Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(16)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(16)
Author
Zienkiewicz Adam
(3)
Kalisz Anna
(2)
Bobrowicz Maciej
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
(1)
Golat Rafał
(1)
Jakubiak-Mirończuk Aneta
(1)
Kmieciak Zbigniew
(1)
Kocot-Łaszczyca Agnieszka
(1)
Krajewska Anna
(1)
Krzysztoń Dorota
(1)
Morek Rafał
(1)
Olszewski Jan
(1)
Pieckowski Sylwester
(1)
Pisuliński Jerzy
(1)
Piórkowskie Paweł Dariusz
(1)
Rękas Agnieszka
(1)
Stadniczeńko Stanisław Leszek
(1)
Zalewski Wojciech
(1)
Łaszczyca Grzegorz (1970- )
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Mediacja (prawo)
(18)
Sądownictwo polubowne
(6)
Konflikt
(3)
Sprawiedliwość naprawcza
(3)
Arbitraż gospodarczy
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Arbitraż międzynarodowy
(1)
Kadry
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt -- badanie -- metody
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Monografia
(1)
Negocjajce
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Perswazja
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Prawo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prezentacje i wystąpienia
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Retoryka
(1)
Rozstrzyganie sporów (prawo)
(1)
Spory zbiorowe
(1)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(1)
Spółki
(1)
Testament
(1)
Umowa
(1)
Upadłość
(1)
Subject: place
Polska
(1)
28 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-889-8
1. Metody rozwiązywania konfliktów i rozstrzygania sporów - argumenty funkcjonalne, 2. Czynniki determinujące przebieg sporu - argumenty pragmatyczne, 3. Alternatywne metody rozwiązywania sporów w kontekście teorii społeczeństwa komunikacyjnego - argumenty teoretyczne, 4. Instytucje prawa poskiego p cechach ADR - argumenty dogmatyczne, 5. Miejsce alternetywnych trybów rozwiązywania sporów cywilnych w polskim systemie prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-929646-5-0
1.Mediacja: Mediacja w sprawach cywilnych; Mediacja gospodarcza oraz wynikająca z prawa pracy; Mediacja w sprawach rodzinnych; Transgraniczne mediacje dwunarodowościowych rodzin; Mediacje w sprawach karnych i w sprawach z nieletnim sprawcą czynu karalnego; 2. Sądownictwo polubowne/Arbitraż.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Mediacja w świetle danych Ministerstwa Sprawiedliwości; Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości- szanse i zagrożenia; Mediacja w postępowaniu wykonawczym. Argumenty zgłoszone na rzecz i przeciw mediacji na tle doświadczeń międzynarodowych; Perspektywy rozwoju mediacji w Polsce; Perspektywa rozwoju mediacji jako wypadkowa naszej wiedzy; Mediacja w nowych kodyfikacjach karnych; Problem mediacji w wykonywaniu kar kryminalnych i środków karnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Mediacja i arbitraż : art. 183(1)-183(15), 1154-1217 KPC / Rafał Morek. - Stan prawny na maj 2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XXIV, 342 s. ; 21 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-143-X
1. Mediacja, 2. Inne, najważniejsze przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące mediacji, 3. Arbitraż
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-380-0
R.1 Rozwój prawnej idei mediacji i koncyliacji; R.2 Prawo administracyjne wobec zjawiska konfliktu interesów; R.3 Prawna konstrukcja dokonywania uzgodnień z organem administracji; R.4 Elementy uzgodnienia, mediacji i koncyliacji w postępowaniu administracyjnym - uwagi delegata; R.5 Reforma sądownictwa administracyjnego a efektywność ochrony praw jednostek; R.6Mediacja w postępowaniu sądowo-administracyjnym na tle prawno-porównawczym; R.7 Perspektywy mediacji i koncyliacji w sferze przedsądowej weryfikacji rozstrzygnięć organów administracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7732-364-9
1. Definicje i zasady postępowania mediacyjnego; 2. Strony postępowania mediacyjnego; 3. Definicja, rodzaje oraz przedmiot sporu zbiorowego; 4. Procedura mediacji w sporach zbiorowych; 5. Zakończenie postępowania mediacyjnego w zbiorowych sporach pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-593-4
1. Elementy teorii konfliktu i rozwiązania sporów; 2. Alternatywne formy rozwiązywania sporów- ADR; 3. Mediacja- wiadomości teoretyczne; 4. Mediacja w poszczególnych gałęziach prawa polskiego; 5. Regulacje Rady Europy i Unii Europejskiej dotyczące mediacji w ramach różnych gałęzi prawa; 6. Od teorii do praktyki. Zasady przygotowania warsztatu i prowadzenia postępowania mediacyjnego (wzory pism).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (3 egz.)
Book
In basket
Mediacja sądowa i pozasądowa : zarys wykładu / Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz. - Wyd. 2 popr. i uzupeł. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2014. - 344 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-4583-5
1. Elementy teorii konfliktu i rozwiązania sporów; 2. Alternatywne formy rozwiązywania sporów- ADR; 3. Mediacja- wiadomości teoretyczne; 4. Mediacja w poszczególnych gałęziach prawa polskiego; 5. Regulacje Rady Europy i Unii Europejskiej dotyczące mediacji w ramach różnych gałęzi prawa; 6. Prawnik w mediacji; 7. Od teorii do praktyki. Zasady przygotowania warsztatu i prowadzenia postępowania mediacyjnego (wzory pism); Załćznik: wybrane akty normatywne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8124-664-4
Zawiera: Rozdział I Istota mediacji w sprawach administracyjnych: 1. Motywy regulacji instytucji mediacji w sprawach administracyjnych; 1.1. Założenia (motywy) ustawodawcze; 1.2. Wpływ rozwoju regulacji obcych postępowań administracyjnych; 1.3. Opracowanie teoretycznej koncepcji mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 2. Podstawy prawne mediacji w sprawach administracyjnych; 2.1. Zakres regulacji; 2.2. Charakter norm prawnych; 2.3. Zasada ogólna zapewnienia stronom (stronie) postępowania możliwości współudziału (partycypacji) w kształtowaniu rozstrzygnięcia sprawy; 2.4. Szczegółowa regulacja mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 3. Elementy konstrukcyjne instytucji mediacji w sprawach administracyjnych; 3.1. Uwagi ogólne; 3.2. Instrumentalność mediacji dla polubownego załatwienia sprawy administracyjnej; 3.3. "Alternatywność" mediacji w sprawach administracyjnych; 3.4. Procesowy charakter mediacji w sprawach administracyjnych; 3.5. "Wspierający" wymiar mediacji w sprawach administracyjnych; 3.6. Cecha "przyjazności" mediacji w sprawach administracyjnych; 3.7. Aspekt "dostosowalności" mediacji w jej części właściwej; 4. Pojęcie i rodzaje mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 4.1. Pojęcie mediacji. Ujęcie statyczne i dynamiczne; 4.2. Rodzaje mediacji; 4.2.1. Mediacja wertykalna i horyzontalna; 4.2.2. Mediacja materialna i procesowa; 5. Charakter prawny postępowania mediacyjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 5.1. Ograniczony wymiar postępowania mediacyjnego; 5.2. Dobrowolność postępowania mediacyjnego; 6. Granice czasowe dopuszczalności mediacji; 7. Mediacja a inne formy alternatywne lub podobne do alternatywnych; 7.1. Uwagi ogólne; 7.2. Formy podstawowe; 7.2.1. Koncyliacja; 7.2.2. Negocjacje ("postępowanie" negocjacyjne); 7.2.3. Postępowanie pojednawcze; 7.2.4. Postępowanie polubowne; 7.2.5. Postępowanie reklamacyjne; 7.2.6. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich; 7.2.7. Postępowanie rozjemcze; 7.3. Formy ukierunkowane "administracyjnie"; 7.3.1. Uwagi ogólne; 7.3.2. Postępowanie konsultacyjne; 7.3.3. Ugoda pozaprocesowa zatwierdzana przez organ administracji publicznej; 7.3.4. Mediacja dla polubownego rozstrzygnięcia sporu; 7.3.5. Negocjacje w celu zawarcia określonej umowy; Rozdział II Przesłanki dopuszczalności postępowania mediacyjnego: 1. Uwagi ogólne; 2. Przesłanka pozytywna "charakteru sprawy"; 3. Przesłanki negatywne; 3.1. Kryterium stanu wyższej konieczności; 3.2. Kryterium prostoty postępowania; 3.3. Kryterium trybu uproszczonego; 3.4. Kryterium milczącego załatwienia sprawy; 3.5. Kryterium ochrony informacji lub tajemnicy; 4. Skutki odmowy skierowania sprawy do mediacji; Rozdział III Podmioty postępowania mediacyjnego: 1. Rodzaje podmiotów postępowania mediacyjnego; 2. Organ prowadzący postępowanie administracyjne; 3. Strona postępowania (zastępca procesowy); 4. Mediator; 4.1. Wymogi uzyskania statusu mediatora; 4.2. Wybór i wskazanie mediatora; 4.3. Status mediatora; 5. Organ współdziałający; 6. Inne osoby biorące udział w mediacji; 7. Problem udziału w postępowaniu mediacyjnym podmiotów na prawach strony; Rozdział IV Zasady postępowania mediacyjnego: 1. Uwagi ogólne; 2. Zasada bezstronności; 3. Zasada poufności; 4. Zasada elastyczności; 5. Zasada szybkości; 6. Zasada protokolarności; Rozdział V Dynamika postępowania mediacyjnego: 1. Uwagi ogólne; 2. Faza przygotowawcza; 2.1. Inicjatywa przeprowadzenia mediacji; 2.2. Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji; 2.3. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji; 2.4. Skierowanie sprawy do mediacji; 2.4. Odmowa skierowania sprawy do mediacji; 3. Faza ustalająca (właściwa) mediacji; 3.1. Czynności "komunikacyjne"; 3.2. Ustalenie przebiegu mediacji; 3.3. Przebieg mediacji; 3.4. Strategie mediacyjne i techniki oddziaływania mediacyjnego; 4. Granice ustaleń w postępowaniu mediacyjnym; 5. Niemerytoryczne zakończenie mediacji; Rozdział VI Koszty postępowania mediacyjnego: 1. Zasada odpłatności mediacji; 2. Treść postanowienia w kwestii ustalenia wysokości kosztów mediacji; 3. Zasada prawa mediatora do wynagrodzenia i zwrotu wydatków; 4. Zakres podmiotowy obowiązku pokrycia kosztów i zwrotu wydatków;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mediacja w sprawach cywilnych / Sylwester Pieckowski. - Warszawa : Difin, 2006. - 80 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7251-612-X
1. Mediacja w sprawach cywilnych: definicja, miejsce w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz podstawy regulacji w prawie międzynarodowym i ustawodawstwach krajowych, 2. Cel i treść polskiej ustawy o mediacji cywilnej, 3. Polska ustawa o mediacji cywilnej na tle propozycji Dyrektywy UE, 4. Mediacja i arbitraże. Konflikt czy synergia?, 5. Wnioski i propozycje dotyczące warunków skutecznego tj. powszechnego wprowadzenia mediacji do rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych w Polsce w trybie mediacji umownej i mediacji ze skierowania sądu, 6. Wzory
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Firma prawnicza w UE)
ISBN: 83-7387-289-2
R.I O mediacji; 1. Konflikty, 2. Mediacja, 3. Mediator. R.II O przekonywaniu; 1. Wstęp do części drugiej, 2. O retoryce-sztuce przekonywania, 3. Rodzaje wypowiedzi perswazyjnych, 4. Strategie perswazji, 5. Czynniki skupienia uwagi w wystąpieniach perswazyjnych, 6. Techniki przekonywania, 7. Metaprogramy-jak ludzie podejmują decyzje. Załącznik 1 Projekt zmian w KC i KPC dotyczący mediacji gospodarczej wraz z uzasadnieniem (stan prawny na 3.12.2003 r.). Załącznik 2 Zielona Księga Komisji Europejskiej o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów cywilno-i handlowoprawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-220-4
Część I: Wprowadzenie. 1. Zagadnienia ogólne. Część II: Ustrój prawny przedsiębiorców. 2. Przedsiębiorcy. 3. Firma i prokura. 4. Spółka cywilna. 5. Spółka w organizacji. 6. Spółka jawna. 7. Spółka partnerska. 8. Spółka komandytowa. 9. Spółka komandytowo-akcyjna. 10. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 11. Spółka akcyjna. 12. Transformacje spółek. 13. Spółdzielnie. 14. Ponadnarodowe struktury organizacyjne. 15. Prawo upadłościowe i naprawcze. Część III: Umowy handlowe. 16. Czynności handlowe i umowy handlowe. 17. Umowy pośrednictwa handlowego. 18. Umowy i czynności handlowe w obrocie bankowym i finansowym. 19. Umowy w działalności transpodtowej. Część IV: Papiery wartościowe. 20. Papiery wartościowe w obrocie handlowym. Część V: Alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych. 21. Pozasądowe metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-733-5
1. Postanowienia umowne w zakresie ugodowego rozstrzygania sporów, 2. Czas i sposoby polubownego rozstrzygania sporów, 3. Specyfika postępowania przed sądami polubownymi, 4. Praktyczne skutki zawarcia ugody
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-222-5
1. Z problematyki warsztatu pracy prawników. Kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne, 2. Zagadnienia negocjacji i mediacji w dydaktyce studiów prawniczych i administracyjnych, 3. Negocjacje i mediacje jako proces społeczny - instytucja społeczna, 4. Psychologiczne atrybucje komunikacji społecznej w negocjacjach i mediacjach, 5. Negocjacje jako proces komunikacyjny, 6. Mediacja - geneza i zarys jej problematyki, 6. Mediacja i sprawiedliwość naprawcza w Polsce. Doświadczenia Polskiego Centrum Mediacji, 7. Idea pozasądowej mediacji czynnikiem budującym ład społeczny, 8. Alternatywne formy rozwiązywania prawnych konfliktów w postsowieckim państwie, 9. Mediacja w prawie rodzinnym oraz ocena celowości i trafności dokonanej zmiany przepisów w zakresie postępowania pojednawczego w procesie o rozwód, 10. Gdy rozmówca nie chce słuchać...Afektywne konsekwencje trudności w porozumiewaniu się z bliskimi osobami i ich możliwe implikacje w negocjacjach rodzinnych, 11. Mediacja w polskim procesie karnym, 12. Mediacja w polskim prawie karnym - uregulowania prawne i praktyka, 13. Postawy policjantów, prokuratorów, sędziów i mediatorów wobec mediacji w polskim prawie karnym na przykładzie okręgu opolskiego. Wyniki badań empirycznych, 14. Postępowanie mediacyjne przed sądami administracyjnymi. Czy wykorzystana szansa?, 15. Mediacja jako sposób rozstrzygnięcia sporów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych / Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ; red. Izabela Kraśnicka ; 1)
ISBN: 978-83-7483-847-4
1. Metodologia klinicznego nauczania prawa; 2. Metodologia pracy w sekcji prawa cywilnego; 3. Kazusy: postępowanie o ustalenie płci, Ograniczenie prawa własności przez przedsiębiorstwa przesyłowe a roszczenia właściciela nieruchomości, Odwołanie darowizny, Uregulowanie prawa do mieszkania, Testament ustny; 4. Artykuły: Odstąpienie od umowy sprzedaży konsumenckiej; Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych małżonków przez spółdzielnię mieszkaniową; "Przekształcenie" spółdzielczego prawa do lokalu na odrębną własność; Skutki likwidacji spółdzielni mieszkaniowej; Pozycja wierzycieli po wadliwej likwidacji spółki z o.o.; Mediacja w sprawach cywilnych - zarys problematyki; Koszty sądowe w sprawach cywilnych w świetle działalności poradnio prawnych - zagadnienia wybrane
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Sądy polubowne i mediacja / pod red. Jan Olszewski. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - XII, 379 s. ; 22 cm.
(Prawo Sądowe)
ISBN: 978-83-7483-858-0
Cz.I Pojęcia podstawowe, aspekty aksjologiczne i prakseologiczne: R.1 Aksjologiczne i prakseologiczne przesłanki kształtowania polubownego rozstrzygania sporów i mediacji; R.2 Filozoficzen aspekty mediacji; R.3 Razem czy osobno: uwagi o znaczeniach pojęć mediacji i koncyliacji; Cz.II Zasady ogólne mediacji: R.1 Uwagi wstępne na temat mediacji; R.2 Problematyka poufności sądownictwa polubownego; R.3 Mediacja jako jedna z alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych. Zagadnienia wybrane; R.4 Stan obecny i perspektywy rozwoju mediacji "sprawa - ofiara" w Polsce; Cz.III Szczególne postępowanie mediacyjne: R.1 Skutki prawne wszczęcia i przeprowadzenia mediacji w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym; R.2 Mediacja jako nowa metoda rozwiązywania sporów z zakresu prawa pracy; R.3 Znaczenie mediacji na tle innych metod rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych; R.4 Mediacja jako metoda rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów z zakresu prawa pracy; R.5 Mediacja w polskim prawie telekomunikacyjnym; R.6 Ugoda administracyjna w świetle teorii prawnych form działania administracji; Cz.IV Działalność sądów polubownych (arbitrażowych). Umowa o arbitraż, wybrane elementy postępowania: R.1 Zarys historii sądownictwa polubownego do 1939 r.; R.2 Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym (wybrane zagadnienia); R.3 Konstrukcja prawna umowy o arbitraż stosowana w obrocie gospodarczym w świetle uregulowań prawa polskiego; R.4 Sposób prowadzenie dowodów w postępowaniu przed sądem polubownym; Cz.V Arbitaż międzynarodowy, postępowanie zagraniczne: R.1 Kierunki zmian Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL z 1976 r.; R.2 Zagadnienia ogólne umowy o arbitraż w świetle uregulowań prawa międzynarodowego; R.3 Sąd polubowny według włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego; R.4 Arbitraż w rejonie Azji, Australii i Oceanii; R.5 Wybrane instytucje sądownictwa polubownego na Ukrainie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Spory konsumenckie i ich rozwiązywanie / Anna Krajewska. - Warszawa : TRIO Wydawnictwo, 2009. - 286, [2] s. : tab.; wykr. ; 21 cm.
(Obyczaje Prawo i Polityka Życie Codzienne / przewod. rady Jacek Kurczewski)
ISBN: 978-83-7436-182-8
1. Konflikty i ich rozwiązywanie; 2. Rozstrzyganie sporów przed sądami powszechnymi; 3. Alternatywne formy rozwiązywania sporów; 4. Spór konsumencki; 5. Mediacje w Inspekcji Handlowej; 6. Stałe polubowne sady konsumencki; 7. Jaka alternatywa? Próba oceny mediacji i sądownictwa konsumenckiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89356-33-3
1.Historyczne przekształćenie idei kompensacji w ramach odpowiedzialności karnej, 2.Aksjologiczne przekształcenia odpowiedzialności karnej, 3.Restorative justice - nowy paradygmat w prawie karnym, 4.Prawne granice naprawienia krzywd wyrządzonych przestępstwem, 5.Kryzys skuteczności prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Studium mediacji : od teorii ku praktyce / Adam Zienkiewicz. - Warszawa : Difin, 2007. - 336 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-814-9
1. Podstawowa aparatura pojęciowa. 2. Optymalizacyjny model dyskursu mediacyjnego. 3. Mediator. 4. Mediacja w kontinuum form wymiaru sprawiedliwości. 5. Mediacja w sprawach cywilnych w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again