Source
Książki
(5)
Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(5)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(4)
Author
Bronakowski Henryk
(2)
Blake Elizabeth
(1)
Bond Alison
(1)
Clark Graham
(1)
Johnston Robert
(1)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(1)
Shulver Michael
(1)
Stone Merlin
(1)
Woźniczka Jarosław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Marketing
(4)
Marketing strategiczny
(4)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Baza danych
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Rynek
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1688-4
1. Marketing bezpośredni i interaktywny a typ klienta. 2. Czym jest marketing bezpośredni i interaktywny? 3. Kto korzysta z marketingu bezpośredniego, a kto się nim zajmuje? 4. Strategia marketingu bezpośredniego. 5. Planowanie marketingu bezpośredniego. 6. Baza danych o klientach. 7. Użytkownicy baz danych o klientach. 8. Wykorzystanie baz danych w walce konkurencyjnej. 9. Zastosowanie baz danych o klientach. 10. Segmentacja rynku i badania marketingowe. 11. Opracowanie oferty marketingowej. 12. Przesyłka bezpośrednia. 13. Telemarketing. 14. Zarządzanie relacjami z klientem. 15. Media elektroniczne i audiowizualne. 16. Inne środki komunikacji z klientem. 17. Planowanie kreatywne w marketignu bezpośrednim. 18. Realizacja kampanii pocztowej. 19. Zarządzanie kampanią marketingu bezpośredniego. 20. Testowanie w marketingu bezpośrednim i interaktywnym. 21. Efektywność marketingu bezpośredniego. 22. Zintegrowana komunikacja marketingowa. 23. Czynnik ludzki w marketingu bezpośrednim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-54-4
R.1 Rynek współczesny - podstawowe pojęcia i podmioty; R.2 Marketing - istota, rodzaje i ewolucja; R.3 Nabyw ca współczesny; R.4 Badania rynkowe i marketingowe; R.5 Strategia marketingowa firmy, jej produktów i usług; R.6 Marketingowe aspekty cen elastycznych; R.7 Dystrybucja i logistyka marketingowa; R.8 Marketing handlu współczesnego; R.9 Promocja - sztuka komunikacj i z rynkiem; R.10 Public relations - relacje firmy z otoczeniem; R.11 Rynek pracy i marketing personalny; R.12 Marketing usług - eksplozja i rozkwit; R.13 Marketing usług profesjonalnych; R.14 Rozwój rynku usług edukacyjnych; R.15 Marketing usług finansowych; R.16 E-marketing; R.17 Marketing ekologiczny; R.18 Marketing agrobiznesu i produktów żywnościowych; R.19 Marketing usług turystycznych; R.20 Rynek usług łączności R.21 Rynkowe aspekty usług transportowych; R.22 Marketingowe problemy zarządzania firmą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek i nowy marketing / Henryk Bronakowski. - Wyd.3. - Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2005. - 278,[2] s. : tab., rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-87256-79-X
R.1 Rynek współczesny - podstawowe pojęcia i podmioty; R.2 Marketing - istota, rodzaje i ewolucja; R.3 Nabyw ca współczesny; R.4 Badania rynkowe i marketingowe; R.5 Strategia marketingowa firmy, jej produktów i usług; R.6 Marketingowe aspekty cen elastycznych; R.7 Dystrybucja i logistyka marketingowa; R.8 Marketing handlu współczesnego; R.9 Promocja - sztuka komunikacj i z rynkiem; R.10 Public relations - relacje firmy z otoczeniem; R.11 Rynek pracy i marketing personalny; R.12 Marketing usług - eksplozja i rozkwit; R.13 Marketing usług profesjonalnych; R.14 Rozwój rynku usług edukacyjnych; R.15 Marketing usług finansowych; R.16 E-marketing; R.17 Marketing ekologiczny; R.18 Marketing agrobiznesu i produktów żywnościowych; R.19 Marketing usług turystycznych; R.20 Rynek usług łączności R.21 Rynkowe aspekty usług transportowych; R.22 Marketingowe problemy zarządzania firmą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-0--273-74048-3
1. Introducing service operations management; 2. Understanding the challenges for operations managers; 3. Developing and using the service concept; 4. Understanding customers and relationships; 6. Managing supply networks and supplier relationships; 7. Designing the customer experience; 8. Designing the service process; 9. Measuring, controlling and managing; 10. Managing people; 11. Managing service resources; 12. Driving continuous improvement; 13. Learning from problems; 14. Learning from other operations; 15. Creating and implementing the strategy; 16. Understanding and influencing culture; 17. Building a world-class service organization.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1430-8
Wstęp; R.1 Tendencje rozwoju konsumpcji jako przesłanka dzia łań marketingowych: Megatrendy wyznacznikami przy szłych zachowań konsumentów; Cechy nowego konsumenta; Etnocentryzm i globalizacja konsumpcji; Postmodernizm w konsumpcji i jego implikacje marketingowe. R.2 Marketingowe uwarunkowania zachowań nabywców: Pro dukt jako uwarunkowanie procesu decyzyjnego nabywcy; Oczekiwania konsumentów dot. opakowań; Rola marki w procesie decyzyjnym nabywcy; Cena jako uwarunkowanie decyzji rynkowych nabywców; Postępowanie konsumenta w procesie wyboru formy dystrybucji; Rekacje konsumen tów na działania promocyjne. R.3 Konsument w centrum strategii marketingowej: Podział rynku na segmenty; Strategie pozycjonowania do stosowane do reguł postępowania konsumentów; Konsument w polityce rozwoju nowego produktu; Kształtowanie stra tegii dystrybucji i poziomu obsługi klienta; Przesłan ki polityki cenowej przedsiębiorstwa; Komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem. R.4 Relacje z kilentem jako podstawa marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem: Założenia marketingu relacyjnego; Relacje przedsiębiorstwaz podmiotami zew nętrznymi i wewnętrzynymi; Czynniki wpływające na rela cje przedsiębiorstwa z podmiotami otoczenia; Instrumen ty kształtowania więzi przedsiębiorstwa z klientem; Uwarunkowania i kerunki działań służących umieszczeniu klienta w centrum strategii przedsiębiorstwa. R.5 Kształtowanie satysfakcji klienta: Istota i podsta wy pomiaru satysfakcji klienta; Sposoby kształtowania satysfakcji klienta; Bazy danych o klientach; Stosowa nie form komunikacji online; Usługi prokonsumenckie w przedsiębiorstwie; Program badania i pomiaru satysfa kcji klientów; Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again