Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Winiarska Kazimiera
(2)
Wołoszyn Aleksy Jakub
(2)
Barro Robert J
(1)
Szachułowicz Jan
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Majątek narodowy
(4)
Samorząd terytorialny
(3)
Budżet
(2)
Finanse publiczne
(2)
Gospodarka narodowa
(1)
Majątek
(1)
Własność państwowa
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
Makroekonomia / Robert J. Barro. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - 659 s. : tab.,wykr. ; 25 cm.
ISBN: 83-208-1056-6
Wstęp; Wprowadzenie do makroekonomii; Cz.I: PODSTAWY MIKROEKONOMICZNE I PODSTAWOWY MODEL OCZYSZCZAJĄCEGO SIĘ RYNKU: Nakład pracy, produkcja i konsumpcja. Ekonomia Robinsona Crusoe, Postępowanie gospodarstw domowych przy istnieniu rynku dóbr i rynku kredytowego, Popyt na pieniądz, Podstawowy model oczyszczającego się rynku, Rynek pracy; Cz.II: INFLACJA: Wprowadzenie do inflacji i stóp procentowych, Pieniądz, inflacja i stopy procentowe w modelu oczyszczającego się rynku; Cz.III: CYKL KONIUNKTURALNY, BEZROBOCIE I WZROST GOSPODARCZY: Inwestycje i realny cykl koniunkturalny, Bezrobocie, Wzrost gospodarczy; Cz.IV: POSTĘPOWANIE PAŃSTWA: Zakupy państwowe i usługi publiczne, Podatki i transfery, Dług publiczny; Cz. V: GOSPODARKA MIĘDZYNARODOWA: światowe rynki dóbr i kredytu, Kursy walutowe; Cz. VI: WSPÓŁZALEŻNOŚĆ MIĘDZY SEKTOREM PIENIĘŻNYM A SEKTOREM REALNYM: Pośrednictwo finansowe, Zmienne nominalne a zmienne realne, Pieniądz i wahania koniunktury w modelu oczyszczających się rynków, Keynesowska teoria wahań koniunktury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7284-436-4
R.1 Wybrane zagadnienia finansów publicznych. R.2 Wycena majątku publicznego. R.3 Organizacja rachunkowości budżetowej. R.4 Rachunkowość prowadzona w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego. R.5 Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych. R.6 Korespondencja wybranych kont jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w układzie zespołów planu kont. R.7 Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych. R.8 Specyfika rachunkowości zakładów budżetowych. R.9 Specyfikarachunkowości gospodarstw pomocniczych. R.10 Rachunko wość placówek. R.11 Sprawozdawczość budżetowa i finansowa. R.12 Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. R.13 Ra chunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych. R.14 Testy i ćwiczenia sprawdzające.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość budżetowa / Kazimiera Winiarska, Aleksy Jakub Wołoszyn. - Wyd.2 zaktualiz. i rozsz. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2004. - 393 s. : tab., wzory ; 24 cm.
R.1 Wybrane zagadnienia finansów publicznych. R.2 Wycena majątku publicznego. R.3 Organizacja rachunkowości budżetowej. R.4 Rachunkowość prowadzona w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego. R.5 Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych. R.6 Korespondencja wybranych kont jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w układzie zespołów planu kont. R.7 Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych. R.8 Specyfika rachunkowości zakładów budżetowych. R.9 Specyfikarachunkowości gospodarstw pomocniczych. R.10 Rachunko wość placówek. R.11 Sprawozdawczość budżetowa i finansowa. R.12 Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. R.13 Ra chunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych. R.14 Testy i ćwiczenia sprawdzające.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-219-1045-9
R.1 Rozważania ogólne; R.2 Kształtowanie się własności publicznej w Polsce; R.3 Nabywanie nieruchomości przez podmioty administracji publicznej; R.4 Komunalizacja mienia ogólnonarodowego; R.5 Przekształcenie form prawnych władania nieruchomościami państwowymi i komunalnymi; R.6 Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i komunalnych; R.7 Reprywatyzacja i powszechne uwłaszczenia; R.8 Zarządzanie własnością publiczną; R.9 Obrót nieruchomościami pomiędzy podmiotami administracji publicznej; R.10 Obrót nieruchomościami pomiędzy podmiotami administracji publicznej a innymi podmiotami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Authority data
Majątek narodowy (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again