Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Milewicz Marian
(4)
Wojtal Janusz
(4)
Enerlich Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Agencje ochrony osób i mienia
(4)
Majątek
(4)
Ochrona osób
(3)
Decyzje administracyjne
(2)
Pierwsza pomoc
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo pracy
(2)
Samoobrona
(2)
Tajemnica państwowa
(2)
Tajemnica służbowa
(2)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(2)
Konwojowanie
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-608-1
I. Blok ogólnoprawny: Przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony; Wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń; Wybrane elementy prawa karnego procesowego; Wybrane elementy prawa cywilnego; Wybrane elementy prawa pracy; Wybrane elementy psychologii; Etyka pracownika ochrony; Zasady udzielania pomocy przedmedycznej; II. Blok: ochrona osób: Najczęściej występujące zagrożenia bezpieczeństwa osób; Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki; Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom; Organizacja grupy ochronnej; Taktyka ochrony osób; III. Ochrona mienia: Ochrona obiektu; Ochrona konwojów; Techniczne środki zabezpieczenia obiektów; IV. Blok: Wyszkolenie strzeleckie: Budowa i zasady działania broni; Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią; Zasady strzelania z pistoletów; V. Blok: Samoobrona i techniki interwencyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-609-8
I. Blok ogólny: 1. Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia; 2. Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania; 3. Wybrane elementy psychologii socjologii pracy; 4. Wybrane zagadnienia kryminologii; 5. Wybrane zagadnienia kryminalistyki; 6. Etyka zawodowa pracownika ochrony; 7. Wybrane zagadnienia ekonomii; 8. Organizacja administracji państwowej i samorządowej; 9. Ochrona informacji niejawnych; 10. Pojęcie terroryzmu. Cele i metody działań terrorystycznych; II. Blok prawny: 1. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego; 2. Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego; 3. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego; 4. Wybrane zagadnienia prawa handlowego; 5. Wybrane zagadnienia prawa finansowego; 6. Wybrane zagadnienia prawa pracy; III. Blok zawodowy: 1. Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony; 2. Podstawowe formy realizowania ochrony fizycznej osób i mienia; 3. Warunki psychofizyczne niezbędne do wykonywania zadań pracownika ochrony; 4. Zasady opracowania planu ochrony oraz procedur bezpieczeństwa; 5. Nadzór i kontrola nad zadaniami wykonywanymi przez pracowników ochrony; 6. Ochrona wartości pieniężnych; 7. Organizacja konwoju; 8. Planowanie trasy konwoju; 9. Dokumentacja konwojowa; 10. Zasady opracowania instrukcji w zakresie ochrony; 11. Zagrożenia występujące w zakładach oraz zadania w zakresie ich zapobiegania i wykrywania; 12. Techniczne środki zabezpieczenia obiektów; 13. Zasady współpracy z policją w zakresie przeciwdziałania przestępczości; 14. Zadania pracowników ochrony związane z zagrożeniem zamachami przestępczymi i terrorystycznymi; 15. Dokumentacja działań ochronnych; 16. Zasady, formy i metody szkolenia pracowników ochrony; 17. Warunki i zasady organizacji szkoleń strzeleckich pracowników ochrony osób i mienia; IV. Blok: Organizacja zabezpieczenia imprez masowych: 1. Założenia wstępne; 2. Rozwiązania Europejskie; 3. Formalno-prawne unormowania zabezpieczenia imprez masowych w Polsce; 4. Służby porządkowe w polskim prawodawstwie; 5. Praktyczne aspekty pracy służb porządkowych i informacyjnych; 6. Zasady udzielania pomocy przedmedycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-154-9
Blok ogólny: 1. Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia. 2. Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania. 3.Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii pracy. 4. Wybrane zagadnienia kryminologii. 5. Wybrane zagadnienia kryminalistyki. 6. Etyka pracownika ochrony. 7. Wybrane zagadnienia z ekonomii. 8. Organizacja administracji państwowej i samorządowej oraz źródła prawa administracyjnego. 9. Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej. 10. Pojęcie terroryzmu. Cele i metody działań terrorystycznych. / Blok prawny: 1. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego. 2. Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego. 3. Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego. 4. Rozstrzyganie indywidualnych spraw dotyczących ochrony osób i mienia w drodze decyzji administracyjnych. 5. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego prywatnego (prawa handlowego). 6. Wybrane zagadnienia prawa finansowego. 7. Wybrane zagadnienia prawa pracy. / Blok zawodowy: 1. Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony. 2. Podstawowe formy realizowania fizycznej ochrony osób i mienia. 3. Ochrona osób. 4. Ochrona obiektów. 5. Ochrona konwojów. 6. Warunki psychofizyczne niezbędne do wykonywania zadań pracownika ochrony. 7. Zasady opracowania planu ochrony oraz procedur bezpieczeństwa. 8. Nadzór i kontrola nad pracownikami ochrony. 9. Zasady opracowania instrukcji o systemie przepustowym oraz kontroli ruchu osobowego i materiałowego w chronionym obiekcie. 10. Rodzaje i metody zagarnięcia mienia w zakładach produkcyjnych, oraz zadania pracowników ochrony w zakresie ich zapobiegania i wykrywania. 11. Techniczne środki zabezpieczenia obiektów. 12. Zasady współpracy z policją w zakresie przeciwdziałania przestępczości. 13. Zadania pracowników ochrony w związku z zagrożeniem zamachami przestępczymi. 14. Zadania pracowników ochrony związane z zabezpieczeniem imprez masowych. 15. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością ochronną. 16. Zasady, formy i metody szkolenia pracowników ochrony. 17. Zasady posługiwania się bronią palną. 18. Warunki i zasady organizacji szkoleń strzeleckich pracowników ochrony osób i mienia. 19. Samoobrona i techniki interwencyjne. 20. Podstawowe zagadnienia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 21. Organizacja zabezpieczenia imprez masowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona osób i mienia / red. Janusz Wojtal, Marian Milewicz. - Wyd.3. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2008. - 851 s. : il., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-389-9
BLOK OGÓLNY: 1. Podstawy wykonywania zawodu pracownika ochrony, 2. Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania, 3. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii pracy, 4. Wybrane zagadnienia kryminologii, 5. Wybrane zagadnienia kryminalistyki, 6. Etyka pracownika ochrony, 7. Wybrane zagadnienia z ekonomii, 8. Wybrane zagadnienia organizacji administracji rządoweji saorządowej oraz źródła prawa administracyjnego, 9. Ochrona tajemnicy państwowej, 10. Pojęcie terroryzmu. Cele imetody działań terrorystycznych. BLOK PRAWNY: 11. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, 12. Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego, 13. Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego, 14. Wybrane zagadnienia rozstrzygania indywidualnych spraw dotyczących ochrony osób i ienia w drodze decyzji administracyjnych, 15. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego, 16. Wybrane zagadnienia prawa finansowego, 17. Wybrane zagadnienia prawa pracy. BLOKM ZAWODOWY: 18. Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony 19.Podstawowe formy realizowania ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia, 20. Warunki psychofizyczne niezbędne do wykonywania zadań pracownika ochrony, 21. Ochrona osób, 22. Ochrona obiektów, 23. Konwojowanie, 24. techniczne środki zabezpieczania obiektów, 25. zasady współpracy z policją w zakresie przeciwdziałania przestepczości, 26. Zabezpieczenie imprez masowych, 27. Zasady i formy szkolenia poracowników ochrony, 28. Wyszkolenie strzeleckie, 29. nadzór i kontrola nad pracownikami ochrony, 30. Samoobrona i techniki interwencyjne, 31. Podstawowe zagadnienia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Authority data
Majątek - ochrona - podręcznik (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again