Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(5)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(4)
Author
Bronakowski Henryk
(2)
Blake Elizabeth
(1)
Bond Alison
(1)
Clark Graham
(1)
Johnston Robert
(1)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(1)
Shulver Michael
(1)
Stone Merlin
(1)
Woźniczka Jarosław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Marketing
(4)
Marketing strategiczny
(4)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Baza danych
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Rynek
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1688-4
1. Marketing bezpośredni i interaktywny a typ klienta. 2. Czym jest marketing bezpośredni i interaktywny? 3. Kto korzysta z marketingu bezpośredniego, a kto się nim zajmuje? 4. Strategia marketingu bezpośredniego. 5. Planowanie marketingu bezpośredniego. 6. Baza danych o klientach. 7. Użytkownicy baz danych o klientach. 8. Wykorzystanie baz danych w walce konkurencyjnej. 9. Zastosowanie baz danych o klientach. 10. Segmentacja rynku i badania marketingowe. 11. Opracowanie oferty marketingowej. 12. Przesyłka bezpośrednia. 13. Telemarketing. 14. Zarządzanie relacjami z klientem. 15. Media elektroniczne i audiowizualne. 16. Inne środki komunikacji z klientem. 17. Planowanie kreatywne w marketignu bezpośrednim. 18. Realizacja kampanii pocztowej. 19. Zarządzanie kampanią marketingu bezpośredniego. 20. Testowanie w marketingu bezpośrednim i interaktywnym. 21. Efektywność marketingu bezpośredniego. 22. Zintegrowana komunikacja marketingowa. 23. Czynnik ludzki w marketingu bezpośrednim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-54-4
R.1 Rynek współczesny - podstawowe pojęcia i podmioty; R.2 Marketing - istota, rodzaje i ewolucja; R.3 Nabyw ca współczesny; R.4 Badania rynkowe i marketingowe; R.5 Strategia marketingowa firmy, jej produktów i usług; R.6 Marketingowe aspekty cen elastycznych; R.7 Dystrybucja i logistyka marketingowa; R.8 Marketing handlu współczesnego; R.9 Promocja - sztuka komunikacj i z rynkiem; R.10 Public relations - relacje firmy z otoczeniem; R.11 Rynek pracy i marketing personalny; R.12 Marketing usług - eksplozja i rozkwit; R.13 Marketing usług profesjonalnych; R.14 Rozwój rynku usług edukacyjnych; R.15 Marketing usług finansowych; R.16 E-marketing; R.17 Marketing ekologiczny; R.18 Marketing agrobiznesu i produktów żywnościowych; R.19 Marketing usług turystycznych; R.20 Rynek usług łączności R.21 Rynkowe aspekty usług transportowych; R.22 Marketingowe problemy zarządzania firmą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek i nowy marketing / Henryk Bronakowski. - Wyd.3. - Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2005. - 278,[2] s. : tab., rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-87256-79-X
R.1 Rynek współczesny - podstawowe pojęcia i podmioty; R.2 Marketing - istota, rodzaje i ewolucja; R.3 Nabyw ca współczesny; R.4 Badania rynkowe i marketingowe; R.5 Strategia marketingowa firmy, jej produktów i usług; R.6 Marketingowe aspekty cen elastycznych; R.7 Dystrybucja i logistyka marketingowa; R.8 Marketing handlu współczesnego; R.9 Promocja - sztuka komunikacj i z rynkiem; R.10 Public relations - relacje firmy z otoczeniem; R.11 Rynek pracy i marketing personalny; R.12 Marketing usług - eksplozja i rozkwit; R.13 Marketing usług profesjonalnych; R.14 Rozwój rynku usług edukacyjnych; R.15 Marketing usług finansowych; R.16 E-marketing; R.17 Marketing ekologiczny; R.18 Marketing agrobiznesu i produktów żywnościowych; R.19 Marketing usług turystycznych; R.20 Rynek usług łączności R.21 Rynkowe aspekty usług transportowych; R.22 Marketingowe problemy zarządzania firmą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-0--273-74048-3
1. Introducing service operations management; 2. Understanding the challenges for operations managers; 3. Developing and using the service concept; 4. Understanding customers and relationships; 6. Managing supply networks and supplier relationships; 7. Designing the customer experience; 8. Designing the service process; 9. Measuring, controlling and managing; 10. Managing people; 11. Managing service resources; 12. Driving continuous improvement; 13. Learning from problems; 14. Learning from other operations; 15. Creating and implementing the strategy; 16. Understanding and influencing culture; 17. Building a world-class service organization.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1430-8
Wstęp; R.1 Tendencje rozwoju konsumpcji jako przesłanka dzia łań marketingowych: Megatrendy wyznacznikami przy szłych zachowań konsumentów; Cechy nowego konsumenta; Etnocentryzm i globalizacja konsumpcji; Postmodernizm w konsumpcji i jego implikacje marketingowe. R.2 Marketingowe uwarunkowania zachowań nabywców: Pro dukt jako uwarunkowanie procesu decyzyjnego nabywcy; Oczekiwania konsumentów dot. opakowań; Rola marki w procesie decyzyjnym nabywcy; Cena jako uwarunkowanie decyzji rynkowych nabywców; Postępowanie konsumenta w procesie wyboru formy dystrybucji; Rekacje konsumen tów na działania promocyjne. R.3 Konsument w centrum strategii marketingowej: Podział rynku na segmenty; Strategie pozycjonowania do stosowane do reguł postępowania konsumentów; Konsument w polityce rozwoju nowego produktu; Kształtowanie stra tegii dystrybucji i poziomu obsługi klienta; Przesłan ki polityki cenowej przedsiębiorstwa; Komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem. R.4 Relacje z kilentem jako podstawa marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem: Założenia marketingu relacyjnego; Relacje przedsiębiorstwaz podmiotami zew nętrznymi i wewnętrzynymi; Czynniki wpływające na rela cje przedsiębiorstwa z podmiotami otoczenia; Instrumen ty kształtowania więzi przedsiębiorstwa z klientem; Uwarunkowania i kerunki działań służących umieszczeniu klienta w centrum strategii przedsiębiorstwa. R.5 Kształtowanie satysfakcji klienta: Istota i podsta wy pomiaru satysfakcji klienta; Sposoby kształtowania satysfakcji klienta; Bazy danych o klientach; Stosowa nie form komunikacji online; Usługi prokonsumenckie w przedsiębiorstwie; Program badania i pomiaru satysfa kcji klientów; Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again