo; Style kierowania; Delegowania władzy; Zarządzanie przez cele. Praca własna kierownika. Uwarunkowania pracy kierownika; Mankamenty pracy kierownika, Organizacja pracy własnej kierownika; Usprawnienie pracy kierownika. Zmiany w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania zmian; Przeprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Planowanie a decydowanie; Uwarunkowania procesu decyzyjnego; Analiza procesu podejmowania decyzji; Formułowanie problemu; Opracowanie wariantów; Przewidywanie skutków wprowadzania wariantów; Ocena wariantów i podjęcie decyzji; Forma przekazywania decyzji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-23-6
Cz. I Wejście. Kontekst wewnętrzny i zewnętrzny: 1. Środowisko społeczno-polityczne: Zaufanie podstawą relacji społecznych, Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, biznesie i gospodarce, Ewolucja państwa opiekuńczego, Sprawiedliwość społeczna w Polsce lat dziewięćdziesiątych. O kontekście problematyki i realizacji zasady równości szans, Stosunki pracy w Polsce: od społecznego partnerstwa do oświeconego paternalizmu, 2. Środowisko ekonomiczno-konkurencyjne: Jaki kapitalizm? Modelowe trendy i kierunki polityki, Modelowe trendy i kierunki polityki kapitalizmu. Cz. II Transformacja: 1. Menedżer: Fenomen przywództwa, Przywództwo: między Scyllą potrzeb a Charybdą możliwości, Błogosławiony zmierzch przywództwa, Kultura menedżerska, 2. Decyzje: Konsulting menedżerski dla przyszłości, Konsulting menedżerski dla przyszłości: przemysł i tworzenie wiedzy, Społeczno-kulturowe uwarunkowania eksternalizacji funkcji organizacyjnych, Przedsiębiorczość intelektualna, Możliwości rozwoju przedsiębiorczości intelektualnej w Polsce, Ewolucja myślenia o strategii organizacyjnej, Sens i nonsens w wypowiedziach na temat ryzyka. Cz. III Aplikacje: Nadzór korporacyjny - perspektywy badawcze, Transformacja administracji publicznej (1990-1999) w świetle teorii organizacji i zarządzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
ISBN: 978-83-7011-875-4
1. Przedsiębiorstwo jako organizacja społeczna, 2. Kultura przedsiębiorstwa - uwarunkowania jednostkowe i organizacyjne, 3. Warunki pracy - struktura i zagrozenia, 4. Menedżerowie, 5. Przywództwo, 6. Dezycje i ich psychospołeczne uwarunkowania, 7. Komunikacja w organizacji, 8. Negocjowanie, 9. Problemy motywacji w organizacji, 10. Proces kontroli w organizacji, 11. Zmiany
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-01-5
Cz. I Jutro: R.I Zmiany w otoczeniu firmy: 1. Globalizacja, 2. Informatyzacja, 3. Profil konsumenta. R.II Nowy model firmy 1. Firma globalna, 2. Organizacja oparta na wiedzy. R.III Koncepcje zarządzania. Cz. II Menedżer: R.IV Treść pracy menedżera, R.V Sylwetka menedżera, R.VI Styl pracy menedżera
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-230-8
1. Przedsiębiorstwo przyszłości w warunkach rynku globalnego, 2. Specyfika pracy współczesnego menedżera, 3. Kompetencje współczesnego polskiego menedżera, 4. Determinanty sukcesu współczesnego menedżera, 5. Analiza doskonalenia i rozowoju współczesnego menedżera, 6. Wizja menedżera przyszłości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1703-4
1. Podstawy, cechy i formy sprawowania włądzy w organizacjach gospodarczych, 2. Rola kadry kierowniczej w działalności współczesnych organizacji gospodarczych, 3 Funkcjonowanie menedżerów w strukturach włądzy organizacji gospodarczych w Polsce, 4. Postawy kadry kierowniczej wobec głownych problemów włądzy w organizacjach gospodarczych, 5. Proces przygotowania menedżerów do profesjonalnego działania w strukturach władzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88018-34-5
1. Menedżerowie w społecznym podziale pracy. Pojęcie menedżera w myśli potocznej, literaturze socjologicznej i ekonomicznej; Pojęcie podziału pracy; Skutki podziału pracy. 2. Menedżerowie w świetle teorii i praktyki organizacji i zarządzania. Miejsce kierownictwa w refleksji teoretycznej na gruncie nauki organizacji i zarządzania; Odpowiedzialność jako fundamentalna kategoria w teorii i praktyce organizacji i zarządzania; Nowe formy organizacji pracy; Władza w organizacji; Style kierowania; Wartościowanie pracy a położenie menedżerów. 3. Klasy menedżerskie. Znaczenie kategorii "klasa społeczna" w analizie pozycji społeczno-ekonomicznej menedżerów; Pojęcie klasy społecznej; Ekonomiczno-socjologiczne a prawne ujęcie własności; Teleskop i mikroskop w badaniu zróżnicowania społecznego; Rola klas w życiu społecznym; Makroklasa menedżerów a klasy i stany kierownicze; Makroklasa jako kategoria nie tylko heurystyczna; Organizacje menedżerskie; Menedżerowie a elita władzy i technostruktura łady produkcji a mikroklasy; Wykształcenie jako czynnik kariery menedżerskiej i niezbywalny obiekt własności ergodynamis; Wykształcenie i kwalifikacje a praktyka zarządzania przedsiębiorstwami; Etyka menedżerów; Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych; Menedżerowie jako beneficjenci przemian; Płace menedżerów jako wskaźnik ergodynamis; Mikroklasa korporacyjnych dyrektorów naczelnych a właściciele kapitału; Szacunek społeczny w położeniu klasowym menedżerów. 4. Styl życia menedżerów. Miejsce w podziale pracy, własność ergodynamis a styl życia menedżerów; Postawy wobec pracy i pracowników; Uczciwość; Bezpieczeństwo zatrudnienia i ocena szansy utraty pracy; Codzienne i niecodzienne zachowania menedżerów; Menedżerowie i polityka. Preferencje i zachowania wyborcze; Menedżerowie i specjaliści. Zafascynowani reengineringiem i downsizingiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7246-208-9
1. Podstawy podejmowania decyzji, 2. Biznesplan jako sformalizowana postać decyzji menedżerskich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8211-035-7
Podręcznik prezentuje w kompleksowy sposób kluczowe koncepcje i teorie z obszaru organizacji i zarządzania. Uaktualnione i rozszerzone trzecie wydanie Podstaw zarządzania organizacjami jest adresowane do studentów realizujących programy przedmiotów w obszarze zarządzania organizacjami, jak również do menedżerów, którzy otrzymają kompleksową wizję tego, czym jest organizacja, jak nią zarządzać i jak ją doskonalić. Rozdział pierwszy poświęcono ogólnej charakterystyce teorii organizacji i zarządzania. W rozdziale drugim jest przedstawiona ewolucja nauki organizacji i zarządzania. Rozdział trzeci omawia proces planowania w organizacji. Strukturom organizacyjnym oraz procesowi ich budowy i kształtowania poświęcono rozdziały czwarty i piąty. W rozdziale szóstym został omówiony proces motywowania. Treść rozdziału siódmego stanowi realizacja procesu kontroli w organizacji, analizowana zarówno w ujęciu strategicznym, jak i operacyjnym. Rozdział ósmy zawiera charakterystykę znaczenia i roli informacji w procesie zarządzania. W rozdziale dziewiątym przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące podejmowania decyzji kierowniczych. Pracę kierowniczą w organizacji omawia rozdział dziesiąty. W rozdziale jedenastym omówiono założenia koncepcji stylów kierowania i zaprezentowano podstawowe ich modele. Rozdział dwunasty to rekonstrukcja i prezentacja współczesnego stanu wiedzy o zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Ostatni, trzynasty rozdział poświęcono zagadnieniom dotyczącym zarządzania zmianami w organizacji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 2)
Ku intelektualizacji pracy; Udział pracowników w budowie strategii rozwoju firmy; Zarządzanie w praktyce przemysłowej; Psychologiczne i osobowościowe uwarunkowania decyzji menedżerskich; Wynagrodzenia menedżerów w spółkach publicznych; Przedsiębiorstwa województwa świętokrzyskiego w ocenie zdolności adaptacyjnych gospodarki; Okręgi przemysłowe jako środowisko konkurencyjne małych firm; Systemy typu Customer Relationship Management jako sposób osiągania przewagi konkurencyjnej; Procesy wirtualizacji firm; Przedsiębiorstwo wirtualne w logistyce; Techniki promocji sprzedaży w przedsiębiorstwach handlu detalicznego; Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie; Ekologiczne koszty działania przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919886-1-9
R.1 Statystyczno-ekonometryczne metody analizy czynnikowej zdolności do przetrwania przedsiębiorstw, R.2 Determinanty wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, R.3 Wpływ zasobów ludzkich na konkurencyjność i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w procesie globalizacji, R.4 Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, R.5 Fazy rozwoju przedsiębiorstwa - podejście modelowe, R.6 Statystyczno - ekonometryczna analiza czynnikowa zdolności do przetrwania małych i średnich przedsiębiorstw, R.7 Czynniki wzrostu małych firm w świetle badań empirycznych, empirycznych, R.8 Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. Aneks: Analiza porównawcza stylów przywództwa i zarządzania zasobami ludzkimi w krajach o różnej kulturze społecznej.
małych i srednich przedsiębiorstw w procesie globali zacji, R.4 Bariery wzrostu małych i średnich przedsię biorstw, R.5 Fazy rozwoju przedsiębiorstwa - podejście
modelowe, R.6 Statystyczno-ekonometryczna analiza czy nnikowa zdolności do przetrwania małych i średnich przedsiębiorstw, R.7 Czynniki wzrostu firm w świetle b adań empirycznych, R.8 Bariery wzrostu małych i śre dnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych Aneks : Analiza porównawcza stylów przywództwa i zarzą dzania zasobami ludzkimi w krajach o różnej kulturze społecznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-907344-9-4
1. Podstawowe pojęcia, 2. Przedsiębiorstwo jako system, 3. Zakładanie nowej firmy, 4. Organizacja kierownictwa, 5. Struktury sieciowe-wirtualna organizacja, 4. Praca kierownika, 7. Odpowiedzialność w przedsiębiorstwie, 8. Kierownik jako przywódca, 9. Techniki kierowania ludźmi, 10. Organizowanie pracy własnej, 11. Podejmowanie decyzji, 12. Innowacyjność w przedsiębiorstwie, 13. Kierownik a funkcje zarządcze, 14. Postęp ekonomiczny w przedsiębiorstwie, 15. Zarządzanie wiedzą, 16. Metody zarządzania oraz techniki pracy kierowniczej, 17. Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-512-3
1. Nowoczesna organizacja i jej atrybuty, 2. Menedżerowie w nowoczesnej organizacji, 3. Umiejętności podejmowania trafnych decyzji, 4. Umiejętności tworzenia przyszłości firmy, 5. Umiejętności współdziałania z ludźmi, 6. Umiejętności doskonalenia kultury, wizerunku i reputacji firmy, 7. Samodoskonalenie menedżera i kreowanie kariery
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-54-X
Wprowadzenie; 1. Organizacja i jej właściwości; 2, Środowisko działania organizacji; 3. Proces i funkcje zarządzania; 4. Decydowanie w procesie zarządzania; 5. Kierowanie ludźmi w organizacji; 6. Zarządzanie z myślą o przyszłości; 7. Zarządzanie w interesie klienta; 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi; 9. Zarządzanie zmianami i innowacjami; 10. Zarządzanie w służbie środowiska; 11. Zarządzanie międzynarodowe; 12. Menedżerowie w nowoczesnej organizacji; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; nr 14/2006)
1. Praca człowieka we współczesnej organizacji: Organizacja wirtualna. Pojecie i funkcjonowanie; Strategie rozwoju kariery zawodowej; Wymiary kompetencji zawodowych pracownika współczesnej organizacji; Przywództwo menedżerskie. Kierunki zmian; Skodyfikowana czy spersonalizowana strategia zarządzania wiedzą- miedzy wiedzą jawną a ukryta; Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa; 2. Konkurencyjność współczesnego przedsiębiorstwa: Znaczenie innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw; Model konkurencyjności przedsiębiorstwa; Technologie telekomunikacyjne i informatyczne w przedsiębiorstwach transportowych; Specyfika zarządzania personelem w przedsiębiorstwie globalnym; Metodyka oceny realizacji strategii Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-000-8
1. Istota międzynarodowego zarządzania: Problem; Przedmiot i zakres międzynarodowego zarządzania; Globalizacja działalności przedsiębiorstw; Osnowa teoretyczna; Metoda obserwacji przedsiębiorstwa w działaniu; Internacjonalizacja zarządzania wg koncepcji Betriebswirts chaftslehre (BWL); Podsumowanie i uzupełnienie: Wykład międzynarodowego zarządzania. 2. Wymiar zarządzania międzynarodowego w filozofii biznesu: Problem; Umiędzynarodowienie zarządzania strategicznego; Międzynarodowe zarządzanie marketingowe; Efektywność działania korporacji transnarodowych; Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie zarządzania Podsumowanie i uzupeł. 3. Zarządzanie na skrzyżowaniu kultur: Problem; Kolizje kulturowe- zarządzanie różnicami kulturowymi; Po równania międzynarodowe w zarządzaniu; Zarządzanie europejskie; Negocjacje jako proces zarządzania między narodowego; Wsparcie systemów zarządzania na gruncie filozoficznym i etycznym; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych; Podsum. i uzupeł. 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej: Problem; Kryteria wyróżniające międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi; Przywództwo a zarządzanie międzynarodowe; Funkcje międzynarodowych menedżerów; Doskonalenie menedżerów w perspektywie umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa; Globalny menedżer; Strategiczna rola międzynarodowego zarządzania zasobami ludzki mi; Podsum. i uzupeł.: kadra japońskich przedsiębiorstw sogo-shosha. 5. Przedsiębiorczość międzynarodowa: Problem; Przedsiębiorczość a przedsiębiorczość międzynarodowa; Poziomy przedsiębiorczości; Zarządzanie przedsiębiorczością; Przedsiębiorczość, przedsiębiorcze wykorzystanie zasobów a konkurencyjność; Przedsiębiorczość międzynarodowa jako internacjonalizacja małych przedsiębiorstw; Podsum. i uzupeł. Zakończenie: Polskie priorytety w zarządzaniu międzynarodowym: Problem; Przeszczepialność systemów zarządzania pod wpływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych Zagraniczne studia menedżerskie; Bariery na rynku Unii Europejskiej; Uwagi o polskim modelu zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again