Form of Work
Książki
(6)
Czasopisma
(1)
Status
available
(5)
only on-site
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(4)
Author
Oleksyn Tadeusz
(3)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Chodyńska-Kukułka Agata
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Huczek Marian
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Kochmańska Magdalena
(1)
Kocot Maria
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Kowalczewski Wiesław
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Malinowska Mirosława
(1)
Matwiejczuk Wiesław
(1)
Regulski Lech
(1)
Skórska Anna
(1)
Trynda Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Menedżerowie
(7)
Innowacje
(4)
Praca
(3)
Przydatność zawodowa
(3)
Komunikowanie marketingowe
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Bibliotekarstwo
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Etyka społeczna
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Praca zespołowa
(1)
Przemysł
(1)
Przywództwo
(1)
Ruchy i organizacje ekologiczne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Strony WWW
(1)
Targi i wystawy
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
7 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-814-9
Rozdział I. Komunikacja marketingowa jako przedmiot badań: 1.1. Komunikacja marketingowa - podejście procesowe i systemowe; 1.2. Skuteczność i efektywność komunikacji marketingowej - próba identyfikacji; 1.3. Środki realizacji celów komunikacji marketingowej. Rozdział II. Dylematy pomiaru skuteczności i efektywności komunikacji marketingowej: 2.1. Podstawy źródłowe, metody i techniki badań skuteczności i efektywności komunikacji marketingowej; 2.2. Wskaźniki skuteczności i efektywności komunikacji marketingowej; 2.3. Założenia, przebieg badań i charakterystyka prób badawczych. Rozdział III. Skuteczność i efektywność komunikacji marketingowej w świetle badań jakościowych: 3.1. Postrzeganie skuteczności i efektywności komunikacji marketingowej przez menedżerów; 3.2. Struktura funkcjonalno-instrumentalna komunikacji marketingowej w badanych przedsiębiorstwach; 3.3. Skuteczność i efektywność komunikacji marketingowej w badanych podmiotach - próba oceny. Rozdział IV. Cele, działania i efekty komunikacji marketingowej - na podstawie badań ilościowych: 4.1. Cele i sposoby oceny efektów komunikacji marketingowej; 4.2. Skuteczne i efektywne działania z zakresu komunikacji marketingowej; 4.3. Budżetowanie i koszty komunikacji marketingowej; 4.4. Współpraca z agencjami reklamowymi i badawczymi w zakresie oceny efektów komunikacji marketingowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1589-4
1.Grupa - zespół pracowniczy, 2.Kierownik jako wyróżniony członek zespołu pracowniczego, 3.Nowe wyzwania wobec kierowania zespołem pracowniczym, 4.Zwiększanie efektywności kierowania zespołem pracowniczym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-856-9
1. Zarządzanie przedsiębiorstwem: Instrumenty stosowane w zarządzaniu; Partycypacyjny system zarządzania. Projekt zmiany paradygmatu zarządzania; Wpływ nowych koncepcji zarządzania na działania marketingowe i logistyczne przedsiębiorstw; Współcześni menedżerowie i przywódcy; Turbulentne otoczenie wyzwaniem dla dynamiki zarządzania organizacja; Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie województwa podlaskiego; Zastosowanie analizy transakcyjnej w zarządzaniu; Wirtualizacja procesów zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem; Pozapłacowe narzędzie motywowania (w świetle przeprowadzonych badań); Zastosowaniu outsourcingu w restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 2. Konkurencyjność i zarządzanie wiedzą: Metodologiczne aspekty oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa budowlanego; Koncepcja klastrów a zarządzanie przedsiębiorstwami w układach regionalnych; Wpływ zastosowania zasad etycznych Jana Pawła II na konkurencyjność firm; Elastyczność jak źródło konkurencyjności przedsiębiorstwa handlowo- usługowego branży budowlanej; Proces zachowywania wiedzy; Wiedza jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; Znaczenie procesu komunikacji dla efektywności procesu wprowadzania zmian; Modele biznesu tradycyjnego i internetowego na przykładzie handlu detalicznego; 3. Jakość i ekologia w zarządzaniu: Jakość zarządzania w instytucjach samorządowych; Model doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM); Metoda ELMA-C wielokryterialnego podejmowania decyzji w zarządzaniu ekologicznym; Problemy zarządzania środowiskiem w aspekcie sanitacji obszarów wiejskich; ; Inwestycje i budownictwo: Bariery zarządzania inwestycjami rzeczowymi; Zastosowanie analizy wielokryterialnej do identyfikacji stanu użytkowania obiektu budowlanego; Deficyt zasobów kadrowych branży budowlanej w warunkach dynamicznego wzrostu budownictwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 1/2006)
1. Wzrost konkurencyjności regionów w Projekcie Narodowej Strategii Rozwoju regionalnego na lata 2007-2013, 2. Rozwój Kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie na przykładzie województwa śląskiego, 3. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju innowacyjności lokalnej, 4. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionu, 5. Budowanie kompetencji organizacji uczącej się i zarządzającej wiedzą, 6.Bariery innowacyjności polskich przedsiębiorstw, 7. Ceny transferowe a strategie przedsiębiorstw transportowych, 8. Restrukturyzacja przemysłu hutniczego w Polsce, 9. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - narzędziem kształtowania reputacji firmy, 10. Współczesne, innowacyjne narzędzia komunikacji marketingowej, 11. Strony www jako narzędzie marketingu, 12. Targi jako skuteczna forma promocji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka / Tadeusz Oleksyn. - Wyd. 3. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2018. - 394,[7] s. : il.; tab. ; 24 cm.
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-8124-047-5
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział 1. Wyjaśnienie pojęć i relacji: 1.1. Kompetencje a kwalifikacje; 1.2. Kompetencje a wartości; 1.3. Kompetencje ludzi a kapitał ludzki i intelektualny; 1.4. Kluczowe kompetencje; 1.5. Kompetencje organizacji; 1.6. Kompetencje uniwersalne, specyficzne i osobiste; 1.7. Kompetencje zawodowe i stanowiskowe; 1.8. Profesjogramy/profile stanowisk; 1.9. Role organizacyjne; 1.10. Zarządzanie kompetencjami i jego podmioty. Rozdział 2. Charakterystyka najważniejszych kompetencji: 2.1. Wiedza; 2.2. Doświadczenie i praktyczne umiejętności; 2.3. Kreatywność i innowacyjność; 2.4. Samodzielność; 2.5. Odpowiedzialność; 2.6. Przedsiębiorczość; 2.7. Orientacja biznesowa; 2.8. Profesjonalizm; 2.9. Decyzyjność; 2.10. Od formalnej dyscypliny pracy do „5 S”; 2.11. Skuteczność i ekonomiczność – czyli efektywność; 2.12. Komunikacja; 2.13. Współpraca; 2.14. Kompetencje etyczne; 2.15. Inteligencja; 2.16. Kultura i styl; 2.17. Asertywność; 2.18. Niektóre inne kompetencje. Rozdział 3. Przywództwo, przywódcy i ich style: 3.1. Misja przywódców; 3.2. Przywództwo a zarządzanie; 3.3. Przywództwo jako wywieranie wpływu i jako kierowanie; 3.4. Przywództwo dzikie – jako twarde przejmowanie, sprawowanie i (nad)używanie władzy; 3.5. Przywództwo jako służenie; 3.6. Demokracja i przywódcy demokratyczni; 3.7. Autorytaryzm i przywódcy autorytarni; 3.8. Przywódcy charyzmatyczni i transakcyjni; 3.9. Od przewodzenia opartego na przymusie do „przewodzenia bez przewodzenia”; 3.10. Indywidualne style kierowania. Rozdział 4. Wymiary przywództwa: 4.1. Wskazywanie i uzasadnianie celów; 4.2. Określanie zasad i wartości; 4.3. Dobór i wymiana ludzi; 4.4. Budowa zespołów; 4.5. Integrowanie; 4.6. Rozwój zawodowy; 4.7. Inspirowanie i motywowanie; 4.8. Komunikacja; 4.9. Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje; 4.10. Reprezentowanie; 4.11. Inne wymiary przywództwa; 4.12. Jak być przywódcą akceptowanym. Rozdział 5. Kompetencje wybranych grup zawodowych z sektora przedsiębiorstw: 5.1. Przedsiębiorcy i biznesmeni; 5.2. Menedżerowie i liderzy; 5.3. Kompetencje różnych grup menedżerów; 5.4. Specjaliści, specjaliści wiodący/koordynatorzy, główni specjaliści; 5.5. Pracownicy merytoryczno-wykonawczy; 5.6. Pracownicy operacyjni. Rozdział 6. Zarządzanie kompetencjami w organizacji: 6.1. Zarządzanie kompetencjami w ujęciu systemowym; 6.2. Podmioty zarządzania kompetencjami w organizacji; 6.3. Wzmacnianie portfeli kluczowych kompetencji; 6.4. Harmonizacja kompetencji oczekiwanych i posiadanych; 6.5. Doskonalenie zawodowe; 6.6. Organizacja ucząca się – wybrane problemy; 6.7. Zarządzanie kompetencjami a ocena; 6.8. Zarządzanie kompetencjami a wynagradzanie. Rozdział 7. Zarządzanie własnymi kompetencjami: 7.1. Self-management w świetle psychologii rozwoju; 7.2. Dobre praktyki związane z rozwojem własnym; 7.3. Meandry i zagrożenia samorozwoju; 7.4. Czy wszyscy powinni pracować zawodowo?; 7.5. Sztuczna inteligencja – pomocnik i rywal. Uwagi końcowe. Bibliografia. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-7484-006-4
1. Podstawowe pojęcia i związane z nimi kontrowersje. 2. Charakterystyka najważniejszych kompetencji. 3. Przywództwo i związane z nim kompetencje. 4. Kompetencje wybranych grup zawodowych. 5. Zarządzanie kompetencjami w organizacji. 6. Zarządzanie własnymi kompetencjami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka / Tadeusz Oleksyn. - Wyd. 2 uzupeł. i uaktual. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 357,[3] s. : il.; tab. ; 24 cm.
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-719-8
1. Wyjaśnienie pojęć; 2. Charakterystyka najważniejszych kompetencji; 3. Przywództwo i związane z nim kompetencje; 4. Kompetencje wybranych grup zawodowych z sektora przedsiębiorstw; 5. Zarządzanie kompetencjami w organizacji; 6. Zarządzanie własnymi kompetencjami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again