Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia
(3)
Author
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
(1)
Jakubiak-Mirończuk Aneta
(1)
Olszewski Jan (1960- )
(1)
Pisuliński Jerzy
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Mediacja (prawo)
(3)
Konflikt
(1)
Prawo cywilne
(1)
Spory zbiorowe
(1)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Testament
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-889-8
1. Metody rozwiązywania konfliktów i rozstrzygania sporów - argumenty funkcjonalne, 2. Czynniki determinujące przebieg sporu - argumenty pragmatyczne, 3. Alternatywne metody rozwiązywania sporów w kontekście teorii społeczeństwa komunikacyjnego - argumenty teoretyczne, 4. Instytucje prawa poskiego p cechach ADR - argumenty dogmatyczne, 5. Miejsce alternetywnych trybów rozwiązywania sporów cywilnych w polskim systemie prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych / Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ; red. Izabela Kraśnicka ; 1)
ISBN: 978-83-7483-847-4
1. Metodologia klinicznego nauczania prawa; 2. Metodologia pracy w sekcji prawa cywilnego; 3. Kazusy: postępowanie o ustalenie płci, Ograniczenie prawa własności przez przedsiębiorstwa przesyłowe a roszczenia właściciela nieruchomości, Odwołanie darowizny, Uregulowanie prawa do mieszkania, Testament ustny; 4. Artykuły: Odstąpienie od umowy sprzedaży konsumenckiej; Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych małżonków przez spółdzielnię mieszkaniową; "Przekształcenie" spółdzielczego prawa do lokalu na odrębną własność; Skutki likwidacji spółdzielni mieszkaniowej; Pozycja wierzycieli po wadliwej likwidacji spółki z o.o.; Mediacja w sprawach cywilnych - zarys problematyki; Koszty sądowe w sprawach cywilnych w świetle działalności poradnio prawnych - zagadnienia wybrane
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Sądy polubowne i mediacja / pod red. Jan Olszewski. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - XII, 379 s. ; 22 cm.
(Prawo Sądowe)
ISBN: 978-83-7483-858-0
Cz.I Pojęcia podstawowe, aspekty aksjologiczne i prakseologiczne: R.1 Aksjologiczne i prakseologiczne przesłanki kształtowania polubownego rozstrzygania sporów i mediacji; R.2 Filozoficzen aspekty mediacji; R.3 Razem czy osobno: uwagi o znaczeniach pojęć mediacji i koncyliacji; Cz.II Zasady ogólne mediacji: R.1 Uwagi wstępne na temat mediacji; R.2 Problematyka poufności sądownictwa polubownego; R.3 Mediacja jako jedna z alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych. Zagadnienia wybrane; R.4 Stan obecny i perspektywy rozwoju mediacji "sprawa - ofiara" w Polsce; Cz.III Szczególne postępowanie mediacyjne: R.1 Skutki prawne wszczęcia i przeprowadzenia mediacji w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym; R.2 Mediacja jako nowa metoda rozwiązywania sporów z zakresu prawa pracy; R.3 Znaczenie mediacji na tle innych metod rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych; R.4 Mediacja jako metoda rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów z zakresu prawa pracy; R.5 Mediacja w polskim prawie telekomunikacyjnym; R.6 Ugoda administracyjna w świetle teorii prawnych form działania administracji; Cz.IV Działalność sądów polubownych (arbitrażowych). Umowa o arbitraż, wybrane elementy postępowania: R.1 Zarys historii sądownictwa polubownego do 1939 r.; R.2 Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym (wybrane zagadnienia); R.3 Konstrukcja prawna umowy o arbitraż stosowana w obrocie gospodarczym w świetle uregulowań prawa polskiego; R.4 Sposób prowadzenie dowodów w postępowaniu przed sądem polubownym; Cz.V Arbitaż międzynarodowy, postępowanie zagraniczne: R.1 Kierunki zmian Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL z 1976 r.; R.2 Zagadnienia ogólne umowy o arbitraż w świetle uregulowań prawa międzynarodowego; R.3 Sąd polubowny według włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego; R.4 Arbitraż w rejonie Azji, Australii i Oceanii; R.5 Wybrane instytucje sądownictwa polubownego na Ukrainie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again