Form of Work
Książki
(11)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(10)
Author
Brzezińska Alicja
(2)
Ignaczewski Jacek
(2)
Skowrońska-Bocian Elżbieta (1948- )
(2)
Baran Beata
(1)
Bieniek Bohdan
(1)
Bieranowski Adam
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Dragoń Andrzej
(1)
Dragunowicz Maria
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Heropolitańska Izabela
(1)
Jędrejek Grzegorz
(1)
Kostański Piotr (1979-2018)
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Małecka Elżbieta
(1)
Miłkowski Tomasz (1970- )
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Owczarczuk Sławomir
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Przywora Bogusław
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Sendek Wiesław
(1)
Sterniak-Kujawa Joanna
(1)
Strzępek Łukasz
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Majątek wspólny małżonków
(12)
Ustrój majątkowy małżeński
(8)
Małżeństwo
(6)
Małżeńska umowa majątkowa
(3)
Wzory umów
(2)
Administracja publiczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Asystenci sędziów
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Broń palna
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Emerytura
(1)
Globalizacja
(1)
Kredyt
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
Macierzyństwo
(1)
Migracje
(1)
Milczenie i bezczynność administracji
(1)
Nieodpłatna pomoc prawna
(1)
Nieruchomości
(1)
Obowiązek udzielenia informacji
(1)
Ochrona informacji niejawnych
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie sądowoadministracyjne
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo miejscowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo o cudzoziemcach
(1)
Prawo o ustroju sądów powszechnych
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo własności
(1)
Prawo zobowiązań
(1)
Prawodawstwo
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Przepisy porządkowe
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorząd województwa
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym
(1)
Spółki cywilne
(1)
Stosunek służbowy służb mundurowych
(1)
Sądownictwo
(1)
Służba więzienna
(1)
Transport kolejowy
(1)
Transport pasażerski
(1)
Uchodźcy
(1)
Umowa
(1)
Urząd Transportu Kolejowego
(1)
Wspólnota samorządowa
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Własność
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zaświadczenia
(1)
Świadczenia rodzinne
(1)
Światowy Pakt w sprawie Migracji (2018)
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
12 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 1)
Temat: Polityka bezpieczeństwa ; Prawo miejscowe ; Samorząd terytorialny ; Wspólnota samorządowa ; Cudzoziemcy ; Prawo o cudzoziemcach ; Nieodpłatna pomoc prawna ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo międzynarodowe ; Migracje ; Globalizacja ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Społeczeństwo obywatelskie ; Małżeństwo ; Osoby z zaburzeniami psychicznymi ; Emerytura ; Prawo rodzinne ; Świadczenia rodzinne ; Macierzyństwo ; Służba więzienna ; Stosunek służbowy służb mundurowych ; Transport kolejowy ; Urząd Transportu Kolejowego ; Administracja samorządowa ; Zamówienia publiczne ; Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016) ; Światowy Pakt w sprawie Migracji (2018) ; Uchodźcy ; Polityka migracyjna ; Bezpieczeństwo prawne ; Prawo podatkowe ; Podatek od towarów i usług ; Samorząd gminny ; Umowa ; Obowiązek udzielenia informacji ; Ochrona informacji niejawnych ; Administracja publiczna ; Postępowanie administracyjne ; Broń palna ; Prawo administracyjne ; Asystenci sędziów ; Postępowanie cywilne ; Prawo o ustroju sądów powszechnych ; Milczenie i bezczynność administracji ; Zaświadczenia ; Przedsiębiorcy ; Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym ; Postępowanie sądowoadministracyjne ; Majątek wspólny małżonków ; Ustrój majątkowy małżeński ; Zabezpieczenie wierzytelności ; Prawo zobowiązań ; Osoby z niepełnosprawnością ; Transport pasażerski ; Przepisy porządkowe ; Wykluczenie społeczne ; Prawodawstwo ; Samorząd województwa ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Legal-constitutional and theoretical issues: Local government and security - national solutions based on a decentralized unitary state; Free legal assistance as an instrument in protecting the rights of foreigners in the Republic of Poland - a contribution to the discussion; Global population migrations as a threat to the existence and proper functioning of civil society institutions. Selected issues; Is the ban on entering into marriage for people with mental disorders and impaired mental capacity necessary to ensure adequate protection for marriage and the family?; A few remarks on legal aspects regarding the so-called “Maternity pension”. Public law issues: The expiration of the service relationship of an officer of the Prison Service in the Polish legal system; Rights of the President of the Office of Rail Transport Regarding the Supervision Over Maintaining the Administrator’s Independence in the Light of the Draft of Amendment to the Law on Rail Transport (UC139); Local government servicing units as a central contracting authority; Educational (?) function of international law. A few notes based on Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and Global Compact on Refugees. Legal-financial issues: Reliable taxpayer = safe taxpayer?; Conclusion of a civil law contract as a premise for the municipality to act as a taxable person of tax on goods and services (VAT). Procedural issues: Obligations of public administration to provide information from the case file; Administrative seizure of firearms. Legislative policy of the state in relation to citizens legally possessing firearms; On the power of judge’s assistants to issue orders - comments pursuant to Article 47(2) of the Code of Civil Procedure; About the certifying decision - comments under art. 122f Code of Administrative Procedure; The rights of the entrepreneur under audit to use protection measures before an administrative court. Private law issues: Liability of spouses remaining in the system of joint property for the obligations of one of them and anti-enforcement actions as a means of substantive defence of the debtor’s spouse; Legal status of the succession manager; Gloss to the judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin of 22 August 2019, file ref. No.: II SA / Sz 597/19 (critical gloss).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Intercyzy - umowy małżeńskie / Alicja Brzezińska. - Stan prawny na 1.01.2006 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 269 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-533-2
I. Intercyza - zadecyduj o majątku. II. U sąsiadów. III. Pojęcie i cel wspólności ustawowej. IV. Majątek wspólny. V. Majątek osobisty. VI. Zarząd majątkiem wspólnym. VII. Majątkowe umowy małżeńskie. VIII. Na wypadek śmierci. IX. Wzory umów i pism sądowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-533-2
I. Intercyza - zadecyduj o majątku. II. U sąsiadów. III. Pojęcie i cel wspólności ustawowej. IV. Majątek wspólny. V. Majątek osobisty. VI. Zarząd majątkiem wspólnym. VII. Majątkowe umowy małżeńskie. VIII. Na wypadek śmierci. IX. Wzory umów i pism sądowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawnika / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-480-2
Rodział I : Umowne ustroje majątkowe małżonków , Rozdział II : Pojęcie i treść intercyzy , Rozdział III : Intercyza jako element stanu faktycznego sprawy cywilnej , Rozdział IV : Dochodzenie roszczeń od małżonka pozostającego w ustroju umownej wspólności majątkowej , Rozdział V : Dochodzenie przez osoby trzecie roszczeń wynikających z umów majątkowych małżonków , Rozdział VI : Dochodzenie przez małżonków roszczeń wynikających z zawartej intercyzy , Rozdział VII : Intercyzy a postępowanie nieprocesowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-85946-99-3
R.1 Przedsiębiorcy: Warunki prowadzenia działalności gospodarczej; Podstawowe wiadomości na temat Krajowego Rejestru Sądowego; Ewidencja działalności gospodarczej Formy prowadzenia działalności gospodarczej przez małe go przedsiębiorcę. R.2 Stosunki majątkowe między małżonkami- przedsiębiorcami i ich wpływ na sytuację wierzyciela (banku): Przypisy dot. majątkowych stosunków małżeńskich; Ustroje majątkowe małżeńskie; Małżeńska umowa majątkowa (intercyza); Umowy majątkowe zawierane przez małżonków między sobą oraz związane z uczestnictwem małżonków w spółce cywilnej; Zabezpieczenia wierzytelności banku (osobiste i rzeczowe) na tle przepisów prawa rodzinnego; Odpowiedzialność małżonków majątkiem wspólnym za zobowiązania cywilnoprawne zaciągnięte w czasie trwania majątkowej wspólności przez oboje lub jednego z nich; Egzekucja z majątku wspólnego małżonków; Ustalenie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa; Wierzyciel jednego z małżonków przy podziale majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej w małżeństwie; Wpływ zmiany ustroju majątkowego w małżeństwie dłużnika-przedsiębiorcy na sytuację prawną jego. R.3 Analiza bankowa małego przedsiębiorcy: Cechy charakteryzujące małego przedsiębiorcę, które mają wpływ na ocenę jego sytuacji ekonomiczno-finansowej; Ważniejsze elementy metodyki analizy ekonomiczno-finansowej działalności małej firmy. R.4 Prawne zabezpieczenie wierzytelności banku: Wybór formy zabezpieczenia; Weksel własny in blanco; Poręcze nie wekslowe (awal); Poręczenie; Gwarancja bankowa; Przelew wierzytelności (cesja); Przystąpienie do długu kredytowego; Pełnomocnictwo; Zastaw; Przewłaszczenie na zabezpieczenie; Kaucja; Blokada na rachunkach bankowych; Przeniesienie określonej kwoty na rachunek banku Hipoteka; Roszczenie o ustanowienie hipoteki; Przeniesienie własności nieruchomości. R.5 Umowa kredytu: Pojęcie kredytu; Rodzaje kredytów; Treść umowy kredytu; Zmiana umowy kredytu; Rozwiązanie umowy kredytu; Zmiany dot. kredytobiorcy; Dochodzenie przez banki roszczeń w przypadku niespłacenia kredytu w terminie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Małżeńskie prawo majątkowe / Bohdan Bieniek, Adam Bieranowski, Jacek Ignaczewski. - Stan prawny na 1.05.2008 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - XXII, 754 s. ; 23 cm.
(Sądowe Komentarze Tematyczne / pod red. Jacek Ignaczewski)
ISBN: 978-83-7483-954-9
Cz.I Małżeńskie ustroje majątkowe: R.1 Ustawowy ustrój majątkowy; R.2 Umowne ustroje majątkowe; R.3 Przymusowa rozdzielność majątkowa; R.4 Kodeksowe zagadnienia szczegółowe niezwiązane z reżimem majątkowym; Cz.II Prawa małżonków do mieszkania: R.1 Ogólna ch-ka praw małżonków do mieszkania; R.2 Małżeńska wspólność prawa najmu mieszkania; R.3 Własność lokali i służebność mieszkania; R.4 Małżeńska wspólność spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych; R.5 Uprawnienia mieszkaniowe jako element prawa dożywocia; R.6 Prawnorodzinny tytuł uprawniający małżonka do korzystania z mieszkania współmałżonka; R.7 Prawo do używania mieszkania w stosunku użyczenia; R.8 Wpływ rozwodu na los mieszkania; Cz.III Prawo małżonka do świadczeń z ubepieczenia społecznego: R.1 Uwagi wprowadzające; R.2 Renta rodzinna; R.3 Zasiłek pogrzebowy; R.4 Niezrealizowane świadczenie; R.5 Zasiłek opiekuńczy; R.6 Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej; Cz.IV Małżonek w prawie bankowym; Cz.V Małżeńskie prawo spadkowe; Cz.VI Wzory pism i wniosków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 9788373348868
Cz.I Ustroje majątkowe, których źródłem jest ustawa: 1. Ogólna charakterystyka stosunków majątkowych małżeńskich, 2. Ustawowa wspólność majątkowa małżeńska, 3. Przymusowa rodzielność majątkowa. Cz.II Umowne ustroje majątkowe: 4. Ogólna charkaterystyka umów majątkowych małżeńskich, 5. Umowna wspólność majątkowa, 6. Umowna rodzielność majątkowa, 7. Problemy międzyczasowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 9788376203706
Cz.I Ustroje majątkowe, których źródłem jest ustawa: 1. Ogólna charakterystyka stosunków majątkowych małżeńskich, 2. Ustawowa wspólność majątkowa małżeńska, 3. Przymusowa rodzielność majątkowa. Cz.II Umowne ustroje majątkowe: 4. Ogólna charkaterystyka umów majątkowych małżeńskich, 5. Umowna wspólność majątkowa, 6. Umowna rodzielność majątkowa, 7. Problemy międzyczasowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Małżeńskie ustroje majątkowe. Art. 31-54 KRO : komentarz / Jacek Ignaczewski. - Wyd.2 Stan prawny marzec 2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 221 s. ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-126-X
Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U Nr 9 poz. 59): 1. Ustawowy ustrój majątkowy, 2. Umowne ustroje majątkowe, 3. Przymusowy ustrój majątkowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 978-83-89055-48-4
Program pozytywny Jana Charlesa Simonde de Sismonidiego z uwzględnieniem sytuacji gospodarczo-politycznej Francji przełomu XVIII i XIX wieku, 2. Akty ustrojowe "okresu przejściowego" 1918-1922 w Polsce, 3. Ku własnemu prawu we własnym panstwie. Tworzenie prawa sądowego w II Rzeczypospolitej, 4. Sądownictwo administracyjne jako element państwa prawa u progu Drugiej Rzeczypospolitej, 5. Konwencja ONZ o ochronie praw wszystkich pracowników przemieszczających się i ich rodzin - sukces czy porażka społeczności międzynarodowej, 6. Wincenty Skrzetuski o sukcesji tronu w Rzeczypospolitej, 7. Czy Polska Ludowa była panstwem totalitarnym. Szkice z dziejów instrumentalizacji prawa pierwszej dekady, 8. Dobra niepodległość i cnoty obywatelskie: od sokrateskiej arete do III Rzeczpospolitej, 9. Małżeńska wspólność majątkowa po nowelizacji K.R.O., 10. Pozycja ustrojowa Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkoej w strukturze organizacyjnej izby
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-928-4
1. Ogólna charakterystyka stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami, 2. Odrębna własność lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych miedzy małżonkami, 3. Spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiedzy małżonkami, 4. Najem lokalu mieszkalnego przez małżonków, 5. Egzekucja z lokalu mieszkalnego małżonków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-419-X
1. Ogólna charakterystyka współwłasności, 2. Znaczenie regulacji zniesienia współwłasności dla innych instytucji podziału majątku, 3. Tryby wyjścia z niepodzielności, 4. Strony umowy znoszącej współwłasność nieruchomości, 5. Forma umowy znoszącej współwłasność nieruchomości, 6. Treść umowy znoszącej współwłasność nieruchomości, 7. Skutki umownego zniesienia współwłasności nieruchomości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again