Form of Work
Książki
(32)
Publikacje fachowe
(4)
Czasopisma
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(26)
available
(24)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(24)
Czytelnia
(27)
Author
Zienkiewicz Adam
(4)
Borski Maciej (1975- )
(3)
Kalisz Anna
(3)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(3)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(3)
Baran Beata
(2)
Bobrowicz Maciej
(2)
Czermińska Małgorzata
(2)
Jakubik Mateusz
(2)
Krasuń Aneta
(2)
Lis Artur
(2)
Majewski Kamil
(2)
Morek Rafał
(2)
Stadniczeńko Stanisław Leszek
(2)
Łaguna Łukasz
(2)
Śladkowski Mariusz
(2)
:Langer Maciej
(1)
Antolak-Szymanski Katarzyna
(1)
Balcarek Szymon
(1)
Banasik Przemysław
(1)
Baran Krzysztof Wojciech
(1)
Bellotto Bernardo
(1)
Bomba Katarzyna
(1)
Bosak-Sojka Maria
(1)
Cambus Claude
(1)
Carby-Hall Joseph R
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Crawford James T
(1)
Czech Sławomir
(1)
Czerniak-Swędzioł Justyna
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Duszka-Jakimko Hanna
(1)
Dzienisiuk Dorota
(1)
Dörre-Kolasa Dominika
(1)
Filaber Joanna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
(1)
Golat Rafał
(1)
Gomula Joanna
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gruszewska Ewa
(1)
Hadel Maciej
(1)
Hajn Zbigniew
(1)
Hodgson Geoffrey M
(1)
Huras-Darkowska Agnieszka
(1)
Jakubiak-Mirończuk Aneta
(1)
Jaskulska Jagoda
(1)
Juranek Alexander
(1)
Jurczuk Anna
(1)
Jęcek Zuzanna
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kamińska Katarzyna
(1)
Kiełbas Dominika
(1)
Kil Jan
(1)
Kmieciak Zbigniew
(1)
Kocot-Łaszczyca Agnieszka
(1)
Kosicki Tomasz
(1)
Krajewska Anna
(1)
Krzysztoń Dorota
(1)
Kuczkowski Przemysław
(1)
Kuczyński Tadeusz
(1)
Kumor-Jezierska Ewelina
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Lach Daniel Eryk
(1)
Lekston Mariusz (1975- )
(1)
Ludera-Ruszel Agata
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Marszał Kazimierz (1931-2021)
(1)
Marzec Marcin
(1)
Mazowiecka Lidia
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Morawska Sylwia
(1)
Moszyński Michał
(1)
Musiała Anna
(1)
Olszewski Jan (1960- )
(1)
Papis Wojciech
(1)
Patulski Andrzej
(1)
Paśnik Jerzy
(1)
Piasecka Patrycja
(1)
Pichrt Jan
(1)
Pieckowski Sylwester
(1)
Pietrzak Michał
(1)
Piotrowski Ryszard
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Pisuliński Jerzy
(1)
Piórkowskie Paweł Dariusz
(1)
Prowancki Maciej
(1)
Prusak Błażej
(1)
Przykaza Marcelina
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Pysz Piotr
(1)
Pytlik Roksana
(1)
Pétremand Sylvie
(1)
Ratajczak Marek
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rogozińska Agnieszka
(1)
Rogula Cezary
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Subject
Mediacja (prawo)
(34)
Sądownictwo polubowne
(8)
Postępowanie administracyjne
(5)
Negocjacje
(4)
Prawo cywilne
(4)
Prawo karne
(4)
Prawo karne procesowe
(4)
Prawo pracy
(4)
Arbitraż gospodarczy
(3)
COVID-19
(3)
Konflikt
(3)
Mediatorzy
(3)
Ochrona danych osobowych
(3)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(3)
Prawo
(3)
Prawo administracyjne
(3)
Rozstrzyganie sporów (prawo)
(3)
Sprawiedliwość naprawcza
(3)
Mediacja (socjol.)
(2)
Nauczyciele akademiccy
(2)
Postępowanie cywilne
(2)
Postępowanie dyscyplinarne
(2)
Prawo Unii Europejskiej
(2)
Prawo cywilne procesowe
(2)
Prawo handlowe
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Sprawiedliwość proceduralna
(2)
Whistleblowers
(2)
Alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI)
(1)
Apelacja
(1)
Arbitraż międzynarodowy
(1)
Awans zawodowy
(1)
Bezpieczeństwo pacjenta
(1)
Burżuazja - ideologia
(1)
Błędy medyczne
(1)
Common law
(1)
Deepfake
(1)
Delegowanie pracowników
(1)
Dezinformacja
(1)
Donos
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyskrecjonalność sędziowska
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Emerytura
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Immunitety
(1)
Implementacja dyrektywy Unii Europejskiej
(1)
Instytucjonalizm
(1)
Kadry
(1)
Kapitalizm
(1)
Kasy zapomogowo-pożyczkowe
(1)
Kierowcy zawodowi
(1)
Klauzula wykonalności
(1)
Komisja Nadzoru Finansowego
(1)
Komitet wyborczy
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt -- badanie -- metody
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kościół katolicki
(1)
Krajowy Plan Odbudowy
(1)
Kurierzy
(1)
Lojalność pracowników
(1)
Luka płacowa
(1)
Maklerstwo
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Medycyna pracy
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
(1)
Mobbing
(1)
Monografia
(1)
Negocjajce
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Obrót towarowy
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opłaty sądowe
(1)
Oskarżenie prywatne
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Perswazja
(1)
Piecza naprzemienna
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podmiotowość
(1)
Polityka rolna
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Postępowanie sądowoadministracyjne
(1)
Postępowanie zabezpieczające
(1)
Praca czasowa
(1)
Pracodawcy
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Pragmatyki służbowe
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawa i obowiązki pracownika
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1201-1300
(1)
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
Subject: place
Polska
(7)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Wielka Brytania
(2)
Borzykowa (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Żytno)
(1)
Czechy
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
ZSRR
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(3)
Czasopismo prawnicze
(3)
Opracowanie
(3)
Materiały pomocnicze
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(7)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
36 results Filter
No cover
Book
In basket
(Firma prawnicza w UE)
ISBN: 83-7387-240-X
Zawiera: R. 1 Istota i charakter prawny alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych (ADR): Pojęcie ADR; Geneza alternatywnych metod rozwiązywania sporów; Zjawisko sporu (konfliktu) prawnego; Pojęcie sprawy gospodarczej; „Zarządzanie konfliktami” (Conflict management). R. 2 Cele i funkcje alternatywnych metod rozwiązywania sporów: ADR a pojęcia wymiaru sprawiedliwości, ochrony praw podmiotowych i prawa do sądu; Krytyka „tradycyjnych” metod rozwiązywania sporów; Metody alternatywne a realizacja postulatu dostępu do wymiaru sprawiedliwości. R.3 Podstawowe rodzaje ADR i ich znaczenie: Mediacja; Koncyliacja; Mini-trial (Executive Tribunal); Fact-finding (Expertise); Early Neutral Evaluation (Case evaluation); Summary jury trial; Med.-arb (Mediation-Arbitration); Arb-med (Arbitration-Mediation); Dispute Review Boards (DRB) oraz Permanent Referee; Mediation and last offer arbitration (Baseball arbitration); High-low arbitration; Ombudsmen; ODR (Olnine dispute resolution); Uwagi dodatkowe dot. szczególnych ADR. R. 4 Ramy prawne ADR: Regulacje prawa polskiego de lege lata; Praktyka gospodarcza I prawo kontraktowe; Regulaminy; “Kodeksy zasad postępowania” osób prowadzących ADR; UNCiTRAL Conciliation Rules (1980); UNCiTRAL Model Law on International Commercial Conciliation; Prace Rady Europy; Zielona księga Komisji Europejskiej o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów cywilno- I handlowoprawnych; Rozważania dot. wniosków de lege ferenda. Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-889-8
1. Metody rozwiązywania konfliktów i rozstrzygania sporów - argumenty funkcjonalne, 2. Czynniki determinujące przebieg sporu - argumenty pragmatyczne, 3. Alternatywne metody rozwiązywania sporów w kontekście teorii społeczeństwa komunikacyjnego - argumenty teoretyczne, 4. Instytucje prawa poskiego p cechach ADR - argumenty dogmatyczne, 5. Miejsce alternetywnych trybów rozwiązywania sporów cywilnych w polskim systemie prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7395-323-9
Zawiera: Rola pełnomocników stron w mediacji cywilnej i rodzinnej - aspekty psychologiczne i prawne; ADR a zasada prawa do sądu w perspektywie teoretycznej i konstytucyjnej; Mediacja w sprawach z zakresu prawa autorskiego; Mediacja na tle alternatywnych sposobów rozpatrywania transgranicznych sporów ubezpieczeniowych w prawie wspólnotowym; Kilka uwag procesualisty cywilnego na temat pozasądowych metod rozwiązywania sporów (na przykładzie mediacji); Soft justice w „państwie sieciowym”?; mediacja cywilna z perspektywy doświadczeń mediatora. Analiza zasad mediacji w przepisach kodeksu postępowania cywilnego; Od modelu sądowego do modelu eksperckiego - rozwój instytucji arbitrażu w Polsce; Alternatywne metody rozwiązywania sporów jako przykład uczestniczenia prawników w kulturze; Mediacje cywilnoprawna w kontekście uregulowań polskich i europejskich; Rola Irańsko-Amerykańskiego Trybunału ds. Roszczeń w rozwiązywaniu sporów; Sądownictwo polubowne jako jedna z form rozstrzygania sporów gospodarczych; Mediacje gospodarcze w praktyce; Mediacje przy międzynarodowych organizacjach gospodarczych; Polubowne sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich na rynku usług bankowych; ADR w służbie osiągania harmonii społecznej - eliminacji sporów i konfliktów; Mediacja cywilna w najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego - wybrane zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-929646-5-0
1.Mediacja: Mediacja w sprawach cywilnych; Mediacja gospodarcza oraz wynikająca z prawa pracy; Mediacja w sprawach rodzinnych; Transgraniczne mediacje dwunarodowościowych rodzin; Mediacje w sprawach karnych i w sprawach z nieletnim sprawcą czynu karalnego; 2. Sądownictwo polubowne/Arbitraż.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Mediacja w świetle danych Ministerstwa Sprawiedliwości; Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości- szanse i zagrożenia; Mediacja w postępowaniu wykonawczym. Argumenty zgłoszone na rzecz i przeciw mediacji na tle doświadczeń międzynarodowych; Perspektywy rozwoju mediacji w Polsce; Perspektywa rozwoju mediacji jako wypadkowa naszej wiedzy; Mediacja w nowych kodyfikacjach karnych; Problem mediacji w wykonywaniu kar kryminalnych i środków karnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-0502-0
Wymiar sprawiedliwości, sprawiedliwość naprawcza, demokracja. Cele mediacji w ujęciu porównawczym. Prawa podmiotowe pokrzywdzonego a instytucja mediacji w sprawach karnych. Problemy z mediacją karną (bezdroża mediacji I). Mediacja a dziecko. O potrzebie ujednolicenia regulacji dotyczących mediatorów i mediacji w systemie polskiego prawa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
Mediacja i arbitraż : art. 183(1)-183(15), 1154-1217 KPC / Rafał Morek. - Stan prawny na maj 2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XXIV, 342 s. ; 21 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-143-X
1. Mediacja, 2. Inne, najważniejsze przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące mediacji, 3. Arbitraż
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-380-0
R.1 Rozwój prawnej idei mediacji i koncyliacji; R.2 Prawo administracyjne wobec zjawiska konfliktu interesów; R.3 Prawna konstrukcja dokonywania uzgodnień z organem administracji; R.4 Elementy uzgodnienia, mediacji i koncyliacji w postępowaniu administracyjnym - uwagi delegata; R.5 Reforma sądownictwa administracyjnego a efektywność ochrony praw jednostek; R.6Mediacja w postępowaniu sądowo-administracyjnym na tle prawno-porównawczym; R.7 Perspektywy mediacji i koncyliacji w sferze przedsądowej weryfikacji rozstrzygnięć organów administracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7732-364-9
1. Definicje i zasady postępowania mediacyjnego; 2. Strony postępowania mediacyjnego; 3. Definicja, rodzaje oraz przedmiot sporu zbiorowego; 4. Procedura mediacji w sporach zbiorowych; 5. Zakończenie postępowania mediacyjnego w zbiorowych sporach pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-593-4
1. Elementy teorii konfliktu i rozwiązania sporów; 2. Alternatywne formy rozwiązywania sporów- ADR; 3. Mediacja- wiadomości teoretyczne; 4. Mediacja w poszczególnych gałęziach prawa polskiego; 5. Regulacje Rady Europy i Unii Europejskiej dotyczące mediacji w ramach różnych gałęzi prawa; 6. Od teorii do praktyki. Zasady przygotowania warsztatu i prowadzenia postępowania mediacyjnego (wzory pism).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (3 egz.)
Book
In basket
Mediacja sądowa i pozasądowa : zarys wykładu / Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz. - Wyd. 2 popr. i uzupeł. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2014. - 344 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-4583-5
1. Elementy teorii konfliktu i rozwiązania sporów; 2. Alternatywne formy rozwiązywania sporów- ADR; 3. Mediacja- wiadomości teoretyczne; 4. Mediacja w poszczególnych gałęziach prawa polskiego; 5. Regulacje Rady Europy i Unii Europejskiej dotyczące mediacji w ramach różnych gałęzi prawa; 6. Prawnik w mediacji; 7. Od teorii do praktyki. Zasady przygotowania warsztatu i prowadzenia postępowania mediacyjnego (wzory pism); Załćznik: wybrane akty normatywne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8124-664-4
Zawiera: Rozdział I Istota mediacji w sprawach administracyjnych: 1. Motywy regulacji instytucji mediacji w sprawach administracyjnych; 1.1. Założenia (motywy) ustawodawcze; 1.2. Wpływ rozwoju regulacji obcych postępowań administracyjnych; 1.3. Opracowanie teoretycznej koncepcji mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 2. Podstawy prawne mediacji w sprawach administracyjnych; 2.1. Zakres regulacji; 2.2. Charakter norm prawnych; 2.3. Zasada ogólna zapewnienia stronom (stronie) postępowania możliwości współudziału (partycypacji) w kształtowaniu rozstrzygnięcia sprawy; 2.4. Szczegółowa regulacja mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 3. Elementy konstrukcyjne instytucji mediacji w sprawach administracyjnych; 3.1. Uwagi ogólne; 3.2. Instrumentalność mediacji dla polubownego załatwienia sprawy administracyjnej; 3.3. "Alternatywność" mediacji w sprawach administracyjnych; 3.4. Procesowy charakter mediacji w sprawach administracyjnych; 3.5. "Wspierający" wymiar mediacji w sprawach administracyjnych; 3.6. Cecha "przyjazności" mediacji w sprawach administracyjnych; 3.7. Aspekt "dostosowalności" mediacji w jej części właściwej; 4. Pojęcie i rodzaje mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 4.1. Pojęcie mediacji. Ujęcie statyczne i dynamiczne; 4.2. Rodzaje mediacji; 4.2.1. Mediacja wertykalna i horyzontalna; 4.2.2. Mediacja materialna i procesowa; 5. Charakter prawny postępowania mediacyjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 5.1. Ograniczony wymiar postępowania mediacyjnego; 5.2. Dobrowolność postępowania mediacyjnego; 6. Granice czasowe dopuszczalności mediacji; 7. Mediacja a inne formy alternatywne lub podobne do alternatywnych; 7.1. Uwagi ogólne; 7.2. Formy podstawowe; 7.2.1. Koncyliacja; 7.2.2. Negocjacje ("postępowanie" negocjacyjne); 7.2.3. Postępowanie pojednawcze; 7.2.4. Postępowanie polubowne; 7.2.5. Postępowanie reklamacyjne; 7.2.6. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich; 7.2.7. Postępowanie rozjemcze; 7.3. Formy ukierunkowane "administracyjnie"; 7.3.1. Uwagi ogólne; 7.3.2. Postępowanie konsultacyjne; 7.3.3. Ugoda pozaprocesowa zatwierdzana przez organ administracji publicznej; 7.3.4. Mediacja dla polubownego rozstrzygnięcia sporu; 7.3.5. Negocjacje w celu zawarcia określonej umowy; Rozdział II Przesłanki dopuszczalności postępowania mediacyjnego: 1. Uwagi ogólne; 2. Przesłanka pozytywna "charakteru sprawy"; 3. Przesłanki negatywne; 3.1. Kryterium stanu wyższej konieczności; 3.2. Kryterium prostoty postępowania; 3.3. Kryterium trybu uproszczonego; 3.4. Kryterium milczącego załatwienia sprawy; 3.5. Kryterium ochrony informacji lub tajemnicy; 4. Skutki odmowy skierowania sprawy do mediacji; Rozdział III Podmioty postępowania mediacyjnego: 1. Rodzaje podmiotów postępowania mediacyjnego; 2. Organ prowadzący postępowanie administracyjne; 3. Strona postępowania (zastępca procesowy); 4. Mediator; 4.1. Wymogi uzyskania statusu mediatora; 4.2. Wybór i wskazanie mediatora; 4.3. Status mediatora; 5. Organ współdziałający; 6. Inne osoby biorące udział w mediacji; 7. Problem udziału w postępowaniu mediacyjnym podmiotów na prawach strony; Rozdział IV Zasady postępowania mediacyjnego: 1. Uwagi ogólne; 2. Zasada bezstronności; 3. Zasada poufności; 4. Zasada elastyczności; 5. Zasada szybkości; 6. Zasada protokolarności; Rozdział V Dynamika postępowania mediacyjnego: 1. Uwagi ogólne; 2. Faza przygotowawcza; 2.1. Inicjatywa przeprowadzenia mediacji; 2.2. Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji; 2.3. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji; 2.4. Skierowanie sprawy do mediacji; 2.4. Odmowa skierowania sprawy do mediacji; 3. Faza ustalająca (właściwa) mediacji; 3.1. Czynności "komunikacyjne"; 3.2. Ustalenie przebiegu mediacji; 3.3. Przebieg mediacji; 3.4. Strategie mediacyjne i techniki oddziaływania mediacyjnego; 4. Granice ustaleń w postępowaniu mediacyjnym; 5. Niemerytoryczne zakończenie mediacji; Rozdział VI Koszty postępowania mediacyjnego: 1. Zasada odpłatności mediacji; 2. Treść postanowienia w kwestii ustalenia wysokości kosztów mediacji; 3. Zasada prawa mediatora do wynagrodzenia i zwrotu wydatków; 4. Zakres podmiotowy obowiązku pokrycia kosztów i zwrotu wydatków;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8223-809-9
Zawiera: Wykaz skrótów. Przedmowa (Agnieszka Zemke-Górecka, Cezary Rogula). Część I. WPROWADZENIE Rozdział 1. Mediacja w prawie międzynarodowym i Unii Europejskiej (Cezary Rogula). 1.1. Mediacja a prawo. 1.2. Mediacja w regulacjach międzynarodowych na przykładzie UNCITRAL. 1.3. Przegląd prawa Unii Europejskiej pod kątem mediacji. 1.4. Podsumowanie. Rozdział 2. Mediacja w prawie polskim (Cezary Rogula). 2.1. Uwagi wstępne. 2.2. Mediacja a prywatyzacja prawa. 2.3. Systemowe ujęcie polskich regulacji dotyczących mediacji. 2.4. Podsumowanie. Rozdział 3. Konflikt a spór – podobieństwa i różnice (Marta Charkiewicz). 3.1. Pojęcia „konflikt” i „spór” w różnych dziedzinach. 3.2. Conflict & dispute – różnice w rozumieniu pojęć zależne od języka. 3.3. W polskiej teorii mediacji. 3.4. Konflikt i spór w praktyce prawnika. 3.5. Podsumowanie. Rozdział 4. Rodzaje alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Marcjanna Dębska). 4.1. Alternatywa wobec czego? 4.2. Rodzaje alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 4.2.1. Negocjacje ugodowe. 4.2.2. Mediacja. 4.2.3. Koncyliacja. 4.2.4. Arbitraż. 4.2.4.1. Zapis na sąd polubowny. 4.2.4.2. Zdatność arbitrażowa – rodzaj sporów. 4.2.4.3. Strony jako architekci postępowania. 4.2.4.4. Rozstrzygnięcia sądu arbitrażowego. 4.2.4.5. Arbitraż w liczbach na przykładzie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. 4.3. Podsumowanie. Rozdział 5. Zasady mediacji (Wioletta Sejbuk). 5.1. Uwagi wstępne. 5.2. Dobrowolność. 5.3. Poufność (niejawność). 5.4. Odformalizowanie. 5.5. Dobra wiara i szacunek. 5.6. Autonomia konfliktu. 5.7. Podsumowanie. Rozdział 6. Zasady dotyczące mediatora (Erwin Kruczoń). 6.1. Neutralność. 6.2. Bezstronność. 6.3. Niezależność. 6.4. Profesjonalizm. 6.5. Podsumowanie. Rozdział 7. Etyka mediatora (Liliana Indan-Pykno). 7.1. Zarys regulacji prawnych dotyczących mediacji oraz zawodu mediatora w prawodawstwie polskim. 7.2. Prawno-etyczne regulacje zawodu mediatora, zasady etyki mediatora. 7.2.1. Zasada dobrowolności. 7.2.2. Zasada bezstronności i neutralności. 7.2.3. Zasada niezależności mediatora. 7.2.4. Zasada obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. 7.2.5. Zasada akceptowalności. 7.2.6. Zasada fachowości. 7.2.7. Zasada szacunku do stron postępowania. 7.3. Ingerencja w spór mediatora-prawnika a zasady etyczne. 7.4. Podsumowanie. Część II. CHARAKTERYSTYKA MEDIACJI Rozdział 1. Rodzaje mediacji. Charakterystyka i zastosowanie (Agnieszka Daniszewska-Zujko). 1.1. Odmienne sposoby rozróżniania modeli mediacji. 1.2. Mediacja facylitatywna. 1.3. Mediacja ewaluatywna. 1.4. Mediacja oparta na interesach stron. 1.5. Mediacja narratywna. 1.6. Mediacja humanistyczna. 1.7. Odmienne sposoby rozróżniania modeli mediacji. 1.8. Podsumowanie. Rozdział 2. Sposoby prowadzenia mediacji (Katarzyna Eff ort-Szczepaniak). 2.1. Uwagi wstępne. 2.1. Mediacja bezpośrednia. 2.2. Mediacja pośrednia i shuttle mediation. 2.3. Komediacja (co-mediation). 2.4. One-day mediation. 2.5. Mediacja online (e-mediacja). 2.6. Podsumowanie. Rozdział 3. Uwarunkowania prawne mediacji online (Cezary Rogula). 3.1. Uwagi wstępne. 3.2. E-mail, telefon czy coś więcej? 3.3. Specyfi ka poufności w mediacji online. 3.4. Dostęp do akt sprawy i protokół z przebiegu mediacji online. 3.5. Ugoda zawierana w mediacji online. 3.6. Podsumowanie. Rozdział 4. Mediacje grupowe – na przykładzie Kręgów Naprawczych według koncepcji Dominika Bartera (Małgorzata Szwedowska). 4.1. Uwagi wstępne. 4.2. Kręgi Naprawcze (restorative circles). 4.2.1. Geneza. 4.2.2. Charakterystyka Kręgów Naprawczych. 4.2.2.1. Sprawiedliwość naprawcza. 4.2.2.2. Nonviolent communication. 4.2.2.3. Zasada równości. 4.2.2.4. Struktura Kręgów Naprawczych. 4.2.3. Kręgi Naprawcze jako narzędzie do przywracania pokoju na świecie. 4.3. Podsumowanie. Rozdział 5. Mediacja umowna i mediacja sądowa – porównanie (Katarzyna Golusińska). 5.1. Uwagi wstępne. 5.1.1. Mediacja sądowa. 5.1.2. Mediacja umowna. 5.2. Umowa o mediację. 5.2.1. Umowa z mediatorem. 5.2.1.1. Forma. 5.2.1.2. Treść. 5.2.2. Klauzule. 5.3. Wszczęcie mediacji. 5.3.1. Wszczęcie na wniosek. 5.3.2. Zgoda mediatora. 5.3.3. Przedawnienie. 5.3.4. Forma dorozumiana. 5.3.5. Czas trwania. 5.4. Ugoda. 5.4.1. Charakter prawny art. 917 k.c. 5.4.2. Treść. 5.4.3. Forma. 5.4.4. Wykonalność. 5.5. Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. 5.5.1. Zatwierdzenie ugody przez sąd. 5.5.2. Brak zatwierdzenia ugody przez sąd i jego skutki. 5.6. Koszty mediacji. 5.6.1. Koszty wynikające z rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzenia mediatora. 5.6.2. Koszty umowne. 5.6.3. Koszty korespondencji. 5.7. Podsumowanie. Rozdział 6. Prawnicy w mediacji. 6.1. Prawnik-mediator (Angelika Jędryka-Pihut). 6.1.1. Kwalifi kacje niezbędne do pełnienia funkcji mediatora. 6.1.1.1. Postępowanie cywilne (w tym w sprawach rodzinnych i gospodarczych). 6.1.1.2. Postępowanie karne. 6.1.1.3. Postępowanie w sprawach nieletnich. 6.1.1.4. Postępowanie administracyjne. 6.1.1.5. Postępowanie w przedmiocie sporów zbiorowych. 6.1.2. Lista stałych mediatorów. 6.1.3. Wykształcenie prawnicze a praca mediatora. 6.2. Pełnomocnik w mediacji (Anna Koropczuk). 6.2.1. Mediacja jako przedsądowy etap postępowania z udziałem profesjonalnego pełnomocnika. 6.2.2. Wyczyszczenie przedpola sporu. 6.2.3. Przygotowanie klienta do mediacji. 6.2.4. Mediacja jako kolejny etap udziału profesjonalnego pełnomocnika w sprawie. 6.3. Adwokat-mediator w innych rolach (Anna Koropczuk). 6.4. Podsumowanie (Anna Koropczuk). Część III. WYBRANE ELEMENTY METODYKI MEDIACJI Rozdział 1. Zdatność mediacyjna (Dobrosława Tomzik). 1.1. Uwagi wstępne. 1.2. Zdolność ugodowa a zdatność mediacyjna. 1.3. Zdatność mediacyjna w postępowaniu cywilnym. 1.4. Podsumowanie. Rozdział 2. Przygotowanie sprawy do mediacji (Martyna Maciejewska-Przyłucka). 2.1. Uwagi wstępne. 2.2. Mediacja jako proces. 2.3. Przygotowanie jako element procesu mediacji. 2.4. Przygotowanie sprawy do mediacji przez mediatora. 2.4.1. Przygotowanie sprawy do mediacji przez mediatora w aspekcie proceduralnym. 2.4.1.1. Zainicjowanie postępowania mediacyjnego. 2.4.1.2. Zgoda stron na mediację. 2.4.1.3. Ustalenie przedmiotu postępowania mediacyjnego. 2.4.1.4. Plan mediacji i plan posiedzenia mediacyjnego. 2.4.2. Przygotowanie sprawy do mediacji przez mediatora w aspekcie materialnym. 2.5. Przygotowanie uczestników do mediacji przez mediatora. 2.6. Przygotowanie sprawy do mediacji przez pełnomocnika. 2.6.1. Przygotowanie sprawy do mediacji przez pełnomocnika w aspekcie proceduralnym. 2.6.2. Przygotowanie sprawy do mediacji przez pełnomocnika w aspekcie materialnym. 2.7. Przygotowanie uczestników do mediacji przez pełnomocnika. 2.7.1. Przygotowanie pełnomocnika. 2.7.1.1. Dostosowanie warsztatu pracy. 2.7.1.2. Samoświadomość w zakresie poglądów na metody rozwiązywania sporów i preferowane style zachowania w konflikcie. 2.7.2. Przygotowanie stron do mediacji. 2.8. Podsumowanie. Rozdział 3. Etapy mediacji (Anna Zielińska-Turek). 3.1. Uwagi wstępne. 3.2. Poszczególne etapy mediacji. 3.2.1. Etap wstępny – premediacja. 3.2.1.1. Zainicjowanie procesu mediacyjnego – wszczęcie mediacji. 3.2.1.2. Przygotowanie mediacji – zbieranie informacji i określenie przedmiotu mediacji. 3.2.2. Mediacja właściwa. 3.2.2.1. Otwarcie mediacji – sesja wspólna. 3.2.2.2. Prezentacja stanowisk stron. 3.2.2.3. Dialog. Określenie kwestii do dyskusji. 3.2.2.4. Poszukiwanie rozwiązań. 3.2.2.5. Uzgodnienia stanowisk stron – tworzenie wspólnego rozwiązania. 3.2.2.6. Spisanie porozumienia/ugody. 3.2.2.7. Zakończenie mediacji. Działania postmediacyjne. 3.3. Podsumowanie. Rozdział 4. Dokumenty w mediacji. 4.1. Elementy pisemne w mediacji (Paulina Rzeszut). 4.2. Umowa o mediację (Paulina Rzeszut). 4.3. Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego – mediacja umowna (Paulina Rzeszut). 4.3.1. Uwagi wstępne. 4.3.2. Treść wniosku. 4.3.3. Moment wszczęcia mediacji. 4.3.4. Przerwanie biegu przedawnienia. 4.4. Wniosek o skierowanie sprawy do mediacji w postępowaniu sądowym (Paulina Rzeszut). 4.5. Protokół (Paulina Rzeszut). 4.5.1. Uwagi wstępne. 4.5.2. Doręczenie protokołu. 4.5.3. Treść protokołu. 4.5.4. Pouczenie stron postępowania o wyrażeniu zgody na wystąpienie do sądu z wnioskiem o zatwierdzanie zawartej ugody. 4.5.5. Podpisanie protokołu oraz sposób jego sporządzenia. 4.5.6. Obowiązek złożenia protokołu przez mediatora. 4.6. Wniosek o przedłużenie postępowania mediacyjnego (Paulina Rzeszut). 4.7. Ugoda (Paweł Janus). 4.7.1. Uwagi wstępne. 4.7.2. Dopuszczalność zawarcia ugody przed mediatorem. 4.7.3. Charakter prawny ugody zawartej przed mediatorem. 4.7.4. Osoba odpowiedzialna za sporządzenie ugody. 4.7.5. Forma ugody mediacyjnej. 4.8. Wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem (Paulina Rzeszut). 4.8.1. Uwagi wstępne. 4.8.2. Treść wniosku. 4.8.3. Sądowa kontrola ugody zawartej przed mediatorem. 4.8.4. Skutki zatwierdzenia ugody lub nadania klauzuli wykonalności. 4.8.5. Umorzenie postępowania. 4.8.6. Powaga rzeczy ugodzonej. 4.9. Wniosek mediatora w przedmiocie przyznania kosztów postępowania mediacyjnego – postępowanie sądowe (Paulina Rzeszut). Rozdział 5. Koszty postępowania mediacyjnego (Aneta Mendrek). 5.1. Uwagi wstępne. 5.2. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych. 5.2.1. Koszty postępowania mediacyjnego w mediacji kontraktowej. 5.2.2. Koszty postępowania mediacyjnego w mediacji ze skierowania sądu. 5.2.3. Koszty postępowania mediacyjnego a koszty procesu. 5.2.4. Koszty postępowania mediacyjnego a koszty sądowe. 5.3. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. 5.4. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. 5.5. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach administracyjnych. 5.6. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach sądowoadministracyjnych. 5.7. Podsumowanie. Część IV. ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE I KOMUNIKACYJNE W MEDIACJI Rozdział 1. Narzędzia komunikacyjne i psychologiczne w mediacji. 1.1. Źródła konfliktów (Monika Spieler). 1.2. Komunikacja interpersonalna werbalna i niewerbalna w mediacji (Monika Spieler). 1.2.1. Wyznaczanie celów. 1.2.2. Budowanie porozumienia z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej. 1.2.3. Aktywne słuchanie i techniki zadawania pytań. 1.2.4. Przeramowanie i metafora. 1.2.5. Asertywna komunikacja – komunikat „ja”. 1.2.6. Podsumowanie. 1.3. Od obwiniania do współpracy – rozwiązywanie konfl iktów w nurcie nonviolent communication Marshalla B. Rosenberga (Małgorzata Szwedowska). 1.3.1. Uwagi wstępne. 1.3.2. Nonviolent communication (NVC). 1.3.2.1. Czterostopniowy model (OUPP). 1.3.2.2. Podstawowe założenia NVC. 1.3.3. Podsumowanie. 1.4. Psychologiczne aspekty oceniania i podejmowania decyzji oraz ich wpływ na przebieg sytuacji mediacyjnej (Marta Ruszkiewicz). 1.4.1. Uwagi wstępne. 1.4.2. Ocenianie. 1.4.3. Podejmowanie decyzji. 1.4.4. Efekt sformułowania. 1.4.5. Znaczenie perspektywy. 1.4.6. Bilans zysków i strat. 1.4.7. Asymetryczna dominacja. 1.4.8. A co z emocjami? 1.4.9. Czy można pomóc w podjęciu decyzji? 1.4.10. Podsumowanie. 1.5. Dynamika emocji w mediacji – zarządzanie emocjami uczestników mediacji i inteligencja emocjonalna mediatora (Marta Ruszkiewicz). 1.5.1. Uwagi wstępne. 1.5.2. Kilka słów na temat emocji. 1.5.3. Emocje uczestników mediacji. 1.5.4. Emocje mediatora. 1.5.5. Zarządzanie emocjami w mediacji. 1.5.6. Podsumowanie. 1.6. Skuteczne techniki mediacyjne podczas pojawienia się impasu w mediacji (Paulina Rzeszut). 1.6.1. Najczęstsze przyczyny impasu w mediacji. 1.6.2. Spotkania indywidualne. 1.6.3. Wyznaczenie terminu końcowego na ostateczne stanowiska stron i wskazanie negatywnych konsekwencji niezawarcia ugody. 1.6.4. Wyciszenie emocji, wentylacja emocji. 1.6.5. Metoda wspólnego interesu. 1.6.6. Generowanie przez mediatora opcji – pozostawienie stronom wyboru. 1.6.7. Opinia eksperta. 1.6.8. Otwarte postawy uczestników – mowa ciała. 1.6.9. Podsumowanie. Rozdział 2. Generowanie opcji i kreatywne poszukiwanie rozwiązań konfl iktów (Katarzyna Fulko). 2.1. Uwagi wstępne. 2.2. Gotowość stron do rozważenia różnych rozwiązań. 2.3. Metody poszukiwania rozwiązań ugodowych. 2.4. Generowanie opcji ugody. 2.5. Procedury generowania opcji ugody. 2.6. Efekt zastosowania metod kreatywnego poszukiwania rozwiązań ugodowych. 2.7. Konstruktywna ocena rozwiązań ugodowych. 2.8. Podsumowanie. Część V. ZASTOSOWANIE MEDIACJI Rozdział 1. Mediacja w postępowaniu karnym i w sprawach dotyczących nieletnich (Piotr Zięba). 1.1. Mediacja w postępowaniu karnym. 1.1.1. Zainicjowanie postępowania mediacyjnego. 1.1.2. Czas trwania mediacji. 1.1.3. Dostęp do akt. 1.1.4. Miejsce mediacji. 1.1.5. Czynności mediatora. 1.1.6. Dokumenty z mediacji karnej. 1.2. Mediacja w sprawach dotyczących nieletnich. 1.3. Podsumowanie. Rozdział 2. Mediacja cywilna (Piotr Fik). 2.1. Uwagi wstępne. 2.2. Charakter prawny mediacji w polskim postępowaniu cywilnym. 2.3. Zakres przedmiotowy mediacji w polskim postępowaniu cywilnym. 2.4. Rola mediacji w polskim postępowaniu cywilnym. 2.5. Podsumowanie. Rozdział 3. Mediacja administracyjna i sądowoadministracyjna (Karolina Wojciechowska). 3.1. Mediacja administracyjna. 3.1.1. Uwagi wstępne. 3.1.2. Cel i przesłanki mediacji administracyjnej. 3.1.3. Uczestnicy mediacji administracyjnej. Mediator. 3.1.4. Zasady mediacji administracyjnej. 3.1.5. Fazy postępowania mediacyjnego w mediacji administracyjnej. 3.1.6. Koszty mediacji administracyjnej. 3.1.7. Podsumowanie. 3.2. Mediacja sądowoadministracyjna. 3.2.1. Uwagi wstępne. 3.2.2. Cel i przedmiot mediacji sądowoadministracyjnej. 3.2.3. Uczestnicy mediacji sądowoadministracyjnej. Mediator. 3.2.4. Zasady mediacji sądowoadministracyjnej. 3.2.5. Fazy postępowania mediacyjnego w mediacji sądowoadministracyjnej. 3.2.6. Koszty mediacji sądowoadministracyjnej. 3.2.7. Podsumowanie. Rozdział 4. Mediacja gospodarcza (Magdalena Makieła). 4.1. Mediacja w postępowaniu gospodarczym. 4.2. Kiedy warto skorzystać z mediacji gospodarczej. 4.3. Przygotowanie mediatora, pełnomocników i stron do mediacji gospodarczej. 4.4. Sądowa mediacja gospodarcza a postępowanie pojednawcze. 4.5. Podsumowanie. Rozdział 5. Mediacja w sprawach rodzinnych (Joanna Gręndzińska). 5.1. Uwagi wstępne. 5.2. Rodzaje mediacji. 5.3. Przedmiot mediacji rodzinnej. 5.4. Specyfi ka prowadzenia mediacji rodzinnej. 5.4.1. Strategia kierowania uwagi na dziecko. 5.4.2. Stosowanie narzędzi aktywnego słuchania. 5.4.3. Sposoby opanowywania emocji stron. 5.4.4. Udział dziecka w mediacji. 5.5. Podsumowanie. Rozdział 6. Mediacja w sprawach medycznych (Agnieszka Zemke-Górecka). 6.1. Uwagi wstępne. 6.2. Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. 6.3. Mediator w sporach dotyczących odpowiedzialności zawodowej. 6.4. Mediacja w sprawach medycznych. 6.5. Podsumowanie. Rozdział 7. Mediacja w sprawach pracowniczych (Robert Bogdzio, Maciej Kaczmarek, Julianna Pawlak). 7.1. Uwagi wstępne. 7.2. Cel mediacji pracowniczych. 7.3. Sprawy mediacyjne pracownicze. 7.3.1. Spory indywidualne. 7.3.2. Spory zbiorowe. 7.4. Ugoda mediacyjna. 7.4.1. Ugoda zgodna z prawem. 7.4.2. Zasady współżycia społecznego. 7.4.3. Obejście przepisów prawa. 7.4.4. Niezrozumiałość i sprzeczności. 7.4.5. Dopuszczalność zawarcia ugody. 7.5. Podsumowanie. Rozdział 8. Mediacja w sprawach z prawa własności intelektualnej (Katarzyna Fulko). 8.1. Uwagi wstępne. 8.2. Zalety mediacji w sprawach z prawa własności intelektualnej. 8.3. Podstawy prawne pojęcia „własność intelektualna”. 8.4. Zakres pojęciowy własności intelektualnej. 8.5. Wspólne cechy praw własności intelektualnej. 8.6. Cechy poszczególnych praw własności intelektualnej. 8.7. Rodzaje sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej. 8.8. Sądy do spraw własności intelektualnej. 8.9. Postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji znaku towarowego oraz mediacja w Centrum WIPO. 8.10. Podsumowanie. Rozdział 9. Mediacja w sprawach dyscyplinarnych (Piotr Ruszkiewicz). 9.1. Uwagi wstępne. 9.2. Postępowanie przed rzecznikiem dyscyplinarnym. 9.3. Rozstrzyganie sporów i nieporozumień między adwokatami a mediacja. 9.4. Mediacja w toku dochodzenia dyscyplinarnego. 9.5. Cele mediacji w postępowaniu dyscyplinarnym. 9.6. Podsumowanie. Rozdział 10. Mediacja w firmach rodzinnych (Katarzyna Fulko). 10.1. Konflikty w firmach rodzinnych. 10.2. Mediowanie sukcesji w firmach rodzinnych. 10.3. Zarządzanie sytuacjami spornymi w firmach rodzinnych. 10.4. Badania na temat konfliktów w firmach rodzinnych. 10.5. Rozwiązywanie konfliktów w firmach rodzinnych. 10.6. Podsumowanie. Rozdział 11. Mediacje szkolne jako sposób przeciwdziałania agresji i eskalacji konfliktu w szkole (Robert Bogdzio, Julianna Pawlak, Maciej Kaczmarek). 11.1. Uwagi wstępne. 11.2. Konflikt i jego rodzaje. 11.3. Postawy wobec konfliktu. 11.4. Mediacja i jej zasady. 11.5. Mediacje szkolne i rówieśnicze. 11.6. Obszary zastosowania mediacji szkolnych. 11.7. Cele edukacyjne mediacji szkolnych. 11.8. Korzyści płynące z mediacji. 11.9. Podsumowanie. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mediacja w sprawach cywilnych / Sylwester Pieckowski. - Warszawa : Difin, 2006. - 80 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7251-612-X
1. Mediacja w sprawach cywilnych: definicja, miejsce w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz podstawy regulacji w prawie międzynarodowym i ustawodawstwach krajowych, 2. Cel i treść polskiej ustawy o mediacji cywilnej, 3. Polska ustawa o mediacji cywilnej na tle propozycji Dyrektywy UE, 4. Mediacja i arbitraże. Konflikt czy synergia?, 5. Wnioski i propozycje dotyczące warunków skutecznego tj. powszechnego wprowadzenia mediacji do rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych w Polsce w trybie mediacji umownej i mediacji ze skierowania sądu, 6. Wzory
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-699-8
Zawiera: Słowo od autorów. Rozdział 1. Sukces, konflikt i współpraca w biznesie. 1.1. Pojęcie i aspekty sukcesu. 1.1.1. Wielowymiarowość sukcesu. 1.1.2. Uznanie jako warunek sukcesu. 1.2. Współpraca versus rywalizacja – modele biznesowe i negocjacyjne. 1.3. Konflikt. 1.3.1. Konflikt – podłoże i diagnoza. 1.3.3. Holistyczne podejście do konfliktu. 1.4. Współpraca, konflikt i decyzje w biznesie. 1.4.1. Styl turkusowy na tle innych stylów zarządzania. 1.4.2. Styl zarządzania a mediacja. Rozdział 2. Mediacja jako narzędzie opanowywania sporów, komunikacji oraz zarządzania w biznesie. 2.1. Wieloaspektowe cele mediacji. 2.2. Mediacja jako narzędzie rozwiązywania sporów. 2.3. Mediacja jako narzędzie wspierające zarządzanie w biznesie. 2.4. Komunikacja w mediacji. Rozdział 3. Spory gospodarcze i ich opanowywanie w postępowaniu sądowym i poza sądem. 3.1. Spory gospodarcze – ich wieloaspektowe diagnozowanie oraz ustalanie celów i potencjału ugodowego opanowania. 3.2. Regulacje prawne dotyczące sądowego postępowania gospodarczego. 3.3. Ugodowe rozwiązywanie sporów gospodarczych w ramach sądowego postępowania cywilnego. 3.4. Mediacja i inne pozasądowe formy polubownego rozwiązywania sporów cywilnych, w tym gospodarczych. 3.4.1. Negocjacje. 3.4.2. Mediacja. 3.4.3. Arbitraż (sąd polubowny). 3.4.4. Formy mieszane ADR. 3.5. Cele mediacji a strategie i techniki prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych. 3.6. Obligatoryjność postępowania mediacyjnego w sprawach gospodarczych i zachęty ekonomiczne do prowadzenia mediacji. Rozdział 4. Mediacja cywilna (gospodarcza) w sporach prawnych, w tym sądowych. 4.1. Mediacja w ujęciu uniwersalnym – obszary zastosowania i zasady prowadzenia mediacji. 4.1.1. Obszary zastosowania mediacji. 4.1.2. Zasady prowadzenia mediacji. 4.2. Międzynarodowe, europejskie i polskie regulacje mediacyjne. 4.2.1. Europejskie standardy mediacji. 4.2.2. Konwencja singapurska. 4.3.3. Mediacja cywilna (w tym gospodarcza) w prawie polskim. 4.3. Mediacja w praktyce – ograniczenia i katalog dobrych praktyk. 4.3.1. Przeciwwskazania dla mediacji i obawy przed jej stosowaniem. 4.3.2. Proponowany katalog dobrych praktyk. Podsumowanie. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-459-3
1. Mediacja, 2. Mediacja gospodarcza, 3. Rola pełnomocnika w mediacji gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-092-3
Wprowadzenie; Część I. Mediacje w obszarze prawa administracyjnego Rozdział 1. Alternatywne formy rozwiązywania sporów - czy jest już miejsce na mediacje w prawie administracyjnym? Wstęp do rozważań 1.1. Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów 1.2. Mediacja w postępowaniu administracyjnym 1.3. Postępowanie mediacyjne przed sądem administracyjnym 1.4. Wnioski do mediacji w prawie administracyjnym Rozdział 2. O mediacjach i zasadzie pomocniczości na przykładzie gminy we Włoszech w świetle badań prowadzonych przez wrocławską szkołę administratywistyczną 2.1. Uwagi wstępne 2.2. Mediacje jako zjawisko administracyjne i prawne w koncepcji Profesora Franciszka Longchamps de Bérier 2.3. Zasada pomocniczości, jej aspekt horyzontalny a znaczenie mediacji 2.4. Bezpieczeństwo i współżycie mieszkańców we wspólnocie a mediacje 2.5. Wnioski - mediacje w dobie nowych wyzwań globalizacji i wielokulturowości Część II. Mediacje w obszarze prawa pracy Rozdział 3. Czy mediacja w sprawach z zakresu prawa pracy jest szansą na polubowne zakończenie sporu? 3.1. Uwagi wstępne 3.2. Konflikt w miejscu pracy 3.3. Sposoby rozwiązywania sporów w prawie pracy 3.4. Mediacja w prawie pracy 3.5. Uwagi końcowe Rozdział 4. Mediacje w sprawach o mobbing a prawna ochrony pracownika w miejscu pracy 4.1. Uwagi wstępne 4.2. Pojęcie mobbingu pracowniczego i jego cechy charakterystyczne 4.3. Strony mobbingu: sprawca (mobber), ofiara i osoby trzecie 4.4. Prawna ochrona pracownika przed mobbingiem obowiązkiem pracodawcy 4.5. Mediacja mobbingowa - obligatoryjność czy fakultatywności w miejscu pracy? Rozważania na kanwie art. 943 k.p. w związku z art. 187 § 1 pkt. 3 k.p.c. 4.6. Uwagi końcowe Rozdział 5. Wewnętrzna polityka antymobbingowa na przedpolu mediacji w sprawach o mobbing w miejscu pracy 5.1. Od definicji legalnej mobbingu w prawie pracy do sądowego ciężaru dowodowego 5.2. Czynniki prawne i pozaprawne kształtujące warunki pracy 5.3. Kodeksowe obowiązki pracodawcy dla ochrony przed mobbingiem 5.4. Polityka antymobbingowa i procedura skargowa - narzędzia ochrony w miejscu pracy 5.5. Wnioski Rozdział 6. Brak porozumienia mediacyjnego a roszczenia dla ofiary i odpowiedzialność prawna mobbera - uwagi do art. 943 k.p. 6.1. Prawo pracy - równość czy nierówność stron stosunku pracy? 6.2. Spory z zakresu prawa pracy (indywidualne i zbiorowe) 6.3. Formy likwidowania indywidualnych sporów z zakresu prawa pracy 6.4. Rodzaje roszczeń i zadośćuczynienia przysługujące ofierze mobbingu 6.5. Roszczenia przysługujące ofiarom mobbingu wynikające z prawa pracy (k.p.) 6.6. Odpowiedzialność karna pracodawcy za mobbing w zakładzie pracy 6.7. Wnioski Część III. Mediacje a cywilne postępowanie sądowe Rozdział 7. Mediacja i inne pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów w rozumieniu art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. 7.1. Uwagi wstępne 7.2. Podstawa prawna - regulacja art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. 7.3. Inne pozasądowe sposoby rozwiązywania sporu 7.4. Sprawy cywilne, w których zawarcie ugody jest niedopuszczalne 7.5. Charakter warunku z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oraz konsekwencje prawne braku informacji w zakresie podjęcia lub niepodjęcia próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązywania sporu 7.6. Uwagi końcowe Rozdział 8. Mediacje gospodarcze jako sposób rozwiązania biznesowych konfliktów - Marek Mikołajczyk 8.1. Uwagi wstępne 8.2. Pojęcie i rola mediacji w konflikcie między przedsiębiorcami 8.3. Rola mediatora w sporach gospodarczych 8.4. Korzyści niematerialne wynikające z postępowania mediacyjnego 8.5. Dlaczego mediacja w sprawach gospodarczych wciąż cieszy się małą popularnością? 8.6. Mediacja, czyli od sporu do ugody 8.7. Perspektywy i warunki rozwoju mediacji w postępowaniu cywilnym i gospodarczym Część IV. Mediacje w obszarze prawa karnego Rozdział 9. Realne czy nierealne możliwości mediacji w sprawie karnej w kontekście art. 296 § 1 Kodeksu karnego 9.1. Uwagi wstępne 9.2. Istota mediacji w postępowaniu karnym 9.3. Istota przestępstwa nadużycia zaufania 9.4. Możliwości mediacyjne w świetle art. 296 § 1 k.k. 9.5. Uwagi końcowe Rozdział 10. Przestępstwo znęcania się nad rodziną a mediacja 10.1. Uwagi wstępne 10.2. Idea mediacji w sprawach karnych 10.3. Rodzaje mediacji 10.4. Czas trwania mediacji oraz jej przebieg 10.5. Rola mediatora oraz jego obowiązki 10.6. Przestępstwo znęcania się nad rodziną - art. 207 k.k. 10.7. Stosunek zależności 10.8. Przestępstwo znęcania się jako przestępstwo wieloczynowe 10.9. Przemoc fizyczna a przemoc psychiczna 10.10. Kwalifikacja prawna i jej skutki 10.11. Przestępstwo znęcania się nad rodziną a mediacja 10.12. Przyczyny braku mediacji w sprawach o przemoc w rodzinie 10.13. Uwagi końcowe Część V. Mediacje w obszarze opieki zdrowotnej i błędów medycznych Rozdział 11. Mediacja jako instytucja prawna służąca konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów z udziałem podmiotów medycznych 11.1. Uwagi wstępne - konflikty z udziałem podmiotów medycznych 11.2. W kierunku konstruktywnego rozwiązywania konfliktów 11.3. Mediacja jako instytucja prawna 11.4. Uwagi końcowe Rozdział 12. Instytucja mediacji w sprawach z zakresu błędów medycznych jako pozorna gwarancja praw pacjenta 12.1. Uwagi wstępne 12.2. Charakterystyka mediacji medycznej 12.3. Rodzaje mediacji medycznej 12.4. Represyjność prawa wobec lekarzy 12.5. Kwota zadośćuczenienia/autorytet sądu 12.6. Uwagi końcowe Rozdział 13. Zakres dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce - kształtowanie relacji lekarz - pacjent. Czy już czas na mediację? 13.1. Wprowadzenie 13.2. Organy administracji rządowej i samorządowej w ochronie zdrowia 13.3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Polsce 13.4. Kształtowanie relacji lekarz - pacjent 13.5. Uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Firma prawnicza w UE)
ISBN: 83-7387-289-2
R.I O mediacji; 1. Konflikty, 2. Mediacja, 3. Mediator. R.II O przekonywaniu; 1. Wstęp do części drugiej, 2. O retoryce-sztuce przekonywania, 3. Rodzaje wypowiedzi perswazyjnych, 4. Strategie perswazji, 5. Czynniki skupienia uwagi w wystąpieniach perswazyjnych, 6. Techniki przekonywania, 7. Metaprogramy-jak ludzie podejmują decyzje. Załącznik 1 Projekt zmian w KC i KPC dotyczący mediacji gospodarczej wraz z uzasadnieniem (stan prawny na 3.12.2003 r.). Załącznik 2 Zielona Księga Komisji Europejskiej o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów cywilno-i handlowoprawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-506-9
Część I. OBLIGATORYJNOŚĆ MEDIACJI. PERSPEKTYWA INTERDYSCYPLINARNA: Rozdział 1. Komunikowanie i manifestowanie jako dwie strategie - mediacja i wojna kulturowa; Rozdział 2. Mediacje rodzinne obligatoryjne z perspektywy stron konfliktu - oczekiwania i kontrowersje; Rozdział 3. Obowiązkowe mediacje w przestrzennych procedurach planistycznych i w konfliktach przestrzennych; Rozdział 4. Mediacje obligatoryjne a gotowość stron do współdziałania w mediacji. Perspektywa psychologiczna. Część II. OBLIGATORYJNE MEDIACJE W POLSCE. PERSPEKTYWA PRAWNA: Rozdział 1. Wyzwania stawiane pełnomocnikom w reprezentowaniu klientów w mediacji obligatoryjnej; Rozdział 2. Obligatoryjność działań sądu w zakresie upowszechniania mediacji w sprawach cywilnych; Rozdział 3. Mediacja jako obligatoryjny etap procedury ogłoszenia strajku; Rozdział 4. Mediacje w odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Analiza i propozycje zmian w kierunku obligatoryjności; Rozdział 5. Obligatoryjne postępowanie mediacyjne przed sądem rodzinnym i nieletnich. CzęŚĆ III. OBLIGATORYJNE MEDIACJE NA PRZYKłADZIE WYBRANYCH KRAJÓW: Rozdział 1. Mediacje obowiązkowe a prawo do sądu w Stanach Zjednoczonych: standardy wprowadzania ograniczeń co do postępowań mediacyjnych i implikacje dla Unii Europejskiej; Rozdział 2. Aktualny stan prawny w zakresie mediacji obowiązkowych we Włoszech; Rozdział 3. System rokowań zbiorowych w Finlandii i rola mediacji obowiązkowych; Rozdział 4. Obligatoryjne mediacje w Rumunii; Mediacje obligatoryjne - wnioski z analiz prawnych, interdyscyplinarnych oraz międzynarodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Negocjacje i mediacje w sferze publicznej / Magdalena Tabernacka - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2018. - 409, [5] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-8124-444-2
Zawiera: Wykaz skrótów. Wstęp. Rozdział pierwszy. Istota negocjacji i mediacji w sferze publicznej. I. Negocjacje. 1. Pojęcie negocjacji. 2. Przedmiot negocjacji. 3. Formy i charakter prowadzenia negocjacji w sferze publicznej. A. Negocjacje dwustronne, wielostronne i wielo-dwustronne. B. Negocjacje o charakterze formalnym i nieformalnym. C. Negocjacje jawne, niejawne i tajne. 4. Etapy procesu negocjacji. A. Faza przedwstępna. B. Faza wstępna negocjacji. C. Faza właściwych rozmów. D. Faza sporządzania dokumentów końcowych. E. Faza akceptacji (faza ratyfikacyjna i publikacyjna). II. Mediacje. 1. Pojęcie i mechanizm mediacji. 2. Rodzaje mediacji i ich zastosowanie. A. Mediacyjny pluralizm form i zastosowania. B. Mediacje bezpośrednie i niebezpośrednie. C. Mediacje online. D. Komediacje. E. Mediacje obowiązkowe. F. Mediacje rówieśnicze. 3. Rola mediatora w procesie mediacji. A. Rola mediatora a idea mediacji. B. Nawiązanie kontaktu pomiędzy stronami mediacji. C. Umożliwianie prowadzenia mediacji i jej moderowanie. D. Pośredniczenie w rozmowach pomiędzy stronami mediacji. E. Przyjmowanie stanowisk stron mediacji. F. Doradzanie stronom mediacji możliwych rozwiązań. G. Udzielanie fachowych wyjaśnień co do znaczenia okoliczności faktycznych i prawnych. H. Mediator jako osoba pomagająca stronom mediacji sformułować tekst porozumienia. 4. Celowość, zakres, forma i czas przeprowadzenia mediacji. 5. Koszty mediacji. III. Regulacja prawna negocjacji i mediacji w sferze publicznej. 1. Zakres regulacji prawnej. 2. Regulacja kompetencji do podejmowania czynności w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. 3. Regulacja prawna procedur i zakresu czynności. IV. Struktury administracji publicznej i podmioty w procesie negocjacji i mediacji w sferze publicznej. 1. Mediacje i negocjacje a struktury administracji publicznej. 2. Podmioty uczestniczące w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. A. Strony negocjacji i ich przedstawiciele. B. Zespoły negocjacyjne. C. Podmioty infrastrukturowe. D. Fachowcy w negocjacjach. 3. Podmioty uczestniczące w mediacjach. A. Strony mediacji. B. Mediator. 4. Podmioty wspierające przebieg mediacji. 5. Instytucje mediacyjne. V. Formy i metody działania administracji stosowane w negocjacjach i mediacjach. Literatura i materiały wykorzystane w rozdziale. Rozdział drugi. Zakres przedmiotowy negocjacji w sferze publicznej. I. Negocjacje prowadzące do zawierania umów publicznoprawnych. 1. Charakter negocjacji prowadzących do zawarcia umowy publicznoprawnej. 2. Negocjowanie umów publicznoprawnych zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. A. Negocjacje w celu utworzenia stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. B. Negocjacje w celu utworzenia związków międzygminnych i związków powiatów. C. Negocjacje w celu utworzenia porozumień jednostek samorządu terytorialnego. 3. Negocjowanie kontraktów wojewódzkich. II. Negocjacje w ramach stosunków cywilnoprawnych zawieranych przez podmioty w sferze publicznej. 1. Negocjacje przy zawieraniu i realizacji umów cywilnoprawnych. 2. Negocjacje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. III. Negocjacje w strukturach administracji publicznej. 1. Negocjacje w organach kolegialnych administracji publicznej. 2. Negocjacje w organach wspólnych. 3. Negocjacje prowadzące do powierzenia funkcji albo obsadzenia stanowiska. IV. Negocjacje w stosunkach z obywatelami i adresatami działań administracji. 1. Negocjacje w ramach postępowania wnioskowego w trybie działu VIII k.p.a. i w przedprocesowym stadium wyjaśniania sprawy. 2. Negocjacje lobbingowe i lobbing w negocjacjach. 3. Negocjacje obywatelskie i społeczne. V. Negocjacje policyjne i kryzysowe. VI. Negocjacje międzynarodowe. 1. Zakres negocjacji międzynarodowych. 2. Negocjacje międzynarodowe jako forma rozwiązywania sporów. 3. Negocjacje międzynarodowe służące podjęciu współpracy. VII. Negocjacje akcesyjne. Literatura wykorzystana w rozdziale. Rozdział trzeci. Zakres przedmiotowy działań mediacyjnych w sferze publicznej. I. Mediacje w postępowaniu administracyjnym i przed organem administracji. 1. Konsensualność i niearbitralność działań polubownych organów administracji publicznej. 2. Mediacje w postępowaniu administracyjnym. A. Podstawa prawna. B. Zakres i charakter spraw kierowanych do mediacji. C. Mediator w postępowaniu administracyjnym. D. Procedura postępowania. E. Skutki mediacji. F. Koszt mediacji. 3. Działania mediacyjne organu prowadzące do zawarcia ugody administracyjnej. A. Podstawa prawna. B. Znaczenie instytucji. C. Procedura postępowania. D. Środki odwoławcze i środki prawne. E. Skutki zawarcia ugody administracyjnej. 4. Mediacje prowadzone przy zawieraniu ugód regulowanych przepisami prawa materialnego. A. Mediacje dotyczące korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. B. Mediacje w prawie łowieckim. C. Mediacje prowadzące do zawarcia ugody w postępowaniu w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości. D. Mediacje prowadzone w celu zawarcia ugody regulowanej prawem wodnym. II. Mediacje przed sądem administracyjnym. 1. Podstawa prawna. 2. Znaczenie instytucji. 3. Procedura postępowania. 4. Zasady prowadzenia postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym. 5. Środki odwoławcze. 6. Koszt mediacji. III. Mediacje w postępowaniu cywilnym, w którym uczestniczą podmioty o statusie publicznoprawnym. 1. Podstawa prawna. 2. Znaczenie instytucji. 3. Procedura postępowania. 4. Wymogi ustawowe dotyczące mediatora. 5. Skutki mediacji. IV. Mediacje w świetle prawa karnego i procedury karnej. 1. Sprawiedliwość naprawcza i jej instytucje w Polsce. 2. Mediacje pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem. A. Podstawa prawna. B. Znaczenie instytucji. C. Zasady odnoszące się do mediacji w postępowaniu karnym. D. Wymogi prawne dotyczące mediatora. E. Procedura postępowania mediacyjnego. F. Miejsce prowadzenia mediacji. 3. Mediacje w postępowaniu w sprawach nieletnich. 4. Mediacje po wyroku. V. Mediacje międzynarodowe. 1. Mediacje wśród form rozwiązywania sporów międzynarodowych. 2. Przykłady uregulowań i instytucji mediacji w stosunkach międzynarodowych. A. Postanowienia ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu. B. Mediacje prowadzone w ramach Światowej Organizacji Handlu. Literatura wykorzystana w rozdziale. Rozdział czwarty. Emocje w negocjacjach i mediacjach. I. Emocje, ich ekspresja i percepcja. 1. Rodzaje emocji. 2. Percepcja emocji. 3. Ekspresja emocji. 4. Ekspresja i percepcja emocji a kultura. II. Źródła emocji. 1. Procesy fizjologiczne jako źródła emocji. 2. Zachowanie jako źródło emocji. 3. Procesy poznawcze jako źródło emocji. III. Emocje kontrolujące w negocjacjach i mediacjach. 1. Znaczenie emocji dla działania. 2. Lęk. 3. Poczucie winy i wstydu. 4. Zakłopotanie. 5. Radość. IV. Wywoływanie konformizmu dzięki emocjom. Techniki wpływu społecznego wykorzystujące wpływ emocji na ludzkie działanie. 1. Siła wybaczenia. 2. Technika nadstawiania drugiego policzka. 3. Indukowanie poczucia winy. A. Technika niekomunikowania wprost. B. Groźba zerwania emocjonalnej lub trwałej więzi. 4. Huśtawka emocjonalna. 5. Wykorzystywanie siły empatii. Literatura wykorzystana w rozdziale. Rozdział piąty. Komunikacja w procesie negocjacji i mediacji w sferze publicznej. I. Komunikacja – niezbędny element negocjacji i mediacji. 1. Komunikacja społeczna. 2. Komunikowanie interpersonalne w mediacjach i negocjacjach. A. Środowisko komunikacyjne. B. Strategie komunikacyjne. C. Lęk komunikacyjny. 3. Komunikowanie masowe. II. Komunikacja werbalna w negocjacjach i mediacjach. 1. Znaczenie języka. A. Język jako podstawowy czynnik umożliwiający komunikację. B. Język jako społeczna cecha wyróżniająca i określająca status społeczny. C. Język jako cecha określająca wiarygodność. D. Język jako narzędzie autoprezentacyjne. 2. Zjawiska z zakresu komunikacji werbalnej mające znaczenie w komunikowaniu w procesie negocjacji i mediacji. A. Teoria dostosowania mowy. B. Zjawisko językowej inklinacji międzygrupowej. C. Zjawisko języka poprawnego politycznie w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. D. Etykietowanie. 3. Rozumienie znaczenia wypowiedzi. A. Język prawny i prawniczy. B. Praktyka rozumienia znaczenia słów i wypowiedzi. 4. Międzykulturowe trudności w komunikacji werbalnej. III. Komunikacja niewerbalna w negocjacjach i mediacjach. 1. Znaczenie komunikacji niewerbalnej. 2. Elementy i kanały komunikacji niewerbalnej. A. Równoczesność komunikowania. B. Elementy behawioralne komunikacji w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. C. Elementy pozabehawioralne w negocjacjach i mediacjach. 3. Funkcje komunikacji niewerbalnej w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. A. Regulowanie interakcji. B. Wpływ na komunikację werbalną. 4. Problem spójności sygnałów. 5. Błędy w interpretacji w komunikacji niewerbalnej. Literatura wykorzystana w rozdziale. Rozdział szósty. Kulturowe, psychologiczne i społeczne uwarunkowania procesu mediacji i negocjacji w sferze publicznej. I. Prawda, nieprawda i kłamstwo w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. 1. Prawda jako wartość. 2. Paradygmaty i aksjomaty. 3. Prawda, fałsz i kłamstwo. 4. Naukowe koncepcje prawdy. A. Prawda według Arystotelesa. B. Prawda kontekstowa. C. Teoria koherencyjna prawdy. D. Pragmatyczna teoria prawdy. E. Teoria konsensualna prawdy. 5. Kłamstwo w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. A. Rodzaje kłamstw i znaczenie kłamstwa. B. O „wykrywaniu” kłamstwa. 6. Prawda jako przedmiot regulacji prawnej w sferze publicznej. 7. Technika uświadamiania hipokryzji. II. Mediacje i negocjacje a kultura. 1. Percepcja zdarzeń, faktów i postaw warunkowana kulturowo. A. Zjawisko etnocentryzmu. B. Wpływ kultury na percepcję postaw i zachowań społecznych. 2. Kultura jako czynnik warunkujący zachowanie jednostki w odniesieniu do negocjacji i mediacji w sferze publicznej. A. Kulturowo-biologiczna determinacja ludzkiego zachowania. B. Kultura a stosunki międzyludzkie. C. Kultura a rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. D. Argumentacja i porozumienie a kultura. 3. Wpływ kultury systemu administracji publicznej na negocjacje i mediacje. III. Stereotypy a negocjacje i mediacje. 1. Pojęcie stereotypu i źródła stereotypów. 2. Wpływ stereotypów na ocenianie. A. Uprzedzenia. B. Dyskryminacja. IV. Mediacje i negocjacje a środowisko społeczne. 1. Mediacje i negocjacje a uwarunkowania socjologiczne. 2. Mediacje i negocjacje a uwarunkowania środowiska społecznego. V. Mediacje i negocjacje a osobowość i umiejętności mediatora oraz uczestników negocjacji. 1. Uwarunkowania wpływu osobowości uczestników negocjacji i mediacji na ich przebieg. 2. Cechy i umiejętności uczestników negocjacji i mediatora mogące zwiększyć sukces prowadzonych rozmów. A. Wysoka samoocena i poczucie dużej skuteczności własnej. B. Cierpliwość, wytrwałość. C. Umiejętność koncentracji na przedmiocie rozmów. D. Umiejętność panowania nad emocjami. E. Dociekliwość. F. Niska skłonność do autorytaryzmu. VI. Mediacje i negocjacje a płeć ich uczestników. 1. Biologiczne i kulturowe różnice między płciami. 2. Warunkowane płcią społeczne reakcje i umiejętności a negocjacje i mediacje. A. Aprobata i konflikt. B. Empatia. C. Pamięć emocjonalna i percepcja sygnałów emocjonalnych. D. Gniew. VII. Autoprezentacja w mediacjach i negocjacjach w sferze publicznej. 1. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania autoprezentacji w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. 2. Błędy w postrzeganiu innych, które mogą wpływać negatywnie na przebieg i wynik negocjacji i mediacji w sferze publicznej. A. Podstawowy błąd atrybucji. B. Błąd aureoli. 3. Strategie autoprezentacyjne w negocjacjach i mediacjach. A. Strategie usprawiedliwiające możliwą porażkę. B. Autoprezentacja wybiórcza i wymijająca. 4. Zasady autoprezentacji warunkowane protokołem dyplomatycznym. A. Formalizacja zasad. B. Zasady odnoszące się do ubioru. C. Zasady określające wzajemne kontakty. VIII. Mediacje i negocjacje a opinia publiczna. Literatura wykorzystana w rozdziale. Rozdział siódmy. Techniki wpływu społecznego i taktyki wykorzystywane w mediacjach i negocjacjach w sferze publicznej. I. Kontakt bezpośredni i inne rodzaje kontaktu w mediacjach i negocjacjach. 1. Rodzaje kontaktu w negocjacjach i mediacjach. 2. Bezpośredniość kontaktu a efektywność komunikacji. i wywoływanie uległości w mediacjach i negocjacjach w sferze publicznej. II. Techniki odwołujące się do mechanizmów autoprezentacyjnych i egotystycznych w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. 1. Technika personalnego zwracania się do partnera rozmów w trakcie publicznych negocjacji lub mediacji. 2. Technika wykorzystywania incydentalnego podobieństwa. 3. Technika świadka interakcji. 4. Prawienie komplementów. III. Taktyki związane z wywieraniem presji. 1. Presja w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. 2. Taktyka milczenia. 3. Argument zastosowania środków ochrony prawnej w negocjacjach i mediacjach. 4. Wywieranie presji przy użyciu groźby przemocy w mediacjach i negocjacjach w sferze publicznej. A. Przemoc jako argument i przedmiot rozmów w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. B. Regulacja prawna skutków zagrożenia przemocą w kontaktach międzyludzkich jako czynnik mający związek z negocjacjami i mediacjami w sferze publicznej. C. Regulacja prawna problemu zagrożenia wojną i interwencją zbrojną. 5. Taktyka presji faktów. 6. Wykorzystanie presji czasu. 7. Taktyka faktów dokonanych. IV. Sekwencyjne techniki wpływu społecznego. 1. Zasady wywierania wpływu społecznego przy zastosowaniu technik sekwencyjnych. 2. Technika stopy w drzwiach. 3. Technika drzwi zatrzaśniętych przed nosem (drzwiami w twarz). 4. Technika niskiej piłki. 5. Taktyka dobrego i złego / dobrego i złego policjanta. V. Taktyki negocjacyjne ułatwiające targowanie się w negocjacjach w sferze publicznej. 1. Technika wygórowanych żądań. 2. Taktyka wyższej instancji. 3. Sugerowanie potrzeby wzajemności. 4. Niestanowcza odmowa na wstępie. VI. Wykorzystywanie przekonującego działania autorytetu. 1. Co i kto może wystąpić w roli autorytetu w negocjacjach i mediacjach. 2. Znaczenie autorytetu. 3. Techniki kreowania i uświadamiania autorytetu. VII. Bodźce odbierane bez bezpośredniego udziału świadomości i manipulowanie zapachem w negocjacjach i mediacjach. 1. Wykorzystanie bodźców podprogowych i innych bodźców odbieranych bez bezpośredniego udziału świadomości w negocjacjach i mediacjach. A. Mechanizm oddziaływania. B. Mimowolne zapamiętywanie. C. Wpływ na preferencje i sądy interpersonalne. D. Możliwe obszary zastosowań w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. 2. Wykorzystanie efektów wywieranych przez zapach w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. A. Zjawisko zapachu. B. Zapach a wywieranie wpływu społecznego. Literatura wykorzystana w rozdziale. Rozdział ósmy. Trudności i niebezpieczeństwa w negocjacjach i mediacjach i sposoby przeciwdziałania im. I. Zjawiska socjologiczne i psychologiczne mogące być zagrożeniem dla sprawnego przebiegu negocjacji lub mediacji. 1. Syndrom myślenia grupowego. A. Opis zjawiska. B. Symptomy myślenia grupowego. 2. Konflikty w trakcie negocjacji i mediacji. A. Konflikty strukturalne. B. Konflikty interpersonalne. C. Konflikty interesów. D. Konflikty wartości. II. Trudności związane ze stanem, w którym znajdują się strony mediacji. 1. Czy stan stron może być przeszkodą do podjęcia mediacji? 2. Zespół stresu pourazowego. 3. Wiktymizacja i wiktymizacja wtórna. III. Obrona przed presją i zachowaniami ofensywnymi w negocjacjach i mediacjach. 1. Celowość obrony. 2. Sprawdzanie realności groźby. 3. Gra na zwłokę. 4. Taktyki negocjacyjne i techniki wpływu społecznego, które mogą być stosowane w warunkach presji. A. Taktyka salami, taktyka małych kroków. B. Taktyka tysiąca pretekstów (wyjątków). C. Technika zdartej płyty. D. Technika przedefiniowania sytuacji. 5. Wybrane sposoby odpierania zachowań ofensywnych. A. Zachowania ofensywne w negocjacjach i mediacjach. B. Pytania ofensywne i reakcja na nie. IV. Przeciwdziałanie zaburzeniom płynności toku rozmów i ryzyku zerwania rozmów w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. 1. Identyfikacja zagrożeń dla trwania i płynności negocjacji. 2. Strategie pozwalające być przygotowanym na najgorsze. A. Określenie zakresu rozmów. B. Plan B, C, D. C. Ustalenie scenariusza rozmów. 3. Strategie pokonywania trudności. A. Zmiana lub modyfikacja stylu prowadzenia rozmów. B. Mediacje w negocjacjach. C. Zmiana składu zespołów uczestników rozmów. D. Zmiana scenariusza rozmów. E. Metoda maratonu. F. Metoda konfesjonału. Literatura wykorzystana w rozdziale. Rozdział dziewiąty. Sporządzanie dokumentów podczas negocjacji i mediacji w sferze publicznej. I. Zasada pisemności w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej. 1. Zasada pisemności jako wymóg prawny. A. Zakres regulacji prawnej. B. Wzorce porozumień określone w Europejskiej konwencji ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi. C. Zachowanie formy pisemnej w mediacjach. 2. Zasada pisemności jako wymóg rozsądku. A. Utrwalanie przebiegu rozmów. B. Przedstawianie ofert. II. Dokumenty sporządzane podczas negocjacji i mediacji. 1. Dokumenty do własnego użytku stron. 2. Pisemne ustalenia wstępne. A. Wstępne ustalenia. B. Scenariusz negocjacji i terminarz mediacji. 3. Protokoły i stenogramy. 4. Listy intencyjne. 5. Rezolucje, umowy i ugody. A. Ogólne zasady sporządzania dokumentów końcowych. 6. Zatwierdzenie i ratyfikacja. Literatura wykorzystana w rozdziale. Rozdział dziesiąty. Komfort pracy negocjatora i mediatora. I. Ryzyko zawodowe negocjatora i mediatora działającego w sferze publicznej. 1. W imieniu państwa i władz publicznych. 2. Sytuacja negocjatora. 3. Sytuacja mediatora. II. Zagrożenia funkcjonowania zawodowego negocjatora i mediatora. 1. Wyczerpanie współczuciem, traumatyzacja pośrednia i przeciwprzeniesienie. 2. Syndrom wypalenia zawodowego. III. Remedia na trudności i zagrożenia w obszarze funkcjonowania zawodowego negocjatora i mediatora. 1. Dopasowanie. 2. Diagnoza. 3. Superwizja. 4. Czas pracy. 5. Systemy społecznego wsparcia. 6. Przyjazny klimat. 7. Nie tylko praca. Literatura wykorzystana w rozdziale. Zbiór materiałów dydaktycznych. Wykaz literatury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again