Form of Work
Książki
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(3)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(2)
Author
Białoszewski Dariusz
(1)
Colonna-Kasjan Daniela
(1)
Derda Olga
(1)
Dobrakowski Paweł
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Furman Joanna
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Grusiewicz Mirosław
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Hallada Marek
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Klimczak Dariusz Piotr
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kowalczyk Weronika
(1)
Kryk Gabriela
(1)
Kulej Wiktoria
(1)
Laskowski Mirosław
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Lulek Barbara
(1)
Mazaraki Karolina
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Ostrowska Małgorzata
(1)
Ostrowski Kazimierz
(1)
Piasecka Małgorzata
(1)
Przewoźnik Sylwia
(1)
Rogula Cezary
(1)
Skowroński Piotr
(1)
Sobieszczyk Maria
(1)
Tabernacka Magdalena (1974- )
(1)
Urbańska Magda
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Wereszczyńska Katarzyna
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Zemke-Górecka Agnieszka
(1)
Łabuz-Roszak Beata
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Mediacja (prawo)
(2)
Mediatorzy
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Akademia Sztuki Wojennej
(1)
Aktywność fizyczna
(1)
Altruizm
(1)
Animaloterapia
(1)
Animatorzy kultury
(1)
Cele życiowe
(1)
Dogoterapia
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Emergentyzm
(1)
Epidemie
(1)
Felinoterapia
(1)
Hipoterapia
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Konflikt szkolny
(1)
Kształcenie
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Mediatorzy szkolni
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Negocjacje
(1)
Oficerowie
(1)
Partycypacja społeczna
(1)
Pedagogika muzyki
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Praca hybrydowa
(1)
Prawo
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Reformy nauki i szkolnictwa wyższego
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Socjologia dzieciństwa
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wojskowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Wady postawy
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Zawodowa służba wojskowa
(1)
Zwyczaje żywieniowe
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-66165-62-5
Wstęp. Część I. Społeczno-kulturowe warunki zmian w edukacji. Rozdział 1. Potencjał kategorii emergencji w rozpoznawaniu kwestii społeczno-humanistycznych. Rozdział 2. Zwrot edukacyjny w perspektywie kulturowej. Rozdział 3. Środowiskowe strategie profilaktyczne jako obszar zainteresowania pedagogiki społecznej. Ewolucja teorii i praktyki pedagogicznej. Część II. Edukacja w okresie dzieciństwa a przyszłe losy człowieka. Rozdział 1. Ochrona dziecka i dzieciństwa? Niektóre, wybrane aspekty. Rozdział 2. Oczekiwania rodziców i nauczycieli w obszarze zaangażowania w proces edukacji dziecka. Afirmacja pozoru współpracy. Rozdział 3. Grupa wielowiekowa szansą na adaptację dziecka do warunków przedszkola. Rozdział 4. Plany życiowe młodszych uczniów. Część III. Zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze we współczesnej szkole. Rozdział 1. W kręgu problemów wychowawczych współczesnej szkoły - recepcja postaw uczniów przez nauczycieli wybranych placówek oświatowych. Rozdział 2. Mediator w szkole - szansa na porozumienie w konfliktach szkolnych i rówieśniczych. Rozdział 3. Dlaczego edukacja muzyczna jest ważna? Rozdział 4. Komputer w małej szkole. Rozdział 5. Animatorzy kultury jako wychowawcy dzieci i młodzieży. Część IV. Wychowanie moralne w edukacji człowieka. Rozdział 1. Rola wartości etycznych we współczesnym świecie a wpływy wychowania i środowisko życia jednostki. Rozdział 2. Dialog w wychowaniu do wartości w szkole. Rozdział 3. Przyszłe nauczycielki wobec aktywności prospołecznej jako celu wychowania moralnego ucznia. Część V. Edukacja zdrowotna, profilaktyka i terapia. Rozdział 1. Wybrane aspekty procesu wychowania fizycznego w opinii dzieci i młodzieży bydgoskich szkół. Rozdział 2. Aktywność fizyczna u dzieci w wieku szkolnym jako profilaktyka wad postawy. Rozdział 3. Wiedza i nawyki żywieniowe dzieci w wieku szkolnym w zakresie gospodarki wapniowo-fosforanowej. Rozdział 4. Rola muzyki w wychowaniu, edukacji i terapii uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Rozdział 5. Wybrane metody zooterapii w leczeniu dzieci z autyzmem. Część VI. Edukacja wyższa w toku przemian cywilizacyjnych. Rozdział 1. Przemiany szkolnictwa wyższego - między globalnymi procesami a tradycją. Rozdział 2. Czas pandemii czasem innowacyjności, kreatywności i próby nauczyciela akademickiego. Rozdział 3. Wolność, Tomku, w swoim domku? Uwarunkowania warsztatu pracy i nauki na studiach pedagogicznych w czasach pandemii. Rozdział 4. Przygotowanie zawodowe kadry oficerskiej polskich sił zbrojnych. Rozdział 5. Badania losów absolwentów Akademii Sztuki Wojennej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8223-809-9
Zawiera: Wykaz skrótów. Przedmowa (Agnieszka Zemke-Górecka, Cezary Rogula). Część I. WPROWADZENIE Rozdział 1. Mediacja w prawie międzynarodowym i Unii Europejskiej (Cezary Rogula). 1.1. Mediacja a prawo. 1.2. Mediacja w regulacjach międzynarodowych na przykładzie UNCITRAL. 1.3. Przegląd prawa Unii Europejskiej pod kątem mediacji. 1.4. Podsumowanie. Rozdział 2. Mediacja w prawie polskim (Cezary Rogula). 2.1. Uwagi wstępne. 2.2. Mediacja a prywatyzacja prawa. 2.3. Systemowe ujęcie polskich regulacji dotyczących mediacji. 2.4. Podsumowanie. Rozdział 3. Konflikt a spór – podobieństwa i różnice (Marta Charkiewicz). 3.1. Pojęcia „konflikt” i „spór” w różnych dziedzinach. 3.2. Conflict & dispute – różnice w rozumieniu pojęć zależne od języka. 3.3. W polskiej teorii mediacji. 3.4. Konflikt i spór w praktyce prawnika. 3.5. Podsumowanie. Rozdział 4. Rodzaje alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Marcjanna Dębska). 4.1. Alternatywa wobec czego? 4.2. Rodzaje alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 4.2.1. Negocjacje ugodowe. 4.2.2. Mediacja. 4.2.3. Koncyliacja. 4.2.4. Arbitraż. 4.2.4.1. Zapis na sąd polubowny. 4.2.4.2. Zdatność arbitrażowa – rodzaj sporów. 4.2.4.3. Strony jako architekci postępowania. 4.2.4.4. Rozstrzygnięcia sądu arbitrażowego. 4.2.4.5. Arbitraż w liczbach na przykładzie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. 4.3. Podsumowanie. Rozdział 5. Zasady mediacji (Wioletta Sejbuk). 5.1. Uwagi wstępne. 5.2. Dobrowolność. 5.3. Poufność (niejawność). 5.4. Odformalizowanie. 5.5. Dobra wiara i szacunek. 5.6. Autonomia konfliktu. 5.7. Podsumowanie. Rozdział 6. Zasady dotyczące mediatora (Erwin Kruczoń). 6.1. Neutralność. 6.2. Bezstronność. 6.3. Niezależność. 6.4. Profesjonalizm. 6.5. Podsumowanie. Rozdział 7. Etyka mediatora (Liliana Indan-Pykno). 7.1. Zarys regulacji prawnych dotyczących mediacji oraz zawodu mediatora w prawodawstwie polskim. 7.2. Prawno-etyczne regulacje zawodu mediatora, zasady etyki mediatora. 7.2.1. Zasada dobrowolności. 7.2.2. Zasada bezstronności i neutralności. 7.2.3. Zasada niezależności mediatora. 7.2.4. Zasada obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. 7.2.5. Zasada akceptowalności. 7.2.6. Zasada fachowości. 7.2.7. Zasada szacunku do stron postępowania. 7.3. Ingerencja w spór mediatora-prawnika a zasady etyczne. 7.4. Podsumowanie. Część II. CHARAKTERYSTYKA MEDIACJI Rozdział 1. Rodzaje mediacji. Charakterystyka i zastosowanie (Agnieszka Daniszewska-Zujko). 1.1. Odmienne sposoby rozróżniania modeli mediacji. 1.2. Mediacja facylitatywna. 1.3. Mediacja ewaluatywna. 1.4. Mediacja oparta na interesach stron. 1.5. Mediacja narratywna. 1.6. Mediacja humanistyczna. 1.7. Odmienne sposoby rozróżniania modeli mediacji. 1.8. Podsumowanie. Rozdział 2. Sposoby prowadzenia mediacji (Katarzyna Eff ort-Szczepaniak). 2.1. Uwagi wstępne. 2.1. Mediacja bezpośrednia. 2.2. Mediacja pośrednia i shuttle mediation. 2.3. Komediacja (co-mediation). 2.4. One-day mediation. 2.5. Mediacja online (e-mediacja). 2.6. Podsumowanie. Rozdział 3. Uwarunkowania prawne mediacji online (Cezary Rogula). 3.1. Uwagi wstępne. 3.2. E-mail, telefon czy coś więcej? 3.3. Specyfi ka poufności w mediacji online. 3.4. Dostęp do akt sprawy i protokół z przebiegu mediacji online. 3.5. Ugoda zawierana w mediacji online. 3.6. Podsumowanie. Rozdział 4. Mediacje grupowe – na przykładzie Kręgów Naprawczych według koncepcji Dominika Bartera (Małgorzata Szwedowska). 4.1. Uwagi wstępne. 4.2. Kręgi Naprawcze (restorative circles). 4.2.1. Geneza. 4.2.2. Charakterystyka Kręgów Naprawczych. 4.2.2.1. Sprawiedliwość naprawcza. 4.2.2.2. Nonviolent communication. 4.2.2.3. Zasada równości. 4.2.2.4. Struktura Kręgów Naprawczych. 4.2.3. Kręgi Naprawcze jako narzędzie do przywracania pokoju na świecie. 4.3. Podsumowanie. Rozdział 5. Mediacja umowna i mediacja sądowa – porównanie (Katarzyna Golusińska). 5.1. Uwagi wstępne. 5.1.1. Mediacja sądowa. 5.1.2. Mediacja umowna. 5.2. Umowa o mediację. 5.2.1. Umowa z mediatorem. 5.2.1.1. Forma. 5.2.1.2. Treść. 5.2.2. Klauzule. 5.3. Wszczęcie mediacji. 5.3.1. Wszczęcie na wniosek. 5.3.2. Zgoda mediatora. 5.3.3. Przedawnienie. 5.3.4. Forma dorozumiana. 5.3.5. Czas trwania. 5.4. Ugoda. 5.4.1. Charakter prawny art. 917 k.c. 5.4.2. Treść. 5.4.3. Forma. 5.4.4. Wykonalność. 5.5. Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. 5.5.1. Zatwierdzenie ugody przez sąd. 5.5.2. Brak zatwierdzenia ugody przez sąd i jego skutki. 5.6. Koszty mediacji. 5.6.1. Koszty wynikające z rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzenia mediatora. 5.6.2. Koszty umowne. 5.6.3. Koszty korespondencji. 5.7. Podsumowanie. Rozdział 6. Prawnicy w mediacji. 6.1. Prawnik-mediator (Angelika Jędryka-Pihut). 6.1.1. Kwalifi kacje niezbędne do pełnienia funkcji mediatora. 6.1.1.1. Postępowanie cywilne (w tym w sprawach rodzinnych i gospodarczych). 6.1.1.2. Postępowanie karne. 6.1.1.3. Postępowanie w sprawach nieletnich. 6.1.1.4. Postępowanie administracyjne. 6.1.1.5. Postępowanie w przedmiocie sporów zbiorowych. 6.1.2. Lista stałych mediatorów. 6.1.3. Wykształcenie prawnicze a praca mediatora. 6.2. Pełnomocnik w mediacji (Anna Koropczuk). 6.2.1. Mediacja jako przedsądowy etap postępowania z udziałem profesjonalnego pełnomocnika. 6.2.2. Wyczyszczenie przedpola sporu. 6.2.3. Przygotowanie klienta do mediacji. 6.2.4. Mediacja jako kolejny etap udziału profesjonalnego pełnomocnika w sprawie. 6.3. Adwokat-mediator w innych rolach (Anna Koropczuk). 6.4. Podsumowanie (Anna Koropczuk). Część III. WYBRANE ELEMENTY METODYKI MEDIACJI Rozdział 1. Zdatność mediacyjna (Dobrosława Tomzik). 1.1. Uwagi wstępne. 1.2. Zdolność ugodowa a zdatność mediacyjna. 1.3. Zdatność mediacyjna w postępowaniu cywilnym. 1.4. Podsumowanie. Rozdział 2. Przygotowanie sprawy do mediacji (Martyna Maciejewska-Przyłucka). 2.1. Uwagi wstępne. 2.2. Mediacja jako proces. 2.3. Przygotowanie jako element procesu mediacji. 2.4. Przygotowanie sprawy do mediacji przez mediatora. 2.4.1. Przygotowanie sprawy do mediacji przez mediatora w aspekcie proceduralnym. 2.4.1.1. Zainicjowanie postępowania mediacyjnego. 2.4.1.2. Zgoda stron na mediację. 2.4.1.3. Ustalenie przedmiotu postępowania mediacyjnego. 2.4.1.4. Plan mediacji i plan posiedzenia mediacyjnego. 2.4.2. Przygotowanie sprawy do mediacji przez mediatora w aspekcie materialnym. 2.5. Przygotowanie uczestników do mediacji przez mediatora. 2.6. Przygotowanie sprawy do mediacji przez pełnomocnika. 2.6.1. Przygotowanie sprawy do mediacji przez pełnomocnika w aspekcie proceduralnym. 2.6.2. Przygotowanie sprawy do mediacji przez pełnomocnika w aspekcie materialnym. 2.7. Przygotowanie uczestników do mediacji przez pełnomocnika. 2.7.1. Przygotowanie pełnomocnika. 2.7.1.1. Dostosowanie warsztatu pracy. 2.7.1.2. Samoświadomość w zakresie poglądów na metody rozwiązywania sporów i preferowane style zachowania w konflikcie. 2.7.2. Przygotowanie stron do mediacji. 2.8. Podsumowanie. Rozdział 3. Etapy mediacji (Anna Zielińska-Turek). 3.1. Uwagi wstępne. 3.2. Poszczególne etapy mediacji. 3.2.1. Etap wstępny – premediacja. 3.2.1.1. Zainicjowanie procesu mediacyjnego – wszczęcie mediacji. 3.2.1.2. Przygotowanie mediacji – zbieranie informacji i określenie przedmiotu mediacji. 3.2.2. Mediacja właściwa. 3.2.2.1. Otwarcie mediacji – sesja wspólna. 3.2.2.2. Prezentacja stanowisk stron. 3.2.2.3. Dialog. Określenie kwestii do dyskusji. 3.2.2.4. Poszukiwanie rozwiązań. 3.2.2.5. Uzgodnienia stanowisk stron – tworzenie wspólnego rozwiązania. 3.2.2.6. Spisanie porozumienia/ugody. 3.2.2.7. Zakończenie mediacji. Działania postmediacyjne. 3.3. Podsumowanie. Rozdział 4. Dokumenty w mediacji. 4.1. Elementy pisemne w mediacji (Paulina Rzeszut). 4.2. Umowa o mediację (Paulina Rzeszut). 4.3. Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego – mediacja umowna (Paulina Rzeszut). 4.3.1. Uwagi wstępne. 4.3.2. Treść wniosku. 4.3.3. Moment wszczęcia mediacji. 4.3.4. Przerwanie biegu przedawnienia. 4.4. Wniosek o skierowanie sprawy do mediacji w postępowaniu sądowym (Paulina Rzeszut). 4.5. Protokół (Paulina Rzeszut). 4.5.1. Uwagi wstępne. 4.5.2. Doręczenie protokołu. 4.5.3. Treść protokołu. 4.5.4. Pouczenie stron postępowania o wyrażeniu zgody na wystąpienie do sądu z wnioskiem o zatwierdzanie zawartej ugody. 4.5.5. Podpisanie protokołu oraz sposób jego sporządzenia. 4.5.6. Obowiązek złożenia protokołu przez mediatora. 4.6. Wniosek o przedłużenie postępowania mediacyjnego (Paulina Rzeszut). 4.7. Ugoda (Paweł Janus). 4.7.1. Uwagi wstępne. 4.7.2. Dopuszczalność zawarcia ugody przed mediatorem. 4.7.3. Charakter prawny ugody zawartej przed mediatorem. 4.7.4. Osoba odpowiedzialna za sporządzenie ugody. 4.7.5. Forma ugody mediacyjnej. 4.8. Wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem (Paulina Rzeszut). 4.8.1. Uwagi wstępne. 4.8.2. Treść wniosku. 4.8.3. Sądowa kontrola ugody zawartej przed mediatorem. 4.8.4. Skutki zatwierdzenia ugody lub nadania klauzuli wykonalności. 4.8.5. Umorzenie postępowania. 4.8.6. Powaga rzeczy ugodzonej. 4.9. Wniosek mediatora w przedmiocie przyznania kosztów postępowania mediacyjnego – postępowanie sądowe (Paulina Rzeszut). Rozdział 5. Koszty postępowania mediacyjnego (Aneta Mendrek). 5.1. Uwagi wstępne. 5.2. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych. 5.2.1. Koszty postępowania mediacyjnego w mediacji kontraktowej. 5.2.2. Koszty postępowania mediacyjnego w mediacji ze skierowania sądu. 5.2.3. Koszty postępowania mediacyjnego a koszty procesu. 5.2.4. Koszty postępowania mediacyjnego a koszty sądowe. 5.3. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. 5.4. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. 5.5. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach administracyjnych. 5.6. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach sądowoadministracyjnych. 5.7. Podsumowanie. Część IV. ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE I KOMUNIKACYJNE W MEDIACJI Rozdział 1. Narzędzia komunikacyjne i psychologiczne w mediacji. 1.1. Źródła konfliktów (Monika Spieler). 1.2. Komunikacja interpersonalna werbalna i niewerbalna w mediacji (Monika Spieler). 1.2.1. Wyznaczanie celów. 1.2.2. Budowanie porozumienia z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej. 1.2.3. Aktywne słuchanie i techniki zadawania pytań. 1.2.4. Przeramowanie i metafora. 1.2.5. Asertywna komunikacja – komunikat „ja”. 1.2.6. Podsumowanie. 1.3. Od obwiniania do współpracy – rozwiązywanie konfl iktów w nurcie nonviolent communication Marshalla B. Rosenberga (Małgorzata Szwedowska). 1.3.1. Uwagi wstępne. 1.3.2. Nonviolent communication (NVC). 1.3.2.1. Czterostopniowy model (OUPP). 1.3.2.2. Podstawowe założenia NVC. 1.3.3. Podsumowanie. 1.4. Psychologiczne aspekty oceniania i podejmowania decyzji oraz ich wpływ na przebieg sytuacji mediacyjnej (Marta Ruszkiewicz). 1.4.1. Uwagi wstępne. 1.4.2. Ocenianie. 1.4.3. Podejmowanie decyzji. 1.4.4. Efekt sformułowania. 1.4.5. Znaczenie perspektywy. 1.4.6. Bilans zysków i strat. 1.4.7. Asymetryczna dominacja. 1.4.8. A co z emocjami? 1.4.9. Czy można pomóc w podjęciu decyzji? 1.4.10. Podsumowanie. 1.5. Dynamika emocji w mediacji – zarządzanie emocjami uczestników mediacji i inteligencja emocjonalna mediatora (Marta Ruszkiewicz). 1.5.1. Uwagi wstępne. 1.5.2. Kilka słów na temat emocji. 1.5.3. Emocje uczestników mediacji. 1.5.4. Emocje mediatora. 1.5.5. Zarządzanie emocjami w mediacji. 1.5.6. Podsumowanie. 1.6. Skuteczne techniki mediacyjne podczas pojawienia się impasu w mediacji (Paulina Rzeszut). 1.6.1. Najczęstsze przyczyny impasu w mediacji. 1.6.2. Spotkania indywidualne. 1.6.3. Wyznaczenie terminu końcowego na ostateczne stanowiska stron i wskazanie negatywnych konsekwencji niezawarcia ugody. 1.6.4. Wyciszenie emocji, wentylacja emocji. 1.6.5. Metoda wspólnego interesu. 1.6.6. Generowanie przez mediatora opcji – pozostawienie stronom wyboru. 1.6.7. Opinia eksperta. 1.6.8. Otwarte postawy uczestników – mowa ciała. 1.6.9. Podsumowanie. Rozdział 2. Generowanie opcji i kreatywne poszukiwanie rozwiązań konfl iktów (Katarzyna Fulko). 2.1. Uwagi wstępne. 2.2. Gotowość stron do rozważenia różnych rozwiązań. 2.3. Metody poszukiwania rozwiązań ugodowych. 2.4. Generowanie opcji ugody. 2.5. Procedury generowania opcji ugody. 2.6. Efekt zastosowania metod kreatywnego poszukiwania rozwiązań ugodowych. 2.7. Konstruktywna ocena rozwiązań ugodowych. 2.8. Podsumowanie. Część V. ZASTOSOWANIE MEDIACJI Rozdział 1. Mediacja w postępowaniu karnym i w sprawach dotyczących nieletnich (Piotr Zięba). 1.1. Mediacja w postępowaniu karnym. 1.1.1. Zainicjowanie postępowania mediacyjnego. 1.1.2. Czas trwania mediacji. 1.1.3. Dostęp do akt. 1.1.4. Miejsce mediacji. 1.1.5. Czynności mediatora. 1.1.6. Dokumenty z mediacji karnej. 1.2. Mediacja w sprawach dotyczących nieletnich. 1.3. Podsumowanie. Rozdział 2. Mediacja cywilna (Piotr Fik). 2.1. Uwagi wstępne. 2.2. Charakter prawny mediacji w polskim postępowaniu cywilnym. 2.3. Zakres przedmiotowy mediacji w polskim postępowaniu cywilnym. 2.4. Rola mediacji w polskim postępowaniu cywilnym. 2.5. Podsumowanie. Rozdział 3. Mediacja administracyjna i sądowoadministracyjna (Karolina Wojciechowska). 3.1. Mediacja administracyjna. 3.1.1. Uwagi wstępne. 3.1.2. Cel i przesłanki mediacji administracyjnej. 3.1.3. Uczestnicy mediacji administracyjnej. Mediator. 3.1.4. Zasady mediacji administracyjnej. 3.1.5. Fazy postępowania mediacyjnego w mediacji administracyjnej. 3.1.6. Koszty mediacji administracyjnej. 3.1.7. Podsumowanie. 3.2. Mediacja sądowoadministracyjna. 3.2.1. Uwagi wstępne. 3.2.2. Cel i przedmiot mediacji sądowoadministracyjnej. 3.2.3. Uczestnicy mediacji sądowoadministracyjnej. Mediator. 3.2.4. Zasady mediacji sądowoadministracyjnej. 3.2.5. Fazy postępowania mediacyjnego w mediacji sądowoadministracyjnej. 3.2.6. Koszty mediacji sądowoadministracyjnej. 3.2.7. Podsumowanie. Rozdział 4. Mediacja gospodarcza (Magdalena Makieła). 4.1. Mediacja w postępowaniu gospodarczym. 4.2. Kiedy warto skorzystać z mediacji gospodarczej. 4.3. Przygotowanie mediatora, pełnomocników i stron do mediacji gospodarczej. 4.4. Sądowa mediacja gospodarcza a postępowanie pojednawcze. 4.5. Podsumowanie. Rozdział 5. Mediacja w sprawach rodzinnych (Joanna Gręndzińska). 5.1. Uwagi wstępne. 5.2. Rodzaje mediacji. 5.3. Przedmiot mediacji rodzinnej. 5.4. Specyfi ka prowadzenia mediacji rodzinnej. 5.4.1. Strategia kierowania uwagi na dziecko. 5.4.2. Stosowanie narzędzi aktywnego słuchania. 5.4.3. Sposoby opanowywania emocji stron. 5.4.4. Udział dziecka w mediacji. 5.5. Podsumowanie. Rozdział 6. Mediacja w sprawach medycznych (Agnieszka Zemke-Górecka). 6.1. Uwagi wstępne. 6.2. Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. 6.3. Mediator w sporach dotyczących odpowiedzialności zawodowej. 6.4. Mediacja w sprawach medycznych. 6.5. Podsumowanie. Rozdział 7. Mediacja w sprawach pracowniczych (Robert Bogdzio, Maciej Kaczmarek, Julianna Pawlak). 7.1. Uwagi wstępne. 7.2. Cel mediacji pracowniczych. 7.3. Sprawy mediacyjne pracownicze. 7.3.1. Spory indywidualne. 7.3.2. Spory zbiorowe. 7.4. Ugoda mediacyjna. 7.4.1. Ugoda zgodna z prawem. 7.4.2. Zasady współżycia społecznego. 7.4.3. Obejście przepisów prawa. 7.4.4. Niezrozumiałość i sprzeczności. 7.4.5. Dopuszczalność zawarcia ugody. 7.5. Podsumowanie. Rozdział 8. Mediacja w sprawach z prawa własności intelektualnej (Katarzyna Fulko). 8.1. Uwagi wstępne. 8.2. Zalety mediacji w sprawach z prawa własności intelektualnej. 8.3. Podstawy prawne pojęcia „własność intelektualna”. 8.4. Zakres pojęciowy własności intelektualnej. 8.5. Wspólne cechy praw własności intelektualnej. 8.6. Cechy poszczególnych praw własności intelektualnej. 8.7. Rodzaje sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej. 8.8. Sądy do spraw własności intelektualnej. 8.9. Postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji znaku towarowego oraz mediacja w Centrum WIPO. 8.10. Podsumowanie. Rozdział 9. Mediacja w sprawach dyscyplinarnych (Piotr Ruszkiewicz). 9.1. Uwagi wstępne. 9.2. Postępowanie przed rzecznikiem dyscyplinarnym. 9.3. Rozstrzyganie sporów i nieporozumień między adwokatami a mediacja. 9.4. Mediacja w toku dochodzenia dyscyplinarnego. 9.5. Cele mediacji w postępowaniu dyscyplinarnym. 9.6. Podsumowanie. Rozdział 10. Mediacja w firmach rodzinnych (Katarzyna Fulko). 10.1. Konflikty w firmach rodzinnych. 10.2. Mediowanie sukcesji w firmach rodzinnych. 10.3. Zarządzanie sytuacjami spornymi w firmach rodzinnych. 10.4. Badania na temat konfliktów w firmach rodzinnych. 10.5. Rozwiązywanie konfliktów w firmach rodzinnych. 10.6. Podsumowanie. Rozdział 11. Mediacje szkolne jako sposób przeciwdziałania agresji i eskalacji konfliktu w szkole (Robert Bogdzio, Julianna Pawlak, Maciej Kaczmarek). 11.1. Uwagi wstępne. 11.2. Konflikt i jego rodzaje. 11.3. Postawy wobec konfliktu. 11.4. Mediacja i jej zasady. 11.5. Mediacje szkolne i rówieśnicze. 11.6. Obszary zastosowania mediacji szkolnych. 11.7. Cele edukacyjne mediacji szkolnych. 11.8. Korzyści płynące z mediacji. 11.9. Podsumowanie. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Negocjacje i mediacje w sferze publicznej / Magdalena Tabernacka - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2018. - 409, [5] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-8124-444-2
Zawiera: Wykaz skrótów. Wstęp. Rozdział pierwszy. Istota negocjacji i mediacji w sferze publicznej. I. Negocjacje. 1. Pojęcie negocjacji. 2. Przedmiot negocjacji. 3. Formy i charakter prowadzenia negocjacji w sferze publicznej. A. Negocjacje dwustronne, wielostronne i wielo-dwustronne. B. Negocjacje o charakterze formalnym i nieformalnym. C. Negocjacje jawne, niejawne i tajne. 4. Etapy procesu negocjacji. A. Faza przedwstępna. B. Faza wstępna negocjacji. C. Faza właściwych rozmów. D. Faza sporządzania dokumentów końcowych. E. Faza akceptacji (faza ratyfikacyjna i publikacyjna). II. Mediacje. 1. Pojęcie i mechanizm mediacji. 2. Rodzaje mediacji i ich zastosowanie. A. Mediacyjny pluralizm form i zastosowania. B. Mediacje bezpośrednie i niebezpośrednie. C. Mediacje online. D. Komediacje. E. Mediacje obowiązkowe. F. Mediacje rówieśnicze. 3. Rola mediatora w procesie mediacji. A. Rola mediatora a idea mediacji. B. Nawiązanie kontaktu pomiędzy stronami mediacji. C. Umożliwianie prowadzenia mediacji i jej moderowanie. D. Pośredniczenie w rozmowach pomiędzy stronami mediacji. E. Przyjmowanie stanowisk stron mediacji. F. Doradzanie stronom mediacji możliwych rozwiązań. G. Udzielanie fachowych wyjaśnień co do znaczenia okoliczności faktycznych i prawnych. H. Mediator jako osoba pomagająca stronom mediacji sformułować tekst porozumienia. 4. Celowość, zakres, forma i czas przeprowadzenia mediacji. 5. Koszty mediacji. III. Regulacja prawna negocjacji i mediacji w sferze publicznej. 1. Zakres regulacji prawnej. 2. Regulacja kompetencji do podejmowania czynności w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. 3. Regulacja prawna procedur i zakresu czynności. IV. Struktury administracji publicznej i podmioty w procesie negocjacji i mediacji w sferze publicznej. 1. Mediacje i negocjacje a struktury administracji publicznej. 2. Podmioty uczestniczące w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. A. Strony negocjacji i ich przedstawiciele. B. Zespoły negocjacyjne. C. Podmioty infrastrukturowe. D. Fachowcy w negocjacjach. 3. Podmioty uczestniczące w mediacjach. A. Strony mediacji. B. Mediator. 4. Podmioty wspierające przebieg mediacji. 5. Instytucje mediacyjne. V. Formy i metody działania administracji stosowane w negocjacjach i mediacjach. Literatura i materiały wykorzystane w rozdziale. Rozdział drugi. Zakres przedmiotowy negocjacji w sferze publicznej. I. Negocjacje prowadzące do zawierania umów publicznoprawnych. 1. Charakter negocjacji prowadzących do zawarcia umowy publicznoprawnej. 2. Negocjowanie umów publicznoprawnych zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. A. Negocjacje w celu utworzenia stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. B. Negocjacje w celu utworzenia związków międzygminnych i związków powiatów. C. Negocjacje w celu utworzenia porozumień jednostek samorządu terytorialnego. 3. Negocjowanie kontraktów wojewódzkich. II. Negocjacje w ramach stosunków cywilnoprawnych zawieranych przez podmioty w sferze publicznej. 1. Negocjacje przy zawieraniu i realizacji umów cywilnoprawnych. 2. Negocjacje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. III. Negocjacje w strukturach administracji publicznej. 1. Negocjacje w organach kolegialnych administracji publicznej. 2. Negocjacje w organach wspólnych. 3. Negocjacje prowadzące do powierzenia funkcji albo obsadzenia stanowiska. IV. Negocjacje w stosunkach z obywatelami i adresatami działań administracji. 1. Negocjacje w ramach postępowania wnioskowego w trybie działu VIII k.p.a. i w przedprocesowym stadium wyjaśniania sprawy. 2. Negocjacje lobbingowe i lobbing w negocjacjach. 3. Negocjacje obywatelskie i społeczne. V. Negocjacje policyjne i kryzysowe. VI. Negocjacje międzynarodowe. 1. Zakres negocjacji międzynarodowych. 2. Negocjacje międzynarodowe jako forma rozwiązywania sporów. 3. Negocjacje międzynarodowe służące podjęciu współpracy. VII. Negocjacje akcesyjne. Literatura wykorzystana w rozdziale. Rozdział trzeci. Zakres przedmiotowy działań mediacyjnych w sferze publicznej. I. Mediacje w postępowaniu administracyjnym i przed organem administracji. 1. Konsensualność i niearbitralność działań polubownych organów administracji publicznej. 2. Mediacje w postępowaniu administracyjnym. A. Podstawa prawna. B. Zakres i charakter spraw kierowanych do mediacji. C. Mediator w postępowaniu administracyjnym. D. Procedura postępowania. E. Skutki mediacji. F. Koszt mediacji. 3. Działania mediacyjne organu prowadzące do zawarcia ugody administracyjnej. A. Podstawa prawna. B. Znaczenie instytucji. C. Procedura postępowania. D. Środki odwoławcze i środki prawne. E. Skutki zawarcia ugody administracyjnej. 4. Mediacje prowadzone przy zawieraniu ugód regulowanych przepisami prawa materialnego. A. Mediacje dotyczące korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. B. Mediacje w prawie łowieckim. C. Mediacje prowadzące do zawarcia ugody w postępowaniu w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości. D. Mediacje prowadzone w celu zawarcia ugody regulowanej prawem wodnym. II. Mediacje przed sądem administracyjnym. 1. Podstawa prawna. 2. Znaczenie instytucji. 3. Procedura postępowania. 4. Zasady prowadzenia postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym. 5. Środki odwoławcze. 6. Koszt mediacji. III. Mediacje w postępowaniu cywilnym, w którym uczestniczą podmioty o statusie publicznoprawnym. 1. Podstawa prawna. 2. Znaczenie instytucji. 3. Procedura postępowania. 4. Wymogi ustawowe dotyczące mediatora. 5. Skutki mediacji. IV. Mediacje w świetle prawa karnego i procedury karnej. 1. Sprawiedliwość naprawcza i jej instytucje w Polsce. 2. Mediacje pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem. A. Podstawa prawna. B. Znaczenie instytucji. C. Zasady odnoszące się do mediacji w postępowaniu karnym. D. Wymogi prawne dotyczące mediatora. E. Procedura postępowania mediacyjnego. F. Miejsce prowadzenia mediacji. 3. Mediacje w postępowaniu w sprawach nieletnich. 4. Mediacje po wyroku. V. Mediacje międzynarodowe. 1. Mediacje wśród form rozwiązywania sporów międzynarodowych. 2. Przykłady uregulowań i instytucji mediacji w stosunkach międzynarodowych. A. Postanowienia ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu. B. Mediacje prowadzone w ramach Światowej Organizacji Handlu. Literatura wykorzystana w rozdziale. Rozdział czwarty. Emocje w negocjacjach i mediacjach. I. Emocje, ich ekspresja i percepcja. 1. Rodzaje emocji. 2. Percepcja emocji. 3. Ekspresja emocji. 4. Ekspresja i percepcja emocji a kultura. II. Źródła emocji. 1. Procesy fizjologiczne jako źródła emocji. 2. Zachowanie jako źródło emocji. 3. Procesy poznawcze jako źródło emocji. III. Emocje kontrolujące w negocjacjach i mediacjach. 1. Znaczenie emocji dla działania. 2. Lęk. 3. Poczucie winy i wstydu. 4. Zakłopotanie. 5. Radość. IV. Wywoływanie konformizmu dzięki emocjom. Techniki wpływu społecznego wykorzystujące wpływ emocji na ludzkie działanie. 1. Siła wybaczenia. 2. Technika nadstawiania drugiego policzka. 3. Indukowanie poczucia winy. A. Technika niekomunikowania wprost. B. Groźba zerwania emocjonalnej lub trwałej więzi. 4. Huśtawka emocjonalna. 5. Wykorzystywanie siły empatii. Literatura wykorzystana w rozdziale. Rozdział piąty. Komunikacja w procesie negocjacji i mediacji w sferze publicznej. I. Komunikacja – niezbędny element negocjacji i mediacji. 1. Komunikacja społeczna. 2. Komunikowanie interpersonalne w mediacjach i negocjacjach. A. Środowisko komunikacyjne. B. Strategie komunikacyjne. C. Lęk komunikacyjny. 3. Komunikowanie masowe. II. Komunikacja werbalna w negocjacjach i mediacjach. 1. Znaczenie języka. A. Język jako podstawowy czynnik umożliwiający komunikację. B. Język jako społeczna cecha wyróżniająca i określająca status społeczny. C. Język jako cecha określająca wiarygodność. D. Język jako narzędzie autoprezentacyjne. 2. Zjawiska z zakresu komunikacji werbalnej mające znaczenie w komunikowaniu w procesie negocjacji i mediacji. A. Teoria dostosowania mowy. B. Zjawisko językowej inklinacji międzygrupowej. C. Zjawisko języka poprawnego politycznie w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. D. Etykietowanie. 3. Rozumienie znaczenia wypowiedzi. A. Język prawny i prawniczy. B. Praktyka rozumienia znaczenia słów i wypowiedzi. 4. Międzykulturowe trudności w komunikacji werbalnej. III. Komunikacja niewerbalna w negocjacjach i mediacjach. 1. Znaczenie komunikacji niewerbalnej. 2. Elementy i kanały komunikacji niewerbalnej. A. Równoczesność komunikowania. B. Elementy behawioralne komunikacji w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. C. Elementy pozabehawioralne w negocjacjach i mediacjach. 3. Funkcje komunikacji niewerbalnej w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. A. Regulowanie interakcji. B. Wpływ na komunikację werbalną. 4. Problem spójności sygnałów. 5. Błędy w interpretacji w komunikacji niewerbalnej. Literatura wykorzystana w rozdziale. Rozdział szósty. Kulturowe, psychologiczne i społeczne uwarunkowania procesu mediacji i negocjacji w sferze publicznej. I. Prawda, nieprawda i kłamstwo w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. 1. Prawda jako wartość. 2. Paradygmaty i aksjomaty. 3. Prawda, fałsz i kłamstwo. 4. Naukowe koncepcje prawdy. A. Prawda według Arystotelesa. B. Prawda kontekstowa. C. Teoria koherencyjna prawdy. D. Pragmatyczna teoria prawdy. E. Teoria konsensualna prawdy. 5. Kłamstwo w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. A. Rodzaje kłamstw i znaczenie kłamstwa. B. O „wykrywaniu” kłamstwa. 6. Prawda jako przedmiot regulacji prawnej w sferze publicznej. 7. Technika uświadamiania hipokryzji. II. Mediacje i negocjacje a kultura. 1. Percepcja zdarzeń, faktów i postaw warunkowana kulturowo. A. Zjawisko etnocentryzmu. B. Wpływ kultury na percepcję postaw i zachowań społecznych. 2. Kultura jako czynnik warunkujący zachowanie jednostki w odniesieniu do negocjacji i mediacji w sferze publicznej. A. Kulturowo-biologiczna determinacja ludzkiego zachowania. B. Kultura a stosunki międzyludzkie. C. Kultura a rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. D. Argumentacja i porozumienie a kultura. 3. Wpływ kultury systemu administracji publicznej na negocjacje i mediacje. III. Stereotypy a negocjacje i mediacje. 1. Pojęcie stereotypu i źródła stereotypów. 2. Wpływ stereotypów na ocenianie. A. Uprzedzenia. B. Dyskryminacja. IV. Mediacje i negocjacje a środowisko społeczne. 1. Mediacje i negocjacje a uwarunkowania socjologiczne. 2. Mediacje i negocjacje a uwarunkowania środowiska społecznego. V. Mediacje i negocjacje a osobowość i umiejętności mediatora oraz uczestników negocjacji. 1. Uwarunkowania wpływu osobowości uczestników negocjacji i mediacji na ich przebieg. 2. Cechy i umiejętności uczestników negocjacji i mediatora mogące zwiększyć sukces prowadzonych rozmów. A. Wysoka samoocena i poczucie dużej skuteczności własnej. B. Cierpliwość, wytrwałość. C. Umiejętność koncentracji na przedmiocie rozmów. D. Umiejętność panowania nad emocjami. E. Dociekliwość. F. Niska skłonność do autorytaryzmu. VI. Mediacje i negocjacje a płeć ich uczestników. 1. Biologiczne i kulturowe różnice między płciami. 2. Warunkowane płcią społeczne reakcje i umiejętności a negocjacje i mediacje. A. Aprobata i konflikt. B. Empatia. C. Pamięć emocjonalna i percepcja sygnałów emocjonalnych. D. Gniew. VII. Autoprezentacja w mediacjach i negocjacjach w sferze publicznej. 1. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania autoprezentacji w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. 2. Błędy w postrzeganiu innych, które mogą wpływać negatywnie na przebieg i wynik negocjacji i mediacji w sferze publicznej. A. Podstawowy błąd atrybucji. B. Błąd aureoli. 3. Strategie autoprezentacyjne w negocjacjach i mediacjach. A. Strategie usprawiedliwiające możliwą porażkę. B. Autoprezentacja wybiórcza i wymijająca. 4. Zasady autoprezentacji warunkowane protokołem dyplomatycznym. A. Formalizacja zasad. B. Zasady odnoszące się do ubioru. C. Zasady określające wzajemne kontakty. VIII. Mediacje i negocjacje a opinia publiczna. Literatura wykorzystana w rozdziale. Rozdział siódmy. Techniki wpływu społecznego i taktyki wykorzystywane w mediacjach i negocjacjach w sferze publicznej. I. Kontakt bezpośredni i inne rodzaje kontaktu w mediacjach i negocjacjach. 1. Rodzaje kontaktu w negocjacjach i mediacjach. 2. Bezpośredniość kontaktu a efektywność komunikacji. i wywoływanie uległości w mediacjach i negocjacjach w sferze publicznej. II. Techniki odwołujące się do mechanizmów autoprezentacyjnych i egotystycznych w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. 1. Technika personalnego zwracania się do partnera rozmów w trakcie publicznych negocjacji lub mediacji. 2. Technika wykorzystywania incydentalnego podobieństwa. 3. Technika świadka interakcji. 4. Prawienie komplementów. III. Taktyki związane z wywieraniem presji. 1. Presja w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. 2. Taktyka milczenia. 3. Argument zastosowania środków ochrony prawnej w negocjacjach i mediacjach. 4. Wywieranie presji przy użyciu groźby przemocy w mediacjach i negocjacjach w sferze publicznej. A. Przemoc jako argument i przedmiot rozmów w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. B. Regulacja prawna skutków zagrożenia przemocą w kontaktach międzyludzkich jako czynnik mający związek z negocjacjami i mediacjami w sferze publicznej. C. Regulacja prawna problemu zagrożenia wojną i interwencją zbrojną. 5. Taktyka presji faktów. 6. Wykorzystanie presji czasu. 7. Taktyka faktów dokonanych. IV. Sekwencyjne techniki wpływu społecznego. 1. Zasady wywierania wpływu społecznego przy zastosowaniu technik sekwencyjnych. 2. Technika stopy w drzwiach. 3. Technika drzwi zatrzaśniętych przed nosem (drzwiami w twarz). 4. Technika niskiej piłki. 5. Taktyka dobrego i złego / dobrego i złego policjanta. V. Taktyki negocjacyjne ułatwiające targowanie się w negocjacjach w sferze publicznej. 1. Technika wygórowanych żądań. 2. Taktyka wyższej instancji. 3. Sugerowanie potrzeby wzajemności. 4. Niestanowcza odmowa na wstępie. VI. Wykorzystywanie przekonującego działania autorytetu. 1. Co i kto może wystąpić w roli autorytetu w negocjacjach i mediacjach. 2. Znaczenie autorytetu. 3. Techniki kreowania i uświadamiania autorytetu. VII. Bodźce odbierane bez bezpośredniego udziału świadomości i manipulowanie zapachem w negocjacjach i mediacjach. 1. Wykorzystanie bodźców podprogowych i innych bodźców odbieranych bez bezpośredniego udziału świadomości w negocjacjach i mediacjach. A. Mechanizm oddziaływania. B. Mimowolne zapamiętywanie. C. Wpływ na preferencje i sądy interpersonalne. D. Możliwe obszary zastosowań w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. 2. Wykorzystanie efektów wywieranych przez zapach w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. A. Zjawisko zapachu. B. Zapach a wywieranie wpływu społecznego. Literatura wykorzystana w rozdziale. Rozdział ósmy. Trudności i niebezpieczeństwa w negocjacjach i mediacjach i sposoby przeciwdziałania im. I. Zjawiska socjologiczne i psychologiczne mogące być zagrożeniem dla sprawnego przebiegu negocjacji lub mediacji. 1. Syndrom myślenia grupowego. A. Opis zjawiska. B. Symptomy myślenia grupowego. 2. Konflikty w trakcie negocjacji i mediacji. A. Konflikty strukturalne. B. Konflikty interpersonalne. C. Konflikty interesów. D. Konflikty wartości. II. Trudności związane ze stanem, w którym znajdują się strony mediacji. 1. Czy stan stron może być przeszkodą do podjęcia mediacji? 2. Zespół stresu pourazowego. 3. Wiktymizacja i wiktymizacja wtórna. III. Obrona przed presją i zachowaniami ofensywnymi w negocjacjach i mediacjach. 1. Celowość obrony. 2. Sprawdzanie realności groźby. 3. Gra na zwłokę. 4. Taktyki negocjacyjne i techniki wpływu społecznego, które mogą być stosowane w warunkach presji. A. Taktyka salami, taktyka małych kroków. B. Taktyka tysiąca pretekstów (wyjątków). C. Technika zdartej płyty. D. Technika przedefiniowania sytuacji. 5. Wybrane sposoby odpierania zachowań ofensywnych. A. Zachowania ofensywne w negocjacjach i mediacjach. B. Pytania ofensywne i reakcja na nie. IV. Przeciwdziałanie zaburzeniom płynności toku rozmów i ryzyku zerwania rozmów w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. 1. Identyfikacja zagrożeń dla trwania i płynności negocjacji. 2. Strategie pozwalające być przygotowanym na najgorsze. A. Określenie zakresu rozmów. B. Plan B, C, D. C. Ustalenie scenariusza rozmów. 3. Strategie pokonywania trudności. A. Zmiana lub modyfikacja stylu prowadzenia rozmów. B. Mediacje w negocjacjach. C. Zmiana składu zespołów uczestników rozmów. D. Zmiana scenariusza rozmów. E. Metoda maratonu. F. Metoda konfesjonału. Literatura wykorzystana w rozdziale. Rozdział dziewiąty. Sporządzanie dokumentów podczas negocjacji i mediacji w sferze publicznej. I. Zasada pisemności w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. 1. Zasada pisemności jako wymóg prawny. A. Zakres regulacji prawnej. B. Wzorce porozumień określone w Europejskiej konwencji ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi. C. Zachowanie formy pisemnej w mediacjach. 2. Zasada pisemności jako wymóg rozsądku. A. Utrwalanie przebiegu rozmów. B. Przedstawianie ofert. II. Dokumenty sporządzane podczas negocjacji i mediacji. 1. Dokumenty do własnego użytku stron. 2. Pisemne ustalenia wstępne. A. Wstępne ustalenia. B. Scenariusz negocjacji i terminarz mediacji. 3. Protokoły i stenogramy. 4. Listy intencyjne. 5. Rezolucje, umowy i ugody. A. Ogólne zasady sporządzania dokumentów końcowych. 6. Zatwierdzenie i ratyfikacja. Literatura wykorzystana w rozdziale. Rozdział dziesiąty. Komfort pracy negocjatora i mediatora. I. Ryzyko zawodowe negocjatora i mediatora działającego w sferze publicznej. 1. W imieniu państwa i władz publicznych. 2. Sytuacja negocjatora. 3. Sytuacja mediatora. II. Zagrożenia funkcjonowania zawodowego negocjatora i mediatora. 1. Wyczerpanie współczuciem, traumatyzacja pośrednia i przeciwprzeniesienie. 2. Syndrom wypalenia zawodowego. III. Remedia na trudności i zagrożenia w obszarze funkcjonowania zawodowego negocjatora i mediatora. 1. Dopasowanie. 2. Diagnoza. 3. Superwizja. 4. Czas pracy. 5. Systemy społecznego wsparcia. 6. Przyjazny klimat. 7. Nie tylko praca. Literatura wykorzystana w rozdziale. Zbiór materiałów dydaktycznych. Wykaz literatury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again