Form of Work
Książki
(18)
Czasopisma
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(14)
only on-site
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(9)
Author
Barzycka-Banaszczyk Małgorzata (1949- )
(7)
Ignatowicz Jerzy (1914-1997)
(3)
Nazar Mirosław
(3)
Baran Beata
(1)
Baran Krzysztof Wojciech
(1)
Bieliński Arkadiusz Krzysztof
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Bosak Maria
(1)
Ciepła Helena (1939- )
(1)
Gersdorf Małgorzata (1952- )
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Gudowska Beata
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Majewski Kamil
(1)
Małecka Elżbieta
(1)
Miłkowski Tomasz (1970- )
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Owczarczuk Sławomir
(1)
Pannert Maciej
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Przywora Bogusław
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rzetecka-Gil Agnieszka
(1)
Strzępek Łukasz
(1)
Szok Natalia
(1)
Terlecki Radosław
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(9)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Macierzyństwo
(19)
Prawo pracy
(9)
Bezrobocie
(8)
Choroby zawodowe
(8)
Czas pracy
(8)
Małżeństwo
(8)
Płaca
(8)
Rozwiązanie umowy o pracę
(8)
Umowa o pracę
(8)
Urlopy
(8)
Prawo rodzinne
(7)
Wypadki przy pracy
(7)
Świadectwa pracy
(7)
Alimenty
(5)
Ojcostwo
(5)
Rodzina
(5)
Ustrój majątkowy małżeński
(5)
Kuratela
(4)
Ustanie małżeństwa
(4)
Władza rodzicielska
(4)
Zwolnienia grupowe
(4)
Akta stanu cywilnego
(3)
Prawa dziecka
(3)
Uznanie dziecka
(3)
Emerytura
(2)
Ubezpieczenia chorobowe
(2)
Administracja publiczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Asystenci sędziów
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Bhp
(1)
Broń palna
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Demografia
(1)
Dobra osobiste pracowników
(1)
Dziecko
(1)
Globalizacja
(1)
Inspekcja pracy
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
Ludzie starzy
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Mieszkania
(1)
Migracje
(1)
Milczenie i bezczynność administracji
(1)
Nieodpłatna pomoc prawna
(1)
Obowiązek udzielenia informacji
(1)
Ochrona informacji niejawnych
(1)
Orzecznictwo cywilne
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie sądowoadministracyjne
(1)
Praca czasowa
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo miejscowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo o cudzoziemcach
(1)
Prawo o ustroju sądów powszechnych
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo zobowiązań
(1)
Prawodawstwo
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przepisy porządkowe
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorząd województwa
(1)
Samotne matki
(1)
Spory zbiorowe
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Stopa życiowa
(1)
Stosunek służbowy służb mundurowych
(1)
Służba więzienna
(1)
Transport kolejowy
(1)
Transport pasażerski
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia od wypadków
(1)
Ubezpieczenia rodzinne
(1)
Ubóstwo
(1)
Uchodźcy
(1)
Umowa
(1)
Urząd Transportu Kolejowego
(1)
Wspólnota samorządowa
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zaświadczenia
(1)
Związki zawodowe
(1)
Świadczenia
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Kazusy
(1)
Kompendia i repetytoria
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
19 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 1)
Temat: Polityka bezpieczeństwa ; Prawo miejscowe ; Samorząd terytorialny ; Wspólnota samorządowa ; Cudzoziemcy ; Prawo o cudzoziemcach ; Nieodpłatna pomoc prawna ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo międzynarodowe ; Migracje ; Globalizacja ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Społeczeństwo obywatelskie ; Małżeństwo ; Osoby z zaburzeniami psychicznymi ; Emerytura ; Prawo rodzinne ; Świadczenia rodzinne ; Macierzyństwo ; Służba więzienna ; Stosunek służbowy służb mundurowych ; Transport kolejowy ; Urząd Transportu Kolejowego ; Administracja samorządowa ; Zamówienia publiczne ; Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016) ; Światowy Pakt w sprawie Migracji (2018) ; Uchodźcy ; Polityka migracyjna ; Bezpieczeństwo prawne ; Prawo podatkowe ; Podatek od towarów i usług ; Samorząd gminny ; Umowa ; Obowiązek udzielenia informacji ; Ochrona informacji niejawnych ; Administracja publiczna ; Postępowanie administracyjne ; Broń palna ; Prawo administracyjne ; Asystenci sędziów ; Postępowanie cywilne ; Prawo o ustroju sądów powszechnych ; Milczenie i bezczynność administracji ; Zaświadczenia ; Przedsiębiorcy ; Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym ; Postępowanie sądowoadministracyjne ; Majątek wspólny małżonków ; Ustrój majątkowy małżeński ; Zabezpieczenie wierzytelności ; Prawo zobowiązań ; Osoby z niepełnosprawnością ; Transport pasażerski ; Przepisy porządkowe ; Wykluczenie społeczne ; Prawodawstwo ; Samorząd województwa ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Legal-constitutional and theoretical issues: Local government and security - national solutions based on a decentralized unitary state; Free legal assistance as an instrument in protecting the rights of foreigners in the Republic of Poland - a contribution to the discussion; Global population migrations as a threat to the existence and proper functioning of civil society institutions. Selected issues; Is the ban on entering into marriage for people with mental disorders and impaired mental capacity necessary to ensure adequate protection for marriage and the family?; A few remarks on legal aspects regarding the so-called “Maternity pension”. Public law issues: The expiration of the service relationship of an officer of the Prison Service in the Polish legal system; Rights of the President of the Office of Rail Transport Regarding the Supervision Over Maintaining the Administrator’s Independence in the Light of the Draft of Amendment to the Law on Rail Transport (UC139); Local government servicing units as a central contracting authority; Educational (?) function of international law. A few notes based on Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and Global Compact on Refugees. Legal-financial issues: Reliable taxpayer = safe taxpayer?; Conclusion of a civil law contract as a premise for the municipality to act as a taxable person of tax on goods and services (VAT). Procedural issues: Obligations of public administration to provide information from the case file; Administrative seizure of firearms. Legislative policy of the state in relation to citizens legally possessing firearms; On the power of judge’s assistants to issue orders - comments pursuant to Article 47(2) of the Code of Civil Procedure; About the certifying decision - comments under art. 122f Code of Administrative Procedure; The rights of the entrepreneur under audit to use protection measures before an administrative court. Private law issues: Liability of spouses remaining in the system of joint property for the obligations of one of them and anti-enforcement actions as a means of substantive defence of the debtor’s spouse; Legal status of the succession manager; Gloss to the judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin of 22 August 2019, file ref. No.: II SA / Sz 597/19 (critical gloss).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy)
ISBN: 978-83-255-6349-3
1. Różnicowanie praw (ochrony) zatrudnionych- wybrane kryteria i ich ochrona; 2. Funkcja ochronna przedwstępnej umowy o pracę; 3. Prawo do odpoczynku jako przejaw funkcji ochronnej prawa pracy; Prawo pracowników do informacji w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę; 4. Ochrona pracowników w elastycznych formach zatrudniania jako warunek stabilizacji w stosunkach pracy; 5. Szczególna ochrona zdrowia pracowników młodocianych- zagadnienia wybrane; 6. Funkcja ochronna prawa pracy a stosowanie ustawowych wymagań kwalifikacji moralnych wobec kandydatów na pracowników w prawie pracy; 7. Ekonomiczne przyczyny ochrony macierzyństwa; 8. Ochrona uprawnień rodzicielskich w kontekście aktualnej problematyki zatrudnienia; 9. Ochrona rodzicielstwa w świetle Kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej; 10. Molestowanie seksualne a mobbing w stosunkach pracy- analiza porównawcza; 11. Pracowniczy dialog społeczny jako ochronna funkcja prawa pracy oraz skuteczna metoda zarządcza we współczesnym przedsiębiorstwie; 12. Realizacja funkcji ochronnej prawa pracy w polskim procesie cywilnym- zagadnienia wybrane; 13. Status prawny pracowników młodocianych jako przejaw funkcji ochronnej prawa pracy; 14. Prawnokarna ochrona praw pracownika związana z bezpieczeństwem i higieną pracy; 15. Spółdzielnie socjalne jako szansa dla społecznie wykluczonych; 16. Minimalne wynagrodzenie za pracę jako przejaw funkcji ochronnej prawa pracy; 17. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako instrument ochronnej funkcji prawa pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z komentarzem / Helena Ciepła. - Stan prawny na 15.12.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 95, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Praktyczne / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-328-7
1. Cele nowelizacji wprowadzonych w latach 2008-2009; 2. Małżeństwo; 3. Ustalenie małżeństwa; 4. Pokrewieństwo i powinowactwo; 5. Przysposobienie; 6. Obowiązek alimentacyjny; 7. Opieka i kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 18 poszerz. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2019. - 427, [1] s. : schematy ; 21 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-8198-027-2
1. Źródła prawa pracy, 2. Zasady prawa pracy, 3. Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy, 4. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy, 5. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (Zwolnienia grupowe), 6. Zakaz konkurencji, 7. Sytuacja prawna bezrobotnego, 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 9. Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy, 10. Czas pracy, 11. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, 12. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika, 13. Odpowiedzialność materialna pracowników, 14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, 15. Zatrudnienia i ochrona pracujących młodocianych, 16. Świadectwa pracy, 17. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 18. Spory pracy, 19. Przedawnienie roszczeń, 20. Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 8 poszerz. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 377 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7387-890-4
1. Źródła prawa pracy, 2. Zasady prawa pracy, 3. Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy, 4. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy, 5. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (Zwolnienia grupowe), 6. Zakaz konkurencji, 7. Sytuacja prawna bezrobotnego, 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 9. Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy, 10. Czas pracy, 11. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, 12. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika, 13. Odpowiedzialność materialna pracowników, 14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, 15. Zatrudnienia i ochrona pracujących młodocianych, 16. Świadectwa pracy, 17. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 18. Spory pracy, 19. Przedawnienie roszczeń, 20. Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / red. nauk. Krzysztof W. Baran. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 724 s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-191-7
Cz. I Ogólna, 1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy, 2. Funkcje prawa pracy, 3. Zasady prawa pracy, 4. Równe traktowanie w zatrudnieniu, 5. Źródła prawa pracy. Cz. II Indywidualne prawo pracy: 6. Stosunek pracy, 7. Umowa o pracę, 8. Przekształcenia zobowiązaniowego stosunku pracy, 9. Ustanie stosunku pracy, 10. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, 11. Pracownicy tymczasowi, 12. Pozaumowne stosunki pracy, 13. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy, 14. Zakaz konkurencji, 15. Wynagrodzenie za pracę, 16. Czas pracy, 17. Urlopy pracownicze, 18. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna, 19. Odpowiedzialność materialna pracowników, 20. Powszechna ochrona pracy, 21. Ochrona rodzicielska, 22. Ochrona młodocianych, 23. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Cz. III Zbiorowe prawo pracy: 24. Wolności związkowe, 25. Status prawny związków zawodowych, 26. Status prawny organizacji pracodawców, 27. Partycypacja pracownicza, 28. Zbiorowe spory pracy. Cz. IV Procesowe prawo pracy: 29. Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy, 30. Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy, 31. Inspekcja pracy, 32. Przedawnienie roszczeń i terminy zawite
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 9 poszerz. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XVII, 374 s. : rys. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-339-4
1. Źródła prawa pracy, 2. Zasady prawa pracy, 3. Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy, 4. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy, 5. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (Zwolnienia grupowe), 6. Zakaz konkurencji, 7. Sytuacja prawna bezrobotnego, 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 9. Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy, 10. Czas pracy, 11. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, 12. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika, 13. Odpowiedzialność materialna pracowników, 14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, 15. Zatrudnienia i ochrona pracujących młodocianych, 16. Świadectwa pracy, 17. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 18. Spory pracy, 19. Przedawnienie roszczeń, 20. Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 10 poszerz. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - XVII, 380 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-746-0
1. Źródła prawa pracy, 2. Zasady prawa pracy, 3. Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy, 4. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy, 5. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (Zwolnienia grupowe), 6. Zakaz konkurencji, 7. Sytuacja prawna bezrobotnego, 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 9. Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy, 10. Czas pracy, 11. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, 12. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika, 13. Odpowiedzialność materialna pracowników, 14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, 15. Zatrudnienia i ochrona pracujących młodocianych, 16. Świadectwa pracy, 17. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 18. Spory pracy, 19. Przedawnienie roszczeń, 20. Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 11 poszerz. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 380 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-0384-0
1. Źródła prawa pracy, 2. Zasady prawa pracy, 3. Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy, 4. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy, 5. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (Zwolnienia grupowe), 6. Zakaz konkurencji, 7. Sytuacja prawna bezrobotnego, 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 9. Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy, 10. Czas pracy, 11. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, 12. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika, 13. Odpowiedzialność materialna pracowników, 14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, 15. Zatrudnienia i ochrona pracujących młodocianych, 16. Świadectwa pracy, 17. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 18. Spory pracy, 19. Przedawnienie roszczeń, 20. Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 12 poszerz. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 390 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-1141-8
1. Źródła prawa pracy, 2. Zasady prawa pracy, 3. Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy, 4. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy, 5. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (Zwolnienia grupowe), 6. Zakaz konkurencji, 7. Sytuacja prawna bezrobotnego, 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 9. Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy, 10. Czas pracy, 11. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, 12. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika, 13. Odpowiedzialność materialna pracowników, 14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, 15. Zatrudnienia i ochrona pracujących młodocianych, 16. Świadectwa pracy, 17. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 18. Spory pracy, 19. Przedawnienie roszczeń, 20. Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 15 poszerz. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2013. - 463, [1] s. ; 21 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-5504-7
1. Źródła prawa pracy, 2. Zasady prawa pracy, 3. Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy, 4. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy, 5. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (Zwolnienia grupowe), 6. Zakaz konkurencji, 7. Sytuacja prawna bezrobotnego, 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 9. Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy, 10. Czas pracy, 11. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, 12. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika, 13. Odpowiedzialność materialna pracowników, 14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, 15. Zatrudnienia i ochrona pracujących młodocianych, 16. Świadectwa pracy, 17. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 18. Spory pracy, 19. Przedawnienie roszczeń, 20. Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rodzinne / Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. - Stan prawny na 15.07.2011 r. z uwzględnieniem zm. wynikających z ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wchodzących zasadniczo w życie 1.01.2012 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 275, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Wykłady Becka)
ISBN: 978-83-255-2814-0
1. Rodzina i powiązania rodzinne; 2. Ochrona praw rodzinnych; 3. Zawarcie małżeństwa; 4.Uastroje majątkowe małżeńskie; 5. Ustanie małżeństwa; 6. Macierzyństwo i ojcostwo; 7. Obowiązek alimentacyjny; 9. Opieka i kuratela.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rodzinne i opiekuńcze : praktyka, orzecznictwo, kazusy / Natalia Szok, Radosław Terlecki. - Wyd. 4 Stan prawny na 27.08.2020 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2020. - XV, [1], 350 s. : il. ; 24 cm.
(Aplikacje Prawnicze)
ISBN: 978-83-8235-016-6
Zawiera: Wstęp Wykaz skrótów CZĘŚĆ 1. Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa 1.1.2. Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa 1.1.3. Okres wyczekiwania na zawarcie małżeństwa 1.1.4. Złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 1.1.5. Okoliczności uzasadniające odmowę przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 1.2. Zawarcie małżeństwa przed duchownym 1.3. Zawarcie małżeństwa przed konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania jego funkcji 1.4. Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika Zagadnienie 2. Ustalenie nieistnienia i istnienia małżeństwa 2.1. Ustalenie nieistnienia małżeństwa 2.2. Ustalenie istnienia małżeństwa 2.3. Ustalenie treści aktu małżeństwa Zagadnienie 3. Unieważnienie małżeństwa 3.1. Uwagi ogólne 3.2. Przeszkoda wieku 3.3. Przeszkoda ubezwłasnowolnienia całkowitego 3.4. Przeszkoda choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego 3.5. Przeszkoda bigamii 3.6. Przeszkoda pokrewieństwa i powinowactwa 3.7. Przeszkoda przysposobienia 3.8. Wady oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 3.9. Przeszkoda pełnomocnictwa 3.10. Skutki unieważnienia małżeństwa Zagadnienie 4. Prawa i obowiązki małżonków 4.1. Zasada równych praw i obowiązków 4.2. Prawa małżonków 4.2.1. Uwagi ogólne 4.2.2. Nazwiska małżonków 4.2.3. Uprawnienie do korzystania z mieszkania małżonka 4.2.4. Prawo do reprezentacji małżonka 4.3. Obowiązki małżonków 4.3.1. Obowiązek wspólnego pożycia 4.3.2. Obowiązek wzajemnej pomocy 4.3.3. Obowiązek wierności 4.3.4. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny 4.4. Solidarna odpowiedzialność małżonków Zagadnienie 5. Ustawowy ustrój majątkowy 5.1. Pojęcie wspólności ustawowej i jej charakter prawny 5.2. Majątek wspólny małżonków 5.3. Majątek osobisty każdego z małżonków 5.4. Prawa i obowiązki małżonka w zakresie zarządu majątkiem wspólnym 5.4.1. Prawo każdego małżonka do samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym 5.4.2. Prawo sprzeciwu wobec czynności zarządu majątkiem wspólnym 5.4.3. Prawo żądania pozbawienia drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym 5.4.4. Obowiązek współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym 5.4.5. Obowiązek uzyskania zgody małżonka 5.5. Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przed powstaniem wspólności lub dotyczące majątku osobistego jednego z małżonków 5.6. Udziały małżonków w majątku wspólnym 5.7. Rozliczenia między małżonkami Zagadnienie 6. Umowne ustroje majątkowe 6.1. Małżeńskie umowy majątkowe 6.1.1. Umowna wspólność majątkowa 6.1.2. Umowna rozdzielność majątkowa 6.1.3. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków Zagadnienie 7. Przymusowy ustrój majątkowy 7.1. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd 7.1.1. Dzień powstania rozdzielności majątkowej 7.1.2. Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej a zawarcie umowy majątkowej przez małżonków 7.2. Powstanie rozdzielności majątkowej z mocy prawa 7.3. Rozdzielność majątkowa a orzeczenie separacji Zagadnienie 8. Ustanie małżeństwa 8.1. Uwagi ogólne 8.2. Śmierć małżonka 8.3. Uznanie małżonka za zmarłego 8.4. Rozwód 8.4.1. Przesłanki rozwodu oraz jego niedopuszczalność 8.4.2. Problematyka winy rozkładu pożycia małżeńskiego 8.4.3. Rozpoznawanie spraw o rozwód 8.4.3.1. Postępowanie odrębne w sprawach o rozwód 8.4.3.2. Rodzinne postępowanie informacyjne 8.4.3.2.1. Cel rodzinnego postępowania informacyjnego 8.4.3.2.2. Etapy rodzinnego postępowania informacyjnego 8.4.3.2.3. Wszczęcie rodzinnego postępowania informacyjnego 8.4.3.2.4. Posiedzenie informacyjne 8.4.3.2.5. Mediacja rodzinna 8.4.3.2.6. Umorzenie rodzinnego postępowania informacyjnego 8.4.4. Rozstrzygnięcia podejmowane przez sąd w wyroku rozwodowym 8.4.4.1. Opieka naprzemienna 8.4.5. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 8.4.6. Rozwód a obowiązek alimentacyjny Zagadnienie 9. Separacja 9.1. Przesłanki orzeczenia separacji 9.1.1. Uwagi ogólne 9.1.2. Przesłanki pozytywne orzeczenia separacji 9.1.3. Niedopuszczalność separacji 9.1.4. Orzeczenie separacji na zgodne żądanie małżonków 9.2. Orzeczenie separacji 9.2.1. Tryb procesowy rozstrzygania spraw o separację 9.2.1.1. Rozpoznanie spraw o separację w procesie 9.2.1.2. Rodzinne postępowanie informacyjne 9.2.2. Tryb nieprocesowy rozstrzygania spraw o separację 9.2.3. Żądanie rozwodu i separacji 9.3. Skutki separacji . 9.4. Zniesienie separacji Zagadnienie 10. Pokrewieństwo i powinowactwo 10.1. Pojęcie pokrewieństwa 10.2. Linie i stopnie pokrewieństwa 10.3. Pojęcie powinowactwa 10.4. Linie i stopnie powinowactwa Zagadnienie 11. Macierzyństwo 11.1. Urodzenie dziecka w świetle przepisów o aktach stanu cywilnego 11.2. Domniemanie macierzyństwa 11.3. Ustalenie macierzyństwa 11.3.1. Uwagi ogólne 11.3.2. Przesłanki ustalenia macierzyństwa 11.3.3. Legitymacja czynna i bierna w sprawie o ustalenie macierzyństwa 11.3.4. Ustalenie macierzyństwa po śmierci dziecka 11.4. Zaprzeczenie macierzyństwa 11.4.1. Uwagi ogólne 11.4.2. Przesłanki zaprzeczenia macierzyństwa 11.4.3. Legitymacja czynna i bierna w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa 11.4.4. Zaprzeczenie macierzyństwa po śmierci dziecka 11.5. Zdolność procesowa rodziców dziecka w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka 11.6. Sytuacja matki w przypadku tzw. niechcianego poczęcia Zagadnienie 12. Ojcostwo 12.1. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki 12.2. Zaprzeczenie ojcostwa 12.2.1. Przesłanki zaprzeczenia ojcostwa 12.2.2. Legitymacja czynna i bierna w procesie o zaprzeczenie ojcostwa 12.2.3. Zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka 12.2.4. Zaprzeczenie ojcostwa a procedura medycznie wspomaganej prokreacji 12.3. Uznanie ojcostwa 12.3.1. Przesłanki uznania ojcostwa 12.3.2. Forma i skutki oświadczenia o uznaniu ojcostwa 12.3.3. Uznanie ojcostwa dziecka poczętego 12.3.4. Uznanie ojcostwa a pełnoletność dziecka 12.4. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa 12.4.1. Przesłanki i skutki ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa 12.4.2. Legitymacja procesowa w postępowaniu o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa 12.4.3. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa a śmierć dziecka 12.5. Sądowe ustalenie ojcostwa 12.5.1. Przesłanki sądowego ustalenia ojcostwa 12.5.2. Legitymacja czynna i bierna w postępowaniu o ustalenie ojcostwa 12.5.3. Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego Zagadnienie 13. Stosunki między rodzicami a dziećmi 13.1. Ogólne prawa i obowiązki rodziców oraz dzieci niezwiązane z władzą rodzicielską 13.2. Problematyka nazwiska dziecka 13.3. Władza rodzicielska 13.3.1. Uwagi ogólne 13.3.2. Podmioty władzy rodzicielskiej 13.3.3. Treść władzy rodzicielskiej 13.3.4. Wykonywanie władzy rodzicielskiej 13.4. Ograniczenie, zawieszenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej 13.4.1. Ograniczenie władzy rodzicielskiej 13.4.2. Zawieszenie władzy rodzicielskiej 13.4.3. Pozbawienie władzy rodzicielskiej 13.5. Piecza zastępcza 13.5.1. Uwagi ogólne 13.5.2. Rodzinna piecza zastępcza 13.5.3. Instytucjonalna piecza zastępcza 13.5.4. Wsparcie rodziny i umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej 13.6. Kontakty z dzieckiem 13.6.1. Uwagi ogólne 13.6.2. Zasady i zakres kontaktów z dzieckiem 13.6.3. Ograniczenie i wyłączenie osobistej styczności rodziców z dzieckiem 13.6.4. Rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem i jego zmiana Zagadnienie 14. Przysposobienie 14.1. Charakter prawny przysposobienia 14.2. Przesłanki przysposobienia 14.3. Rodzaje przysposobienia 14.4. Osobista styczność pomiędzy przysposabianym a przysposabiającym przed orzeczeniem przysposobienia 14.5. Skutki przysposobienia 14.6. Rozwiązanie stosunku przysposobienia Zagadnienie 15. Obowiązek alimentacyjny 15.1. Ogólna charakterystyka obowiązku alimentacyjnego 15.2. Niedostatek uprawnionego i możliwości zobowiązanego jako przesłanki powstania obowiązku alimentacyjnego 15.3. Podmioty i kolejność obowiązku alimentacyjnego 15.3.1. Uwagi ogólne 15.3.2. Małżonkowie 15.3.3. Krewni 15.3.4. Przysposobieni 15.3.5. Powinowaci 15.3.6. Szczególne roszczenia alimentacyjne związane z ojcostwem 15.3.6.1. Pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem 15.3.6.2. Pokrycie kosztów utrzymania matki w okresie porodu 15.4. Zmiana stosunków a obowiązek alimentacyjny 15.5. Zrzeczenie się lub utrata prawa majątkowego 15.6. Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego a zasady współżycia społecznego 15.7. Roszczenie o zwrot świadczenia alimentacyjnego 15.8. Przedawnienie roszczeń o świadczenia alimentacyjne 15.9. Alimenty na gruncie prawa spadkowego 15.10. Przestępstwo niealimentacji i rola funduszu alimentacyjnego 15.11. Alimenty natychmiastowe 15.11.1. Natychmiastowe świadczenie alimentacyjne 15.11.2. Postępowanie nakazowe alimentacyjne 15.11.2.1. Wszczęcie postępowania nakazowego alimentacyjnego 15.11.2.2. Rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym 15.11.2.3. Alimentacyjny nakaz zapłaty Zagadnienie 16. Opieka i kuratela 16.1. Opieka 16.1.1. Uwagi ogólne 16.1.2. Opieka nad małoletnim 16.1.2.1. Ustanowienie opieki 16.1.2.2. Sprawowanie opieki 16.1.2.3. Nadzór nad sprawowaniem opieki 16.1.2.4. Zwolnienie opiekuna 16.1.2.5. Ustanie opieki 16.1.3. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie 16.2. Kuratela 16.2.1. Przypadki, w których ustanawia się kuratelę 16.2.2. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli 16.2.3. Ustanie kurateli CZĘŚĆ 2. Kazus 1. Prejudycjalność orzeczenia sądu kościelnego Kazus 2. Podmiotowe prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka Kazus 3. Wniosek o nakazanie wypłacania wynagrodzenia do rąk współmałżonka Kazus 4. Charakter surogacji. Skutki prawne dokonania zakupu przedmiotu majątkowego za pieniądze stanowiące majątek wspólny po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej Kazus 5. Nabycie składnika majątku w drodze zasiedzenia, objętego w posiadanie samoistne w trakcie trwania wspólności ustawowej Kazus 6. Ważność umowy małżonków o częściowym podziale majątku wspólnego Kazus 7. Ustanowienie rozdzielności majątkowej jako zerwanie więzi gospodarczej Kazus 8. Przesłanki orzeczenia rozwodu Kazus 9. Obowiązek alimentacyjny byłego małżonka Kazus 10. Separacja a rozwód Kazus 11. Sprzeczność rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci Kazus 12. Orzeczenie rozwodu w świetle zasad współżycia społecznego Kazus 13. Orzeczenie rozwodu a podeszły wiek małżonków Kazus 14. Domniemanie ojcostwa Kazus 15. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa Kazus 16. Obowiązek alimentacyjny a stan majątkowy uprawnionego Kazus 17. Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego Kazus 18. Wysłuchanie dziecka Kazus 19. Przesłuchanie małoletniego w sprawie o rozwód Kazus 20. Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą po wydaniu wyroku rozwodowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-3889-7
1. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; 2. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-55-3
Cz.I Rodziny w Polsce. Zagadnienia demograficzno-społeczne : 1. Zmiany stanu i struktury rodziny a przemiany procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2002, 2.Warunki życia wybranych typów rodzin. CZ.II Problemy rodziny - wyzwaniem dla polityki rodzinnej ; 1. Ochrona socjalna rodzin samotnych matek w Polsce, 2. Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, 3. Przepływy międzypokoleniowe jako obszar działań na rzecz poprawy powstawania i funkcjonowania rodzin w różnych fazach ich rozwoju. Cz.III Działania na rzecz rodzin w ramach poszczególnych polityk : 1. Kształtowanie systemu wartości jako kierunek działań polityki ludnościowej, 2. Możliwości uzyskania pracy i ograniczanie bezrobocia jako obszar działań na rzecz poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin, 3. Edukacja przez całe życie, 4. Mieszkalnictwo w kontekście poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodziny oraz stanu zdrowia ludności, 5. System ubezpieczeń społecznych a procesy starzenia się ludności w Polsce, 6. Edukacja na rzecz rodziny jako obszar działań w celu poprawy warunków powstania i funkcjonowania rodziny. Cz.IV Podmioty polityki rodzinnej : 1. Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji, 2. Rola samorządu terytorialnego w polityce rodzinnej, 3. Organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz rodziny, 4. Radomskie Towarzystwo Dobroczynności i pomoc rodzinie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-7601-626-9
1. Przepisy ogólne; 2. Zasiłek chorobowy; 3. Świadczenie rehabilitacyjne; 4. Zasiłek wyrównawczy; 6. Zasiłek macierzyński; 7. Zasiłek opiekuńczy; 8. Zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami; 9. Zasada ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami; 10. Dokumentowanie prawa do zasiłków i kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy; 11. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty; 12. Zmiany w przepisach obowiązujących; 13. Przepisy przejściowe i końcowe; Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 rojku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again