Form of Work
Książki
(25)
Status
available
(18)
only on-site
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(17)
Author
Weron Aleksander
(3)
Weron Rafał
(3)
Bień Andrzej
(2)
Bień Witold
(2)
Pers Jolanta
(2)
Sobczyk Mieczysław
(2)
Tyran Michael R
(2)
Łuniewska Małgorzata
(2)
Jarecki Tomasz
(1)
Jaworski Piotr
(1)
Kliber Paweł
(1)
Klimkowska Joanna
(1)
Kotyla Cyryl
(1)
Królikowski Wiesław
(1)
Kudła Janusz
(1)
Kuziak Katarzyna
(1)
Micał Jacek
(1)
Osińska Magdalena
(1)
Pluta Wiesław
(1)
Podgórska M
(1)
Podgórska Maria
(1)
Ronka-Chmielowiec Wanda
(1)
Skorczyńska Agnieszka
(1)
Smaga Edward
(1)
Soroczyński Sławomir
(1)
Steiner Robert
(1)
Szałański Mariusz
(1)
Witek Mirosław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Matematyka finansowa
(24)
Rynek finansowy
(7)
Instrumenty pochodne
(5)
Papiery wartościowe
(5)
Procent
(5)
Finanse
(4)
Inwestycje
(3)
Komputery
(3)
Kredyt
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Dyskonto
(2)
Dług
(2)
Ekonometria
(2)
Inflacja
(2)
Koszty
(2)
Lokata
(2)
Rynek pieniężny
(2)
Decyzje
(1)
Ekonometra
(1)
Excel
(1)
Kalkulatory elektroniczne
(1)
Kapitał
(1)
Leasing
(1)
Matematyka aktuarialna
(1)
Modele matematyczne
(1)
Pieniądz
(1)
Rachunkowość
(1)
Renty
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Szeregi czasowe
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Środki trwałe
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(1)
25 results Filter
Book
In basket
Arytmetyka finansowa / Edward Smaga. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 1999. - 204, [2] s. : tab. ; 21 cm.
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12956-5
Wartość pieniadza jako funkcja czasu; Oprocentowanie lokaty; Oprocentowanie proste wkładów oszczędnościowych; Oprocentowanie złożone wkładów oszczędnościowych; Spłata długów krótkoterminowych; Spłata długów średnioterminowych i długoterminowych; Renta kapitałowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1285-2
Podstawy budżetowania kapitałów; Szacowanie przepływów pieniężnych netto; Finansowanie inwestycji rzeczowych; Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka; Okres życia projektu; Decyzje inwestycyjne i decyzje finansowe; Inne obszary zastosowania procedur budżetowania kapitału; Budżetowanie kapitału na rynku międzynarodowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonometria finansowa / Magdalena Osińska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 261 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1581-9
1.Charakterystyka finansowych szeregów czasowych. 2.Modele jednowymiarowych szeregów czasowych. 3.Jednowymiarowe modele zmienności. 4.Wybrane nieliniowe modele szeregów czasowych. 5.Modele szeregów czasowych z losowymi parametrami i reprezentacja przestrzeni stanów. 6.Analiza szeregów czasowych w dziedzinie częstości. 7.Modele regresji w analizie finansowych szeregów czasowych. 8.Analiza wielowymiarowych szeregów czasowych. 9.Wielowymiarowe modele GARCH.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15481-3
1. Wprowadzenie do ekonometrii finansowej: Ekonometria finansowa a rynek kapitałowy; Teoretyczne podstawy ekonometrii finansowej; Pojęcie i rodzaje prawidłowości statystycznych; Model ekonometryczny; Elementy programowania liniowego. 2. Rynek kapitałowy: Charakterystyka rynku kapitałowego; Funkcje rynku kapitałowego i giełdy papierów wartościowych; Dane ekonomiczno-finansowe; Podstawowe charakterystyki akcji. 3. Metody analiz stosowane na rynku kapitałowy: Analiza techniczna; Analiza fundamentalna; Analiza portfelowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonometria finansowa : analiza rynku kapitałowego / Małgorzata Łuniewska. - Wyd. 1, 1 dodruk - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2012. - 132 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Inwesytcje / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-15481-3
1. Wprowadzenie do ekonometrii finansowej: Ekonometria finansowa a rynek kapitałowy; Teoretyczne podstawy ekonometrii finansowej; Pojęcie i rodzaje prawidłowości statystycznych; Model ekonometryczny; Elementy programowania liniowego. 2. Rynek kapitałowy: Charakterystyka rynku kapitałowego; Funkcje rynku kapitałowego i giełdy papierów wartościowych; Dane ekonomiczno-finansowe; Podstawowe charakterystyki akcji. 3. Metody analiz stosowane na rynku kapitałowy: Analiza techniczna; Analiza fundamentalna; Analiza portfelowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87251-56-7
1. Instrumenty finansowe jako element systemu finansowego; 2. Instrumenty rynku kapitałowego; 3. Instrumenty rynku pieniężnego; 4. Instrumenty depozytowe i kredytowe; 5. Instrumenty zabezpieczające uzyskanie płatności; 6. Instrumenty terminowe i pochodne; 7. Instrumenty syntetyczne; 8. Instrumenty obrotu wierzytelnościami; 9. Instrumenty rozliczeń krajowych i ich rozrachunek; 10. Rozliczenia międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-204-2252-3
Rynek finansowy; papiery wartościowe; Obligacje, Akcje, Indeksy giełdowe, Kontrakty terminowe, Matematyka finansowa modeli dyskretnych, Matematyka finansowa modeli ciągłych, Modelowanie struktury terminowej, Konstrukcja i wycena egzotycznych instrumentów pochodnych, Statystyka rynków finansowych Alternatywne modele finansowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-204-2252-3
Rynek finansowy; papiery wartościowe; Obligacje, Akcje, Indeksy giełdowe, Kontrakty terminowe, Matematyka finansowa modeli dyskretnych, Matematyka finansowa modeli ciągłych, Modelowanie struktury terminowej, Konstrukcja i wycena egzotycznych instrumentów pochodnych, Statystyka rynków finansowych Alternatywne modele finansowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-204-2252-3
Rynek finansowy; papiery wartościowe; Obligacje, Akcje, Indeksy giełdowe, Kontrakty terminowe, Matematyka finansowa modeli dyskretnych, Matematyka finansowa modeli ciągłych, Modelowanie struktury terminowej, Konstrukcja i wycena egzotycznych instrumentów pochodnych, Statystyka rynków finansowych Alternatywne modele finansowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87173-93-2
Zmienna wartość pieniądza w czasie; Odsetki proste; Odsetki składane; Strumienie jednakowych płatności seryjnych (annuity); Wyznaczanie ratalnych spłat kre- dytów; Kalkulacja opłacalności inwestycji; Kalkulacja aktualnej wartości opłat leasingowych; Wybrane problemy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kalkulacja ceny pieniądza : w likatach, pożyczkach, i kredytach / Andrzej Bień, Witold Bień. - Wyd.2 zakt. i uzup. - Warszawa : Difin, 2000. - 205 s. : tab. ; 22 cm.
ISBN: 83-87173-93-2
Zmienna wartość pieniądza w czasie; Odsetki proste; Odsetki składane; Strumienie jednakowych płatności seryjnych (annuity); Wyznaczanie ratalnych spłat kre- dytów; Kalkulacja opłacalności inwestycji; Kalkulacja aktualnej wartości opłat leasingowych; Wybrane problemy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87916-49-8
Podstawy arytmetyki finansowej; Rynek pieniężny; Transakcje forward-forward i kontrakty na przyszłą stopę procentową; Kontrakty futures na stopę proce- ntową; Obliczenia dotyczące rynku obligacji; Stopy zerokuponowe i krzywe dochodowości; Rynek walutowy; Transakcje walutowe; Swapy i opcje; Swapy walutowe i swapy stóp procentowych; Opcje; Praktyczny egzamin ACI.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14322-3
1.Procent prosty, 2.Dyskonto handlowe proste, 3.Procent składany, 4.Wartość kapitału w czasie, 5.Renty, 6.Ratalna spłata długu, 7.Mierniki oceny inwestycji finansowych, 8.Losowa stopa procesntowa, 9.Wprowadzenie do instrumentów pochodnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Matematyka finansowa : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / Mieczysław Sobczyk. - Wyd.5. - Warszawa : PLACET, 2001. - 358,[2] s. : tab., wzory ; 24 cm.
(Biblioteka Biznesmena / PLACET)
ISBN: 83-85428-13-5
Kalkulacja wartości pieniądza w czasie; Rozliczenia związane ze spłatą długów; Rachunek efektywności proje któw inwestycyjnych; Wycena papierów wartościowych; Transakcje leasingowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Biznesmena / PLACET)
ISBN: 83-85428-13-5
Kalkulacja wartości pieniądza w czasie; Rozliczenia związane ze spłatą długów; Rachunek efektywności proje któw inwestycyjnych; Wycena papierów wartościowych; Transakcje leasingowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-41-5
Cz.I Procent prosty i składany : 1.Procent prosty, 2.Procent składany. Cz.II Fundusz rentowy - regularne wpłaty i wypłaty : 1.Wpłaty na fundusz, 2.Wypłaty z funduszu. Cz.III Spłata kredytu ratą stałą i leasing : 1.Spłata kredytu ratą stałą, 2.Nietypowe spłaty. Cz.IV Metody oceny inwestycji : 1.Wartość pieniądza w czasie, 2.Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, 3.NP-wartość zdyskontowana netto, 4.IRR-wewnętrzna stopa zwrotu, 5.MIRR - zwenętrzna stopa zwrotu, CZ.V Przeliczanie (konwersja)stóp procentowych, Cz.VI Narzut i marża handlowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-136-7
1. Elementy matematyki finansowej w czasie dyskretnym 2. Zabezpieczenie kwantylowe instrumentu pochodnego 3. Badania empiryczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again