Form of Work
Książki
(12)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(11)
Author
Płonka-Syroka Bożena
(2)
Siemiński Marek
(2)
Baylon Christian
(1)
Denys Andrzej
(1)
Giermanowska Ewa
(1)
Głowacka Maria Danuta
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Kośmider Kazimierz
(1)
Kubica Józef F
(1)
Leowski Jerzy
(1)
Mignot Xavier
(1)
Piątkowski Włodzimierz
(1)
Racław-Markowska Mariola
(1)
Sowa Magdalena
(1)
Srogosz Tadeusz
(1)
Sygit Marian
(1)
Zdanowska Joanna
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Medycyna społeczna
(7)
Medycyna
(5)
Zdrowie publiczne
(5)
Choroby zakaźne
(3)
Degradacja środowiska
(3)
Odżywianie
(3)
Choroby
(2)
Choroby cywilizacyjne
(2)
Choroby psychiczne
(2)
Edukacja zdrowotna
(2)
Narkomania
(2)
Patologia społeczna
(2)
Środowisko człowieka
(2)
AIDS
(1)
Absencja
(1)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Broń chemiczna
(1)
Choroby pasożytnicze
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Epidemie
(1)
Fale elektromagnetyczne
(1)
HIV
(1)
Handel ludźmi
(1)
Higiena
(1)
Higiena szkolna
(1)
Internet
(1)
Jakość życia
(1)
Język
(1)
Klęski elementarne
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Korupcja
(1)
Kryminalistyka
(1)
Medycyna pracy
(1)
Metale ciężkie
(1)
Migracje
(1)
Nałóg
(1)
Odpoczynek
(1)
Ofiary katastrof i wypadków
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Policja
(1)
Polityka ludnościowa
(1)
Powietrze
(1)
Praca
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Rodzina
(1)
Samobójstwo
(1)
Spalarnia odpadów
(1)
Starość
(1)
Stopa życiowa
(1)
Szczepienia ochronne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Służba zdrowia
(1)
Telefonia komórkowa
(1)
Terroryzm
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubóstwo
(1)
Wiktymologia
(1)
Więziennictwo
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wypadki
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Zdrowie środowiskowe
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Światowa Organizacja Zdrowia
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-99594-89-3
Wprowadzenie. Rekomendacje z badań; R.1 System orzekania o czasowej niezdolności do pracy - analiza wybranych regulacji prawnych; R.2 Analiza absencji chorobowej w pracy na podstawie danych GUZ i ZUS; R.3 Absencja chorobowa w Polsce w opiniach przedstawicieli pracodawców, lekarzy i ZUS - raport z badań; R.4 Opinie lekarzy orzeczników ZUS oraz pracowników ZUS o kształtowaniu absencji chorobowej pracowników; R.5 Propozycje zmian w systemie orzekania o niezdolności do pracy z powodu choroby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-921325-0-9
1. Narzędzia komunikacji a język; 2. Komunikacja a informacja; 3. Komunikowanie poprzez język; 4. Język w działaniu; 5. Komunikacja o krótkim i długim zasięgu; 6. Komunikacja w interakcji; 7. Komunikacja i społeczeństwo; 8. Jak przekonać masy?; 9.Nauczanie komunikacji w języku obcym; 10. Język medycyny i komunikacja medyczna; 11. Komunikacja internetowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87885-55-X
1. Zdrowie publiczne - rozwój dyscypliny, definicje, pojęcia, 2. Ewolucja systemów opieki zdrowotnej, 3. Rola Światowej Organizacji Zdrowia i innych organizacji między narodowych w kształtowaniu systemów ochrony zdrowia, 4. Transformacja demograficzna i epidemiologiczna- nowe wyzwania zdrowia publicznego, 5. Procesy globalizacji- wyzwania i zagrożenia, 6. Globalizacja a zdrowie, 7. Rola państwa w ochronie zdrowia, 8. Miejsce zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia, 9. Ekonomika zdrowia a polityka zdrowotna, 10. Zdrowie- dobro publiczne czy towar, 11. Reformy systemów ochrony zdrowia w świecie- wyzwania, oczekiwania, motywacja, 12. Procesy reform ochrony zdrowia w krajach wysoko rozwiniętych - część I, 13. Procesy reform ochrony zdrowia w krajach wysoko rozwiniętych- część II, Procesy reform ochrony zdrowia w krajach wysoko rozwiniętych - część III, 15. Polityka zdrowotna- scenariusze na XXI wiek, 16. Przekształcenia systemu ochrony zdrowia w Polsce od 1918 r. do lat 1990, 17. Przekształcenia systemu ochrony zdrowia w Polsce- reforma, dalsze scenariusze reformy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
E-book
In basket
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu to recenzowane czasopismo naukowe, w którym publikowane są prace obejmujące różne dziedziny społecznych i humanistycznych nauk o wychowaniu fizycznym, sporcie, rekreacji, turystyce, zdrowiu i rehabilitacji. Czasopismo w nowej formule, po kilkuletniej przerwie, ukazuje się od 2007 roku. W rankingu czasopism MNiSW w 2013 roku otrzymało 5 punktów. Jest indeksowane w bazach Index Copernicus, CEJSH (the Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz EBSCO. Do druku przyjmowane są artykuły zarówno w języku polskim, jak i w językach kongresowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 978-83-60011-62-1
1. Chory, choroba, chorowanie. Perspektywa socjologiczna: Rozprawa z czasem w chorobie przewlekłej; Teoretyczne i metodologiczne przesłanki zastosowania metod jakościowych w badaniach doświadczeń pacjentów związanych z opieką medyczną; Społeczne wymiary dyskursu nad badaniami genetycznymi w medycynie; Kardiologia behawioralna- Przedmiot i aplikacje. Socjologia zdrowia i choroby w działaniu w obszarze badań nad chorobą wieńcową; 2. Socjologia promocji zdrowia w działaniu: Nowe oblicze medykalizacji: redefinicja i marginalizacja promocji zdrowia; Promocja zdrowia w Polsce. Socjologiczna analiza procesu innowacji; Problem palenia tytoniu w przedsiębiorstwach. Obszary zastosowań socjologii; 3. Dydaktyka socjologii medycyny. Priorytety- praktyka- prognozy: Nauczanie socjologii medycyny w Polsce. przeszłość- teraźniejszość- przyszłość; Priorytety edukacyjne wobec zdrowia jako wynik analizy socjologicznej; 4. Antropologia medycyny w działaniu: Antropologia medyczna dzisiaj: kontynuacje, nowe nurty, perspektywy badawcze; Demony jako epifanie zła egzystencjalnego. Demonologia religii niechrześcijańskich, kultury ludowej oraz jej nawiązanie w psychoanalizie. Zarys ogólny problematyki; "Kobieca choroba"- PMS w kontekście hegemonii medycyny współczesnej; Medycyna alternatywna w perspektywie antropologii historycznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Środowiskowe zagrożenia zdrowia / Marek Siemiński. - [2 dodruk]. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2008. - 659, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Środowisko)
ISBN: 978-83-01-13561-4
1. Środowiskowe zagrożenia zdrowia na tle innych zagrożeń. Substancje i czynniki szkodliwe. Szacowanie ryzyka: Podstawowe definicje i pojęcia; Statystyczna istotność badań, testów i prognoz; Szacowanie ryzyka; Zarządzanie ryzykiem; 2. Co, gdzie i czym nam grozi?: Czy w domu najlepiej?; Na ulicy i w drodze; Na talerzu i w szklance; Co za dużo lub za mało to niezdrowo; Na urlopie i nie tylko; Wśród fal (elektromagnetycznych); Z komórką przy uchu; Bliżej natury- rolnikom lepiej?; Blisko składowisk lub spalarni odpadów; Problemy psychologiczne; Król nie chodzi nagi!; Dobre rady; Światowe uwarunkowania środowiskowych zagrożeń zdrowia; Uzupełnienia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Środowiskowe zagrożenia zdrowia : inne wyzwania / Marek Siemiński. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2007. - 391, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Środowisko)
ISBN: 978-83-01-14677-1
Cz. I.: Niektóre ważne uwarunkowania stanu zdrowia ludzi: 1. Wzrost liczebności populacji ludzi jako źródło zagrożeń: Wzrost populacji ludzki a środowiskowe zagrożenia zdrowia; Klęski głodu w przeszłości; Ważniejsze zdrowotne skutki ostrych niedoborów pokarmowych; Zdrowotne skutki powszechnego braku mieszkań; Czynniki stabilizujące liczebność populacji; Czynniki destabilizujące liczebność populacji ludzi; 2. Rola właściwego odżywiania się: Jedna strona medalu; Druga strona medalu; Zależność stanu zdrowia człowieka od innych funkcjonujących w nim organizmów; Genetycznie zmodyfikowane organizmy; Pozytywne strony wytworzenia nowych, genetycznie zmodyfikowanych organizmów; Nowe zagrożenia; Cz. II.: Najważniejsze naturalne zagrożenia zdrowia ludzi: 4. Epidemie i endemie chorób bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych jako zagrożenie bezpieczeństwa środowiskowego: Zakażenia organizmów ludzkich przez patogeny biologiczne; Choroby o etiologii środowiskowej wywołane czynnikami biologicznymi o długotrwałych skutkach zdrowotnych; Występowanie pasożytów jako środowiskowe zagrożenie zdrowia; Dynamika chorób; Broń chemiczna i biologiczna; 5. Naturalny brak bezpieczeństwa: Prawdziwie gorące miejsca na Ziemi; Wielkie wymierania; Tsunami; Burze geomagnetyczne; Brak bezpieczeństwa środowiskowego spowodowany niestabilnością geologiczną; Zagrożenia meteorologiczne; 6. Nie żyjemy w "próżni": Pewne szczególne skutki ekspozycji ludzi na promieniowanie UV; Światło widzialne jako czynnik środowiskowey; Ciążenei powszechne; Wpływ ciśnienia atmosferycznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Wiktymologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 1271, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-459-4
Zawiera: 1. Zagadnienia wstępne: Pojęcie i zakres wiktymologii; Wiktymologia – między mitem a nauką; Ogólna klasyfikacja zagrożeń; Czynniki kształtujące potencjał wiktymogenny i podatność wiktymizacyjna; O nowy paradygmat wiktymologii kryminalnej. 2. Wybrane zagadnienia metodologii i badań wiktymologicznych: Uwagi wstępne; Operacjonalizacja pojęcia osoby wiktymnej; Normalizacja, czyli tworzenie norm; Klasyfikacja Fattaha; Zmienne i relacje między nimi; Pytania identyfikujące; Rzetelność i trafność wskaźników; Zarys zaawansowanych metod analizy statystycznej. 3. Wiktymologia społeczna: Warunki życia w naturalnym środowisku; Choroby cywilizacyjne; Kondycja materialna polskiego społeczeństwa; Bezrobocie jako czynnik wiktymizacyjny w skali makrospołecznej; Kształtowanie postaw antywiktymizacyjnych w ruchu drogowym; Samobójstwo – ekstremalna forma autowiktymizacji; Wypadki przy pracy; Utonięcia w Polsce i na świecie; Zachowania kompulsywne; Patologizacja rodziny; Wiktymizacja klienta w handlu i usługach; Wiktymogenne aspekty budownictwa mieszkaniowego i osiedlowego; Subkultura blokersów; Wiktymologiczne aspekty rozwoju nowych technologii; Problemy wiktymizacji w medycynie; Przemoc w szkole; „Fala” w wojsku; Agresja i przemoc w sporcie; Manipulacyjne działania sekt religijnych; Wiktymologiczne aspekty mobbingu; Wiktymollogiczne implikacje wypalenia emocjonalnego; Wiktymizacja ludzi w starszym wieku; Wiktymizacja osób niepełnosprawnych; Wiktymizacja osób społecznie zmarginalizowanych; Cybernetyczne molestowanie – technologia nienawiści; Wiktymizacja osób cierpiących na zespół stresu pourazowego; Ofiary kultu pięknego ciała we współczesnym świecie. 4. Wiktymologia kryminalna: Ogólne zagadnienia wiktymizacji kryminalnej; Zakres i skutki wiktymizacji kryminalnej; Nowy model ofiary przestępstwa; Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa; Ofiara sprawcą przestępstwa; Strach przed przestępczością; Wiktymizacyjne aspekty przestępczości terrorystycznej; Przestępczość narkotykowa; Handel żywym towarem; Nadużycie władzy; Seksualne nadużycia wobec dzieci; Korupcja; Ochrona przed fałszerstwami dokumentów; Wiktymologia zachowań nieumyślnych; Policja wobec etnicznych i rasowych mniejszości; Policjanci jako ofiary postaw agresywnych; Mediacja między ofiarą a sprawcą przestępstwa; Wiktymologia penitencjarna; System pomocy ofiarom przestępstw. 5. Opinie Polaków o współczesnych zagrożeniach dla kraju i obywateli: Metodologia badań; Świadomość występowania zagrożeń wśród Polaków i przewidywane kierunki ich zmian; Źródła zagrożeń; Wpływ cech respondentów na wskazywanie źródła największych zagrożeń; Kierunki zmian zachowań przestępczych i negatywnych zjawisk społecznych; Źródła pomocy w odczuciu respondentów; Kontrola nad zagrożeniami; Wpływ środków masowego przekazu na ograniczanie zagrożeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86670-37-1
1. Środowisko zewnętrzne człowieka, 2. Wybrane zagadnienia z zakresu żywienia i żywności, 3. Medycyna szkolna, 4. Wybrane zagadnienia z medycyny pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86990-99-6
Wstęp; R.1 Pojęcia ogólne, terminy, definicje; R.2 Sytuacja zdrowotna w Polsce; R.3 Racjonalne żywienie szansą poprawy zdrowotności społeczeństwa; R.4 Znaczenie rekreacji ruchowej w zachowaniu zdrowia człowieka; R.5 Choroby cywilizacyjne w Polsce oraz ich prewencja; R.6 Patologie zjawisk społecznych w Polsce; R.7 Zdrowie psychiczne oraz zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Zagrożenia zdrowia publicznego : wybrane zagadnienia / red. nauk. Andrzej Denys. - Stan prawny na 15.04.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA , 2014. - 320 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-3251-4
1. Problemy zdrowia Polaków w trzecim tysiącleciu; 2. Zagrożenia dla zdrowia związane z rozwojem współczesnej cywilizacji; 3. Starość nie jest chorobą; 4. Odżywianie osób starszych; 5. Choroby zakaźne; 6. HIV/AIDS; 7. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju chorób cywilizacyjnych; 8. Zakażenia w opiece zdrowotnej; 9. Genetyka drobnoustrojów, znaczenie zmian dla zdrowia człowieka; 10. Terroryzm- zagrożenia w Polsce; 11. Bezpieczny dom; 12. Szczepienia ochronne, preparaty immunostymulujace; 13. Aktywność fizyczna a zdrowie człowieka; 14. Edukacja zdrowotna, terapia, promocja zdrowia i prewencja; 15. Aktywność ludzi w podeszłym wieku; 16. Strategia, zagrożenia, organizacja, polityka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia z dziejów kultury medycznej / pod red. Bożena Płonka-Syroka ; Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego ; Tom 9)
ISBN: 83-7181-387-2
Diagnostyka, terapia i profilaktyka chorób zakaźnych w średniowiecznej medycynie europejskiej; Zaraza w mieście środkowoeuropejskim w XVII wieku i jej skutki (na przykładzie Krakowa); Problemy sanitarno-zdrowotne w pracach Departamentu Policji Rady Nieustającej w latach 1778-1780; Przeciwdziałanie depopulacji Rzeczypospolitej w ujęciu Jana Ferdynanda Naxa; Pruska dyscyplina czy szkolenie - idee oświeceniowe w regulaminach wojskowych Rzeczypospolitej w latach 70-tych i 80-tych XVIII w.; Walka z prostytucją jako element zwalczania i zapobiegania chorobom wenerycznym w Polsce i na świecie; Polityka zagraniczna wybranych państw europejskich i USA jako jeden z czynników pobudzających rozwój narkomanii w XIX i XX wieku; Migracje ludności w Polsce po zakończeniu I wojny światowej w świetle międzynarodowych konwencji zapobiegania chorobom zakaźnym; Wpływ medycyny tropikalnej na rozwój parazytologii; Założenia polityki ludnościowej z punktu widzenia Polskiego Towarzystwa Eugenicznego w latach 1918-1939; Wpływ ideologii hitlerowskich na działalność lekarzy niemieckich w okupowanej Polsce w latach 1939-1945; Pacjent i świadczeniodawca w reformach polskiej służby zdrowia; Wszędzie, ale nie tu... czyli kulturowe oblicze AIDS; Komuna Friedrischshof jako wyraz buntu przeciwko państwu i jego normom; Ogród wodny Stanisława Leszczyńskiego w Commercy jako model przeobrażeń społecznych w kontekście polityki państwa; Współpraca wojskowa Niemiec Weimarskich ze Związkiem Sowieckim w świetle dossier polskiego wywiadu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-4211-7
1. Podejście do zdrowia i jego mierniki; 2. Wymiary zdrowia; 3. Zdrowie w kontekście społecznym; 4. Zdrowie publiczne; 5. Nowe zdrowie publiczne; 6. Zadania organów państwowych i samorządowych z zakresu ochrony zdrowia; 7. Działalność lecznicza; 8. Polityka zdrowotna; 9. Ochrona zdrowia społecznego; 10. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia psychicznego; 11. Przeciwdziałanie narkomanii; 12. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi; 13. Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; 14. Ochrona zdrowia w miejscu pracy; 15. Zwalczanie chorób nowotworowych; 16. Wybrane aspekty finansowania ochrony zdrowia; 17. Zasady refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Authority data
Antropologia społeczna - a medycyna (hasło przedmiotowe)
Authority data
Medycyna - a komunikacja społeczna (hasło przedmiotowe)
Authority data
Medycyna społeczna (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Medycyna społeczna - polityka (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again