Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(13)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(13)
Author
Bąk Tadeusz
(1)
Cybal-Michalska Agnieszka
(1)
Gaweł-Luty Elżbieta
(1)
Gałkowska-Jakubik Maria
(1)
Kopel Jerzy (1940-2019)
(1)
Krzychała Sławomir
(1)
Marchwicki Piotr
(1)
Naumiuk Agnieszka
(1)
Różańska-Kowal Joanna
(1)
Senejko Alicja
(1)
Szczepańska Mariola
(1)
Wawro Franciszka Wanda
(1)
Włodarczyk Ewa
(1)
Łęcka Dominika
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Młodzież
(13)
Postawy
(6)
Świadomość społeczna
(2)
Aspiracje
(1)
Dziecko
(1)
Filozofia
(1)
Fromm, Erich (1900-1980)
(1)
Globalizacja
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mechanizmy obronne (psychol.)
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Praca społeczna
(1)
Pracodawcy
(1)
Przyjaźń
(1)
Psychoanaliza
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Subkultura
(1)
Wartość
(1)
Wolontariusze
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Subject: time
2001-0
(6)
Subject: place
Bielsko-Biała (woj. śląskie)
(1)
Kujawsko-pomorskie, województwo
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
(Skrypty i Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu)
ISBN: 83-88212-16-8
Społeczno-demograficzna charakterystyka próby, Bariery ograniczające aktywność gospodarczą bielskich firm, Wzór osobowy pracownika w perspektywie pracodawcy, Absolwenci szkół w roli pracowników, Problemy zarządzania zasobami ludzkimi, Perspektywy rozwoju lokalnego rynku pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 121)
ISBN: 978-83-7306-367-9
I. Postawy być i mieć- definicje. Koncepcje, elementy strukturalne: 1. Określenie pojecia "postawa"; 2. Wybrane koncepcje i postawy być i mieć; 3. Elementy strukturalne postaw być i mieć; II. Psychologiczne wymiary syndromu wzrostu i rozpadu: 1. Narcyzm vs miłość bliźniego obcej natury; 2. Symbioza vs niezależność i wolność; 3. Nekrofilia i biofilia według Ericha Fromma; III. Metodologiczne aspekty badań własnych: 1. Problem badawczy i hipotezy; 2. Charakterystyka badanej grupy; 3. Procedura i przebieg badań; 4. Charakterystyka zastosowanych metod; IV. Psychologiczne aspekty syndromu wzrostu i rozpadu: 1. Analiza syndromu wzrostu i rozpadu w świetle danych uzyskanych w kwestionariuszach; 2. Analiza syndromu wzrostu i rozpadu w świetle rysunków; 3. Elementy syndromu wzrostu i rozpadu a media; V. Postawy być i mieć a elementy składowe syndromu wzrostu i rozpadu: 1. Postawy być i mieć a elementy składowe syndromu wzrostu i rozpadu w świetle kwestionariuszy; 2. Postawy być i mieć a elementy składowe syndromu wzrostu i rozpadu w świetle testu projekcyjnego; 3. Grupy być i mieć a media; 4. Porównanie grup być i mieć
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 142)
ISBN: 978-83-232189-4-4
1. Macierzyństwo jako przedmiot zainteresowań dyscyplin podstawowych i prakseologicznych, 2. Socjalizacyjne aspekty wartości i kompetencji macierzynskich, 3. Zarys własnego projektu badawczego, 4. Badana młodzież wobec wartości macierzynstwa (rodzicielstwa) i wrozów jej pielęgnowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-341-2
1. Nieletni w świetle przepisów prawnych i badań kryminologicznych; 2. Charakterystyka psychologiczna motywacji; 3. Zachowania antyspołeczne w ujęciu psychologicznym, pedagogicznym i prawnym; 4. Zachowania prospołeczne- indywidualny i społeczny kontekst pomagania innym; 5. Metodologia badań własnych; 6. Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych młodzieży- cechy procesu motywacyjnego; 7. osobowościowe tło motywacyjne zachowań prospołecznych i antyspołecznych; 8. Środowiskowe tło motywacyjne- znaczenie społecznego uczenia się, dynamiki grupowej i więzi emocjonalnych w genezie zachowań prospołecznych i antyspołecznych; 9. Sytuacyjne tło motywacyjne zachowań prospołecznych i antyspołecznych; 10. Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich- podsumowanie wyników, kierunki dalszych badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16269-6
I. Obrona psychologiczna a rozwój- rozważanie teoretyczne: 1. Stan wiedzy dotyczącej obrony psychologicznej przedmiotu; 2. Powiązanie rozwoju psychicznego i obrony psychologicznej w wybranych koncepcjach rozwoju; 3. Alternatywny, funkcjonalno-czynnościowy punkt widzenia na relacje między obroną psychologiczną a rozwojem; 4. Rozwój i obrona w adolescencji; II. Obrona psychologiczna w adolescencji a rozwój: empiryczne weryfikacje: 5. Aktywność obronna w adolescencji. Wyniki badań z zastosowaniem metody DMI Goldine Leser i Davida Ihilvicha; 6. Aktywność obronna polskiej młodzieży w świetle dotychczasowych badań przeprowadzonych kwestionariuszem PSPDQ Alicji Seneko; 7. Rozwojowo-systemowa diagnoza aktywności obronnej młodzieży. Badane własne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-393-1
1. Dlaczego postawa 3X, a nie abstynencja? ; 2. Postawa 3X - perspektywa psychokulturowa ; 3. Postawa 3X w otoczeniu społeczno-kulturowym ; 4. Postawa 3X jako objaw kryzysu tożsamości w teorii Erika H. Eriksona.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-619-4
Cz.I Społeczne diagnozy uwarunkowań funkcjonowania polskiej młodzieży: 1. Priorytetowe wartości i plany życiowe młodzieży na tle procesów globalizacyjnych, 2. Orientacje wartościujące współczesnej młodzieży polskiej, 3. Polska młodzież a zmiany społeczne, 4. Rodzina pochodzenia wzorem własnej rodziny w świadomości młodzieży, 5. Dylematy moralne współczesnej młodzieży, 6. Kultura języka współczesnej młodzieży jako wskaźnik jej doświadczeń społeczno-kulturowych, 7. Środowiskowe tło patologicznych zachowań młodzieży. Komunikat z badań. Cz.II Psychospołeczne problemy młodzieży i ich konteksty: 1.Kryzys rozwoju psychospołecznego współczesnej młodzieży, 2. Zaburzenia odżywiania u młodszych kobiet jako problem psychospołeczny, 3. Osobowościowe uwarunkowania osamotnienia intymnego u młodzieży, 4. Stres bezrobocia jako problem współczesnej młodzieży, 5. Psychologiczne mechanizmy przystępowania młodzieży do sekt - wybrane koncepcje i ich krytyczna analiza. Cz.III Współczesna młodzież w trosce pedagoga: 1. Sytuacja młodzieży niepełnosprawnej w społeczeństwie konsumpcyjnym, 2. Iluzoryczność wzorców proponowanych młodzieży w mass mediach, 3. Wychowanie młodzieży do podmiotowego udziału w kulturze medialnej, 4. Pedagog wobec faktu homo familiaris
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-53-8
Cz. I "Obserwuj obserwatora" - o teorii i praktyce badań rekonstrukcyjnych; Cz. II Plany życiowe - komunikatywny projekt własnego życia; Cz. III Refleksyjność społeczno-biograficzna - koniunktywny projekt własnego życia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-463-1
1. Wartości- zarys problematyki; 2. Przyjaźń jako specyficzny rodzaj relacji interpersonalnej; 3. Badanie zjawiska przyjaźni jako wartości w relacjach interpersonalnych dzieci młodzieży; 4. Przyjaźń- edukacyjne wymiary. Przykłady programów autorskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-572-3
1. Podstawowe założenia i rozwój teorii przywiązania: Etologiczna teoria przywiązania J. Bowlby'ego; Przywiązanie w poszczególnych okresach rozwojowych; Indywidualne różnice w przywiązaniu; 2. Przegląd głównych kierunków badań psychologicznych nawiązujących do teorii przywiązania: Style przywiązania a : cechy osobowości i kompetencje społeczne, a psychopatologia, a bliskie relacje interpersonalne, a religijność, a przekazywanie wartości; 3. Program badań własnych: Problem i hipotezy badawcze; Metody pomiarowe; Zastosowane metody statystyczne; Sposób przeprowadzenia badań; Charakterystyka osób badanych; 4. Wyniki badań; Style przywiązania a : wymiary osobowości mierzone poprzez realny obraz siebie, a wymiar personalny religijności, a poziom trudności w wartościowaniu, a potrzeba sensu życia; Różnice między stylami przywiązania w sile przywiązania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 133)
ISBN: 83-232-1687-8
1. Globalizacja współczesnego świata - apogeum czy zmierzch cywilizacyjny?, 2. Społeczno-kulturowy wymiar procesów globalizacji, 3. Założenia metodologiczne badań, 4. Indywidualne (auto) definicje i interpretacje wybranych aspektów świata globalnego z perspektywy badanej młodzieży, 5. Homo explorens jako przestrzeń edukacyjnej narracji współczesności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 978-83-89163-24-0
1. Zmiany warunków uczestnictwa społecznego, 2. Powroty do koncepcji działania społecznego, 3. Propozycje uczestnictwa społecznego młodzieży, 4. Stosunek młodzieży do działalności społecznej, 5. Możliwości i ograniczenia społecznego uczestnictwa młodzieży - potrzeba dyskusji o nowej rzeczywistości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-478-8
1.Subkultury młodzieżowe: Pojęcie subkultur; Socjologiczne teorie powstania subkultur; Wybrane rodzaje subkultur młodzieżowych. 2. Uwarunkowania subkultur młodzieżowych: Badania własne; Aksjologiczne uwarunkowania kreacji; Uspołecznienie a kreacja subkultur; Społeczne zróżnicowanie subkultur młodzieżowych jako czynnik kreacji; Teorie a realia kreacji subkultur młodzieżowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again