Form of Work
Czasopisma
(2)
Status
available
(2)
only on-site
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Author
Grabiec Olimpia (1975- )
(2)
Sulich Adam
(2)
Widera Wiktor
(2)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Balcerak Alicja
(1)
Borodin Yevgeniy
(1)
Brazilij Natalija
(1)
Chwistecka-Dudek Halina
(1)
Czajka Kamil
(1)
Czuba-Kulisińska Beata
(1)
Demidenko Svitlana
(1)
Detyna Beata
(1)
Dudek Marek
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Dziopak-Strach Ada
(1)
Filipowicz Paweł
(1)
Gawrylenko Valientina
(1)
Giertler Anna
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Hałasik Katarzyna
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Karlik Marcin
(1)
Khozhylo Iryna
(1)
Kiepas-Remesz Katarzyna (1979- )
(1)
Kisiołek Artur
(1)
Klimek Jan
(1)
Kondak Anna
(1)
Krawczenko Oksana
(1)
Kroik Janusz
(1)
Kwietniewska Małgorzata
(1)
Lakhno Valeriy
(1)
Lemańska-Majdzik Anna
(1)
Lenik Piotr
(1)
Lipiec Jacek
(1)
Madyda Aneta
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Myjak Teresa
(1)
Nagora Inna
(1)
Ostraszewska Zuzanna
(1)
Pakulska Jolanta
(1)
Petrov Alexander
(1)
Pierścieniak Agata
(1)
Piontek Adam
(1)
Porvazník Ján
(1)
Prymon-Ryś Ewa
(1)
Rozmus Stefan
(1)
Rutkowska-Podołowska Małgorzata
(1)
Rybicka Karolina
(1)
Sitek Marcin
(1)
Skibiński. Andrzej
(1)
Smolarek Małgorzata (1974- )
(1)
Sorokina Natalia
(1)
Suska Justyna
(1)
Tarasenko Tetyana
(1)
Tarczydło Beata
(1)
Tkachenko Alla
(1)
Tylec Agnieszka
(1)
Wierzbicka Ewa
(1)
Wierzbicki Zbigniew R
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Zdunkiewicz Anna
(1)
Zioło Katarzyna
(1)
Ławińska Olga
(1)
Świerkot Jarosław
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Mentoring
(2)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Alokacja
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Blogi
(1)
Doradcy personalni
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kadry
(1)
Marketing społecznościowy
(1)
Materiały budowlane
(1)
Motywacja
(1)
Motywacja pracy
(1)
Osobowość
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Ubezpieczenia ekologiczne
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Zarządzanie
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(2)
Czasopismo naukowe
(2)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
2 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XVII Zeszyt 2/2016)
Zawiera: Outplacement - nowoczesna koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi; Kompetencje informatyczne - z perspektywy pracowników; Pokolenie Y wyzwaniem dla działów HR; Funkcjonowanie organizacji pozarządowych a motywacje ich uczestników; Coaching - moda czy realne wsparcie w zarządzaniu organizacją oraz rozwoju jednostki? Korzyści i zagrożenia; Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Polsce w świetle unormowań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE; CSR w firmach rodzinnych; Społeczna odpowiedzialność biznesu w rodzinnych firmach z sektora MSP branży energetycznej; Przedsiębiorczość w sektorze MSP - wybrane aspekty rozwoju firm w województwie śląskim; Strategiczna współpraca JST i banków lokalnych warunkiem rozwoju MŚP; Wybrane aspekty optymalizacji podatkowej w małych przedsiębiorstwach; Managerial preconditions and starting points for solving the threats and use of global environment opportunities; Social service management - challanges for Ukraine; Accounting policies and its importance in enterprise management - case for Ukraine; Forecasting as decision-making technique for enterprise development in contemporary economy; Corporate organisational maturity assessment method on the basis of ISO 9004:20099 (PN-EN ISO 9004:2010); Konceptualizacja modeli biznesowych w warunkach działalności sieciowej - wybrane aspekty; Sieć logistyki zwrotnej w branży motoryzacyjnej. Wybrane przykłady; Rola logistycznej obsługi klienta w sektorze usług hotelarskich; Business intelligence w zarządzaniu szpitalem; Zastosowanie Jednorodnych Grup Pacjentów w zarządzaniu kosztami szpitala publicznego; Monitorowanie aspektu finansowego w procesie doskonalenia jakości usług medycznych - propozycje metodyczne dla szpitali; Efekty organizacyjne i menedżerskie współdziałania organizacji; Misselling barierą rozwoju ubezpieczeń w Polsce; Współpraca zewnętrzna jako wyzwanie innowacyjnych przedsiębiorstw z perspektywy strategii Europa 2020; Innowacje w polskich przedsiębiorstwach budowlanych; Zrównoważone budownictwo jako przejaw innowacyjności w sektorze nieruchomości; Diagnoza stanu innowacyjności Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu z wykorzystaniem metody siedmiokąta zarządzania innowacjami; Wykorzystanie mediów społecznościowych do wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w wybranych krajach; Dzieci i młodzież jako konsumenci - obszary odpowiedzialności marketingu na rynku produktów dla dzieci; Relacje interpersonalne jako podstawa fundraisingu organizacji non-profit; Model public relations w komunikacji marketingowej; Age management jako narzędzie łagodzenia skutków starzenia się zasobów pracy w Polsce; Wybrane problemy studentów i absolwentów uczelni wyższych Dolnego Śląska na regionalnym rynku pracy po światowym kryzysie gospodarczym z lat 2007-2009; Kreatywność i innowacyjność w budowaniu postaw organizacji na przykładzie policji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XVIII Zeszyt 3/2017)
Zawiera: Spójność strategii personalnej jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa; Work commitment as an effect of applied system of motivation; Motivating factors applied in small and medium enterprises; Coaching jako interaktywne narzędzie wspomagające rozwój pracowników w przedsiębiorstwie; Poziom innowacyjności polski na tle unii europejskiej - analiza w oparciu o dekompozycję sumarycznego wskaźnika innowacji (SII); Environmental insurance in Poland and selected EU countries; Transformacje struktury organizacyjnej firmy informatycznej - studium przypadku; Pozycja konsumenta na rynku na tle Teorii Kreatywnego Monopolu Petera Andreasa Thiela; Generowanie wartości poprzez bloga firmowego. Studium przypadku; The role of storytelling in building a brand; Development of a support system for managing the cyber protection of an information object; Negocjacje alokacji zasobów w procesie organizacji struktury systemu wytwarzania w warunkach rozproszenia zasobów; Jakość materiałów budowlanych a preferencje nabywców na przykładzie systemów stropowych; Reflective learning facilitators.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again