Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(11)
only on-site
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(11)
Author
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(3)
Bronakowski Henryk
(2)
Sosnowska Alina
(2)
Bernacki Marek
(1)
Białecki Klemens
(1)
Dolińska Małgorzata
(1)
Kotra Kazimiera
(1)
Malarski Stanisław
(1)
Pysz-Radziszewska Anna
(1)
Schmitt Bernd
(1)
Simonson Alex
(1)
Sojkin Bogdan
(1)
Łopalewski Piotr
(1)
Śliwińska Krystyna
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Marketing
(14)
Przedsiębiorstwo
(6)
Badania marketingowe
(2)
Marketing strategiczny
(2)
Promocja handlowa
(2)
Badania operacyjne
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kupno i sprzedaż
(1)
Nowy produkt
(1)
Produkt
(1)
Reklama
(1)
Teoria dystrybucji
(1)
Towar
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu ; Nr 1004)
1.Badania marketingowe - diagnoza i kierunki rozwoju, 2.Źródła i formy wykorzystania informacji rynkowej, 3.Model wykorzystania bdań marketingowych, 4.Nowe technologie w badaniach marketingowych, 5.Skuteczność i efektywność działań marketingowych - metody pomiaru
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-584-5
Wstęp; Cz.I: Formułowanie celów, organizacja badań: Przedmiot i etapy badań marketingowych; Podsatwy informacyjne marketingu. Cz.II: Metody badań marketingowych: Metody gromadzenia danych; Wybrane metody przetwarzania danych. Cz.III: Podstawowe obszary zastosowań: Określanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i kierunków jego rozwoju; Wyznaczanie segmentów rynku; Badania związane z produktem; Badanie cen; Badanie systemu dystrybucji; Badanie skuteczności systemu komunikacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-239-0
Wstęp; Cz.I: Formułowanie celów, organizacja badań: Przedmiot i etapy badań marketingowych; Podsatwy informacyjne marketingu. Cz.II: Metody badań marketingowych: Metody gromadzenia danych; Wybrane metody przetwarzania danych. Cz.III: Podstawowe obszary zastosowań: Określanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i kierunków jego rozwoju; Wyznaczanie segmentów rynku; Badania związane z produktem; Badanie cen; Badanie systemu dystrybucji; Badanie skuteczności systemu komunikacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-7230-023-2
Estetyka jako narzędzie strategii; Estetyka nowy paradygmat marketingu; tworzenie tożsamości i wizerunku a estetyka; Zarządzanie tożsamością a estetyka; Ekspresje firmy i marki; Style; tematy; Ogólne wrażenia klientów; Badania i ochrona estetyki; Badania i narzedzia badawcze w zarządzaniu estetyką; Ochrona estetyki i tożsamości; Globalne zarządzanie tożsamości; Zarządzanie tożsa- mością globalną; Miejsca i środowiska sprzedaży detalicznej; Tożsamość firmy i marki w Internecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-85441-58-1
Ogólna charakterystyka marketingu w polskiej gospodarce rynkowej; Prawne i organizacyjne zagadnienia marketingu; Konstytucyjno-ustrojowe zasady gospodarowania i przedsiębiorczości; Kierunki polityki gospodarczej i organizacji przedsiębiorczości; Umowy i porozumienia gospodarcze związane z marketingiem; Ochrona środowiska w działalności marketingowej; Ochrona konsumenta w obrocie rynkowym; Organizacja działalności marketingowej w firmie; Produkt; Opakowanie; Cena; Promocja i reklama.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88048-52-X
Istota i kategorie marketingu; Proces podejmowania decyzji i jego rola w działaniach marketingowych; Produkt jako element marketingu-mix, Cena jako instrument marketingu, Dystrybucja, System komunikacji marketingowej (skm): kampania reklamowa, PR, promocja sprzedaży, Strategie marketingowe (otoczenie firmy, rynek docelowy, analiza SWOT, analiza portfelowa, metody scenariuszowe, tożsamość, misja, wizerunek, marketing mix, strategie konkurencji, Cases do wykorzystania w poszczególnych rozdziałach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910034-3-4
I. Wybrane aspekty reklamy - najpopularniejsze grupy narzędzi promocji; II. P.R. jako ciągle niedoceniana grupa narzędzi aktywizujących sprzedaż; III. Promocja uzupełniająca i jej kariera wśród instrumentów komuni kowania się firmy z rynkiem; IV. Sprzedaż osobista naj ważniejszą grupą instrumentów promocji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-11-6
R.1 Produkt i jego nabywca; R.2 Ceny w działalności marketingowej przedsiębiorstw; R.3 Kanały sprzedaży; R.4 Promocja marketingowa (oddziaływanie na rynek); R.5 Otoczenie marketingowe; R.6 Badania marketingowe; R.7 Miejsce marketingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-54-4
R.1 Rynek współczesny - podstawowe pojęcia i podmioty; R.2 Marketing - istota, rodzaje i ewolucja; R.3 Nabyw ca współczesny; R.4 Badania rynkowe i marketingowe; R.5 Strategia marketingowa firmy, jej produktów i usług; R.6 Marketingowe aspekty cen elastycznych; R.7 Dystrybucja i logistyka marketingowa; R.8 Marketing handlu współczesnego; R.9 Promocja - sztuka komunikacj i z rynkiem; R.10 Public relations - relacje firmy z otoczeniem; R.11 Rynek pracy i marketing personalny; R.12 Marketing usług - eksplozja i rozkwit; R.13 Marketing usług profesjonalnych; R.14 Rozwój rynku usług edukacyjnych; R.15 Marketing usług finansowych; R.16 E-marketing; R.17 Marketing ekologiczny; R.18 Marketing agrobiznesu i produktów żywnościowych; R.19 Marketing usług turystycznych; R.20 Rynek usług łączności R.21 Rynkowe aspekty usług transportowych; R.22 Marketingowe problemy zarządzania firmą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek i nowy marketing / Henryk Bronakowski. - Wyd.3. - Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2005. - 278,[2] s. : tab., rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-87256-79-X
R.1 Rynek współczesny - podstawowe pojęcia i podmioty; R.2 Marketing - istota, rodzaje i ewolucja; R.3 Nabyw ca współczesny; R.4 Badania rynkowe i marketingowe; R.5 Strategia marketingowa firmy, jej produktów i usług; R.6 Marketingowe aspekty cen elastycznych; R.7 Dystrybucja i logistyka marketingowa; R.8 Marketing handlu współczesnego; R.9 Promocja - sztuka komunikacj i z rynkiem; R.10 Public relations - relacje firmy z otoczeniem; R.11 Rynek pracy i marketing personalny; R.12 Marketing usług - eksplozja i rozkwit; R.13 Marketing usług profesjonalnych; R.14 Rozwój rynku usług edukacyjnych; R.15 Marketing usług finansowych; R.16 E-marketing; R.17 Marketing ekologiczny; R.18 Marketing agrobiznesu i produktów żywnościowych; R.19 Marketing usług turystycznych; R.20 Rynek usług łączności R.21 Rynkowe aspekty usług transportowych; R.22 Marketingowe problemy zarządzania firmą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 31)
ISBN: 83-89224-49-6
Wstęp; Etap wprowadzania w cykl życia produktu; Potrze by informacyjne w fazie wprowadzania produktu na rynek Proces akceptacji nowego produktu na rynku przemysło wym; Marketingowy charakter nazwy nowego produktu; Proces projektowania opakowania jednostkowego dla produktu wprowadzonego na rynek (na przykładzie produ któw częstego zakupu); Wpływ warstwy wizualnej opakowań jednostkowych na decyzje nabywcze konsumentów indy widualnych; Instrumenty promocji sprzedaży wykorzysty wane we wprowadzaniu na rynku nowego produktu; Zarzą dzanie produktami wysokiej techniki w fazie wprowadze nia na rynk (uwarunkowania marketing dóbr produkcyj nych).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie marketingowe / Małgorzata Dolińska. - Lublin : Politechnika Lubelska, 1998. - 191 s. : tab.,wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-87270-83-0
Wstęp; Koncepcja działalności marketingowej; Zoriento wanie na rynek planowanie strategiczne; Rynek konsumeta i zachowanie nabywcy; System informacji marketingo wej, badania marketingowe; Segmentacja rynku; Produkt; Polityka cenowa; Dystrybucja; Promocja; Organizacja i kontrola marketingu; Marketing usług; Rozwój technologii informacyjnych stosowanych w marketingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie nowym produktem / pod red. Alina Sosnowska. - Wyd.2. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003. - 202 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-7225-064-2
Wstęp; 1.Przedmiot zarządzania nowym produktem; 2.Nowe generacje produktów dla XXI wieku; 3.Badania rynku w procesie kształtowania nowego produktu; 4.Cykl życia produktu; 5.Strategie nowego produktu; 6.Proces rozwoju nowego produktu w wybranych firmach USA; 7.Znaki towarowe i usługowe; 8.Procedura poszuki wania nowych produktów; 9.Koszty przygotowania i wdro żenia nowych produktów w firmie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie nowym produktem / pod red. Alina Sosnowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2000. - 202,[1] s. : tab.,wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7225-064-2
Wstęp; 1.Przedmiot zarządzania nowym produktem; 2.Nowe generacje produktów dla XXI wieku; 3.Badania rynku w procesie kształtowania nowego produktu; 4.Cykl życia produktu; 5.Strategie nowego produktu; 6.Proces rozwoju nowego produktu w wybranych firmach USA; 7.Znaki towarowe i usługowe; 8.Procedura poszuki wania nowych produktów; 9.Koszty przygotowania i wdro żenia nowych produktów w firmie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again